Skip to main content
King County logo

የCOVID-19 ማጠናከሪያ ክትባት በአሁኑ ሰአት በጣም የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ችሎታ (significantly compromised immune systems) ላላቸው ሰዎች፣ እንደ የካንሰር ሕክምናዎች ወይም የአካል ክፍሎች ንቅለ ተከላ ለሚያደርጉ ሰዎች ብቻ የቀረበ ነው። አዲስ መረጃ አእንደሚያሳየው፣ ሦስተኛው የሞዴርና ወይም የፒፍዘር የክትባት መጠን ለነዚህ ሰዎች የክትባት ውጤታማነትን ለማሳደግ ይረዳል ።

በአሁኑ ሰአት፣ የህዝባዊ ጤና አስተዳደር ለሌሎች ቡድኖች (ግለሰቦች) የማጠናከርያ ክትባት ይከተቡ የሚል ሃሳብ አያቀርብም።  የምግብ እና የመድሓኒት አስተዳደር እንዲሁም የህመም መቆጣጠርያ ማእከል (FDA and CDC) የባለሙያ ኣባላት፣ ለሌሎች ቡድኖች የማጠናከርያ ክትባቱ ውጤታማነትና ደህንነት ግምገማ ያደርጋሉ፣ የህዝባዊ ጤና አስተዳደር ደግሞ ተጨማሪ መመርያ በሚመጡት ሳምንቶች ያገኛል።


የፋይዘር ኮቪድ 19 (Pfizer COVID-19) ክትባት ዕድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑት እንዲፈቀድ ተደርጓል። በዋሽንግተን ዕድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ የሆነ ሁሉ ለኮቪድ 19 (COVID-19) ክትባት ብቁ ናቸው።

መከተብ ቀላል እየሆነ መጧል! ክትባቶች በኪንግ ካውንቲ ከፍተኛ መጠን ባላቸው የክትባት ቦታዎች ፣ ፋርማሲዎች እና ክሊኒኮች ይገኛሉ (ብዙዎችም ቀጠሮ አያስፈልጋቸውም)። ለአማራጭ ይህን ይመልከቱ![ እንዴት መከተብ እንደሚቻል]

ለወጣቶች ክትባት በተመለከተ የበለጠ ለማወቅ በkingcounty.gov/vaccine/youth/Amharic

ክትባቱን እንዴት ማግኝት እንደሚቻል ያሉ መረጃዎች በተደጋጋሚ ይሻሻላሉ። እነዚህ ማሻሻያዎች በፍጥነት እንዲተረጎሙ እየሰራን ቢሆንም፣ ትርጉሙን ለመስራት እና ድህረ-ገጽ ላይ ለመለጠፍ በሚወሰደው ጊዜ ምክኒያት መጓተት ሊኖር ይችላል። ለትእግስትዎ እናመሰግናለን።

በእንግሊዘኛ ያሉ በጣም በቅርብ ጊዜ የተሻሻሉ መረጃዎችን ከ kingcounty.gov/vaccine (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኛ ብቻ ነው ያለው) ማግኘት ይችላሉ።

ሁሉም 12ና ከዛ በላይ ኢድመ ሰዉ አሁን የ COVID-19 ክትባቱን ለመቀበል ባቅነዉ፣ ባዚህ ሳአት የ COVID-19 ክትባት ለ 12ና ከዛ በታች ላሉ አልተፈቀደም፣ የመዳንቱ ጥናት ለዎጣቶቹ ልጆች በሙከራ ላይ ነው፣

ስለብቁነት የበለጠ ይወቁ እና ኪንግ ካዉንቲ ካዉንቲ ዉስጥ ክትባት ማግኘት

የ COVID-19 ክትባት ለማግነት ክፍያ የለውም፣ ይህም በስደተኝነት ወይም የጤና ኢንሹራንስ ላይ አይመሰረትም። ክትባቱ በሜዲኬይር (Medicare)፣ ሜዲኬይድ (Medicaid) እና በአብዛኛዎቹ የግል ኢንሹራንሶች ይሸፈናሉ፣ እና ኢንሹራንስ ለሌላቸው ሰዎች የክትባት ወጪው ይሸፈናል።

