Skip to main content
King County logo

متاسفانه، اخیرا مصرف بیش از حد )اوردوز( فنتانیل موجود در قرص ها و پودرهای غیرمجاز در کینگ کانتی ( King County ( به شدت افزایش یافته است. این مرگ و میرها اغلب در افراد 18 سال یا جوان تر رخ می دهد.

هشدار:

 • مراقب قرص های تقلبی شبیه به داروهای تجویزی باشید. احتمالا حاوی فنتانیل هستند.
 • قرصی که مستقیما از داروخانه یا تجویزگر خود دریافت نکرده اید را مصرف نکنید.
 • قرص های خریداری شده به صورت آنلاین ایمن نیستند.
فنتانیل چیست؟

فنتانیل یک مخدر قوی سنتزی است که تقریبا 100 برابر قویتر از سایر مخدرها است. فنتانیل اغلب به داروهای غیرمجاز خیابانی به صورت قرص و پودر سفید اضافه می شود. فنتانیل و سایر مخدرها با کند شدن تنفس باعث اوردوز شده و در نهایت می توانند موجب مرگ شوند.

فنتانیل به طور محلی در کجا مشاهده شده است؟

فنتانیل در کینگ کانتی اغلب به رنگ آبی، سبز یا بی رنگ در قرص های تقلبی مشاهده می شود. ممکن است رنگ های دیگری نیز داشته باشد. این قرص ها ممکن است علامت “ M30 ” و گاها “ K9”، “215 ” و “ v48 ” داشته باشند. فنتانیل ممکن است به صورت پودر سفید باشد.

فنتانیل به صورت محلی در مواد زیر یافت شده است:

 • قرص های اکسی کدون) Oxycodone ( که در خیابان یا به صورت آنلاین فروخته می شوند حاوی فنتانیل هستند.
 • شما نمی توانید فنتانیل را بو کنید یا بچشید. شما نمی توانید با نگاه کردن به قرص ها تشخیص دهید که حاوی فنتانیل هستند.
 • میزان فنتانیل موجود بین قرص ها، یا حتی در یک بسته ممکن است متفاوت باشد. در حالی که ممکن است یک قرص افراد را بدون کشتن نئشه کند، قرص دیگر ممکن است کشنده باشند.
برای پیشگیری از مصرف بیش از حد )اور دوز( چه کاری باید انجام شود:
 • علائم اوردوز یا مصرف بیش از حد مواد مخدر را بشناسید. در موارد زیر فرد ممکن است اوردوز کند:
  • از خواب بیدار نشود یا بیدار کردنش دشوار باشد
  • تنفس آهسته داشته باشد یا نفس نکشد
  • پوست رنگ پریده، کبود و خنکی داشته باشد
  • لب ها یا ناخن های کبود داشته باشد
  • الگوی خروپف غیر طبیعی )به عنوان مثال ، با صدای بلند غیرمعمول(
  • خواب آلودگی شدید

 • اگر شاهده اوردوز هستید، فورا با 1 - 1 - 9 تماس بگیرید. قانون Washington State’s Good Samaritan
  از شما و فردی که اوردوز کرده در برابر اتهام حمل مواد مخدر حمایت می کند.
 • مصرف نالوکسون ) Narcan (، یک اسپری بینی که با اثرات مرگ اور اوردوز مواد مخدر مقابله می کند. در stopoverdose.org محل تهیه Narcan را بیابید.

 • داروهای بلااستفاده یا منقضی شده را دور بریزید. نزدیک ترین صندوق پستی را بیابید: www.medicinereturn.org یا MEDS را به 667873 پیامک کنید.

 • اگر فکر می کنید کسی اوردوز کرده، اجازه ندهید دوباره بخوابد.
کارهای درمانی

بسیاری از گزینه های مختلف درمانی از جمله داروهای درمان اختلال در مصرف مواد مخدر در سراسر کینگ کانتی در
دسترس هستند. از Washington Recovery Help Line بازدید کنید

تماس بگیرید.1-866-7789-7511www.WArecoveryhelpline.org یا با شماره