Skip to main content
Most King County offices will be closed on Thursday and Friday, for the Thanksgiving holiday.  
King County logo

Laga bilaabo Jimcaha, Juun 26, dhammaan dadka deggan gobolka Washington waxaa laga doonayaa inay xirtaan oo wejiga dabooshaan inta ay ku sugan yihiin gudaha ama bannaanka goobaha dadweynaha. Daboolida wejiga waxay noqon kartaa waji-qaris, dhowr lakab oo dhar ah oo xira madaxa gadaashiisa, ama masarka lagu xirto afka iyo sankaaga. Caruurta jirta 5 sano iyo wixii ka weyn waa inay xirtaan weji dabool, carruurta da'doodu tahay 2-4 oo uu la socdo qof qaangaar ah.

Shakhsiyaadka ayaa iska qaadi kara daboolka wajiyada duruufaha qaarkood:

  • Dadka leh xaalado caafimaad qaarkood ama leh awoodo kaladuwan looma baahna inay xirtaan daboolka wejiga
  • Caruurta kayar 2 sano ma aha inay xirtaan wejiga daboolka
  • Markaad la xiriireyso qofka dhegoolaha ah ama maqalku adag yahay
  • isKa qaadida wejiga daboolka si wax loo cuno, ama loo cabbo waa la oggol yahay - fadlan kala fogaada lix fiid
  • Markii aad joogtid bannaanka aagagga dadweynaha - fadlan ka dheerow lix fiid kana fogow dadka aan kula daganayn xaafadda

Dadka Aanan raacin amarka waxay ku dambayn karaan dambi khaldan iyo ganaax dhan $ 25 illaa $ 100 iyo / ama ilaa 90 maalmood xabsiga degmada.

La xiriir magaaladaada si aad u hesho daboolid wajiga. Meelaha aan la aqoonsan waxaa laga yaabaa in ay qaybinayaan wejiyada daboolka iyagoo u maraya goleyaasha deegaanka, ururada ku saleysan bulshada iyo ururada ku saleysan diinta.

Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan waxa ka dhacaya Washington, fadlan soo wac khadka tooska ah ee WA COVID-19 laga bilaabo 6 a.m. illaa 10 p.m. Isniinta - Jimcaha, iyo 8 a.m. illaa 6 p.m. Sabtida - Axadda saacadu markay tahay 1-800-525-0127 oo riix #. Caawimaad luqadeed ayaa la heli karaa.