Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Memorial Day.  
King County logo

Các nguồn hỗ trợ này bao gồm thông tin quan trọng về vắc-xin COVID-19, cách đăng ký để xem thông tin vắc-xin của quý vị trực tuyến, và thông tin quan trọng khác về quyền riêng tư và thanh toán. Nếu quý vị có thêm câu hỏi về COVID-19, vui lòng hỏi tại điểm tiêm chủng hoặc hỏi bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Các tờ thông tin dưới đây được các nhà sản xuất tạo ra để cung cấp thông tin chi tiết về vắc-xin, ai nên và không nên tiêm vắc-xin, những điều cần đề cập với nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng của quý vị trước khi quý vị tiêm vắc-xin và thông tin về các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Xin lưu ý rằng có một lời giải thích ngắn gọn về cách vắc-xin này được Food and Drug Administration (FDA - Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm) cấp phép theo Emergency Use Authorization (EUA - Ủy Quyền Sử Dụng Khẩn Cấp) ở cuối tờ thông tin. Lời giải thích này giúp người đọc hiểu hơn về tuyên bố có thể gây nhầm lẫn ở đầu tờ thông tin: "Không có vắc-xin được Food and Drug Administration (FDA - Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ) phê chuẩn để ngăn ngừa COVID-19."

Cần biết gì về việc cấp phép cho vắc-xin COVID-19:

  • Các vắc-xin này đã được FDA cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, có nghĩa là chúng đã được cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp quốc gia, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc được phê duyệt cấp phép đầy đủ.
  • • Các tiêu chuẩn của FDA về an toàn và hiệu quả đã được đáp ứng cho các vắc-xin này. Chỉ những vắc-xin đáp ứng các tiêu chuẩn này sau khi thử nghiệm nghiêm ngặt trên hàng nghìn người và được các chuyên gia y tế độc lập xem xét mới có thể được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi "Ủy Quyền Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) là gì?" để biết thêm thông tin.

V-safe là một công cụ dựa trên điện thoại thông minh sử dụng tin nhắn văn bản và khảo sát trên web để cung cấp thông tin đăng ký sức khỏe được cá nhân hóa sau khi quý vị nhận được vắc-xin COVID-19. Công cụ sẽ nhắc quý vị tiêm liều vắc-xin thứ hai. Quý vị cũng có thể sử dụng V-safe để cho CDC biết nếu quý vị có bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi chủng ngừa COVID-19.

Tất cả các địa điểm tiêm chủng đều có các chuyên gia y tế được đào tạo để xác định và ứng phó với ai đó nếu họ có phản ứng dị ứng. Quý vị sẽ được theo dõi trong 15 phút sau khi nhận vắc-xin để có thể được hỗ trợ nếu cần. Nếu quý vị nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào, vui lòng cho nhân viên biết.

Nếu quý vị gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng, hãy gọi 9-1-1 hoặc đến bệnh viện gần nhất. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có bất kỳ tác dụng phụ nào gây khó chịu hoặc không biến mất.

Quý vị có thể bị một số tác dụng phụ, đó là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể quý vị đang xây dựng sức đề kháng. Một số người có thể có các triệu chứng như đau đầu, đau cánh tay, mệt mỏi, sốt hoặc đau nhức cơ. Những tác dụng phụ này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hàng ngày của quý vị, nhưng chúng sẽ biến mất sau vài ngày. Một số người không có tác dụng phụ.

Vui lòng thông báo các tác dụng phụ nghiêm trọng của vắc-xin tới Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS - Hệ Thống Báo Cáo Sự Kiện Có Hại Của Vắc-xin) của FDA/CDC. Gọi cho VAERS theo số 1-800-822-7967 hoặc báo cáo trực tuyến tại https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Nêu rõ tên của loại vắc-xin quý vị đã nhận được vào dòng đầu tiên của ô số 18 trong biểu mẫu báo cáo.

Tải xuống biểu mẫu về Quyền Riêng Tư và Đồng Ý (chỉ có tiếng Anh). Biểu mẫu này là để xác nhận rằng Sở Y Tế Công Cộng đã cung cấp cho quý vị thông tin về cách họ giữ kín thông tin sức khỏe của quý vị. Nó cũng cho phép thanh toán cho bảo hiểm của quý vị, nếu quý vị có bảo hiểm. Biểu mẫu này cũng ghi lại sự đồng ý của quý vị để nhận vắc xin (“điều trị”) từ Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King.

Sự Đồng Ý Của Người Lớn: Nếu quý vị dưới 18 tuổi, quý vị có thể cần sự đồng ý của người lớn để được tiêm chủng. Quý vị có thể tự chấp thuận việc tiêm chủng nếu quý vị đã được phép quyền độc lập, kết hôn với một người trưởng thành, hoặc địa điểm tiêm chủng xác định quý vị là một trẻ vị thành niên trưởng thành (trang tiếng Anh). Không phải địa điểm tiêm chủng nào cũng có thể xác định một người trẻ là thành niên trưởng thành.

Những người lớn có thể đồng ý cho trẻ vị thành niên tiêm vắc-xin bao gồm:

  • Người lớn được tòa án cho phép ra quyết định về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị (người giám hộ hợp pháp, người trông coi, người chăm sóc thay mặt cha mẹ do lệnh sống bên ngoài gia đình)
  • Cha mẹ
  • Người lớn được cha mẹ quý vị cho phép trên giấy tờ để đưa ra các quyết định về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị
  • Người thân có trách nhiệm để chăm sóc sức khỏe của quý vị
  • Trong một số trường hợp, y tá của trường, người cố vấn của trường, hoặc người liên lạc cho học sinh vô gia cư

Nếu một người lớn được ủy quyền không thể đến cuộc hẹn tiêm vắc-xin cùng với quý vị, hãy kiểm tra với nhà cung cấp vắc-xin của quý vị về các yêu cầu để xuất trình bằng chứng về sự đồng ý của người lớn hoặc giấy tờ cho phép quyền độc lập.

Đơn Đồng Ý Cho Trẻ Vị Thành Niên Tiêm Vắc-xin COVID-19 của Public Health (Bộ Y Tế Công Cộng) - Seattle & Quận King (PDF)

Mẫu đơn này được sử dụng tại các địa điểm tiêm chủng của Bộ Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King, bao gồm các địa điểm Tiêm Chủng Đối Tác ở Auburn và Kent và các phòng khám Y Tế Công Cộng. Nếu một người lớn được ủy quyền không thể đến cuộc hẹn tiêm vắc-xin cùng với quý vị, mẫu đơn này có thể được sử dụng để làm đơn đồng ý. Nhân viên Y Tế Công Cộng cũng có thể chấp nhận sự đồng ý bằng lời nói qua điện thoại hoặc trên giấy tờ từ người lớn được ủy quyền. Nếu cuộc hẹn tiêm vắc-xin của quý vị không phải tại một địa điểm của Bộ Y Tế Công Cộng, hãy kiểm tra với nhà cung cấp vắc-xin của quý vị về các yêu cầu để xuất trình bằng chứng về sự đồng ý của người lớn hoặc giấy tờ cho phép quyền độc lập.

Quý vị có thể đăng ký trực tuyến để nhận hồ sơ tiêm chủng chính thức của gia đình mình từ Bộ Y Tế tiểu bang Washington thông qua "MyIR".

Nhận thông tin cập nhật về khi có vắc-xin COVID-19, thông tin về sự an toàn và quá trình phát triển vắc-xin COVID-19, và các câu hỏi thường gặp từ Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King: www.kingcounty.gov/covid/vaccine/vietnamese.