Skip to main content
Our website is changing! Starting March 31, 2023 our website will look different, but we're working hard to make sure you can still find what you need.  
King County logo

ዲሴምበር 14፣ 2022፣ የተሻሻሉ የማጠናከሪያ ዙር ክትባቶች አሁን ይገኛሉ። የተሻሻሉ የማጠናከሪያ ዙር ክትባቶች ትኩረት የሚያደርጉት እየተሰራጩ ያሉትን ተለዋዋጭ ዖሚችሮን እና እንዲሁም የመጀመሪያውን የ COVID ቫይረስ አይነት ይሆናሉ።

የተሻሻውን የማጠናከሪያ ዙር ክትባት ማግኘት ያለብዎት፣

  • 6 ወር ወይም ከዚያ በላይ ነዎት፣
  • የመጀመሪያዎቹን ተከታታይ ክትባቶችዎን ከጨረሱ(የመጀመሪያዎቹ 2 ዙሮች የሞደርና፣ የፋይዘር፣ ኖቫቫክስ ወይንም ወይም 1ዙር ጆንሰን እና ጆንሰን)፣ እና
  • የመጨረሻውን ዙር ከወሰዱ ቢያንስ 2 ወራት ከአለፉ(የመጨረሻው ዙር የመጀመሪያዎቹ ተከታታይ ክትባቶች ወይም የማጠናከሪያ ዙር ሊሆን ይችላል)።

እያንዳንዱ ብቁ የሆነ ሰው ሁሉ የተሻሻለውን የማጠናከሪያ ዙር ክትባት ማግኘት አለበት፣ እናም በተለይ ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ ወይም በሽታ መከላከል አቅማቸው የተዳከመ ወይም እንደ የስኳር በሽታ ወይም የልብ ህመም የጤና እክሎች ያላቸው።

ማስታወሻ፦ የ Pfizer የመጀመሪያ ዙርን የወሰዱ ዕድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 4 ዓመት የሆኑ ልጆች በአጠቃላይ 3 ዶዞችን ይወስዳሉ። እስካሁን ይህን ዙር ካልጨረሱ፣ እንደ ሶስተኛ የመጀመሪያ ዶዛቸው የ Pfizer ባይቫለንት ክትባትን ይወስዳሉ። ልጅዎ ባለ 3-ዶዝ የ Pfizer የመጀመሪያ ዙርን አስቀድሞ ካጠናቀቀ፣ የባይቫለንት ማጠናከሪያ ዶዝ አይወስድም።

የክትባት ቦታዎችን እና ቀጠሮዎችን ለማግኘት በኪንግ ካውንቲ ውስጥ እንዴት ክትባት ማግኘት እንደሚቻል የሚገልጸውን ድህረገፅ ይጎብኙ።

በራሪ (PDF): ወቅታዊ የ COVID-19 ማጠናከሪያ ዙር ክትባት

የCOVID-19 ክትባት ነፃ ነው እና ክትባቱን ለመውሰድ ምንም ኢንሹራንስ አያስፈልግም። እድሜው 6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆነ ማንኛውም ግለሰብ የCOVID-19 ክትባት መውሰድ ይችላል። ሲዲሲ (CDC) ለሁለቱም ክትባቶች፣ ማለትም ለመጀመሪያውም ሆነ ለማጠናከሪያው ዙር ክትባቶች፣ ከጆንሰን እና ጆንሰን (J&J) ክትባት ይልቅ የፋይዘርን ወይም የሞደርናን ክትባቶች ብትወስዱ ይመክራል። ስለወጣቶች ክትባት የበለጠ ለማወቅ kingcounty.gov/youthvaccine/amharic ድህረገጽን ይመልከቱ።

ምንም አይነት ቀጠሮ አያስፈልግም፡ ብዙ ፋርማሲዎች፣ ክሊኒኮች እና የህዝብ ጤና ማዕከላት አሁን የCOVID-19 ክትባትን ያለቀጠሮ ይሰጣሉ። በአቅራቢያዎ የሚገኝ የክትባት ቦታን ለማግኘት በዋሽንግተን የክትባት ጠቋሚ መሳሪያ ላይ ዚፕ ኮዶትን ያስገቡ (የሚፈልጉትን ቋንቋ ከቋንቋ ዝርዝሩ ውስጥ ይምረጡ)።

ክትባቱን እንዴት ማግኝት እንደሚቻል ያሉ መረጃዎች በተደጋጋሚ ይሻሻላሉ። እነዚህ ማሻሻያዎች በፍጥነት እንዲተረጎሙ እየሰራን ቢሆንም፣ ትርጉሙን ለመስራት እና ድህረ-ገጽ ላይ ለመለጠፍ በሚወሰደው ጊዜ ምክኒያት መጓተት ሊኖር ይችላል። ለትእግስትዎ እናመሰግናለን።

በእንግሊዘኛ ያሉ በጣም በቅርብ ጊዜ የተሻሻሉ መረጃዎችን ከ kingcounty.gov/vaccine (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኛ ብቻ ነው ያለው) ማግኘት ይችላሉ።

  በኪንግ ካውንቲ የኮቪድ-19 ክትባት እንዴት ማግኘት እችላለሁ?

