Skip to main content
King County logo

የፋይዘር ኮቪድ 19 (Pfizer COVID-19) ክትባት ዕድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑት እንዲፈቀድ ተደርጓል። በዋሽንግተን ዕድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ የሆነ ሁሉ ለኮቪድ 19 (COVID-19) ክትባት ብቁ ናቸው።

መከተብ ቀላል እየሆነ መጧል! ክትባቶች በኪንግ ካውንቲ ከፍተኛ መጠን ባላቸው የክትባት ቦታዎች ፣ ፋርማሲዎች እና ክሊኒኮች ይገኛሉ (ብዙዎችም ቀጠሮ አያስፈልጋቸውም)። ለአማራጭ ይህን ይመልከቱ![ እንዴት መከተብ እንደሚቻል]

ለወጣቶች ክትባት በተመለከተ የበለጠ ለማወቅ በkingcounty.gov/vaccine/youth/Amharic


የአፕሪል 15 ማሻሻያ

ሲዲሲ(CDC) እና ኤፍዲኤ(FDA) ዕድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሁሉ የጆንሰን እና ጆንሰን(J&J) ክትባት የነበረው የአጭር እረፍት ጊዜ ቆሟል፣ ክትባቱን መጠቀም በአሜሪካ ውስጥ እንደገና ሊጀመር ይችላል ፡፡

ከ 18 እስከ 49 ዓመት ዕድሜ ባሉ ሴቶች ውስጥ ተለይቶ የሚታወቅ በጣም ያልተለመደ የደም መርጋት በሽታ ሪፖርቶችን ሲዲሲ(CDC) ሲመረምር የጄ እና ጄ(J&J) ክትባት አጠቃቀም በኤፕሪል 13 ቀን 2021 ቆሞ ነበረ፡፡ መረጃውን በጥልቀት ከመረመረ በኋላ ሲዲሲው(CDC) የዚህ ብርቅ የደም መርጋት በሽታ አደጋ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን ወስኗል ፡፡

የጄ ኤን ጄ(J&J) ክትባት ከወሰዱ ውስብስብ አደጋዎ በጣም ዝቅተኛ ነው። ድህረገጻችንን እና የህትመት ማምለጫዎችንን ስናሻሽል ተጨማሪ መረጃዎች በቅርቡ ይመጣሉ።

ክትባቱን እንዴት ማግኝት እንደሚቻል ያሉ መረጃዎች በተደጋጋሚ ይሻሻላሉ። እነዚህ ማሻሻያዎች በፍጥነት እንዲተረጎሙ እየሰራን ቢሆንም፣ ትርጉሙን ለመስራት እና ድህረ-ገጽ ላይ ለመለጠፍ በሚወሰደው ጊዜ ምክኒያት መጓተት ሊኖር ይችላል። ለትእግስትዎ እናመሰግናለን።

በእንግሊዘኛ ያሉ በጣም በቅርብ ጊዜ የተሻሻሉ መረጃዎችን ከ kingcounty.gov/vaccine (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኛ ብቻ ነው ያለው) ማግኘት ይችላሉ።

ሁሉም 12ና ከዛ በላይ ኢድመ ሰዉ አሁን የ COVID-19 ክትባቱን ለመቀበል ባቅነዉ፣ ባዚህ ሳአት የ COVID-19 ክትባት ለ 12ና ከዛ በታች ላሉ አልተፈቀደም፣ የመዳንቱ ጥናት ለዎጣቶቹ ልጆች በሙከራ ላይ ነው፣

ስለብቁነት የበለጠ ይወቁ እና ኪንግ ካዉንቲ ካዉንቲ ዉስጥ ክትባት ማግኘት

የ COVID-19 ክትባት ለማግነት ክፍያ የለውም፣ ይህም በስደተኝነት ወይም የጤና ኢንሹራንስ ላይ አይመሰረትም። ክትባቱ በሜዲኬይር (Medicare)፣ ሜዲኬይድ (Medicaid) እና በአብዛኛዎቹ የግል ኢንሹራንሶች ይሸፈናሉ፣ እና ኢንሹራንስ ለሌላቸው ሰዎች የክትባት ወጪው ይሸፈናል።