የ COVID-19 ክትባት አቅራቢዎች የሚከተሉትን ማድረግ አይችሉም፡

  • ለክትባቱ ማስከፈል
  • ለተደራቢ ኢንሹራንስ፣ ተደራቢ ክፍያ ወይም የአስተዳደር ወጪዎች እርስዎ እንዲከፍሉ መጠየቅ
  • የጤና ኢንሹራንስ ሽፋን ለሌለው፣ አንስተኛ የሆነ ኢንሹራንስ ብቻ ላለው ወይም ግንኙነት ለሌለው ለማንኛውም ሰው ክትባት መከልከል
  • የተሰጠው አገልግሎት የ COVID-19 ክትባት ብቻ ሆኖ እያለ ለቢሮ ጉብኝት ወይም ለሌላ ምክኒያት ክፍያ መጠየቅ
  • የ COVID-19 ክትባትን ለመሰጠት ሌሎች አገልግሎቶችንም እንዲያገኙ መጠየቅ፣ ሆኖም ግን፣ ተጨማሪ የጤና እርዳታ አገልግሎቶች በተመሳሳይ ሰአት መቅረብ ይችላሉ እናም ተገቢው ክፍያ ሊፈጸም ይችላል

የ COVID-19 ክትባት አቅራቢዎች የሚከተሉትን ማድረግ ይችላሉ፡

  • ክትባቱን ካገኘው ሰው ፕላን ወይም ፕሮግራም (ለምሳሌ፣ የግል የጤና ኢንሹራንስ፣ ሜዲኬይር (Medicare)፣ ሜዲኬይድ (Medicaid)) ክትባት የሰጡበትን ተገቢ ክፍያ መጠየቅ ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ ክትባቱን ያገኘው ሰው ያንን ክፍያ እንዲፈጽም መጠየቅ አይችሉም
  • ኢንሹራንስ ለሌላቸው ተከታቢዎች ከጤና ግበቶች እና አገልግሎቶች አስተዳደር የ COVID-19 ኢንሹራንስ የሌላቸው ሰዎች ፕሮግራም (Health Resources and Services Administration's COVID-19 Uninsured Program) ክፍያን መጠየቅ ይችላሉ።

የህዝበ ጤና - ሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ እና ሌሎች የነጻ የክትባት ክሊኒኮችን እያቀረቡ ነው። ለእነዚህ ክሊኒኮች ፍትሃዊ አቅርቦት ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ ነው። ተጨማሪ መረጃ በኪንግ ካውንቲ ክትባትን ማግኘት ገጽ ላይ ይገኛል።

የኮቪድ-19 ክትባቶች ብዙ ሺ የጥናት ተሳታፊዎች ክትባት የሚቀበሉበት ጠንካራና/ጥብቅ በሆኑ የክሊኒክ ሙከራዎች ማለፍ አለባቸዉ። የምግብና መድኃኒት አስተዳደር (FDA) የያንዳንዱን ክትባት ደህንነትና ዉጤታማነት ለመወሰን ከነዚህ ጥናቶች የሚገኙትን መረጃዎች ይገመግማል። FDA በገለልተኛ ሳይንቲስቶችና ባለሙያዎች አማካሪ ቡድን ትንተናና ምክረ ሃሳቦች ላይ ይመረኮዛል፣ Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC)። የ VRBPAC ስብሰባዎች  ለህዝብ ክፍት ናቸዉ።

ክትባቱ የ FDA ደህንነትና ዉጤታማነት መስፈርቶች የሚያሟላ ከሆነ፡ FDA ክትባቱ አሜሪካ ዉስጥ ጥቅም ላይ እንዲዉል ሁኔታዎች ማመቻቸት ይችላል።

