Skip to main content
King County logo

برای هرکسی که کاملاً واکسینه نشده باشد، وزارت صحت (تنها به زبان انگلیسی) دستورالعمل صحی همچنان برای انها پابرجاست: افرادی که کاملاً واکسینه نشده اند لازم است "در هر محیط عمومی داخل منزل یا هنگام بیرون از منزل در صورت قادر به مراعات نمودن فاصله شش فوت فاصله جسمی با دیگران را حفظ کنند باید ماسک داشته باشند"

همه باید از ماسک مناسب در موارد زیر استفاده کنند:

  • زندان ها
  • مراکز سرپناه افراد بی خانمان؛
  • مدارس و مراکز مراقبت از کودکان
  • وسایل حمل و نقل عمومی و
  • مراکز مراقبت های طولانی مدت و شفاخانه ها

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری اخیراً راهنمای خود را(معلومات تنه به زبان انگیسی موجد میباشد) تمدید کرده است تا به افراد کاملا واکسینه شده اجازه دهد ماسک خود را در بسیاری از مکان ها متوقف کنند. راشل والنسکی ، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری و وزارت صحت ایالت واشنگتن متعاقباً توضیح دادند كه پایان دادن به پوشیدن ماسكه در مراکز عمومی سربسته ارتبات به امار اشخاص که واکسین شده اند و میزان ویروس کرونا در سطحه هر منطقه می باشد.

اگر در مورد آنچه در کینگ کاونتی اتفاق می افتد سوالی دارید ، لطفاً از ساعت 8 صبح تا 7:00 صبح به شماری 206-477-3977 تماس بگیرید. مترجم در دسرس می باشد.