የ COVID-19 ክትባት አቅራቢዎች የሚከተሉትን ማድረግ አይችሉም፡

 • ለክትባቱ ማስከፈል
 • ለተደራቢ ኢንሹራንስ፣ ተደራቢ ክፍያ ወይም የአስተዳደር ወጪዎች እርስዎ እንዲከፍሉ መጠየቅ
 • የጤና ኢንሹራንስ ሽፋን ለሌለው፣ አንስተኛ የሆነ ኢንሹራንስ ብቻ ላለው ወይም ግንኙነት ለሌለው ለማንኛውም ሰው ክትባት መከልከል
 • የተሰጠው አገልግሎት የ COVID-19 ክትባት ብቻ ሆኖ እያለ ለቢሮ ጉብኝት ወይም ለሌላ ምክኒያት ክፍያ መጠየቅ
 • የ COVID-19 ክትባትን ለመሰጠት ሌሎች አገልግሎቶችንም እንዲያገኙ መጠየቅ፣ ሆኖም ግን፣ ተጨማሪ የጤና እርዳታ አገልግሎቶች በተመሳሳይ ሰአት መቅረብ ይችላሉ እናም ተገቢው ክፍያ ሊፈጸም ይችላል

የ COVID-19 ክትባት አቅራቢዎች የሚከተሉትን ማድረግ ይችላሉ፡

 • ክትባቱን ካገኘው ሰው ፕላን ወይም ፕሮግራም (ለምሳሌ፣ የግል የጤና ኢንሹራንስ፣ ሜዲኬይር (Medicare)፣ ሜዲኬይድ (Medicaid)) ክትባት የሰጡበትን ተገቢ ክፍያ መጠየቅ ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ ክትባቱን ያገኘው ሰው ያንን ክፍያ እንዲፈጽም መጠየቅ አይችሉም
 • ኢንሹራንስ ለሌላቸው ተከታቢዎች ከጤና ግበቶች እና አገልግሎቶች አስተዳደር የ COVID-19 ኢንሹራንስ የሌላቸው ሰዎች ፕሮግራም (Health Resources and Services Administration's COVID-19 Uninsured Program) ክፍያን መጠየቅ ይችላሉ።

የህዝበ ጤና - ሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ እና ሌሎች የነጻ የክትባት ክሊኒኮችን እያቀረቡ ነው። ለእነዚህ ክሊኒኮች ፍትሃዊ አቅርቦት ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ ነው። ተጨማሪ መረጃ በኪንግ ካውንቲ ክትባትን ማግኘት ገጽ ላይ ይገኛል።

የኮቪድ-19 ክትባቶች ብዙ ሺ የጥናት ተሳታፊዎች ክትባት የሚቀበሉበት ጠንካራና/ጥብቅ በሆኑ የክሊኒክ ሙከራዎች ማለፍ አለባቸዉ። የምግብና መድኃኒት አስተዳደር (FDA) የያንዳንዱን ክትባት ደህንነትና ዉጤታማነት ለመወሰን ከነዚህ ጥናቶች የሚገኙትን መረጃዎች ይገመግማል። FDA በገለልተኛ ሳይንቲስቶችና ባለሙያዎች አማካሪ ቡድን ትንተናና ምክረ ሃሳቦች ላይ ይመረኮዛል፣ Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC)። የ VRBPAC ስብሰባዎች  ለህዝብ ክፍት ናቸዉ።

ክትባቱ የ FDA ደህንነትና ዉጤታማነት መስፈርቶች የሚያሟላ ከሆነ፡ FDA ክትባቱ አሜሪካ ዉስጥ ጥቅም ላይ እንዲዉል ሁኔታዎች ማመቻቸት ይችላል።

FDA ኣም ከወሰደ በኋላ ሁለተኛ ገለልተኛ የሆነ ሁለተኛ የክትባት ባለሙያዎች አማካሪ አካል፤ የኣሜሪካ Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), የክትባቱን ደህንነትና ዉጤታማነት መረጃ ያይና ሊሲዲሲ ስለ ክትባቱ ምክረ ሃሳብ ይሰጣል።

