Skip to main content
King County logo

ថ្ងៃទី 30 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022៖ ដូសជំរុញលើកទី 1 និងលើកទី 2

មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែចាក់ដូសជំរុញ ទើបមានការការពារបានពេញលេញ៖

 • 5 ខែក្រោយពីបានចាក់ដូសទី 2 របស់ Pfizer ឬ Moderna រួច (សូមសម្គាល់ថា៖ អ្នកអាយុ 12-17 ឆ្នាំ អាចចាក់បានតែ Pfizer ប៉ុណ្ណោះ)
 • 2 ខែក្រោយពីបានចាក់មួយដូសរបស់ J&J រួច

ដូសជំរុញលើកទី ២ ត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកដែល៖

ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិអាចចាក់បាន អ្នកអាចចាក់ដូសជំរុញលើកទី 2 យ៉ាងតិច 4 ខែក្រោយពីបានចាក់ដូសជំរុញលើកទី 1 រួច។

ការផលិតនិងសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

រដ្ធបាលត្រួតពិនិត្យអាហារ និងថ្នាំពេទ្យ (FDA) បានយល់ព្រមអោយប្រើវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងគ្រាបន្ទាន់ជាលើក ដំបូងបង្អស់។ គេកំពុងតែបង្កើតវ៉ាក់សាំងជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗ ហើយមួយចំនួនធំទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការសាកល្បងព្យាបាល ដោយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមដើម្បីធានាថា វាមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព។

រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិ្យថ្នាំពេទ្យ (FDA) ចេញការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា EUA ក្នុងអំឡុងពេលមានអាសន្នក្នុងប្រទេសដើម្បីឱ្យមានផលិតផលអាចយកមកប្រើការដោះស្រាយតម្រូវការសុខភាពជាបន្ទាន់។ EUA អនុញ្ញាតឱ្យប្រើផលិតផលមុនពេលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញ។ EUA អាចអនុញ្ញាតអោយធ្វើតេស្តផលិតឧបករណ៍ឬការព្យាបាល។ រដ្ឋបាល FDA បានចេញបញ្ជា EUA ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជម្ងឺ Anthrax ជំងឺអ៊ីបូឡា Ebola ជំងឺផ្តាសាយបក្សី H1N1 និងបញ្ហាអាសន្នសុខភាពផ្សេងទៀតនាពេលកន្លងមក។

អ្វីៗត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ FDA សិន មុននិងគេអនុញ្ញាតអោយប្រើថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ជាបន្ទាន់ មានរួមទាំងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពហើយត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រឯករាជ្យ។ ប្រសិនបើ FDA យល់ព្រមអោយអនុម័តវ៉ាក់សាំងប្រើជាបន្ទាន់ គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាឯករាជ្យទី ២ នឹងវិនិច្ឆ័យទិន្នន័យសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសិន។ គណៈកម្មាធិការនេះនិងគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាលើការអនុវត្តថ្នាំវ៉ាក់សាំង (ACIP) នឹងផ្តល់អនុសាសន៍ថា តើវ៉ាក់សាំងគួរ តែយកមកប្រើការដែរឬអត់។ ប្រសិនបើពួកគេសំណូមពរអោយប្រើ, ACIP នឹងចេញគោលការណ៍ណែនាំទៅអ្នកផ្តល់សេវា ថែទាំសុខភាព។

រដ្ធបាល FDA និងក្រសួង CDC នឹងបន្តតាមដានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ទោះបីជាត្រូវបានគេយល់ព្រម អោយអនុម័តក៏ដោយ។

វ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពគឺសំខាន់ជាងគេ។ គ្រប់ វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីឌ-១៩ COVID-19 ទាំងអស់ ត្រូវឆ្លងកាត់ ដំណើរការសាកល្បងវិនិច្ឆ័យនិងអនុម័តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ rigorous and multi-step testing និងជាច្រើនជំហានមុន និងគេអាចយកវាមកប្រើការបាននៅក្នុងសហរដ្ធអាមេរិក។ នេះរួមទាំងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់ហើយមានទីប្រឹក្សាឯក រាជ្យត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យសុវត្តភាព។ គេនឹងយល់ព្រមអោយប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើវាឆ្លងផុតស្តង់ដារសុវត្តភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ គេក៏តាមដានពិនិត្យមើលសុវត្តភាពវ៉ាក់សាំងក្រោយពីបានចាក់រួចផងដែរ។


វីឌីអូខ្លីពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ធវ៉ាស៊ីងតោន ពន្យល់បន្ថែមអំពីរបៀបគេផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

ជាធម្មតា ការសាកល្បងនិងការផលិតថ្នាំងវ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើក្នុងដំណាក់កាលដោយឡែកពីគ្នា។ ដោយសារតែមានជំងឺរាតត្បាត ការសាកល្បងនិងការផលិតត្រូវបានធ្វើក្នុងពេលជាមួយគ្នា។ គេមិនរលងដំណាក់កាលណាមួយទេ ប៉ុន្តែពេលវេលាផលិតវា អាច ដំណើរការលឿនជាងធម្មតា។

វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតពី Pfizer និង Moderna គឺជាវ៉ាក់សាំង mRNA (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)។ បច្ចេកវិទ្យាវ៉ាក់សាំង mRNA ត្រូវបានគេសិក្សានិងធ្វើការជាមួយអស់ជាច្រើនទសវត្សមកហើយ។ គេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវ៉ាក់សាំងនេះកាន់តែច្រើនឡើងពីព្រោះគេអាចបង្កើតវានៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដោយប្រើសម្ភារៈដែលមានរួចជាស្រេច។ នេះមានន័យថាដំណើរការអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារនិងប្រសើរឡើងដែលធ្វើឱ្យការផលិតវ៉ាក់សាំងបានលឿនជាងវិធីសាស្រ្តចាស់កាលពីមុន។

វ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) គឺជាវ៉ាក់សាំងវិចទ័រវីរុស (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតដំបូងនៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៧០ ។ អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយ ការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររាប់រយនៃវ៉ាក់សាំងវ៉ិចទ័រវីរុសត្រូវបានធ្វើឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក។ ពួកវាត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដូចជាអេបូឡា ហ្សីកា ជំងឺផ្តាសាយ និងអេដស៍។

នៅពេលគេអនុញ្ញាតអោយយកវ៉ាក់សាំងមកប្រើជាបន្ទាន់ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានគេតាម ដានត្រួតពិនិត្យក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងវិធីអនុម័តវ៉ាក់សាំងតាមរបៀបុរាណ។ ការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់ ហើយយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្តាលនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនោះ ត្រូវបានគេតាមពិនិត្យមើលយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន ២ ខែបន្ទាប់ពីពួក គេបានចាក់វ៉ាក់សាំងចុងក្រោយរួច (ជាជាងរយៈពេលចំនួន ៦ ខែឬច្រើនជាងនេះក្នុងករណីសាកល្បងបែបបុរាណ) ។ យ៉ាងណាក្ដី ផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង នឹងចេញអាការៈរបស់វាក្នុងរយៈពេលពីរខែក្រោយមក។

មានវិញហើយ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ មនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ អាចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ចនសិន & ចនសិន ក្រោយពីក្រសួង CDC និង FDA បានបញ្ចប់ការពិនិត្យសុវត្តភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំងយ៉ាងលម្អិត។ [គេហទំព័រនេះមានជាភាសាអង់គ្លេសតែមួយគត់]

