Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo


Dhammaan xayawaanka la soo helay kama wada iman meel la yaqaan qariiradeeda. Ka raadi liiskeena xayawaanka la soo helay haddii aadan weli ka helin waxii aad ka raadineysay halkan.

Qadka Macluumaadka Xayawaanka
206-296-7387

TTY Relay 711