Skip to main content
King County logo

Sự Khởi Đầu Tốt Nhất Dành Cho Sức Khỏe Trẻ Em, Best Starts for Kids đang bước vào năm thứ sáu và chúng tôi với mục tiêu chính là tiếp tục đầu tư vào các cộng đồng trên toàn Quận King. Bản Khảo Sát về Sự Khởi đầu Tốt Nhất Dành Cho Sức Khỏe Trẻ Em liên quan về Sức khỏe giúp chúng tôi hiểu được những điểm mạnh và nhu cầu lớn nhất đối với con em cũng như những thay đổi trong cộng đồng của chúng ta.

Việc nuôi dạy con cái là công việc khó khăn, và chúng tôi hy vọng rằng việc học hỏi kinh nghiệm từ quý vị với tư cách là phụ huynh, biết về sức khỏe của các trẻ em, những điểm mạnh của gia đình và sự hỗ trợ của cộng đồng sẽ giúp tất cả trẻ em trong Quận King — bao gồm cả con quý vị — lớn lên hạnh phúc và khỏe mạnh.

Bản Khảo sát về Sự Khởi đầu Tốt nhất Dành cho Sức khỏe Trẻ em là gì?

 • Một bản khảo sát để tìm hiểu về tình trạng sức khỏe, hạnh phúc, điểm mạnh và nhu cầu của trẻ em và gia đình của các em cư ngụ tại Quận King.
 • Khảo Sát Sức Khỏe Trẻ Em tập trung vào các gia đình cư ngụ tại Quận King có con đang học tại trường tiểu học trở xuống.

 • Các câu hỏi Khảo Sát Sức Khỏe Trẻ Em hỏi về sức khỏe của con quý vị. Ví dụ:

Phúc lợi của trẻ
Kết nối cha mẹ - con cái
Bú sữa mẹ 
Kinh nghiệm tuổi thơ ấu 
Trọng lượng cân đối 
Hoạt động thể chất 
Kinh nghiệm học đường
Nơi giữ trẻ và chăm sóc sau giờ học 
Hỗ trợ từ cộng đồng
Nhu cầu cơ bản
Ưu điểm trong gia đình
Hỗ trợ của cha mẹ

 

Best Starts for Kids Health Survey

Ai có thể tham gia?

Tất cả phụ huynh trong Quận King có con em học tiểu học được mời tham gia Bản khảo sát Sức khỏe Dành cho Trẻ em vào đầu năm 2021. Bản khảo sát có sẵn bằng bảy ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Somali và tiếng Việt.

 • Tháng 1 - Tháng 3 năm 2021: Khoảng 15.000 phụ huynh / người chăm sóc sống trong Quận King sẽ được chọn ngẫu nhiên để tham gia. Nếu gia đình quý vị được chọn, quý vị sẽ nhận được một lá thư và hướng dẫn để hoàn thành Bản Khảo Sát Sức Khỏe Trẻ Em.
 • Tháng 4 - Tháng 6 năm 2021: Bản Khảo sát Sức khỏe Dành cho Trẻ em sẽ phổ biến cho tất cả phụ huynh / người chăm sóc các em ở độ tuổi tiểu học trở xuống.

Sự Khởi đầu Tốt nhất Dành cho Sức khỏe Trẻ em, Best Starts for Kids đang làm việc cùng với Bộ phận Nghiên cứu Khảo sát Công tác Xã hội của Trường Đại học Washington để thực hiện Bản Khảo Sát Sức khỏe Dành choTrẻ Em. Những người tham gia sẽ được liên hệ thông qua thư hoặc qua điện thoại và: Bản Khảo sát Sức khỏe Dành cho Trẻ em có thể được hoàn thành trực tuyến, qua điện thoại hoặc trên giấy - theo yêu cầu.

Tại sao tôi nên tham gia?

 • Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan trọng.
 • Thông tin do phụ huynh cung cấp thông qua Bản Khảo Sát Sức khỏe Dành choTrẻ em sẽ hướng dẫn phương hướng của Sáng Kiến Khởi đầu Tốt nhất Dành cho Trẻ Em được bình chọn.
 • Bản Khảo Sát Sức khỏe Dành choTrẻ em sẽ giúp chúng tôi hiểu những điểm mạnh và nhu cầu lớn nhất đối với trẻ em.
 • Bản Khảo Sát Sức khỏe Dành choTrẻ em sẽ giúp chúng tôi hiểu những điểm mạnh và nhu cầu lớn nhất đối với trẻ em trong cộng đồng của chúng ta— trên nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ đa dạng của Quận King.
 • Sự Khởi Đầu Tốt nhất Dành cho Sức khỏe Trẻ Em, Best Starts sẽ chia sẻ những gì chúng tôi học được từ Bản Khảo sát Sức khỏe Dành Cho Trẻ em trên blog và trang web của chúng tôi.
 • Cuộc khảo sát sẽ tiếp tục theo thời gian để giúp chúng tôi theo dõi liệu chúng tôi có đang tạo ra sự khác biệt trong sức khỏe của trẻ em Quận King hay không.
 • Sự tham gia của quý vị là tự nguyện và quý vị có thể bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào hoặc ngừng trả lời câu hỏi bất kỳ lúc nào.


Con tôi được chọn ngẫu nhiên như thế nào?

Nếu gia đình quý vị nhận được một lá thư qua đường bưu điện, con quý vị đã được chọn ngẫu nhiên để tham gia:

 • Tên của con quý vị và thông tin liên lạc của phụ huynh / người giám hộ của các em được Bộ Y tế Công cộng - Quận Seattle & King hợp tác với Bộ Y tế Bang Washington và các khu học chánh của Quận King thu thập một cách an toàn và bảo mật.

 • Thông qua lựa chọn ngẫu nhiên, có nhiều khả năng kết quả sẽ phản ánh ý kiến và kinh nghiệm của tất cả các gia đình Quận King có con nhỏ.

Làm thế nào để nghiên cứu giữ cho thông tin của tôi an toàn và bảo mật?

 • Tất cả các câu trả lời của quý vị đều được bảo mật. Chỉ những nhân viên được đào tạo được phép làm việc với thông tin bí mật mới có thể xem phản hồi và tất cả dữ liệu được lưu trữ cẩn thận bằng công nghệ an toàn.
 • Tên của trẻ bị xóa để giữ bí mật cho các câu trả lời và chỉ những kết quả tóm tắt mới được chia sẻ công khai. Không thể xác định được một gia đình hoặc cá nhân nào và dữ liệu chỉ được thu thập để cung cấp thông tin về công việc của Sự Khởi đầu Tốt nhất Dành cho Sức khỏe Trẻ Em, Best Starts for Kids.
 • Thông tin của quý vị được an toàn để cung cấp qua internet. Tất cả thông tin khảo sát được thu thập bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn bảo mật và mã hóa nghiêm ngặt.
 • Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị hoặc con quý vị:
  • Số An sinh Xã hội
  • Thông tin thẻ tín dụng
  • Thông tin tài khoản ngân hàng
  • Tiền hoặc quyên góp

Đế biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc

Đặng Thanh Tâm

Vietnamese.BSK@KingCounty.govContact Us

Phone 206-263-9105

TTY Relay: 711

Fax: 206-296-5260