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង J&J មានហានិភ័យកម្រិតទាបដែលបណ្ដាលឱ្យកកឈាម ជាពិសេសចំពោះស្ត្រីក្រោមអាយុ ៥០ ឆ្នាំ។  ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) និង ម៉ូឌឺនណា (Moderna) មិនមានហានិភ័យបែបនេះទេ ហើយ ត្រូវបានសំណូមពរថា វាប្រសើជាងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង J&J សម្រាប់ដូសដំបូងនិងដូសទីបី (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេទេ)។

ប្រសិនបើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង J&J សូមសង្កេតមើលរោគសញ្ញាទាំងនេះ បីសប្ដាហ៌ក្រោពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួច៖

 • ឈឺក្បាលធ្ងន់ធ្ងរឬឈឺមិនបាត់ឬព្រិលភ្នែក
 • ឈឺដើមទ្រូង
 • ដង្ហើមខ្លី
 • ហើមជើង
 • ឈឺពោះមិនបាត់
 • ងាយជាំលើស្បែកឬស្នាមឈាមតូចៗនៅក្រោមស្បែក

សូមទៅពេទ្យភ្លាមប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាទាំងនេះពីមួយឡើងទៅ។

សូមកត់សម្គាល់ៈ ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាងមួយខែកន្លងមកហើយ ហានិភ័យរបស់អ្នកគឺមានកម្រិតទាបណាស់។ វាជាការ ធម្មតាទេដែលមានរោគសញ្ញាកម្រិតស្រាលទៅមធ្យម រួមទាំងការគ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល អស់កម្លាំងនិងឈឺសន្លាក់/ឈឺសាច់ដុំអំឡុងសប្តាហ៍ទី ១ ក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ណាមួយរួច។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬកង្វល់អ្វីមួយ សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ គិលានុបដ្ឋាយិកា ឬមន្ទីរមើលសុខភាពរបស់អ្នក។ ក្រសួង CDC និង FDA នឹងបន្តត្រួតពិនិត្យមើលសុវត្ថិភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ទាំងអស់ហើយក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនឹងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗនៅពេលមានព័ត៌ មានបន្ថែម។

ក្រុមត្រួតពិនិ្យសុវត្ថិភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ CDC បានរកឃើញហាក់បីដូចជាមានទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រភេទ mRNA (ដូចជាថ្នាំ Moderna និង Pfizer) ទៅនឹងមនុស្សវ័យជំទង់ និងមនុស្សពេញវ័យដែលកើតជំងឺរលាកស្រទាប់បេះដូង (myocarditis) ។ ជំងឺរលាកស្រទាប់បេះដូងគឺជាជំងឺរលាកសាច់ដុំបេះដូង។

របាយការណ៍ស្ដីអំពីជំងឺរលាកស្រទាប់បេះដូង (myocarditis) និងជំងឺរលាកតាមជួរសាច់ដុំបេះដូង (pericarditis) គឺកម្រមានណាស់ ប្រៀបធៀបទៅការចាក់វ៉ាក់សាំងអស់ចំនួនរាប់រយ លានដូស។ រោគសញ្ញាជាទូទៅចេញអោយដឹងក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃក្រោយពីបានចាក់វ៉ាកសាំងលើកទី ២ រួច ហើយករណីភាគច្រើនកើតឡើងលើបុរសមានវ័យជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យដែល មានអាយុចាប់ពី ១៦ ឆ្នាំឡើងទៅ។ អ្នកដែលកើតជំងឺរលាកស្រទាប់បេះដូងភាគច្រើនក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចអាចព្យាបាលជាជាមួយនឹងថ្នាំនិងការសំរាកហើយមានអារម្មណ៍ធូរ ស្រាលយ៉ាងឆាប់រហ័សឡើងវិញ។

ហានិភ័យដែលអាចកើតជំងឺរលាកស្រទាប់បេះដូង (myocarditis) គឺមានកម្រិតទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផលចំណេញពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា វាការពារឲ្យផុតពីជំងឺកូវីដ-១៩ ពីការឈឺដេកពេទ្យ និងការស្លាប់។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏ការពារឲ្យផុតពីការកើតជំងឺរលាកជាច្រើនប្រភេទទៀតមកលើកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យ ឲ្យផុតពីជំងឺបន្សល់ទុករោគសញ្ញាយូរអង្វែង ("ដូចជាជំងឺកូវីដដែលមានរោគសញ្ញាយូរ") ហើយប្រឆាំងនឹងវីរុសដ៏គ្រោះថ្នាក់ប្រភេទថ្មី។ ហានិភ័យរបស់ស្ថានភាពនៃជំងឺទាំងនេះមានកម្រិតខ្ពស់ជាងហានិភ័យពីការកើតជំងឺរលាកស្រទាប់បេះដូងដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង។

ទោះបីជាជំងឺរលាកស្រទាប់បេះដូងនេះកម្រកើតក៏ដោយ ក្រសួង CDC ផ្ដល់អនុសាសថា អ្នកទាំងឡាយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងថ្មីៗនេះ ត្រូវសង្កេតមើលរោគសញ្ញាដូចខាងក្រោមក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច៖

 • ឈឺទ្រូង
 • ដង្ហើមខ្លី
 • មានអារម្មណ៍ថា បេះដូងការលោតលឿន ដើរខុសចង្វាក់ឬលោតឌុកដាក់
សូមទៅជួបគ្រូពេទ្យប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាទាំងនេះ។
 • អត់ទេ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ COVID-19 មិនអាចធ្វើឲ្យឱ្យអ្នកមានសារជាតិឆក់នៅក្នុងខ្លួនទេ រួមទាំងនៅចំកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង (ដៃរបស់អ្នក)។
 • មិនមានអ្វីនៅក្នុងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលអាចបង្កើតឲ្យមានជាតិអេឡិចត្រូម៉េនិច (Electromagnetic) ទេ។ គ្រប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ទាំងអស់ មិនមានលោហធាតុអ្វី ដូចជា ជាតិដែក, ជាតិសំណរ (Nickel), លោហធាតុកូប័ល (cobalt), ជាតិលីស្សៀម (Lithium) និងលោហធាតុផ្សំ (Rare Earth) នោះទេ។ វាក៏មិនមានសារជាតិដែលផលិតចេញពី ដូចជា ម៉ៃក្រូអេឡិចត្រូនិច (Microelectronics), អេឡិចត្រូត (Electrodes), បំពង់ធ្វើចេញពីជាតិកាបូន (Carbon nanotubes) ឬ ប្រព័ន្ធលោហធាតុប្រភេទ nanowire semiconductors ទេ។
 • សូមមើលតារាងរាយឈ្មោះធាតុផ្សំយ៉ាងពេញលេញស្ដីអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅខាងក្រោម នៅក្នុងផ្នែក តើថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ធ្វើការរបៀបណា។

វីដេអូនេះពីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន (វីដេអូនេះជាភាសាអង់គ្លេស) ផ្តល់នូវដំបូន្មានឲ្យអ្នកពិចារណាអំពីសំលេង អ្នកនិពន្ធ និងប្រភពព័ត៌មាននៅពេលអ្នកឃើញព័ត៌មានថ្មីៗ និងសាកសួរឬពិនិត្យជាមួយមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់។ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈក៏បានបង្កើតធនធានមួយដែលមានឈ្មោះថា Is it True? (តើវាពិតទេ?)ដើម្បីពិភាក្សាអំពីព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនអំពីវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។

តើថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ COVID-19 ដំណើរការរបៀបណា

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩នឹងជួយខ្លួនប្រាណរបស់យើងស៊ាំងនិងមេរោគដែលបណ្ដាលអោយយើងកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីជៀង វាងកុំអោយ យើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺ។ នៅពេលអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់អ្នកបង្កើតអង្គបដិប្រាណនិងកោសិកាប្រឆាំង និងមេរោគផ្សេងៗទៀតដែលជួយការពារអ្នកក្នុងគ្រាដែលអ្នកឆ្លងមេរោគ។


ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការរបស់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកតាមវីឌីអូ ៦០ វិនាទីនេះ។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងជួយអ្នកពីការធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬឈឺធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ-១៩ ។

 • វាជួយការពារអ្នកដោយ បង្រៀនប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់អ្នកអោយចេះប្រឆាំងនឹងវីរុសកុំអោយអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ។
 • នៅក្នុងការសាកល្បង នៅមន្ទីរពិសោធ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពកំរិតខ្ពស់ក្នុងការការពារមនុស្សពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាត។

 • ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងជួយការពារអ្នក មិត្តភក្តិអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក និងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ពីមេរោគCOVID-19។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍សុខភាពសាធារណៈនឹងផ្តល់ការការពារដ៏ល្អបំផុតពីមេរោគCOVID-19នៅពេលនេះ។
 • ការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានឹងជួយ កាត់បន្ថយឱកាសឆ្លងរោគពីអ្នកដ៏ទៃឬចម្លងរោគពីគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះតែឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងធ្វើការ ជាមួយប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់អ្នកដូច្នេះវានឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុសប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជួបប្រទះនិងវា។
 • យូរៗទៅ នៅពេលដែលមនុស្សបានចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើន យើងប្រហែលជាលែងត្រូវការអនុវត្តតាមវិធានការការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ខ្លះៗដែលចាំបាច់នៅពេលនេះ។

ទេ វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ មិនអាចបណ្តាលអោយឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ទេ។ វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ បង្រៀនខ្លួនប្រាណរបស់យើង អោយចេះការពារយើងដោយបង្កើតអង្គបដិប្រាណនិងកោសិកាប្រឆាំងមេរោគផ្សេងៗទៀត។ វ៉ាក់សាំងទាំងនេះបង្រៀនកោសិកានៃរាងកាយរបស់យើងឱ្យបង្កើតប្រូតេអ៊ីនមួយដែលមើលទៅដូចប្រូតេអ៊ីនដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើផ្ទៃនៃវីរុសកូវីដ-១៩ (COVID-19) ។ ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មាន វ៉ាក់សាំងទាំងនេះប្រើទាំងសារ RNA (mRNA) ឬវីរុសដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានគេកែច្នៃមិនឲ្យបង្កឱ្យមានជំងឺបានទេ។ រាងកាយរបស់យើងរៀនកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រូតេអ៊ីននោះដូច្នេះពួកគេអាចបង្កើតការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបានប្រសិនបើវីរុសកូវីដ-១៩ (COVID-19) ចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើង។

វាអាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ ដូចជា ឈឺក្បាល ឈឺដៃ អស់កម្លាំងឬក្តៅខ្លួនក្នុងរយៈពេលមួយឬពីរថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកបានចាក់រួច។ ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ទាំងនេះមានមួយរយៈពេលខ្លីហើយវាជាសញ្ញាបង្ហាញថា វ៉ាក់សាំងនេះកំពុងបង្កើតភាពស៊ាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក។ រោគសញ្ញាខ្លះៗនៃផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ ប្រហាក់ប្រហែលនិងការកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ប៉ុន្តែវាមិនដូចនិងការឆ្លងជំងឺនេះទេ។ វ៉ាក់សាំងនេះមិនមានផ្ទុកវីរុសឬផ្នែកណាមួយនៃវីរុសទេ ហើយមិនអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺ COVID-19 ទេ។

វ៉ាក់សាំងទាំងពីរដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតពី Pfizer និង Moderna គឺជាវ៉ាក់សាំង mRNA។ បច្ចេកវិទ្យាវ៉ាក់សាំង mRNA ត្រូវបានគេសិក្សានិងធ្វើការជាមួយអស់ជាច្រើនទសវត្សមកហើយ។

វ៉ាក់សាំង mRNA មិនមានផ្ទុកវីរុសទេ ដូច្នេះអ្នកមិនអាចទទួលមេរោគ COVID-19 ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។ ផ្ទុយទៅវិញវ៉ាក់សាំង mRNA បង្រៀនកោសិការបស់យើងឲ្យបង្កើតប្រូតេអ៊ីនដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ ពោលគឺវាមើលទៅដូចជាប្រូតេអ៊ីនសំខាន់មួយនៅលើមេរោគ COVID-19។ នៅពេលដែលកោសិការបស់អ្នកបង្កើតប្រូតេអ៊ីននោះ រាងកាយរបស់អ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធការពារភាពស៊ាំយ៉ាងខ្លាំងនិងអង្គបដិប្រាណដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19។ រាងកាយរបស់អ្នករៀនពីរបៀបការពារអ្នកពីការឆ្លងមេរោគនេះដោយមិនមានការប៉ះពាល់នឹងវីរុសពិត។

បន្ទាប់ពី mRNA បង្រៀនកោសិការបស់យើងឲ្យការពារប្រឆាំងនឹង COVID-19 អង់ស៊ីមនៃរាងកាយរបស់យើងបានបំបែកយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងលុបបំបាត់ mRNA។ mRNA មិនចូលទៅក្នុងស្នូលកោសិកា អាដេអិន ឬហ្សែនរបស់យើងទេ។

ទោះបីវាជាវ៉ាក់សាំង mRNA ដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក៏ដោយ បច្ចេកវិទ្យា mRNA ត្រូវបានសិក្សាអស់រយៈពេលជាង៣០ឆ្នាំមកហើយ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបវ៉ាក់សាំងmRNAធ្វើការ អាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ CDC (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)។

ត្រូវហើយ អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងលើកទី ២ របស់វ៉ាក់សាំង Moderna ឬ Pfizer។ បើគ្មានការចាក់ថ្នាំលើកទី ២ ទេ អ្នកមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងពេញលេញទេ។

យើងបានលឺថាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងពិចារណារំលងចោលការចាក់ថ្នាំលើកទី ២ ពីព្រោះពួកគេបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វ៉ាក់សាំងលើកទីពីរគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការការពារពេញលេញ - វ៉ាក់សាំងលើកទីមួយចាប់ផ្តើមបង្កើតភាពស៊ាំ ហើយវ៉ាក់សាំងលើកទីពីរពង្រឹងភាពស៊ាំ។

មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ពីការចាក់ថ្នាំលើកទី ២ នោះទេ ហើយអ្នកខ្លះមានផលប៉ះពាល់ស្រាលជាងអ្នកដទៃទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមានផលប៉ះពាល់ វានឹងមិនលើសពីពីរបីថ្ងៃនោះទេ។ ទាំងនេះគឺជាសញ្ញាទាំងអស់ដែលបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងកំពុងដំណើរការ ហើយរាងកាយរបស់អ្នកកំពុងបង្កើតភាពស៊ាំ។ នៅពេលដែលកោសិការបស់អ្នកបង្កើតប្រូតេអ៊ីននោះ រាងកាយរបស់អ្នកនឹងបង្កើតនូវប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹង COVID-19។ រាងកាយរបស់អ្នករៀនពីរបៀបការពារអ្នកពីការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដោយមិនមានការប៉ះពាល់នឹងវីរុសកូរ៉ូណា។

វ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះមិនអាចចម្លងអ្នកជាមួយ COVID-19 ឬជាមួយវីរុសផ្តាសាយធម្មតាដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនការណែនាំនោះទេ។ វ៉ាក់សាំងនេះមិនឆ្លងចូលឬផ្លាស់ប្តូរស្នូលកោសិកា ឌីអិនអេ ឬសម្ភារៈហ្សែននោះទេ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចាប់ផ្តើមបង្កើតវ៉ិចទ័រវីរុសនៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៧០ ។ អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយ ការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររាប់រយនៃវ៉ាក់សាំងវ៉ិចទ័រវីរុសត្រូវបានធ្វើឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក។ ពួកវាត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដូចជាអេបូឡា ហ្សីកា ជំងឺផ្តាសាយ និងអេដស៍។

វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) ប្រើទំរង់វីរុសផ្តាសាយធម្មតាដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ (មិនមែនវីរុសកូរ៉ូណាទេ) ដែលត្រូវបានកែប្រែដូច្នេះវាមិនអាចធ្វើអោយអ្នកឈឺទេ។ វីរុសដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់នេះបញ្ជូនការណែនាំដើម្បីបង្រៀនកោសិការបស់យើងឱ្យបង្កើតប្រូតេអ៊ីនមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើផ្ទៃនៃវីរុសកូរ៉ូណា។ នៅពេលដែលកោសិការបស់អ្នកបង្កើតប្រូតេអ៊ីននោះ រាងកាយរបស់អ្នកនឹងបង្កើតនូវប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹង COVID-19 ។ រាងកាយរបស់អ្នករៀនពីរបៀបការពារអ្នកពីការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដោយមិនមានការប៉ះពាល់នឹងវីរុសកូរ៉ូណា។

វ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះមិនអាចចម្លងអ្នកជាមួយ COVID-19 ឬជាមួយវីរុសផ្តាសាយធម្មតាដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនការណែនាំនោះទេ។ វ៉ាក់សាំងនេះមិនឆ្លងចូលឬផ្លាស់ប្តូរស្នូលកោសិកា ឌីអិនអេ ឬសម្ភារៈហ្សែនរបស់យើងនោះទេ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចាប់ផ្តើមបង្កើតវ៉ិចទ័រវីរុសនៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៧០ ។ អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយ ការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររាប់រយនៃវ៉ាក់សាំងវ៉ិចទ័រវីរុសត្រូវបានធ្វើឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក។ ពួកវាត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដូចជាអេបូឡា ហ្សីកា ជំងឺផ្តាសាយ និងអេដស៍។

ចំពោះស្រ្តីអាយុក្រោម ៥០ ឆ្នាំ គួរតែយល់អំពីហានិភ័យប្រតិកម្មដ៏កម្រតែអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះ។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) និង ម៉ូឌឺនណា (Moderna) មិនមានហានិភ័យបែបនេះទេ ហើយ ត្រូវបានសំណូមពរថា វាប្រសើជាងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង J&J សម្រាប់ដូសដំបូងនិងដូសទីបី (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេទេ)។ ចំពោះពត៌មានបន្ថែម សូមមើលសំណួរដែលសួរនៅខាងលើ “តើមាន ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ចនសិន & ចនសិន វិញហើយឬនៅ?”។

អ្នកណាដែលមានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំឡើងទៅ ឥឡូវនេះអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ (Booster) COVID-19​ បាន ប្រសិនបើពេលវេលាតាំងពីចាក់វ៉ាក់សាំងពីលើកដំបូង បានកន្លងផុតគ្រប់ពេលកំណត់ហើយ៖

 • 5 ខែកន្លងមក តាំងពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទីពីរ Pfizer ឬ Moderna (សូមសម្គាល់ថា៖ ចំពោះអ្នកមានអាយុ 5-17 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ អាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer បាន)
 • 2 ខែកន្លងមក តាំងពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទីមួយ Johnson & Johnson (J&J)

អ្នកអាចជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងប្រភេទផ្សេងសម្រាប់ដូសជំរុញរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកចង់បានប្រភេទផ្សេង (ឧទាហរណ៍ ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ Pfizer បន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំង Moderna ឬ ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ Moderna បន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំង J&J)។ វ៉ាក់សាំង J&J មានហានិភ័យទាបនៃជំងឺកំណកឈាមធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសេសចំពោះស្ត្រីដែលមានអាយុក្រោម 50 ឆ្នាំ។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) និង ម៉ូឌឺនណា (Moderna) មិនមានហានិភ័យបែបនេះទេ ហើយ ត្រូវបានសំណូមពរថា វាប្រសើជាងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង J&J សម្រាប់ដូសដំបូងនិងដូសទីបី (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេទេ)។

ការការពារពីដូសដំបូងថយចុះតាមពេលវេលា។ ដូសជំរុញ (Booster) "បង្កើន" ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងបង្កើនការការពារ។ វាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សចាស់ (50 ឆ្នាំនិងចាស់ជាងនេះ) និងប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្សេងទៀតដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយ ឬអ្នកដែលធ្វើការឬរស់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដើម្បីទទួលបានការការពារបន្ថែមពីថ្នាំដូសជំរុញ (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)។

FDA និង CDC បានអនុញ្ញាតនិងណែនាំចំពោះអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទន់ខ្សោយខ្លាំង ដូចជាអ្នកដែលបានទទួលការប្តូរសរីរាង្គឬកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna ជាលើកទីបី។ គេមិនបានយល់ព្រមហើយក៏មិនបានចេញការណែនាំឱ្យអ្នកដែលមិនមានប្រព័ន្ធស៊ាំការពាររាងកាយទន់ខ្សោយចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតនោះទេ ព្រមទាំងអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ។

អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទន់ខ្សោយអាចមានសមត្ថភាពតិចក្នុងការផលិតអង្គបដិប្រាណនៅពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ។ ទិន្នន័យថ្មីបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ mRNA លើកទីបីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនេះ។

FDA និង CDC មិនទាន់បានអនុម័តនិងចេញអនុសាសន៍ឱ្យក្រុមផ្សេងទៀតចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតនៅឡើយទេ។ រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ពីផែនការរបស់ពួកគេក្នុងការចាប់ផ្តើម ផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះ។ ប៉ុន្តែមុននឹងគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត អ្នកជំនាញរបស់ FDA និង CDC នឹងវាយតម្លៃពីប្រសិទ្ធិភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna លើកទី ៣ សិន។ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈរំពឹងថា នឹងទទួលបានការណែនាំបន្ថែមនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ។

សារធាតុសំខាន់របស់វ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna គឺ mRNA ដែលបង្រៀនកោសិការបស់អ្នកពីរបៀបបង្កើតប្រូតេអ៊ីនពីវីរុសកូរ៉ូណា ដែលធ្វើឲ្យវាស្គាល់ COVID-19 ហើយនិងការពារអ្នកពីការឆ្លងមេរោគនេះ។ វ៉ាក់សាំងនេះក៏មានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ អំបិល និងស្ករផងដែរ។

ធាតុផ្សំសំខាន់នៅក្នុងវ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុនគឺវីរុស adenbovirus 26 ដែលជាវីរុសគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីចែកចាយប្រូតេអ៊ីនដែលមាននៅលើផ្ទៃនៃវីរុសកូរ៉ូណាទៅកោសិការបស់យើង។ បន្ទាប់មកកោសិកាអាចស្គាល់ COVID-19 និងការពារអ្នកពីការឆ្លង។ វ៉ាក់សាំង J&J ក៏មានអាស៊ីតស៊ីទ្រិច និងអេតាណុលផងដែរ។

វ៉ាក់សាំងទាំងនេះមិនមានផ្ទុកផលិតផលសាច់ជ្រូក ស៊ុត ជ័រ ផលិតផលឈាម កោសិកា COVID-19 បារត ឬ microchips ឡើយ។ វ៉ាក់សាំងទាំងនេះមិនមានជាលិការបស់គភ៌ទេ។

