Skip to main content
King County logo

Mga Rekomendasyon ng Pampublikong Kalusugan sa COVID-19

Mga Rekomendasyon ng Pampublikong Kalusugan sa COVID-19

Ang COVID-19 (dating kilala bilang ang "bagong koronabayrus") ay isang bagong uri ng mikrobyo na kumakalat mula sa tao-sa-tao. Ito ay kasalukuyang nasa Estados Unidos at marami pang ibang bansa.

www.kingcounty.gov/covid

The King County Access to Baby and Child Dentistry program (ABCD) focuses on preventive and restorative dental care for Medicaid-eligible children.