Skip to main content
King County logo

ការផលិតនិងសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

រដ្ធបាលត្រួតពិនិត្យអាហារ និងថ្នាំពេទ្យ (FDA) បានយល់ព្រមអោយប្រើវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងគ្រាបន្ទាន់ជាលើក ដំបូងបង្អស់។ គេកំពុងតែបង្កើតវ៉ាក់សាំងជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗ ហើយមួយចំនួនធំទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការសាកល្បងព្យាបាល ដោយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមដើម្បីធានាថា វាមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព។

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩បានមកដល់រដ្ធវ៉ាស៊ីងតោននៅចុងឆ្នាំ២០២០ក្នុងចំនួនយ៉ាងមានកំណត់។ យើងរំពឹងថា ចំនួនថ្នាំនឹងមាន កាន់តែច្រើនជាបណ្ដើៗ ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ វានឹងមានកាន់តែច្រើនសម្រាប់យើងគ្រប់ៗគ្នាដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងរដូវ ផ្ការីកឬរដូវក្ដៅឆ្នាំ២០២១។

រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិ្យថ្នាំពេទ្យ (FDA) ចេញការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា EUA ក្នុងអំឡុងពេលមានអាសន្នក្នុងប្រទេសដើម្បីឱ្យមានផលិតផលអាចយកមកប្រើការដោះស្រាយតម្រូវការសុខភាពជាបន្ទាន់។ EUA អនុញ្ញាតឱ្យប្រើផលិតផលមុនពេលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញ។ EUA អាចអនុញ្ញាតអោយធ្វើតេស្តផលិតឧបករណ៍ឬការព្យាបាល។ រដ្ឋបាល FDA បានចេញបញ្ជា EUA ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជម្ងឺ Anthrax ជំងឺអ៊ីបូឡា Ebola ជំងឺផ្តាសាយបក្សី H1N1 និងបញ្ហាអាសន្នសុខភាពផ្សេងទៀតនាពេលកន្លងមក។

អ្វីៗត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ FDA សិន មុននិងគេអនុញ្ញាតអោយប្រើថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ជាបន្ទាន់ មានរួមទាំងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពហើយត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រឯករាជ្យ។ ប្រសិនបើ FDA យល់ព្រមអោយអនុម័តវ៉ាក់សាំងប្រើជាបន្ទាន់ គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាឯករាជ្យទី ២ នឹងវិនិច្ឆ័យទិន្នន័យសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសិន។ គណៈកម្មាធិការនេះនិងគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាលើការអនុវត្តថ្នាំវ៉ាក់សាំង (ACIP) នឹងផ្តល់អនុសាសន៍ថា តើវ៉ាក់សាំងគួរ តែយកមកប្រើការដែរឬអត់។ ប្រសិនបើពួកគេសំណូមពរអោយប្រើ, ACIP នឹងចេញគោលការណ៍ណែនាំទៅអ្នកផ្តល់សេវា ថែទាំសុខភាព។

រដ្ធបាល FDA និងក្រសួង CDC នឹងបន្តតាមដានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ទោះបីជាត្រូវបានគេយល់ព្រម អោយអនុម័តក៏ដោយ។

វ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពគឺសំខាន់ជាងគេ។ គ្រប់ វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីឌ-១៩ COVID-19 ទាំងអស់ ត្រូវឆ្លងកាត់ ដំណើរការសាកល្បងវិនិច្ឆ័យនិងអនុម័តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ rigorous and multi-step testing និងជាច្រើនជំហានមុន និងគេអាចយកវាមកប្រើការបាននៅក្នុងសហរដ្ធអាមេរិក។ នេះរួមទាំងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់ហើយមានទីប្រឹក្សាឯក រាជ្យត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យសុវត្តភាព។ គេនឹងយល់ព្រមអោយប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើវាឆ្លងផុតស្តង់ដារសុវត្តភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ គេក៏តាមដានពិនិត្យមើលសុវត្តភាពវ៉ាក់សាំងក្រោយពីបានចាក់រួចផងដែរ។


វីឌីអូខ្លីពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ធវ៉ាស៊ីងតោន ពន្យល់បន្ថែមអំពីរបៀបគេផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

ជាធម្មតា ការសាកល្បងនិងការផលិតថ្នាំងវ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើក្នុងដំណាក់កាលដោយឡែកពីគ្នា។ ដោយសារតែមានជំងឺរាតត្បាត ការសាកល្បងនិងការផលិតត្រូវបានធ្វើក្នុងពេលជាមួយគ្នា។ គេមិនរលងដំណាក់កាលណាមួយទេ ប៉ុន្តែពេលវេលាផលិតវា អាច ដំណើរការលឿនជាងធម្មតា។

វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតពី Pfizer និង Moderna គឺជាវ៉ាក់សាំង mRNA (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)។ បច្ចេកវិទ្យាវ៉ាក់សាំង mRNA ត្រូវបានគេសិក្សានិងធ្វើការជាមួយអស់ជាច្រើនទសវត្សមកហើយ។ គេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវ៉ាក់សាំងនេះកាន់តែច្រើនឡើងពីព្រោះគេអាចបង្កើតវានៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដោយប្រើសម្ភារៈដែលមានរួចជាស្រេច។ នេះមានន័យថាដំណើរការអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារនិងប្រសើរឡើងដែលធ្វើឱ្យការផលិតវ៉ាក់សាំងបានលឿនជាងវិធីសាស្រ្តចាស់កាលពីមុន។