បញ្ជីសារធាតុមាននៅក្នុងវ៉ាក់សាំង Pfizer អាចរកពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ (FDA)គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)៖

សារធាតុសកម្ម

 • សារដែលត្រូវបានកែប្រែដោយ nucleoside RNA (modRNA) បកប្រែ viral spike glycoprotein (S) នៃមេរោគ SARS-CoV-2

សារធាតុខ្លាញ់

 • (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2- hexyldecanoate)
 • 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide
 • 1,2-distearoylsnglycero-3-phosphocholine
 • កូលេស្តេរ៉ុល

សារធាតុបន្ថែម (អំបិល ស្ករ សមាសធាតុBuffers)

 • ប៉ូតាស្យូមក្លរួ
 • monobasic potassium phosphate
 • សូដ្យូមក្លរួ
 • dibasic sodium phosphate dihydrate
 • sucrose (ស្ករ)

បញ្ជីសារធាតុមាននៅក្នុងវ៉ាក់សាំង Moderna អាចរកពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ (FDA)(គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)៖

សារធាតុសកម្ម

 • សារដែលត្រូវបានកែប្រែដោយ nucleoside RNA (modRNA) បកប្រែ viral spike glycoprotein (S) នៃមេរោគ SARS-CoV-2

សារធាតុខ្លាញ់

 • polyethylene glycol (PEG) 2000 dimyristoyl glycerol (DMG)
 • SM-102
 • 1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine
 • កូលេស្តេរ៉ុល

សារធាតុបន្ថែម (អំបិល ស្ករ សមាសធាតុBuffers)

 • tromethamine
 • tromethamine hydrochloride
 • អាស៊ីតអាសេទិច
 • សូដ្យូមអាសេតាត (sodium acetate)
 • sucrose (ស្ករ)

បញ្ជីធាតុផ្សំនៅក្នុងវ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (Janssen) អាចរកបានពី រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថ(FDA)(គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)៖

សារធាតុសកម្ម

 • ប្រភេទវីរុស adenovirus ប្រភេទទី 26 ដែលផ្សំឡើងវិញនិងចម្លងចេញតែមិនមានឥទ្ធិពល ដែលបង្ហាញប្រូតេអ៊ីន SARS-CoV-2

សារធាតុអសកម្ម

 • អាស៊ីតស៊ីទ្រិច monohydrate
 • trisodium citrate dihydrate
 • អេតាណុល
 • 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD)
 • polysorbate-80
 • សូដ្យូមក្លរួ

វីរុសថ្មីឈ្មោះដិលតា គឺជាវីរុសមួយក្នុងចំណោមវីរុសទាំងប្រាំមួយប្រភេទ ដែលជា "វីរុសគួរអោយព្រួយបារម្មណ៌" (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស) នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាមេរោគឆ្លងខ្លាំងហើយ នឹងប្រហែលក្លាយទៅជាមេរោគកូរ៉ូណាដែលអាចមានច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេស។ វិធីដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកនិងសហគមន៍របស់អ្នកពីវីរុសដិលតានេះ គឺចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យបានគ្រប់ចំនួន ត្រូវប្រាកដថា ប្រសិនបើអ្នកចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) ឬ ម៉ូឌឺនណា (Moderna) សូមចាក់អោយបានគ្រប់ចំនួនពីរដង។

គ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតពីវីរុសដិលតានេះ គឺចំពោះមនុស្សដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់ចំនួនទេ អ្នកអាចជួយការពារខ្លួនអ្នកនិងអ្នកដទៃដោយបន្តពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាតឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា និងធ្វើតេស្តភ្លាម (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស) ក្រោយពីមានរោគសញ្ញាឬសង្ស័យថាអាចឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។

សិទ្ធិនិងលទ្ធភាពអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង

ឥឡូវនេះមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាដែលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំ ឡើងទៅអាចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (COVID-19) បានហើយ។

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននៅទីនេះ។ (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)។

វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ កំពុងចែកចាយទៅមន្ទីរពេទ្យ ឱសថស្ថាន កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងធំៗ មណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ និងអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពផ្សេងទៀត។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកន្លែងដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនៅ King County នៅទីនេះ។

អ្នកផ្តល់វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនរាយឈ្មោះប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលមាននៅលើគេហទំព័រចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធឺរណេតរបស់ពួកគេ ឬអាចផ្តល់ព័ត៌មាននោះតាមទូរស័ព្ទ។ វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នឹងការពារការចូលមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ពី COVID-19។ វ៉ាក់សាំងទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះជាភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗមួយចំនួនរវាងវ៉ាក់សាំងទាំងនោះ៖

 • អាយុមានសិទ្ធិទទួលបាន៖ វ៉ាក់សាំង Pfizer បច្ចុប្បន្នអាចចាក់ជូនមនុស្សអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំឡើងទៅ។ វ៉ាក់សាំង Moderna និង ចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) អាចចាក់ជូនមនុស្សចាប់ពីអាយុ 18 ឆ្នាំឡើងទៅ។
 • ចំនួនដងដែលត្រូវចាក់៖ វ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) ត្រូវការតែមួយដងប៉ុណ្ណោះ។ ការចាក់ពីរដងគឺចាំបាច់សម្រាប់វ៉ាក់សាំង Pfizer (យ៉ាងតិច ៣ សប្តាហ៍ដាច់ពីគ្នា) និងវ៉ាក់សាំង Moderna (យ៉ាងហោចណាស់ ៤ សប្តាហ៍ដាច់ពីគ្នា) ។
 • ថ្នាំវ៉ាក់សាំង J&J មានហានិភ័យកម្រិតទាបដែលបណ្ដាលឱ្យកកឈាម ជាពិសេសចំពោះស្ត្រីក្រោមអាយុ ៥០ ឆ្នាំ។  ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) និង ម៉ូឌឺនណា (Moderna) មិនមានហានិភ័យបែបនេះទេ ហើយ ត្រូវបានសំណូមពរថា វាប្រសើជាងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង J&J សម្រាប់ដូសដំបូងនិងដូសទីបី (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេទេ)។

កន្លែងផ្តល់សេវាផ្សេងៗគ្នាអាចមានវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗគ្នានៅពេលដែលពួកគេមានវ៉ាក់សាំង។ ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងអាចផ្លាស់ប្តូរ ដូច្នេះប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលអ្នកផ្តល់សេវាមានអាចផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។

មហាវិទ្យាល័យសម្ភពនិងរោគស្ត្រីអាមេរិក និង CDC ណែនាំឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ព្យាយាមចង់មានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅដោះកូន។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចជួយការពារអ្នកនិងកូនរបស់អ្នក។

 • អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះ មានហានិភ័យខ្ពស់អាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយវីរុសថ្មី Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងធ្វើឱ្យមានសភាពកាន់តែបន្ទាន់។
 • ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ -១៩ ការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ និងការស្លាប់ ហើយនិងការការពារអាចមានទៅដល់កូនរបស់អ្នកពេលនៅកូនលូតលាស់នៅក្នុងផ្ទៃ។
 • ទិន្នន័យកាន់តែច្រើនបានបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា ថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ មិនមានភស្តុតាងណាបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្កើនឱ្យមានហា និភ័យរលូតកូននោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅប្រទេសក្រៅ ដែលមិនទាន់បានអនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើការដោយរដ្ធបាល FDA (ដូចជា ថ្នាំវ៉ាក់សាំង អាស្រ្តាសែននីកា AstraZeneca) យើងនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានអ្វីស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពឬប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងម្ដងទៀតជាមួយនឹងថ្នាំដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយប្រើនៅក្នុងសហរដ្ធអាមេរិកទេ (ដូចជា ម៉ូឌឺនណា(Moderna) ហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) ឬ ចនសិន & ចនសិន (Johnson & Johnson)។

ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី អ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតអោយប្រើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រហែលជាអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដែលរដ្ធបាល FDA បានអនុញ្ញាតអោយប្រើការយោងទៅតាមកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

 • ចំពោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (COVID-19) ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានអនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើការជាបន្ទាន់
  • អ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានអនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើការជាបន្ទាន់បានគ្រប់ចំនួនហើយ មិនចាំបាច់ ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលរដ្ធបាល FDA បានអនុញ្ញាតអោយកមកប្រើការថែមទៀតទេ។
  • អ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានអនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើការជាបន្ទាន់បានខ្លះហើយ អ្នកនោះប្រហែលជាអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលរដ្ធបាល FDA បានអនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើការអោយបានគ្រប់ចំនួន។

 • ចំពោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (COVID-19) ដែលមិនទាន់បានអនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើការជាបន្ទាន់ដោយរដ្ធបាល FDA ឬ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO)
  • អ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ បានគ្រប់ចំនួនឬក៏ចាក់បានខ្លះៗ ដែលរដ្ធបាល FDA មិនទាន់បានអនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើការ ឬ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) មិនទាន់បានអនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើការជាបន្ទាន់ អ្នកនោះប្រហែលជាអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលរដ្ធបាល FDA បានអនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើការ។

អ្នកគួរតែរងចាំយ៉ាងតិច ២៨ ថ្ងៃក្រោយពីអ្នកបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសផ្សេងទៀត មុននឹងអ្នកអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលរដ្ធបាល FDA អនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើការ។

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង?

វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនគិតថ្លៃទេ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ឬស្ថានភាពការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ វ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Medicare, Medicaid និងការធានារ៉ាប់រងឯកជនភាគច្រើន ហើយថ្លៃវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវចេញឲ្យហើយស្រាប់សម្រាប់អ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

អ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនអាច

 • គិតលុយអ្នកសំរាប់វ៉ាក់សាំង
 • គិតលុយអ្នកដោយផ្ទាល់សម្រាប់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាល ថ្លៃឈ្នួលឬ ថ្លៃផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមនោះទេ
 • បដិសេធការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះអ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពមិនខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ ឬនៅក្រៅបណ្តាញ
 • គិតលុយដោយសារការជួបនៅការិយាល័យឬថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតដល់អ្នកទទួល ប្រសិនបើសេវាកម្មដែលបានផ្តល់គឺការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះ
 • តំរូវអោយមានសេវាកម្មបន្ថែមដើម្បីអោយនរណាម្នាក់ទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សេវាកម្មថែទាំសុខភាពបន្ថែមអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងពេលតែមួយនិងអាចចេញវិក្កយប័ត្រដ៏សមរម្យ

អ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 អាច

 • ស្វែងរកសំណងសមស្របពីផែនការឬកម្មវិធីរបស់អ្នកទទួល (ឧទាហរណ៍៖ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជន Medicare ឬ Medicaid) សម្រាប់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលរបស់ការចាក់វ៉ាក់សាំង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកផ្តល់សេវាមិនអាចគិតថ្លៃអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងបានទេ។
 • ស្វែងរកសំណងសម្រាប់អ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងពីកម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលធនធាននិងសេវាកម្មសុខភាពសម្រាប់អ្នកគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទាក់ទងនឹង COVID-19 (Health Resources and Services Administration's COVID-19 Uninsured Program) ។

មន្ទីរសុខភាពសាធារណៈ - ទីក្រុងស៊ីអាថលនិងតំបន់ឃីងខោនធី និងកន្លែងផ្សេងទៀតកំពុងផ្តល់ជូនគ្លីនិកចាក់វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃ។ ការចែកចាយប្រកបដោយសមធម៌គឺជាអាទិភាពសម្រាប់គ្លីនិកទាំងនេះ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅលើទំព័រចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុង King County របស់យើង។

ការណែនាំសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី ២ របស់អ្នកគឺ ២១ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer លើកដំបូង និង ២៨ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី ១ របស់វ៉ាក់សាំង Moderna។ វាជាការល្អបំផុតក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំងលើកទីពីរឱ្យបានឆាប់តាមពេលវេលាកំណត់តាមដែលអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនៅតែមានប្រសិទ្ធិភាពទោះបីជាពេលវេលាឃ្លាតគ្នាកាន់តែច្រើនថ្ងៃរវាងវ៉ាក់សាំងទាំងពីរក៏ដោយ។ អ្នកនៅតែត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី ២ ទោះបីជាកាលបរិច្ឆេទដែលបានណែនាំបានកន្លងផុតទៅក៏ដោយ។

អ្នកខ្លះអាចមានអាការៈខ្លះដូចជា ឈឺក្បាល ឈឺដៃ អស់កម្លាំង គ្រុនក្តៅឬឈឺសាច់ដំអស់រយៈពេលពីរបីថ្ងៃក្រោយពីបានចាក់រួច។ រោគសញ្ញាទាំងនេះ ជាទូទៅច្រើនមានកើតឡើង ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី ២ រួច ។ ទាំងនេះគឺជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនកំពុងបង្កើតការការពារ។ នេះជាការធម្មតាទេ ហើយវាស្រដៀងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងៗទៀតដែរ។

ប្រតិកម្ម anaphylaxis - ប្រតិកម្មអាលែហ្សីធ្ងន់ធ្ងរ- ដែលកម្រនឹងកើតមានណាស់បន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។ ដោយផ្អែកលើព័ត៌មាន អ្នកដែលធ្លាប់មានប្រតិកម្ម anaphylaxis បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រួច បានជាសះស្បើយឡើងវិញអស់ហើយ ហើយគ្មានការស្លាប់ណាមួយកើតឡើងឡើយ។ ហានិភ័យនៃការឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ គឺធ្ងន់ធ្ងរជាងហានិភ័យនៃការមានប្រតិកម្ម anaphylaxis ឬប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរួច។

CDC បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រតិកម្ម anaphylaxis និងប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីផ្សេងទៀតរបស់វ៉ាក់សាំង៖

CDC នឹងចេញរបាយការណ៍ស្រដៀងគ្នាសម្រាប់វ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ នៅក្នុងការសាកល្បងនៅក្នុងគ្លីនិក ប្រតិកម្ម anaphylaxis គឺកម្រមានណាស់បន្ទាប់ពីទទួលវ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (John-son & Johnson) ។

មនុស្សភាគច្រើនដែលធ្លាប់មានប្រតិកម្ម anaphylaxis បង្កើតរោគសញ្ញាក្នុងរយៈពេល ១៥ នាទីបន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ អ្នកជំងឺទាំងអស់នេះត្រូវបានព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ Epinephrine ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបង្ហាញរោគសញ្ញា។

ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់មានអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីឲ្យស្គាល់និងឆ្លើយតបចំពោះប្រតិកម្ម anaphylaxis នេះ។ ពួកគេតាមដានមនុស្សគ្រប់រូបដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រយៈពេល ១៥ នាទីបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ដូច្នេះពួកគេអាចជួយបានប្រសិនបើចាំបាច់។

អ្នកអាចត្រឡប់មកធ្វើការវិញហើយមិនត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើ:

