Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo

Best Starts for Kids đang bước vào năm thứ tư của nó và mọi thứ đang thay đổi ở các cộng đồng của chúng ta. Các câu hỏi của Best Starts for Kids Health Survey (Khảo Sát về Sức Khỏe của Best Starts for Kids) được thiết kế để giúp chúng ta hiểu tốt hơn về những sự thay đổi đó. Nuôi nấng con cái là một công việc khó khăn, và chính hy vọng của chúng tôi là việc tìm hiểu những trải nghiệm của quý vị với tư cách là phụ huynh, sức khỏe của trẻ em, sức mạnh của gia đình, và sự hỗ trợ của cộng đồng sẽ giúp Best Starts xây dựng sức mạnh của các gia đình và cộng đồng Quận King để giúp các em bé, trẻ em, và thanh niên phát triển.

Text BoxKhảo sát này sẽ giúp chúng tôi hiểu những thế mạnh lớn nhất và nhu cầu liên quan đến sức khỏe, và sự phục hồi cho trẻ em trên khắp cộng đồng của chúng ta, bao gồm cả những gia đình nói ngôn ngữ khác tiếng Anh.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với:

BSK.Data@KingCounty.gov  1-888-313-9575

Khảo sát sức khỏe của BSK là gì?

 • Khảo sát các gia đình tại Quận King có con em đang học tiểu học hoặc nhỏ hơn.
 • Khảo sát để tìm hiểu về sức khỏe, phúc lợi, thế mạnh và nhu cầu của trẻ em cũng như gia đình ở Quận King.
 • Không phải gia đình nào cũng sẽ được liên hệ, nhưng nếu quý vị chọn tham gia chúng tôi sẽ hiểu rằng sức khỏe của trẻ em Quận King cần tốt hơn. Ý kiến của quý vị rất quan trọng.
Best Starts for Kids Health Survey

Vì sao tôi nên tham gia?

 • Thông tin được cung cấp bởi cha mẹ thông qua khảo sát này sẽ định hướng cho các hoạt động của Sáng kiến BSK đã được phê duyệt bởi cử tri.
  • Sáng kiến của BSK được thiết kế để xây dựng sức mạnh của các gia đình và cộng đồng Quận King để giúp các em bé, trẻ em, và thanh niên phát triển.
  • Khảo sát này sẽ giúp chúng tôi hiểu những thế mạnh lớn nhất và nhu cầu liên quan đến sức khỏe, và sự phục hồi cho trẻ em trên khắp cộng đồng của chúng ta, bao gồm cả những gia đình nói ngôn ngữ khác tiếng Anh.
 • Chúng tôi sẽ tiếp tụcchia sẻ kết quả thông qua blog và trang web của chúng tôi và khảo sát sẽ tiếp tục theo thời gian để giúp chúng tôi theo dõi xem chúng tôi có đang tạo ra sự khác biệt về sức khỏe của trẻ em tại Quận King không.

Ai sẽ tham gia?

 • Chúng tôi sẽ gửi bản khảo sát đến khoảng 15.000 cha mẹ/người giám hộ được chọn ngẫu nhiên trên tất cả các cộng đồng tại Quận King. Nếu quý vị không được chọn ngẫu nhiên, sẽ không còn cơ hội cho bất cứ ai khác sau năm 2019.
 • Cứ 4 người dân tại Quận King thì có 1 người nói ngôn ngữ khác tiếng Anh. Khảo sát sẽ có sẵn bằng sáu ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Somali.

Làm thế nào để tham gia? [random sample phase]

 • Hãy để ý thư từ BSK sẽ được gửi đi vào tháng 1 năm 2019! Các gia đình được chọn tham gia nghiên cứu này sẽ nhận được thư và hướng dẫn trả lời khảo sát. Các gia đình có thể truy cập vào trang web nghiên cứu và nhập mã truy cập cá nhân của họ, được bao gồm trong thư. Họ cũng có thể gọi đến số điện thoại được liệt kê trong thư để trả lời khảo sát qua điện thoại hoặc để yêu cầu một bản sao bằng giấy.
 • Bộ phận nghiên cứu khảo sát của Khoa công tác xã hội thuộc Trường đại học Washington sẽ tiến hành cuộc khảo sát này. Nếu được chọn, quý vị sẽ nhận được thư hoặc cuộc gọi điện thoại từ họ.
 • Câu hỏi khảo sát sẽ hỏi quý vị về sức khỏe của con quý vị. Ví dụ:
  • Tình trạng sức khỏe của con
  • Sự kết nối giữa cha mẹ và con
  • Nuôi con bằng sữa mẹ
  • Kinh nghiệm thời thơ ấu
  • Cân nặng
  • Hoạt động thể chất
  • Kinh nghiệm trường học
  • Chăm sóc trẻ và chăm sóc sau giờ học
  • Hỗ trợ cộng đồng
  • Nhu cầu cơ bản
  • Thế mạnh của gia đình
  • Hỗ trợ của cha mẹ

Vui lòng trợ giúp, tôi không thể tìm thấy mã truy cập!