វ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) គឺជាវ៉ាក់សាំងវិចទ័រវីរុស (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតដំបូងនៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៧០ ។ អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយ ការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររាប់រយនៃវ៉ាក់សាំងវ៉ិចទ័រវីរុសត្រូវបានធ្វើឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក។ ពួកវាត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដូចជាអេបូឡា ហ្សីកា ជំងឺផ្តាសាយ និងអេដស៍។

នៅពេលគេអនុញ្ញាតអោយយកវ៉ាក់សាំងមកប្រើជាបន្ទាន់ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានគេតាម ដានត្រួតពិនិត្យក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងវិធីអនុម័តវ៉ាក់សាំងតាមរបៀបុរាណ។ ការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់ ហើយយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្តាលនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនោះ ត្រូវបានគេតាមពិនិត្យមើលយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន ២ ខែបន្ទាប់ពីពួក គេបានចាក់វ៉ាក់សាំងចុងក្រោយរួច (ជាជាងរយៈពេលចំនួន ៦ ខែឬច្រើនជាងនេះក្នុងករណីសាកល្បងបែបបុរាណ) ។ យ៉ាងណាក្ដី ផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង នឹងចេញអាការៈរបស់វាក្នុងរយៈពេលពីរខែក្រោយមក។

វីដេអូនេះពីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន (វីដេអូនេះជាភាសាអង់គ្លេស) ផ្តល់នូវដំបូន្មានឲ្យអ្នកពិចារណាអំពីសំលេង អ្នកនិពន្ធ និងប្រភពព័ត៌មាននៅពេលអ្នកឃើញព័ត៌មានថ្មីៗ និងសាកសួរឬពិនិត្យជាមួយមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់។ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈក៏បានបង្កើតធនធានមួយដែលមានឈ្មោះថា Is it True? (តើវាពិតទេ?)ដើម្បីពិភាក្សាអំពីព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនអំពីវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។

តើថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ COVID-19 ដំណើរការរបៀបណា

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩នឹងជួយខ្លួនប្រាណរបស់យើងស៊ាំងនិងមេរោគដែលបណ្ដាលអោយយើងកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីជៀង វាងកុំអោយ យើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺ។ នៅពេលអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់អ្នកបង្កើតអង្គបដិប្រាណនិងកោសិកាប្រឆាំង និងមេរោគផ្សេងៗទៀតដែលជួយការពារអ្នកក្នុងគ្រាដែលអ្នកឆ្លងមេរោគ។


ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការរបស់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកតាមវីឌីអូ ៦០ វិនាទីនេះ។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងជួយអ្នកពីការធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬឈឺធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ-១៩ ។

 • វាជួយការពារអ្នកដោយ បង្រៀនប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់អ្នកអោយចេះប្រឆាំងនឹងវីរុសកុំអោយអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ។
 • នៅក្នុងការសាកល្បង នៅមន្ទីរពិសោធ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពកំរិតខ្ពស់ក្នុងការការពារមនុស្សពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាត។

 • ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងជួយការពារអ្នក មិត្តភក្តិអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក និងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ពីមេរោគCOVID-19។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍សុខភាពសាធារណៈនឹងផ្តល់ការការពារដ៏ល្អបំផុតពីមេរោគCOVID-19នៅពេលនេះ។
 • ការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានឹងជួយ កាត់បន្ថយឱកាសឆ្លងរោគពីអ្នកដ៏ទៃឬចម្លងរោគពីគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះតែឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងធ្វើការ ជាមួយប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់អ្នកដូច្នេះវានឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុសប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជួបប្រទះនិងវា។
 • យូរៗទៅ នៅពេលដែលមនុស្សបានចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើន យើងប្រហែលជាលែងត្រូវការអនុវត្តតាមវិធានការការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ខ្លះៗដែលចាំបាច់នៅពេលនេះ។

ទេ វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ មិនអាចបណ្តាលអោយឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ទេ។ វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ បង្រៀនខ្លួនប្រាណរបស់យើង អោយចេះការពារយើងដោយបង្កើតអង្គបដិប្រាណនិងកោសិកាប្រឆាំងមេរោគផ្សេងៗទៀត។ វ៉ាក់សាំងទាំងនេះបង្រៀនកោសិកានៃរាងកាយរបស់យើងឱ្យបង្កើតប្រូតេអ៊ីនមួយដែលមើលទៅដូចប្រូតេអ៊ីនដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើផ្ទៃនៃវីរុសកូវីដ-១៩ (COVID-19) ។ ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មាន វ៉ាក់សាំងទាំងនេះប្រើទាំងសារ RNA (mRNA) ឬវីរុសដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានគេកែច្នៃមិនឲ្យបង្កឱ្យមានជំងឺបានទេ។ រាងកាយរបស់យើងរៀនកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រូតេអ៊ីននោះដូច្នេះពួកគេអាចបង្កើតការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបានប្រសិនបើវីរុសកូវីដ-១៩ (COVID-19) ចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើង។

វាអាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ ដូចជា ឈឺក្បាល ឈឺដៃ អស់កម្លាំងឬក្តៅខ្លួនក្នុងរយៈពេលមួយឬពីរថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកបានចាក់រួច។ ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ទាំងនេះមានមួយរយៈពេលខ្លីហើយវាជាសញ្ញាបង្ហាញថា វ៉ាក់សាំងនេះកំពុងបង្កើតភាពស៊ាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក។ រោគសញ្ញាខ្លះៗនៃផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ ប្រហាក់ប្រហែលនិងការកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ប៉ុន្តែវាមិនដូចនិងការឆ្លងជំងឺនេះទេ។ វ៉ាក់សាំងនេះមិនមានផ្ទុកវីរុសឬផ្នែកណាមួយនៃវីរុសទេ ហើយមិនអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺ COVID-19 ទេ។