FDA ኣም ከወሰደ በኋላ ሁለተኛ ገለልተኛ የሆነ ሁለተኛ የክትባት ባለሙያዎች አማካሪ አካል፤ የኣሜሪካ Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), የክትባቱን ደህንነትና ዉጤታማነት መረጃ ያይና ሊሲዲሲ ስለ ክትባቱ ምክረ ሃሳብ ይሰጣል።

የክትባት የደህንነት ቁጥጥር


ክትባቱ ጥቅም ላይ እንዲዉል ከተፈቀደ በኋላ፡ ሊከሰቱ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳት ለማየት በርካታ የደህንነት ቁጥጥር ስርዓቶች  ይኖራሉያልታሰበ ከባድ የጎንዮሽ ጉዳት ከታየ ባለሙያዎች በተቻለ ፍጥነት እዉነተኛ የደህንነት ስጋት መሆኑን ለማረጋገጥ ይሠራሉ። የክሊኒክ ሙከራዎቹ ካለቁ በኋላ እንኳን ይህ እንደ ተከታታይ የደህንነት ግምገማ ሆኖ ያገለግላል። ለኮቪድ-19 ክትባት፡ ደህንነታቸውን በወቅቱ ለመገምገም እና የኮቪድ ክትባቱ ዓቅም እስከፈቀደው መጠን ደህንነቱን የተጠበቀ እንደሆነ ለማረጋገጥ ሲዲሲ እና FDA የደህንነት መቆጣጠርያ ስርዓትን ኣስፍተዋል።

ፈቃድ ያላሸዉና የሰለጠኑ የጤና ባለሙያዎች ብቻ ናቸዉ ክትባቶች ሊሰጡ የሚችሉት


ክትባት ለመስጠት ፈቃድ ያላቸውና የሰለጠኑ ግለሰቦች ብቻ ናቸዉ ክትባት መስጠት የሚችሉት። አንዴ ክትባቱ ለጠቅላላ ማህበረሰብ በሰፊዉ መቅረብ ከጀመረ ብዙ ዓይነት የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች ክትባት ይሰጣሉ። እነዚህ አቅራቢዎች በክሊኒኮች ና ሆስፒታሎች እንዲሁም ተንቀሳቃሽ ወይም በየግዜው ህብረተሰቡ ውስጥ ብቅ የሚሉ ኩነቶች ላይ ክትባቶች ሊሰጡ ይችላሉ። 

  • ደህንነቱ የተጠበቀ ና ዉጤታማ የኮቪድ-19 ክትባት ትልቅ እምርታ ነዉ። ኝ ክትባት ብቻዉን ወረርሽኙን አሁኑኑ አያስቆምም።

  • ሁሉም ሰው ክትባቱን አልተከተበም፣ በአንፃሩ ደግሞ በጣም ተላላፊ የሆኑ ተለዋዋጭ የኮቪድ ዓይነቶች እየተሰራጩ ናቸው። በኮቪድ-19 መንስኤ የሚከሰቱ ሞቶችንና በሆስፒታል መተኛትን ለመቀነስ እንደ ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፤ የህዝብ መጓጓዢያዎች ላይ እና በሌሎች ቦታዎች ላይ የአፍ መሸፈኛ ጭንብሎችን ማድረግ አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም በቤት ውስጥ በቂ አየር ዝውውርን ማሻሻል እና እንደ አስፈላጊነቱ የኮቪድ -19 ምርመራ ማድረግ የመሳሰሉ የጥንቃቄ እርምጃዎችን መውሰድ መቀጠል በኮቪድ-19 ምክንያት የሚከሰቱ ሞቶችንና በሆስፒታል መተኛትን ለመቀነስ ወሳኝ ነገሮች ሆነው ተገኝተዎል።

  • መልካሙ ዜና አንዴ ሙሉ በሙሉ ከተከተቡ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ያቆሙትን በርካታ ነገሮች እንደገና መጀመር ይችላሉ። በኪንግ ካውንቲ ክትባትን ማግኘት ገጽ ላይ ተጨማሪ ያንብቡ።