Skip to main content
King County logo

COVID-19 delta ayaa si dhakhso ah u faafaya. Laga bilaabo  Sebtembar 7 ee Degmada King, maaskarada ayaa looga baahan yahay qof kasta oo xaflado dibadeed leh 500 qof ama ka badan, waxaana lagu sii baahanayaa meelaha bannaan ee dadweynaha. Maaskaro si xoog leh ayaa lagula talinayaa (laakiin aan loo baahnayn) meelaha bannaanka ah ee dadku ku badan yihiin halkaas oo dadku aysan u kala fogaan karin ugu yaraan 6 fiid. Macluumaad intaas ka badan, fadlan eeg amarka Degmada King iyo boggeena Bogga hagista maaskarada (wabsaydyada af -ingiriisi kaliya).

Amarka Caafimaadka Waaxda Gobalka (af Ingiriis ah) sidookale wuu u sii jiri doonaa cidkasta oo aan si buuxda u tallaalneyn: Dadka kuwaasoo si buuxda u tallaalneyn waxay ku qasbanyihiin “inay ku xirtaan af-saab gudaha meelaha dadweynaha, ama markey joogaan bannaannada oo aysan awoodin dadka kale inay ka fogaadaan lix feet oo kala-fogaansho jireed ah.”

Halka aad u baahan tahay in aad qaadatid af-xirka oo sii wadid kala-fogaanshaha bulshada:
Xaruunta Si buuxda isu tallaalay (laba toddobaad kadib marka aad dhameystirto taxanaha tallaalka) Qayb ahaan la tallaalay ama aan la tallaalin
Meelaha dadka badan isugu yimaadaan ee banaanka ah (kulamada banaanka, wadooyinka mashquulka badan ama jidadka yar yar)  
(marka masaafada lixda fuudh an la ilaalin karin)
Meelaha dadweynaha ee gudaha, si guud
Meelaha dadweynaha ee gudaha ah ee milkiileyaasha ganacsigu dalbadaan ama faraan xeerka af-xirak qof walba
Isbitaalada, daryeelka muddada-dheer, xafiisyada dhakhtarka, Xabsiyada, hoyga dadka guryo la’aanta ah, iskuulada, ama gaadiidka dadweynaha

Dadka si buuxda loo tallaalay way sii wadi karaan in ay qaataan af-xirka haddii ay doortaan, gaar ahaan marka ay ka ag dhawyihiin kuwa aan tallaalneyn, ee qaba xaalado caafimaad, ama carruurta aan weli xaq u laheyn tallaalka. Wali dadkoo dhan lama wada tallaalin, oo ay kujiraan in kabadan 300,000 oo caruur ah, marka qof walba waa inuu sii wadaa inuu raaco tilmaamaha af-xirka ee gobolka iyo waliba tilmaamaha safarka ee CDC.

Xarumaha Mareykanka ee Ilaalinta Cudurrada iyo Kahortagga (CDC) waxay dhawaan cusbooneysiisay hagitaankeeda si loogu oggolaado dadka si buuxa u tallaalan inay joojiyaan xirashada maaska gudaha meelo badan. Agaasimaha CDC Rochelle Walensky iyo Waaxda Caafimaadka gobolka Washington dib waxay ka caddeeyeen joojinta amarrada maaska gudaha lagu xirto inay ku xirantahay caddadka maxaligaa ee COVID-19 iyo caddadka qaadashada tallaalka.

Hadaad qabtid su'aalo ku saabsan waxa ka dhacaya King County, fadlan soo wac Xarunta COVID-19 King County laga bilaabo 8:00 a.m. ilaa 7:00 p.m. Isniin – Jamce: 206‑477‑3977. Caawimaad luuqad waa diyaar.