វ៉ាក់សាំងទាំងពីរដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតពី Pfizer និង Moderna គឺជាវ៉ាក់សាំង mRNA។ បច្ចេកវិទ្យាវ៉ាក់សាំង mRNA ត្រូវបានគេសិក្សានិងធ្វើការជាមួយអស់ជាច្រើនទសវត្សមកហើយ។

វ៉ាក់សាំង mRNA មិនមានផ្ទុកវីរុសទេ ដូច្នេះអ្នកមិនអាចទទួលមេរោគ COVID-19 ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។ ផ្ទុយទៅវិញវ៉ាក់សាំង mRNA បង្រៀនកោសិការបស់យើងឲ្យបង្កើតប្រូតេអ៊ីនដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ ពោលគឺវាមើលទៅដូចជាប្រូតេអ៊ីនសំខាន់មួយនៅលើមេរោគ COVID-19។ នៅពេលដែលកោសិការបស់អ្នកបង្កើតប្រូតេអ៊ីននោះ រាងកាយរបស់អ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធការពារភាពស៊ាំយ៉ាងខ្លាំងនិងអង្គបដិប្រាណដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19។ រាងកាយរបស់អ្នករៀនពីរបៀបការពារអ្នកពីការឆ្លងមេរោគនេះដោយមិនមានការប៉ះពាល់នឹងវីរុសពិត។

បន្ទាប់ពី mRNA បង្រៀនកោសិការបស់យើងឲ្យការពារប្រឆាំងនឹង COVID-19 អង់ស៊ីមនៃរាងកាយរបស់យើងបានបំបែកយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងលុបបំបាត់ mRNA។ mRNA មិនចូលទៅក្នុងស្នូលកោសិកា អាដេអិន ឬហ្សែនរបស់យើងទេ។

ទោះបីវាជាវ៉ាក់សាំង mRNA ដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក៏ដោយ បច្ចេកវិទ្យា mRNA ត្រូវបានសិក្សាអស់រយៈពេលជាង៣០ឆ្នាំមកហើយ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបវ៉ាក់សាំងmRNAធ្វើការ អាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ CDC (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)។

ត្រូវហើយ អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងលើកទី ២ របស់វ៉ាក់សាំង Moderna ឬ Pfizer។ បើគ្មានការចាក់ថ្នាំលើកទី ២ ទេ អ្នកមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងពេញលេញទេ។

យើងបានលឺថាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងពិចារណារំលងចោលការចាក់ថ្នាំលើកទី ២ ពីព្រោះពួកគេបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វ៉ាក់សាំងលើកទីពីរគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការការពារពេញលេញ - វ៉ាក់សាំងលើកទីមួយចាប់ផ្តើមបង្កើតភាពស៊ាំ ហើយវ៉ាក់សាំងលើកទីពីរពង្រឹងភាពស៊ាំ។

មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ពីការចាក់ថ្នាំលើកទី ២ នោះទេ ហើយអ្នកខ្លះមានផលប៉ះពាល់ស្រាលជាងអ្នកដទៃទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមានផលប៉ះពាល់ វានឹងមិនលើសពីពីរបីថ្ងៃនោះទេ។ ទាំងនេះគឺជាសញ្ញាទាំងអស់ដែលបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងកំពុងដំណើរការ ហើយរាងកាយរបស់អ្នកកំពុងបង្កើតភាពស៊ាំ។ នៅពេលដែលកោសិការបស់អ្នកបង្កើតប្រូតេអ៊ីននោះ រាងកាយរបស់អ្នកនឹងបង្កើតនូវប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹង COVID-19។ រាងកាយរបស់អ្នករៀនពីរបៀបការពារអ្នកពីការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដោយមិនមានការប៉ះពាល់នឹងវីរុសកូរ៉ូណា។

វ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះមិនអាចចម្លងអ្នកជាមួយ COVID-19 ឬជាមួយវីរុសផ្តាសាយធម្មតាដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនការណែនាំនោះទេ។ វ៉ាក់សាំងនេះមិនឆ្លងចូលឬផ្លាស់ប្តូរស្នូលកោសិកា ឌីអិនអេ ឬសម្ភារៈហ្សែននោះទេ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចាប់ផ្តើមបង្កើតវ៉ិចទ័រវីរុសនៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៧០ ។ អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយ ការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររាប់រយនៃវ៉ាក់សាំងវ៉ិចទ័រវីរុសត្រូវបានធ្វើឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក។ ពួកវាត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដូចជាអេបូឡា ហ្សីកា ជំងឺផ្តាសាយ និងអេដស៍។

វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) ប្រើទំរង់វីរុសផ្តាសាយធម្មតាដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ (មិនមែនវីរុសកូរ៉ូណាទេ) ដែលត្រូវបានកែប្រែដូច្នេះវាមិនអាចធ្វើអោយអ្នកឈឺទេ។ វីរុសដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់នេះបញ្ជូនការណែនាំដើម្បីបង្រៀនកោសិការបស់យើងឱ្យបង្កើតប្រូតេអ៊ីនមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើផ្ទៃនៃវីរុសកូរ៉ូណា។ នៅពេលដែលកោសិការបស់អ្នកបង្កើតប្រូតេអ៊ីននោះ រាងកាយរបស់អ្នកនឹងបង្កើតនូវប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹង COVID-19 ។ រាងកាយរបស់អ្នករៀនពីរបៀបការពារអ្នកពីការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដោយមិនមានការប៉ះពាល់នឹងវីរុសកូរ៉ូណា។

