Skip to main content
King County logo

Caafimaadka Washington - Wadada (khariidadda/Naqshaqa) dib u soo kabashada

King County waxay ku jirtaa Wejiga 3aad ee qorshaha Caafimaadka gobalka Washington - Ku wajahan qorshaha Soo-kabashada.


Dhammaan dadka deggan gobolka Washington waxaa laga doonayaa inay xirtaan oo wejiga dabooshaan inta ay ku sugan yihiin gudaha ama bannaanka goobaha dadweynaha

Dhammaan dadka deggan gobolka Washington waxaa laga doonayaa inay xirtaan oo wejiga dabooshaan inta ay ku sugan yihiin gudaha ama bannaanka goobaha dadweynaha

Laga bilaabo Jimcaha, Juun 26, dhammaan dadka deggan gobolka Washington waxaa laga doonayaa inay xirtaan oo wejiga dabooshaan inta ay ku sugan yihiin gudaha ama bannaanka goobaha dadweynaha isugu yimaadan. Dadka Aanan raacin amarka waxay ku dambayn karaan khalad dambi iyo ganaax dhan $25 illaa $100 iyo/ama ilaa 90 maalmood xabsiga degmada.

Xarunta Wicitaanka: Helitaanka adeegyada tarjumada

Tarjubaano luuqadeed ayaa Xarunta Wicitaanka ee King County kooronafayras diyaar kuugu ah.

Si aad u codsato turjubaan:

 1. Wac 206-477-3977
 2. Fariin ayaa maqli doonta. Sug hawl wadeenaha xarunta wicitaanka
 3. Codso luqadda aad rabto adoo Ingiriis ku hadlaya.
 4. Tusaale ahaan: dheh “Isbaanish"(ha dhihin isbanyool).
 5. Shaqaalaha xarunta wicitaanku ayaa wici doona tarjubaan. Ha dhigin telefoonka. Joog ilaa laguugu xiro tarjubaan.
 6. Su'aashaada tarjubaanka weydii

Waxaad yareyn kartaa halista naftaada ee ku keeni karto COVID-19, iyo tan ugu muhiimsan, kuwa kuu dhow:

 • Guriga joog markaad jirantahay oo ha tagin meelaha dadka isku yimadaan.
 • Hadii aad u baahato mooyee, ka fogow goobaha caafimaadka guud ahaan. Hadii aad xanuunsantahay, wac xafiiska dhakhtarkaaga intaadan galin.
 • Hadii aadan xanuunsaneyn xitaa iska ilaali booqashada isbitaalada iyo xarumaha daryeelka. Hadii aad u baahatid inaad booqato xarumadahaas mid ka mid ah, waqtigaa joogto yaree, oo ka fogoo bukaanka ilaa 2 mitir
 • Hadii aada ka maarmin mooyee, Ha aadin qolka gargaarka degdega ah. Xirfadlayaasha ka shaqeeyo qolka gargaarka degdega ah, waxay u baahanyihiin inay marka hore u adeegaan baahiyaha ugu daran. Hadii aad leedahay qufac, qandho, ama astaamo kale, marka hore wac dhakhtarkaaga caadiga ah.
 • Ku dadaal caadooyinka nadaafada shaqsiyeed ee wanaagsan, oo ay kujiraan in aad gacmahaage ku dhaqdid biyo iyo saabuun in badan. Ku qufac tishuu ama xusulkaaga, oo iska ilaali taabashada indhahaaga, sankaaga, ama afkaaga.
 • Ka fogow dadka jiran, khaasatan hadaad khatar sare ugu sugan tahay koronavirus.
 • Nadiifi meelaha aad loo taabto ( sida nal shidida iyo albaabaha guriga). Alaabaha guriga ee wax lagu nadiifiyo waa kuwo wax tariyo.
 • Ku dadaal nasasho badan, cab cabitaano fara badan, cun cuno caafimaad leh, oo isku day inaad yareesid istireeska, si aad u xoojisid bulshadaade.

Waa maxay COVID-19?

COVID-19 (cudarka loo yaqaanay Nooval Koronavirus) waa nooc cusub ee feyras kamid ah, waxuuna u faafaa qof ilaa qof. Cudarkaan mareykanka iyo dalal kale oo badan ayaa laga helay. Asalkeeduna waxu ka yimid dalka shiinaha.

Sidee ayuu u faafaa Nooval Koronovirus (COVID-19)?

Khubarada caafimaadka ayaa wali waxay baraniyaan faafitaanka koronovirus. Haatan waxaa la filayaa inuu dhowr nooc u faafo:

 • Dhecaanka neefsashada ee qofka cudurka qaba ka baxo marku qufaco ama hindhiso.
 • Dadka isku meel wada joogo oo isku dhow (ilaa 2 mitir).
 • Hadii aad taabatid shay ama meel fayraska leh, ka dibna aad taabatid afkaaga, sankaaga, ama indhahaaga.

Waa maxay astaamaha fayrisku?

Dadka laga helay Caabuqa Xalfaafka Wadnaha waxay soo sheegeen astaamo ay ka mid yihiin muddo kooban oo 2 maalmood ah ama muddo dheer oo dhan 14 maalmood kadib marka fayrisku ku dhacay:

Waa maxay astaamaha fayrisku?


Signs to print and post to help establishments communicate with their customers and staff the steps they are taking to minimize the risk of COVID-19:

Diyaar u noqo inaad is caawisaan. Dareenka adag ee bulshada waxay inow fududaynaysaa inaan arintaan adag wado marno.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/somali