 • អ្នកមិនបានទាក់ទងជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមានកូវីដ-១៩ និង
 • អ្នកមានស្ថានភាពសុខភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ និងអាចធ្វើសកម្មភាពធម្មតាដូចជាធ្វើការបាន និង
 • អ្នកមិនមានគ្រុនក្តៅ និង
 • សញ្ញានិងរោគសញ្ញាត្រូវបានកំណត់ចំពោះតែអ្នកដែលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រួច (មានដូចជា ការឈឺចុកចាប់ ហើម អស់កំលាំង គ្រុនញាក់ ឈឺក្បាល) និង
 • អ្នកមិនមានសញ្ញានិងរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតរបស់កូវីដ-១៩ ដូចជាក្អក ដង្ហើមខ្លី ឈឺបំពង់កឬ ផ្លាស់ប្តូរក្លិនឬរសជាតិឡើយ។

ធនធានបន្ថែម៖

CDC: ការពិចារណាអំពីពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល (គេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេស)
CDC: ការពិចារណាលើវ៉ាអំពីពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែរក្សាមនុស្ស (គេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេស)

ក្រសួង CDC បានបង្កើតឧបករណ៍សុវត្ថិភាព V-safe ដែលអាចប្រើលើទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន (smartphone) ដែលប្រើការផ្ញើសារនិងការស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឺណេតដើម្បីផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ លើកទី ២ រួច ។ យើងសំណូមពរអោយលោកអ្នកចូលរួមប្រើឧបករណ៍សុវត្តភាព V-safe នេះ។ សូមស្វែង យល់បន្ថែមនៅ www.cdc.gov/vsafe.(គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)

វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ COVID-19 នឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកតេស្តវិជ្ជមានលើការតេស្តរកមើលមេរោគនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេ។

ការធ្វើតេស្តអង្គបដិប្រាណគឺដើម្បីចង់ដឹងថា តើអ្នកនោះមានមេរោគវីរុសឬបាក់តេរីនៅក្នុងឈាមហើយឬនៅ។ អង្គបដិប្រាណនឹងត្រូវកើត ឡើង នៅពេលនរណាម្នាក់បានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ ប្រសិនបើក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបង្កើតភាពស៊ាំនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 អ្នកប្រហែលជាអាចតេស្តវិជ្ជមានលើការតេស្តមើលអង្គបដិប្រាណកូវីដ-១៩។

បាទ/ចាស អ្នកគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតថា អ្នកបានកើតជំងឺកូវីដ១៩រួចហើយឬក៏អត់នោះទេ។ អ្នកជំនាញមិនទាន់បានដឹងថា តើអ្នកជៀសផុតពីការធ្លាក់ខ្លួនឈឺម្តង ទៀតបាន រយៈពេលប៉ុន្មានទេ ក្រោយពីបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ។ ទោះបីជាអ្នកបានជាសះ ស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩រួចហើយក៏ដោយ អ្នកក៏នៅអាចឆ្លងវីរុសដែលបណ្តាលអោយកើត ជំងឺកូវីដ១៩ម្តង ទៀតដែរ។

អ្នកគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោយពីការ នៅដាច់ដោយឡែកពីអ្នកដទៃបានបញ្ចប់ (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស) ហើយអ្នកលែងមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរទៀតហើយ។ អ្នកមិនចាំបាច់តេស្តមើលជំងឺកូវីដ-១៩ ម្ដងទៀតទេមុននឹងអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ ដោយប្រើ អង្គបដិបក្ខ monoclonal ឬ convalescent plasma អ្នកគួរតែរង់ចាំ ៩០ ថ្ងៃមុនអាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ បាន។ សូមពិគ្រោះគ្នា ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថា តើការព្យាបាលបែបណាដែលអ្នកបានទទួល ឬ ប្រ សិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែម អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19។

និយោជកជាច្រើនកំពុងតែសម្រេចចិត្តតម្រូវឱ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ឧទាហរណ៍ ដូចជា អភិបាលរដ្ធបានតម្រូវឱ្យបុគ្គលិកធ្វើការឱ្យរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនចាក់វ៉ាក់ សាំង។ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈជឿជាក់ថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាវិធីមួយដែលមានសុវត្ថិភាព មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជួយកាត់បន្ថយការកើតជំងឺ ការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ និងជួយបញ្ឈប់ការរាតត្បាតជំងឺនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

CDC ណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើដំណើរជៀសវាងរាល់ការធ្វើដំណើរណាដែលមិនចាំបាច់ និងបានចែករំលែកការណែនាំអំពីការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក (គេហទំព័រមានជាភាសាអង់គ្លេស)។ អ្នកអាចរកចម្លើយពី CDC ដើម្បីសួរសំណួរជាញឹកញាប់អំពីការធ្វើដំណើរនៅទីនេះ (គេហទំព័រមានជាភាសាអង់គ្លេស)។

មនុស្សជាច្រើននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ King County នៅមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង មានដូចជាក្មេងអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំ អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធស៊ាំសុខភាពទន់ខ្សោយ  មនុស្សដែលជួបប្រទះឧបសគ្គក្នុង ការទទួលសេវាកម្ម និងអ្នកដែលមិនទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពហើយនិង/ ឬលើរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីបានជួបប្រទះនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬធ្លាប់មានបញ្ហា។

ដើម្បីការពារមនុស្សគ្រប់ៗគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ អ្នកគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំង (ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន) ចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ និងផ្តល់ចម្លើយចំពោះសំណួររបស់ ពួកគេ ធ្វើតេស្តភ្លាមៗ ក្រោយពីមានរោគសញ្ញាឬសង្ស័យថាឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយផ្ដល់ការគាំទ្រលើការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សទាំងឡាយដើម្បីការពារខ្លួនរបស់ពួកគេ។ អ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែបន្តអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនិងជួយការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

 1. រកមើលការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកនៅក្នុង "បញ្ជីចុះឈ្មោះចាក់ថ្នាំការពាររបស់ខ្ញុំ"(MylR) របស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន។ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះរួចហើយ សូមចូលទៅក្នុង MyIR (ជាភាសាអង់គ្លេស) ដើម្បីរកមើលកំណត់ត្រាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកបោះពុម្ពឬថតរូបនៃព័ត៌មាននោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានគណនី អ្នកអាចចុះឈ្មោះជាមួយ MyIR នៅពេលណាក៏បាន។
 2. ប្រើទម្រង់ចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្វវ៉ាស៊ីងតោនតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ MyIRmobile (ជាភាសាអង់គ្លេស) ដើម្បីយកប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង។ MylRmobile អាចរកមើលតាមរយៈឈ្មោះ ថ្ងៃខែ ឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើខ្វះព័ត៌មានណាមួយឬក៏មានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ អ្នកនឹងមិនអាចរកឃើញប័ណ្ណចាក់សាំងរបស់អ្នកទេ។ ចំពោះបញ្ហាដែលព័ត៌មានមិនត្រូវគ្នា អ្នកអាចប្រើប្រអប់សន្ទនានៅក្នុង MyIR ឬទូរស័ព្ទទៅ 833-VAX-HELP ។ មានសេវាកម្មបកប្រែភាសា។
 3. ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឯមន្ទីរសុខភាពរបស់អ្នក គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចឱ្យក្រដាសចាក់វ៉ាក់សាំងមួយច្បាប់ទៅអ្នក។
 4. អ្នកអាចត្រលប់ទៅកន្លែងដែលអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយសួរអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះសុំយកកាតថ្មីមួយទៀត។ គេប្រហែលជាអាចរកមើលឈ្មោះរបស់អ្នកហើយធ្វើកាតថ្មីឱ្យអ្នក។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្មេងអាយុ 5 ឆ្នាំ ទៅ 11 ឆ្នាំ

ករណីកើតជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) សម្រាប់កូនក្មេងមិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទេ។ ប៉ុន្តែជួនកាលវាអាចបណ្ដាលឱ្យមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឱ្យពួកគេចូលដេកពេទ្យ។ ក្នុងករណីខ្លះទៀត ជំងឺនេះអាចបណ្ដាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត។ ជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) ឥឡូវនេះ ស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី 6 ដែលបណ្ដាលឱ្យក្មេងអាយុ 5 ឆ្នាំ ទៅ 11 ឆ្នាំស្លាប់ ហើយគួរឱ្យសោកស្ដាយ អត្រាស្លាប់នេះគឺកំពុងតែកើនឡើងថែមទៀត។ ក្មេងក៏អាចមានបញ្ហាសុខភាពយូរទៅអនាគតដោយសារមេរោគនេះ ដែលគេហៅថា “ជំងឺកូវីដ-យូរអង្វែង”។

កូនក្មេងអាចចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃប្រសិនបើពួកគេកើតជំងឺនេះ ទោះបីជាករណីរោគរបស់ពួកគេមិនធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ។ នេះអាចជាបញ្ហាគួរឱ្យព្រួយបារម្មណ៌មួយ នៅពេលក្មេងៗនៅជិតក្រុមអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដូចជា ជីដូនជីតានិងអាណាព្យាបាលដែលមានបញ្ហាសុខភាព។

នៅពេលកូនក្មេងចាក់វ៉ាក់សាំង វាការពារសហគមន៌របស់យើងទាំងមូល។ នៅពេលមនុស្សកាន់តែច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំង មេរោគក៏វាមិនងាយស្រួលឆ្លងដែរ ហើយវាក៏ជួយកាត់បន្ថយការកើតមេរោគបំលែងខ្ហួនថ្មីចេញមកទៀតដែរ។

ការសាកល្បងនៅមន្ទីរពិសោធន៌ដែលមានក្មេងជាង 3,000 នាក់ ចូលរួម ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីវាយតម្លៃសុវត្ថិភាព និងការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមកលើថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer ក្នុងចំណោមក្រុមក្មេងអាយុ 5-11 ឆ្នាំ។ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានឃើញនៅក្នុងការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែរ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កូនក្មេងមានប្រសិទ្ធភាពជាង 90% ក្នុងការការពារក្មេងពីជំងឺ COVID-19 ។ កូនក្មេងអាចមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដូចជា ឈឺដៃ ឬអស់កម្លាំង ប៉ុន្តែការសិក្សានៅមន្ទីរពិសោធន៌បានរកឃើញថា មិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។ អ្នកជំនាញបានសន្និដ្ឋានថាអត្ថប្រយោជន៍នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមានច្រើនជាងហានិភ័យចំពោះក្មេងអាយុពី 5 ទៅ 11 ឆ្នាំ។

ដូចថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផ្សេងទៀតដែរ ការចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យកូនក្មេងនឹងបន្តឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពយ៉ាងហ្មត់ចត់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រោយពីមានការអនុម័តឱ្យប្រើថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្មេងអាយុ 5-11 ឆ្នាំមក ក្មេងរាប់លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនមានការរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។

បច្ចុប្បន្ននេះ មានតែថ្នាំវ៉ាក់សាំង ហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) ទេ ដែលត្រូវបានអនុម័តឱ្យយកមកប្រើជាបន្ទាន់ (Emergency Use Authorization) សម្រាប់ក្មេងអាយុ 5-11 ឆ្នាំ។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវចាក់ពីរដង គម្លាតគ្នាបីសប្ដាហ៌។

អត់ដូចគ្នាទេ។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់កូនក្មេង។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech ដែលសម្រាប់ចាក់ឱ្យមនុស្សពេញវ័យនិងក្មេងជំទង់មិនអាចប្រើសម្រាប់ក្មេងអាយុពី 5 ឆ្នាំដល់ 11 ឆ្នាំបានទេ។ ក្មេងដែលមានអាយុពី 5 ឆ្នាំដល់ 11 ឆ្នាំ ចាក់ត្រឹមមួយភាគបីនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្មេងជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យ។ បរិមាណនៃសារធាតុថ្នាំផ្សំគឺ 10 មីក្រូក្រាមសម្រាប់ក្មេង រីឯសម្រាប់មនុស្សវ័យជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យគឺ 30 មីក្រូក្រាម។ វេជ្ជបណ្ឌិត និងគិលានុបដ្ឋាយិកានឹងយកដបថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលមានគម្របពណ៌ទឹកក្រូច ដើម្បីឱ្យពួកគេដឹងថា វាជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចាក់ឱ្យកូនក្មេង។

សេចក្ដីរាយការណ៌បានឱ្យដឹងថា មានករណីកើតជំងឺរលាកសាច់ដុំបេះដូង (myocarditis) និងរលាកស្រោមបេះដូង (pericarditis) ក្រោយពីយុវវ័យដែលមានអាយុពី 12-17 ឆ្នាំបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ Pfizer រួច។ ការប្រតិកម្មទាំងនេះគឺកម្រមានណាស់ ហើយភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះបុរសវ័យក្មេង។ ជាទូទៅ អ្នកដែលបានកើតជំងឺទាំងនេះបានជាសះស្បើយវិញភ្លាមៗក្រោយពីការព្យាបាល។

នៅក្នុងការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពិសាធន៌លើក្មេងដែលមានអាយុពី 5-11 ឆ្នាំ មិនមានករណីជំងឺរលាកសាច់ដុំបេះដូង (myocarditis)កើតឡើងទេ ក្នុងរយៈពេលតាមដានបីខែក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច។ ការសាកល្បងនៅមន្ទីរពិសោធន៌កំពុងតែបន្តទៅមុខទៀត ហើយក្រសួង CDC និង FDA មានប្រព័ន្ធដើម្បីបន្តតាមដាននិងស្វែងរកប្រតិកម្មដែលអាចកើតឡើងឬផលប៉ះពាល់មិនធម្មតាផ្សេងៗទៀត។

កូនរបស់អ្នកអាចឈឺដៃ មានអារម្មណ៍ឈឺចុកចាប់ និងគ្រុនក្តៅបណ្ដាលមកពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលស្រដៀងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតសម្រាប់កូនក្មេង។ ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះគឺបណ្តោះអាសន្នទេ ហើយជាធម្មតា វាបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល 1-2 ថ្ងៃ។

អត់ទេ។ មិនមានភស្តុតាងបង្ហាញថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងណាមួយ រួមទាំងថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 អាចបណ្ដាលឱ្យមនុស្សស្រីមិនអាចមានផ្ទៃពោះឬមនុស្សប្រុសមិនអាចមានកូននោះទេ។ ស្ត្រីរាប់លាននាក់មានផ្ទៃពោះក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួច។ ស្ត្រីដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការស្លាប់ឬទារករបស់ពួកគេស្លាប់ជាងស្រ្តីដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) រួច។

មិនដូចថ្នាំដទៃទៀតទេ កម្រិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងគឺផ្អែកលើអាយុ និងមិនមែនទំហំ ឬទម្ងន់នោះទេ។ ប្រសិនបើកុមារមានអាយុ 12 ឆ្នាំនៅចន្លោះពេលចាក់ថ្នាំលើកទី 1 និងទី 2 នោះការចាក់ថ្នាំទីពីរគួរតែជាវ៉ាក់សាំង Pfizer សម្រាប់ក្មេងជំទង់ និងមនុស្សពេញវ័យ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើកុមារទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ Pfizer សម្រាប់កុមារអាយុពី 5 ឆ្នាំដល់ 11 ឆ្នាំសម្រាប់ការចាក់លើកទី 2 របស់ពួកគេ ពួកគេមិនចាំបាច់ចាក់ថ្នាំបន្ថែមនោះទេ។