វ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះមិនអាចចម្លងអ្នកជាមួយ COVID-19 ឬជាមួយវីរុសផ្តាសាយធម្មតាដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនការណែនាំនោះទេ។ វ៉ាក់សាំងនេះមិនឆ្លងចូលឬផ្លាស់ប្តូរស្នូលកោសិកា ឌីអិនអេ ឬសម្ភារៈហ្សែនរបស់យើងនោះទេ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចាប់ផ្តើមបង្កើតវ៉ិចទ័រវីរុសនៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៧០ ។ អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយ ការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររាប់រយនៃវ៉ាក់សាំងវ៉ិចទ័រវីរុសត្រូវបានធ្វើឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក។ ពួកវាត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដូចជាអេបូឡា ហ្សីកា ជំងឺផ្តាសាយ និងអេដស៍។

សារធាតុសំខាន់របស់វ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna គឺ mRNA ដែលបង្រៀនកោសិការបស់អ្នកពីរបៀបបង្កើតប្រូតេអ៊ីនពីវីរុសកូរ៉ូណា ដែលធ្វើឲ្យវាស្គាល់ COVID-19 ហើយនិងការពារអ្នកពីការឆ្លងមេរោគនេះ។ វ៉ាក់សាំងនេះក៏មានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ អំបិល និងស្ករផងដែរ។

ធាតុផ្សំសំខាន់នៅក្នុងវ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុនគឺវីរុស adenbovirus 26 ដែលជាវីរុសគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីចែកចាយប្រូតេអ៊ីនដែលមាននៅលើផ្ទៃនៃវីរុសកូរ៉ូណាទៅកោសិការបស់យើង។ បន្ទាប់មកកោសិកាអាចស្គាល់ COVID-19 និងការពារអ្នកពីការឆ្លង។ វ៉ាក់សាំង J&J ក៏មានអាស៊ីតស៊ីទ្រិច និងអេតាណុលផងដែរ។

វ៉ាក់សាំងទាំងនេះមិនមានផ្ទុកផលិតផលសាច់ជ្រូក ស៊ុត ជ័រ ផលិតផលឈាម កោសិកា COVID-19 បារត ឬ microchips ឡើយ។ វ៉ាក់សាំងទាំងនេះមិនមានជាលិការបស់គភ៌ទេ។

បញ្ជីសារធាតុមាននៅក្នុងវ៉ាក់សាំង Pfizer អាចរកពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ (FDA)គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)៖

សារធាតុសកម្ម

 • សារដែលត្រូវបានកែប្រែដោយ nucleoside RNA (modRNA) បកប្រែ viral spike glycoprotein (S) នៃមេរោគ SARS-CoV-2

សារធាតុខ្លាញ់

 • (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2- hexyldecanoate)
 • 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide
 • 1,2-distearoylsnglycero-3-phosphocholine
 • កូលេស្តេរ៉ុល

សារធាតុបន្ថែម (អំបិល ស្ករ សមាសធាតុBuffers)

 • ប៉ូតាស្យូមក្លរួ
 • monobasic potassium phosphate
 • សូដ្យូមក្លរួ
 • dibasic sodium phosphate dihydrate
 • sucrose (ស្ករ)

បញ្ជីសារធាតុមាននៅក្នុងវ៉ាក់សាំង Moderna អាចរកពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ (FDA)(គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)៖

សារធាតុសកម្ម

 • សារដែលត្រូវបានកែប្រែដោយ nucleoside RNA (modRNA) បកប្រែ viral spike glycoprotein (S) នៃមេរោគ SARS-CoV-2

សារធាតុខ្លាញ់

 • polyethylene glycol (PEG) 2000 dimyristoyl glycerol (DMG)
 • SM-102
 • 1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine
 • កូលេស្តេរ៉ុល

សារធាតុបន្ថែម (អំបិល ស្ករ សមាសធាតុBuffers)

 • tromethamine
 • tromethamine hydrochloride
 • អាស៊ីតអាសេទិច
 • សូដ្យូមអាសេតាត (sodium acetate)
 • sucrose (ស្ករ)

បញ្ជីធាតុផ្សំនៅក្នុងវ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (Janssen) អាចរកបានពី រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថ(FDA)(គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)៖

សារធាតុសកម្ម

 • ប្រភេទវីរុស adenovirus ប្រភេទទី 26 ដែលផ្សំឡើងវិញនិងចម្លងចេញតែមិនមានឥទ្ធិពល ដែលបង្ហាញប្រូតេអ៊ីន SARS-CoV-2

សារធាតុអសកម្ម

 • អាស៊ីតស៊ីទ្រិច monohydrate
 • trisodium citrate dihydrate
 • អេតាណុល
 • 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD)
 • polysorbate-80
 • សូដ្យូមក្លរួ

