Skip to main content
King County logo


Dhammaan xayawaanka lumay kama wada iman meel la yaqaan qariiradeeda. Ka raadi liiska xayawaanka la soo helay haddii aadan helin waxii aad ka raadineysay halkan.

Qadka Macluumaadka Xayawaanka
206-296-7387

TTY Relay 711