Skip to main content
King County logo

برای هرکسی که کاملاً واکسینه نشده باشد، وزارت بهداشت (تنها به زبان انگلیسی) دستورالعمل بهداشتی برای انها همچنان پابرجاست: افرادی که کاملاً واکسینه نشده اند لازم است "در هر محیط عمومی داخل منزل یا هنگام بیرون از منزل در صورت قادر به مراعات نمودن فاصله شش فوت فاصله جسمی با دیگران را حفظ کنند باید ماسک داشته باشند"

همه باید از ماسک مناسب در موارد زیر استفاده کنند:

  • زندان ها
  • مراکز سرپناه افراد بی خانمان؛
  • مدارس و مراکز مراقبت از کودکان
  • وسایل حمل و نقل عمومی و
  • مراکز مراقبت های طولانی مدت و بیمارستان ها.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری اخیراً راهنمای خود را(معلومات تنه به زبان انگیسی موجد میباشد) تمدید کرده است تا به افراد کاملا واکسینه شده اجازه دهد ماسک خود را در بسیاری از مکان ها متوقف کنند. راشل والنسکی ، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری و وزارت بهداشت ایالت واشنگتن متعاقباً توضیح دادند كه پایان دادن به پوشیدن ماسكه در مراکز عمومی سربسته ارتبات به امار اشخاص که واکسین شده اند و میزان ویروس کرونا در سطحه هر منطقه می باشد.

اگر در مورد آنچه در شهرستان کینگ اتفاق می افتد سوالی دارید ، لطفاً از ساعت 8 صبح تا 7:00 به شماری 206-477-3977 تماس بگیرید. مترجم در دسرس می باشد.