እድሜው 6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆነ ማንኛውም ልጅ በአሁኑ ጊዜ ለCOVID-19 ክትባት እና ማጠናከሪያ ክትባቶች ብቁ ነው።

ስለብቁነት የበለጠ ይወቁ እና ኪንግ ካዉንቲ ካዉንቲ ዉስጥ ክትባት ማግኘት

መርጃዎች:

የማጠናከሪያ ዙር ክትባት ማን ማግኘት እንደሚችል፣ መቼ እንደሚወሰዱት እና የትኛውን አይነት ማግኘት እንዳለቦት ወቅታዊ መመሪያ:

CDC እድሜያቸው 5 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ማናቸውም ግለሰቦች እናም መካከለኛ ወይም ከባድ የበሽታ መከላከያ ችግር ላለባቸው ግለሰቦች (immunocompromised) ሶስተኛውን ክትባት እንዲወስድ ይመክራል (ድህረ ገፁ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቻ ነው)። ሦስተኛው ክትባት የመጀመሪያው የክትባት ተከታታይ አካል እንጂ ማጠናከሪያ ዙር አይደለም።

የበሽታ መከላከል ችግር ያለባቸው ህጻናቶች እና ጎልማሳዎች ብቁ በሚሆኑበት ጊዜ የማጠናከሪያ ዙር ክትባት መውሰድ አለባቸው።

የክትባት ቦታዎችን እና ቀጠሮዎችን ለማግኘት በኪንግ ካውንቲ ውስጥ እንዴት ክትባት ማግኘት እንደሚቻል የሚገልጸውን ድህረገፅ ይጎብኙ (ድህረ ገፁ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቻ ነው)።

የ COVID-19 ክትባት ለማግነት ክፍያ የለውም፣ ይህም በስደተኝነት ወይም የጤና ኢንሹራንስ ላይ አይመሰረትም። ክትባቱ በሜዲኬይር (Medicare)፣ ሜዲኬይድ (Medicaid) እና በአብዛኛዎቹ የግል ኢንሹራንሶች ይሸፈናሉ፣ እና ኢንሹራንስ ለሌላቸው ሰዎች የክትባት ወጪው ይሸፈናል።

የ COVID-19 ክትባት አቅራቢዎች የሚከተሉትን ማድረግ አይችሉም፡

  • ለክትባቱ ማስከፈል
  • ለተደራቢ ኢንሹራንስ፣ ተደራቢ ክፍያ ወይም የአስተዳደር ወጪዎች እርስዎ እንዲከፍሉ መጠየቅ
  • የጤና ኢንሹራንስ ሽፋን ለሌለው፣ አንስተኛ የሆነ ኢንሹራንስ ብቻ ላለው ወይም ግንኙነት ለሌለው ለማንኛውም ሰው ክትባት መከልከል
  • የተሰጠው አገልግሎት የ COVID-19 ክትባት ብቻ ሆኖ እያለ ለቢሮ ጉብኝት ወይም ለሌላ ምክኒያት ክፍያ መጠየቅ
  • የ COVID-19 ክትባትን ለመሰጠት ሌሎች አገልግሎቶችንም እንዲያገኙ መጠየቅ፣ ሆኖም ግን፣ ተጨማሪ የጤና እርዳታ አገልግሎቶች በተመሳሳይ ሰአት መቅረብ ይችላሉ እናም ተገቢው ክፍያ ሊፈጸም ይችላል

የ COVID-19 ክትባት አቅራቢዎች የሚከተሉትን ማድረግ ይችላሉ፡

  • ክትባቱን ካገኘው ሰው ፕላን ወይም ፕሮግራም (ለምሳሌ፣ የግል የጤና ኢንሹራንስ፣ ሜዲኬይር (Medicare)፣ ሜዲኬይድ (Medicaid)) ክትባት የሰጡበትን ተገቢ ክፍያ መጠየቅ ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ ክትባቱን ያገኘው ሰው ያንን ክፍያ እንዲፈጽም መጠየቅ አይችሉም

የህዝበ ጤና - ሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ እና ሌሎች የነጻ የክትባት ክሊኒኮችን እያቀረቡ ነው። ለእነዚህ ክሊኒኮች ፍትሃዊ አቅርቦት ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ ነው። ተጨማሪ መረጃ በኪንግ ካውንቲ ክትባትን ማግኘት ገጽ ላይ ይገኛል።

ስለ የኮቪድ-19 ክትባት የበለጠ ለማዋቅ


በፌዴራል የሲቪል መብት ህግ መሰረት: የማህበረሰብ ጤና-ሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ በማናቸውም ፕሮግራም ወይም ስራዎች ላይ ጥበቃ በሚደረግላቸው ግለሰቦች ምድብ: ሁሉንም ያካተተና በዘር ሳይገደብ : በመልክ: በመጡበት የትውልድ ስፍራ/አገር: ሃይማኖት: የጾታ ማንነት (የጾታ አገላለጽን አካቶ):የጾታ ኦሪየንቴሽን: የአካል ጉዳተኛነትን: እድሜ: እና የጋብቻ ሁኔታ ላይ መሰረት ያደረገ ማናቸውንም ልዩነቶች አያደርግም። ቅሬታ ካልዎትና ክስ መመስረት ከፈለጉ: ወይም አድሎአዊነትን በተመለከተ ጥያቄ ካልዎት እባክዎትን የኪንግ ካውንቲ የሲቪል መብቶች ፕሮግራምን በ civil-rights.OCR@kingcounty.gov206-263-2446(እባክዎትን ለትርጉም አገልግሎት ቋንቋዎትን ይግለጹ); TTY ሪሌይ 7-1-1; ወይም በፖስታ አድራሻ (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104) ያግኙ።


Link/share our site at kingcounty.gov/covid/vaccine/amharic