វ៉ាក់សាំង Moderna និង Pfizer នៅតែបន្តផ្តល់នូវការការពារកម្រិតខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងកូវីដ-១៩ (COVID-19) ហើយនៅតែមានភាពចាំបាច់សម្រាប់បញ្ឈប់កូវីដ-១៩ COVID-19 ពីការរីករាលដាល។ មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺ (CDC) រាយការណ៍ថាវ៉ាក់សាំង Moderna និង Pfizer ហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធិភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគថ្មី B.1.1.7 ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេរោគថ្មីនៅចក្រភពអង់គ្លេស ដែលគេក៏ត្រូវបានរកឃើញក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោនដែរ។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថាអង្គបដិប្រាណដែលផលិតដោយថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏ស្គាល់មេរោគថ្មី B.1.351 (អាហ្វ្រិកខាងត្បូង) និង P.1 (ប្រេស៊ីល) ផងដែរ។ អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបន្តតាមដាននិងស្រាវជ្រាវថាតើវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងណាប្រឆាំងនឹងមេរោគក្លាយប្រភេទថ្មី។

ការសាកល្បងនៅគ្លីនិករបស់វ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) ត្រូវបានបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះ ខណៈពេលដែលមេរោគឆ្លងប្រភេទថ្មីកាន់តែរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំង ហើយវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះមេរោគប្រភេទថ្មីផងដែរ។ វ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) ផ្តល់នូវការការពារខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ការចូលដេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងការស្លាប់ពីកូវីដ-១៩ COVID-19 និងមេរោគថ្មី B.1.351 (អាហ្រ្វិកខាងត្បូង) និង P.1 (ប្រេស៊ីល)។ អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបន្តតាមដាននិងស្រាវជ្រាវថាតើវ៉ាក់សាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងណាប្រឆាំងនឹងមេរោគប្រភេទថ្មីផ្សេងៗ។

យើងនឹងការពារកុំអោយមេរោគរាលដាលនិងកាត់បន្ថយការកើនឡើងបន្ថែមនូវមេរោគប្រភេទថ្មីដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងបន្តអនុវត្តវិធានការណ៍បង្ការកូវីដ-១៩ ផ្សេងៗទៀត រួមមានការពាក់ម៉ាស់ ការរក្សាគម្លាតពីមនុស្សនៅខាងក្រៅផ្ទះ និងការលាងដៃ។

ការមានថ្នាំវ៉ាក់សាំង

ក្នុងពេលដែលវ៉ាក់សាំង COVID-19 កំពុងខ្វះខាត ដំណាក់កាលនៃការទទួលបានសិទ្ធិចាក់គឺសម្រាប់ក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលបានកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។ នៅពេលដែលផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនឆ្ពោះទៅមុខទៀត អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលវ៉ាក់សាំងនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃផែនការក៏នៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានតទៀតដែរ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសិទ្ធិទទួលវ៉ាក់សាំងនៅទីនេះ។ . នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៦ ឆ្នាំឡើងទៅនឹងមានសិទ្ធិទទួលវ៉ាក់សាំងនេះ។ សូមរង់ចាំរហូតដល់អ្នកមានសិទ្ធិដើម្បីណាត់ជួបចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននៅទីនេះ។ (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)។

វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ កំពុងចែកចាយទៅមន្ទីរពេទ្យ ឱសថស្ថាន កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងធំៗ មណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ និងអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពផ្សេងទៀត។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកន្លែងដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនៅ King County នៅទីនេះ។

បច្ចុប្បន្នទាំងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនិងការណាត់ជួបមានកំណត់។ អ្នកអាចជួបការពន្យាពេលដោយសារតែមានមនុស្សច្រើន។ វានឹងមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលចំនួនវ៉ាក់សាំងកើនឡើង និងមានកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងធំៗកាន់តែច្រើន។

អ្នកផ្តល់វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនរាយឈ្មោះប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលមាននៅលើគេហទំព័រចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធឺរណេតរបស់ពួកគេ ឬអាចផ្តល់ព័ត៌មាននោះតាមទូរស័ព្ទ។ វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នឹងការពារការចូលមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ពី COVID-19។ វ៉ាក់សាំងទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះជាភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗមួយចំនួនរវាងវ៉ាក់សាំងទាំងនោះ៖

 • អាយុមានសិទ្ធិទទួលបាន៖ វ៉ាក់សាំង Pfizer បច្ចុប្បន្នអាចចាក់ជូនមនុស្សអាយុចាប់ពី ១៦ ឆ្នាំឡើងទៅ។ វ៉ាក់សាំង Moderna និង ចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) អាចចាក់ជូនមនុស្សចាប់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ។
 • ចំនួនដងដែលត្រូវចាក់៖ វ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) ត្រូវការតែមួយដងប៉ុណ្ណោះ។ ការចាក់ពីរដងគឺចាំបាច់សម្រាប់វ៉ាក់សាំង Pfizer (យ៉ាងតិច ៣ សប្តាហ៍ដាច់ពីគ្នា) និងវ៉ាក់សាំង Moderna (យ៉ាងហោចណាស់ ៤ សប្តាហ៍ដាច់ពីគ្នា) ។

កន្លែងផ្តល់សេវាផ្សេងៗគ្នាអាចមានវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗគ្នានៅពេលដែលពួកគេមានវ៉ាក់សាំង។ ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងអាចផ្លាស់ប្តូរ ដូច្នេះប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលអ្នកផ្តល់សេវាមានអាចផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ នៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់កើនឡើង និងវ៉ាក់សាំងមានច្រើន នោះប្រជាជនគួរតែមានជំរើសច្រើនអាចរើសកន្លែងដែលពួកគេអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនិងវ៉ាក់សាំងណាមួយដែលគេនឹងចាក់។

ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ-ទីក្រុងស៊ីថលនិងតំបន់ឃីងខោនធី (King County) គាំទ្រយ៉ាងពេញលេញនូវការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនតាមការណែនាំជាដំណាក់កាលទៅឲ្យក្រុមដែលមានសិទ្ធិទទួលវ៉ាក់សាំង។ យើងកំពុងអំពាវនាវឱ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមការណែនាំហើយរង់ចាំទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលវាជាវេនឬបស់ពួកគេដើម្បីសង្គ្រោះជីវិត។ ការធ្វើបែបនេះនឹងជួយការពារមនុស្សដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ពីការឆ្លងមេរោគមេរោគកូវីដ-១៩ ឬអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតដែលអាចឈឺធ្ងន់ឬស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-១៩ ហើយនឹងជួយធានាថាមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងមានសមត្ថភាពផ្តល់ការថែទាំសង្គ្រោះជីវិតដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលត្រូវការវា។ យើងមិនមានតួនាទីតាមដានទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំជាដំណាក់កាលទេ។ យើងរំពឹងថាវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនត្រូវបានចាក់ទៅឱ្យបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលបានតាមគោលការណ៍។

ការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងក្នុងមន្ទីរពិសោធសម្រាប់កុមារបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហើយវ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹងមិនអាចប្រើបានទេរហូតទាល់តែទិន្នន័យសិក្សាបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពទាំងសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យ។ វ៉ាក់សាំង Pfizer ត្រូវបានអនុញ្ញាតិឱ្យចាក់មនុស្សអាយុចាប់ពី 16 ឆ្នាំឡើងទៅហើយវ៉ាក់សាំង Moderna និងវ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចាក់មនុស្សអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាជំរើសផ្ទាល់ខ្លួន។ វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតបច្ចុប្បន្នអាចផ្តល់ជូនអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះឬបំបៅដោះបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង ការពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចជួយអ្នកបានប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ទេ។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមពី CDC នៅទីនេះ។ (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង?

វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនគិតថ្លៃទេ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ឬស្ថានភាពការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ វ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Medicare, Medicaid និងការធានារ៉ាប់រងឯកជនភាគច្រើន ហើយថ្លៃវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវចេញឲ្យហើយស្រាប់សម្រាប់អ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

អ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនអាច

 • គិតលុយអ្នកសំរាប់វ៉ាក់សាំង
 • គិតលុយអ្នកដោយផ្ទាល់សម្រាប់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាល ថ្លៃឈ្នួលឬ ថ្លៃផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមនោះទេ
 • បដិសេធការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះអ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពមិនខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ ឬនៅក្រៅបណ្តាញ
 • គិតលុយដោយសារការជួបនៅការិយាល័យឬថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតដល់អ្នកទទួល ប្រសិនបើសេវាកម្មដែលបានផ្តល់គឺការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះ
 • តំរូវអោយមានសេវាកម្មបន្ថែមដើម្បីអោយនរណាម្នាក់ទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សេវាកម្មថែទាំសុខភាពបន្ថែមអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងពេលតែមួយនិងអាចចេញវិក្កយប័ត្រដ៏សមរម្យ

អ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 អាច

 • ស្វែងរកសំណងសមស្របពីផែនការឬកម្មវិធីរបស់អ្នកទទួល (ឧទាហរណ៍៖ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជន Medicare ឬ Medicaid) សម្រាប់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលរបស់ការចាក់វ៉ាក់សាំង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកផ្តល់សេវាមិនអាចគិតថ្លៃអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងបានទេ។
 • ស្វែងរកសំណងសម្រាប់អ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងពីកម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលធនធាននិងសេវាកម្មសុខភាពសម្រាប់អ្នកគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទាក់ទងនឹង COVID-19 (Health Resources and Services Administration's COVID-19 Uninsured Program) ។

មន្ទីរសុខភាពសាធារណៈ - ទីក្រុងស៊ីអាថលនិងតំបន់ឃីងខោនធី និងកន្លែងផ្សេងទៀតកំពុងផ្តល់ជូនគ្លីនិកចាក់វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃ។ ការចែកចាយប្រកបដោយសមធម៌គឺជាអាទិភាពសម្រាប់គ្លីនិកទាំងនេះ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅលើទំព័រចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុង King County របស់យើង។

វាអាស្រ័យលើវ៉ាក់សាំងណាដែលអ្នកទទួល។ វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចនសុន & ចនសុនត្រូវការត្រឹមតែមួយដងទេសំរាប់ការការពារពេញលេញ។ វ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna តម្រូវអោយចាក់ពីរដង មួយម្ជុលដំបូងដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធការពារ ម្ជុលទី២ដើម្បីបង្កើនអោយគ្រប់កំរិតការពារខ្ពស់ជាទីបំផុត។

ការចាក់លើកទី ២ គួរតែចាក់ក្នុងរយៈពេល ២១ ឬ ២៨ ថ្ងៃក្រោយពីបានចាក់លើកទី ១ រួច ដោយអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទវ៉ាក់សាំង។ អ្នកត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទដូចគ្នាទាំងពីរលើក។ នៅពេលដែលអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងរួច គេនឹងប្រាប់ថាតើអ្នកនឹងត្រូវការមកចាក់លើកទី២ឬអត់ និងពេលដែលអ្នកត្រូវមកចាក់លើកទីពីរ។

ការណែនាំសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី ២ របស់អ្នកគឺ ២១ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer លើកដំបូង និង ២៨ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី ១ របស់វ៉ាក់សាំង Moderna។ វាជាការល្អបំផុតក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំងលើកទីពីរឱ្យបានឆាប់តាមពេលវេលាកំណត់តាមដែលអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនៅតែមានប្រសិទ្ធិភាពទោះបីជាពេលវេលាឃ្លាតគ្នាកាន់តែច្រើនថ្ងៃរវាងវ៉ាក់សាំងទាំងពីរក៏ដោយ។ អ្នកនៅតែត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី ២ ទោះបីជាកាលបរិច្ឆេទដែលបានណែនាំបានកន្លងផុតទៅក៏ដោយ។

អ្នកខ្លះអាចមានអាការៈខ្លះដូចជា ឈឺក្បាល ឈឺដៃ អស់កម្លាំង គ្រុនក្តៅឬឈឺសាច់ដំអស់រយៈពេលពីរបីថ្ងៃក្រោយពីបានចាក់រួច។ រោគសញ្ញាទាំងនេះ ជាទូទៅច្រើនមានកើតឡើង ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី ២ រួច ។ ទាំងនេះគឺជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនកំពុងបង្កើតការការពារ។ នេះជាការធម្មតាទេ ហើយវាស្រដៀងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងៗទៀតដែរ។

ប្រតិកម្ម anaphylaxis - ប្រតិកម្មអាលែហ្សីធ្ងន់ធ្ងរ- ដែលកម្រនឹងកើតមានណាស់បន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។ ដោយផ្អែកលើព័ត៌មាន អ្នកដែលធ្លាប់មានប្រតិកម្ម anaphylaxis បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រួច បានជាសះស្បើយឡើងវិញអស់ហើយ ហើយគ្មានការស្លាប់ណាមួយកើតឡើងឡើយ។ ហានិភ័យនៃការឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ គឺធ្ងន់ធ្ងរជាងហានិភ័យនៃការមានប្រតិកម្ម anaphylaxis ឬប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរួច។

CDC បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រតិកម្ម anaphylaxis និងប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីផ្សេងទៀតរបស់វ៉ាក់សាំង៖

CDC នឹងចេញរបាយការណ៍ស្រដៀងគ្នាសម្រាប់វ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (Johnson & Johnson) ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ នៅក្នុងការសាកល្បងនៅក្នុងគ្លីនិក ប្រតិកម្ម anaphylaxis គឺកម្រមានណាស់បន្ទាប់ពីទទួលវ៉ាក់សាំងចនសុន & ចនសុន (John-son & Johnson) ។

មនុស្សភាគច្រើនដែលធ្លាប់មានប្រតិកម្ម anaphylaxis បង្កើតរោគសញ្ញាក្នុងរយៈពេល ១៥ នាទីបន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ អ្នកជំងឺទាំងអស់នេះត្រូវបានព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ Epinephrine ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបង្ហាញរោគសញ្ញា។

ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់មានអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីឲ្យស្គាល់និងឆ្លើយតបចំពោះប្រតិកម្ម anaphylaxis នេះ។ ពួកគេតាមដានមនុស្សគ្រប់រូបដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រយៈពេល ១៥ នាទីបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ដូច្នេះពួកគេអាចជួយបានប្រសិនបើចាំបាច់។

អ្នកអាចត្រឡប់មកធ្វើការវិញហើយមិនត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើ:

 • អ្នកមិនបានទាក់ទងជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមានកូវីដ-១៩ និង
 • អ្នកមានស្ថានភាពសុខភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ និងអាចធ្វើសកម្មភាពធម្មតាដូចជាធ្វើការបាន និង
 • អ្នកមិនមានគ្រុនក្តៅ និង
 • សញ្ញានិងរោគសញ្ញាត្រូវបានកំណត់ចំពោះតែអ្នកដែលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រួច (មានដូចជា ការឈឺចុកចាប់ ហើម អស់កំលាំង គ្រុនញាក់ ឈឺក្បាល) និង
 • អ្នកមិនមានសញ្ញានិងរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតរបស់កូវីដ-១៩ ដូចជាក្អក ដង្ហើមខ្លី ឈឺបំពង់កឬ ផ្លាស់ប្តូរក្លិនឬរសជាតិឡើយ។

ធនធានបន្ថែម៖

CDC: ការពិចារណាអំពីពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល (គេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេស)
CDC: ការពិចារណាលើវ៉ាអំពីពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែរក្សាមនុស្ស (គេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេស)

ក្រសួង CDC បានបង្កើតឧបករណ៍សុវត្ថិភាព V-safe ដែលអាចប្រើលើទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន (smartphone) ដែលប្រើការផ្ញើសារនិងការស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឺណេតដើម្បីផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ លើកទី ២ រួច ។ យើងសំណូមពរអោយលោកអ្នកចូលរួមប្រើឧបករណ៍សុវត្តភាព V-safe នេះ។ សូមស្វែង យល់បន្ថែមនៅ www.cdc.gov/vsafe.(គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេស)

ត្រូវហើយ។ ឥឡូវនេះមនុស្សភាគច្រើនមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេ - យើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការចែកចាយវ៉ាក់សាំងជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងមានកំណត់។ យើងក៏កំពុងសិក្សាផងដែរថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការការពារអ្នកដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពីការចម្លងកូវីដ-១៩ (COVID-19) ដល់អ្នកដទៃ និងថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះវីរុសប្រភេទថ្មីដែលត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងឆ្លងនៅក្នុង King County។