የክትባት የደህንነት ቁጥጥር


ክትባቱ ጥቅም ላይ እንዲዉል ከተፈቀደ በኋላ፡ ሊከሰቱ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳት ለማየት በርካታ የደህንነት ቁጥጥር ስርዓቶች  ይኖራሉያልታሰበ ከባድ የጎንዮሽ ጉዳት ከታየ ባለሙያዎች በተቻለ ፍጥነት እዉነተኛ የደህንነት ስጋት መሆኑን ለማረጋገጥ ይሠራሉ። የክሊኒክ ሙከራዎቹ ካለቁ በኋላ እንኳን ይህ እንደ ተከታታይ የደህንነት ግምገማ ሆኖ ያገለግላል። ለኮቪድ-19 ክትባት፡ ደህንነታቸውን በወቅቱ ለመገምገም እና የኮቪድ ክትባቱ ዓቅም እስከፈቀደው መጠን ደህንነቱን የተጠበቀ እንደሆነ ለማረጋገጥ ሲዲሲ እና FDA የደህንነት መቆጣጠርያ ስርዓትን ኣስፍተዋል።

ፈቃድ ያላሸዉና የሰለጠኑ የጤና ባለሙያዎች ብቻ ናቸዉ ክትባቶች ሊሰጡ የሚችሉት


ክትባት ለመስጠት ፈቃድ ያላቸውና የሰለጠኑ ግለሰቦች ብቻ ናቸዉ ክትባት መስጠት የሚችሉት። አንዴ ክትባቱ ለጠቅላላ ማህበረሰብ በሰፊዉ መቅረብ ከጀመረ ብዙ ዓይነት የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች ክትባት ይሰጣሉ። እነዚህ አቅራቢዎች በክሊኒኮች ና ሆስፒታሎች እንዲሁም ተንቀሳቃሽ ወይም በየግዜው ህብረተሰቡ ውስጥ ብቅ የሚሉ ኩነቶች ላይ ክትባቶች ሊሰጡ ይችላሉ። 

 • ደህንነቱ የተጠበቀ ና ዉጤታማ የኮቪድ-19 ክትባት ትልቅ እምርታ ነዉ። ኝ ክትባት ብቻዉን ወረርሽኙን አሁኑኑ አያስቆምም።

 • ክትባቱን ያገኙ ሰዎች COVID-19 ን ለሌሎች ሰዎች እንዳያስተላልፉ ምን ያህል እንደሚከላከል እና ለሌሎች የኮሮና ቫይረስ ልውጦች፣ በኪንግ ካውንቲ ውስጥ እየተሰራጩ እንደሆኑ የሚታወቁ፣ ላይ እንዴት እንደሚሰራ ገና እያየን ነው፡፡

 • ከክትባት በኋላም ቢሆን፣ ሌሎችን ሰዎች መከላከል ተገቢ ነው፡፡ የአፍ እና የአፍንጫ መሸፈኛ ማድረግን፣ ከቤትዎ ውጪ ያሉ የቤት ውስጥ እንቅስቃሴዎችን መቀነስ፣ በቤት ውስጥ ስብስብ ብሎ መቀመጥን፣ ከሌሎች ጋር የሚኖር ግንኙነትን ርቀቱን በጠበቀ እና አጭር በሆነ መንገድ እንዲቀጥል ማድረግ፣ በቤት ውስጥ አየር በደምብ እንዲንሸራሸር ማድረግን እና እጅን አዘውትሮ መታጠብን ይቀጥሉ፡፡

 • ጥሩው ዜና አንዴ ሙሉ ለሙሉ ከተከተቡ በኋላ፣ በወረርሺኙ ምክኒያት ቆመው የነበሩ አንዳንደ ነገሮችን መልሰው ማድረግ መጀመር ይችላሉ። በኪንግ ካውንቲ ክትባትን ማግኘት ገጽ ላይ ተጨማሪ ያንብቡ።