Skip to main content
King County logo

Nếu quý vị có kết quả dương tính, hãy bấm vào các bước bên dưới.

Nếu quý vị có kết quả âm tính, bấm vào đây để biết thêm thông tin (Bằng tiếng Việt).

Tất cả các đường liên kết trên trang này đều bằng tiếng Anh, trừ khi được chỉ định khác.

Cách chăm sóc bản thân hoặc người khác bị nhiễm bệnh COVID-19:

  • Chú ý đến các triệu chứng của quý vị. Nếu các triệu chứng của quý vị trở nên tệ hơn, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được sự hướng dẫn của bác sĩ. Nếu quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hãy gọi cho trung tâm về dịch bệnh COVID-19 trong Quận King từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối theo số 206-477-3977.

  • Để ý các dấu hiệu khẩn cấp liệt kê bên dưới và hãy gọi 9-1-1 ngay lập tức nếu bị:
    • Khó thở
    • Liên tục đau ngực hoặc cảm giác áp lực ở ngực
    • Cảm thấy bối rối bất thường hoặc không thể phản ứng nhanh nhẹn
    • Môi hoặc mặt biến sắc màu xanh hoặc tím

Trả lời các câu hỏi dưới đây để xác định thời gian quý vị cần ở nhà và tránh xa những người khác (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha).

(Liên kết bên ngoài)

Chia sẻ thông tin này với những người quý vị sống chung, đi cùng xe và những người khác đã giữ khoảng cách 6 feet trong vòng 15 phút trở lên kể từ 2 ngày trước khi các triệu chứng của quý vị bắt đầu.

Quý vị có thể cung cấp cho người quản lý hoặc chủ tại nơi làm việc của mình bản tuyên bố này giải thích thời điểm an toàn để quý vị quay lại làm việc.

Tìm hiểu thêm về hỗ trợ cho người lao động

Nếu quý vị có kết quả dương tính hoặc đã tiếp xúc với người mắc bệnh, người kiểm soát sức khỏe được gọi là người theo dõi sự lây truyền sẽ liên hệ để giúp xác định thời điểm quý vị bị bệnh và những người quý vị có thể đã lây truyền bệnh. Điện thoại của quý vị sẽ hiện lên người gọi là "Public Health," "WA Health," hoặc 206-263-8480.

Đây là thông tin thêm về những gì quý vị cần biết khi chúng tôi gọi.