សូម្បីតែបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារអ្នកដទៃ។ បន្តពាក់ម៉ាស់ កំណត់សកម្មភាពក្នុងផ្ទះនៅខាងក្រៅផ្ទះ ជៀសវាងកន្លែងចង្អៀតមានមនុស្សច្រើន រក្សាការទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងនិងរក្សាចំងាយពីគ្នា ធ្វើឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលល្អក្នុងផ្ទះ និងលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់។

ដំណឹងល្អគឺថានៅពេលដែលអ្នកបានទទួលវ៉ាក់សាំងបានពេញលេញហើយ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនម្តងទៀតដែលបានបញ្ឈប់ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅលើទំព័រចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុង King County។

ប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ៖ ការណែនាំរបស់សុខភាពសាធារណៈ៖ បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ COVID-19 នឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកតេស្តវិជ្ជមានលើការតេស្តរកមើលមេរោគនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេ។

ការធ្វើតេស្តអង្គបដិប្រាណគឺដើម្បីចង់ដឹងថា តើអ្នកនោះមានមេរោគវីរុសឬបាក់តេរីនៅក្នុងឈាមហើយឬនៅ។ អង្គបដិប្រាណនឹងត្រូវកើត ឡើង នៅពេលនរណាម្នាក់បានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ ប្រសិនបើក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបង្កើតភាពស៊ាំនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 អ្នកប្រហែលជាអាចតេស្តវិជ្ជមានលើការតេស្តមើលអង្គបដិប្រាណកូវីដ-១៩។

អ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺកូវីដ-១៩ អាចមានអត្ថប្រយោជន៍លើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ។ យោងទៅតាមក្រសួង CDC ការចាក់ វ៉ាក់សាំងគួរតែចាក់អោយមនុស្សគ្រប់ៗគ្នា ដោយមិនគិតថា ពួកគេធ្លាប់កើតជំងឺ-១៩ COVID-19 ទេ។ ភ័ស្តុតាង បច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញថា ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល៩០ ក្រោយពីកើតរួច គឺជាការធម្មតាទេ។ អ្នកដែលបានកើតជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុង ៩០ ថ្ងៃកន្លងមក ប្រសិនបើចង់ចាក់វ៉ាក់សាំង គួរតែពន្យារពេលហូតដល់ជិត ចុង បញ្ចប់នៃរយៈពេលនេះសិន។ គេមិន សំណូមពរអោយធ្វើតេស្តរកមើលការឆ្លងរោគពីមុនមក ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ម្រេច ចិត្តវ៉ាក់សាំងទេ ។

អត់ទេ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាជំរើសរបស់អ្នកទេ។ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈជឿជាក់ថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាវិធីមួយដែលមានសុវត្ថិភាព មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជួយកាត់បន្ថយការកើតជំងឺ ការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ និងជួយបញ្ឈប់ការរាតត្បាតជំងឺនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

បច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតម្រូវឱ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ទេសម្រាប់អ្នកទេសចរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅពេលពួកគេត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នីមួយៗអាចតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរផ្តល់ភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលហោះហើរនៅលើអាកាសចរណ៍របស់ពួកគេ។ សូមពិនិត្យរាល់តម្រូវការសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍របស់អ្នកមុនពេលរៀបចំការធ្វើដំណើរ។

នៅពេលការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនៅតែបន្ត ប្រទេសផ្សេងទៀតអាចនឹងត្រូវការភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនាពេលអនាគតមុនពេលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំណើរចូល ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគ្មានប្រទេសណាមួយបានបង្កើតតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេ។

CDC ណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើដំណើរជៀសវាងរាល់ការធ្វើដំណើរណាដែលមិនចាំបាច់ និងបានចែករំលែកការណែនាំអំពីការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក (គេហទំព័រមានជាភាសាអង់គ្លេស)។ អ្នកអាចរកចម្លើយពី CDC ដើម្បីសួរសំណួរជាញឹកញាប់អំពីការធ្វើដំណើរនៅទីនេះ (គេហទំព័រមានជាភាសាអង់គ្លេស)។

វ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធិភាពការពារជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាការរកឃើញដ៏ធំធេងមួយ ហើយទីបំផុតនឹងបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។ ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងតែមួយមុខគត់នឹងមិនបញ្ចប់ការរាតត្បាតភ្លាមៗនោះទេ។ នៅពេលនេះ ការចាក់វ៉ាក់សាំងចាំបាច់ត្រូវប្រើរួម ជាមួយវិធី សាស្ត្រការពារផ្សេងៗទៀត។

ទោះបីក្រោយពីមានវ៉ាក់សាំងក៏ដោយ ការបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតនឹងបន្តតម្រូវអោយមនុស្សគ្រប់ៗគ្នា - ទោះបីជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយ - ត្រូវបន្តធ្វើតាមការណែនាំបច្ចុប្បន្ន follow current guidance ដើម្បីការពារខ្លួនរបស់យើងនិងអ្នកដទៃ។ ចំនួនបីបួនខែទៅមុខទៀត យើងនឹងត្រូវបន្តពាក់ម៉ាស់ រក្សាចម្ងាយយ៉ាងតិច ៦ ហ្វីតពីអ្នកដទៃ ដាក់កំណត់លើសកម្មភាពនៅខាងក្រៅផ្ទះ និងជៀសវាងទីប្រជុំជន លាងដៃអោយបានញឹកញាប់ ធ្វើតាមការណែនាំពីក្រសួង CDC អំពីការធ្វើដំណើរ ហើយនិងធ្វើតាមការណែនាំឃុំខ្លួនពីអ្នកដទៃក្រោយ ពីបាននៅជិតនរណាម្នាក់ កើតជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID -19)។