Thư từ BSK quý vị nhận được qua đường bưu điện có mã số truy cập cá nhân của quý vị được liệt kê trong hộp màu xám. Nếu quý vị làm mất thư, đừng lo, quý vị vẫn có thể tham gia cuộc khảo sát. Vui lòng gọi cho Bộ phận nghiên cứu khảo sát của Trường đại học Washington theo số 1-888-313-9575 và họ có thể cung cấp mã cho quý vị.

Tên con tôi đã được chọn như thế nào?

 • Nếu quý vị đã nhận được thư qua đường bưu điện, nghĩa là con quý vị đã được chọn ngẫu nhiên để tham gia. Dưới đây là mô tả ngắn về cách điều đó hoạt động và quý vị luôn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
  • Nhân viên Y tế Cộng đồng – Quận Seattle & King và Sở Cộng đồng Dịch vụ Nhân sinh đã hợp tác với Sở Y tế Tiểu bang Washington và các khu học chánh công tại Quận King để có được tên và thông tin liên hệ của cha mẹ/người giám hộ một cách an toàn và bảo mật cho việc lấy mẫu ngẫu nhiên trẻ em. Chỉ trẻ em tuổi từ 6 tháng tuổi đến 10 hoặc 11 tuổi (đang học lớp 5). (Lưu ý rằng những gia đình đã yêu cầu trường không chia sẻ thông tin của họ trước khi mùa xuân 2016 không được bao gồm.)
  • Bằng cách chọn ngẫu nhiên các gia đình tham gia vào cuộc khảo sát, kết quả có khả năng cao hơn sẽ thực sự phản ánh những ý kiến và kinh nghiệm của tất cả các gia đình của Quận King có trẻ nhỏ.
 • Trong thời gian từ [tháng, ngày] đến [tháng, ngày], chúng tôi đã mở rộng cuộc khảo sát đến các gia đình bổ sung chưa được chọn ngẫu nhiên. Quý vị có thể nhận được một liên kết từ Quận King hoặc một tổ chức tin cậy trong cộng đồng của quý vị cộng tác với chúng tôi để mở rộng phạm vi tiếp cận của chúng tôi.

Làm thế nào nghiên cứu có thể giữ thông tin của tôi an toàn và bảo mật?

 • Sự tham gia của quý vị là tự nguyện và quý vị có thể bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào hoặc ngừng trả lời các câu hỏi bất cứ lúc nào.
 • Tất cả câu trả lời của quý vị sẽ được giữ bí mật. Tên của các con sẽ được xóa để giữ bí mật câu trả lời. Dữ liệu được thu thập để thông báo cho Best Starts for Kids (Khởi đầu tốt nhất cho trẻ em). Chỉ nhân viên đã qua đào tạo có quyền làm việc với thông tin bí mật mới có thể thấy câu trả lời.
 • Tất cả thông tin sẽ được lưu một cách cẩn thận bằng cách sử dụng công nghệ bảo mật. Chỉ kết quả tóm tắt sẽ được chia sẻ công khai, do đó, không có một gia đình hoặc cá nhân nào có thể được nhận dạng.
 • Thông tin của quý vị có thể được cung cấp an toàn qua internet. Tất cả thông tin khảo sát được thu thập bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn bảo mật và mã hóa nghiêm ngặt.
 • Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị hoặc con quý vị cung cấp:
  • Số an sinh xã hội
  • Thông tin thẻ tín dụng
  • Thông tin tài khoản ngân hàng
  • Tiền hoặc các khoản đóng góp

Starting in March 2020, households across our region and across the country will have the opportunity to participate in the 2020 Census. Your participation matters. Learn how you can promote a fair and accurate census at kingcounty.gov/census.

2020 Census King County Counts logo
Contact Us

Phone 206-263-9105

TTY Relay: 711

Fax: 206-296-5260