Skip to main content
King County logo

Ang Via to Transit ay pampublikong transportasyon na pumupunta sa iyo. Mag-book ng mga ride diretso mula sa iyong phone at magbiyahe papunta/pabalik mula sa key destinations sa buong Othello, Rainier Beach/Skyway, Renton Highlands at Tukwila.

I-download ang Via app.

Ano ang Via to Transit?

Ang Via to Transit ay isang pilot, on-demand service na nagkokonekta sa mga pasahero papunta at pabalik mula sa transit at community hubs sa apat na service areas. Ang sinumang taong nasa service areas ay maaring mag-download ng Via app o tumawag upang mag-request ng ride.

Mga oras at mga mapa

Lugar ng Serbisyo Mga oras Kumonekta sa Hubs
Othello

Lunes - Sabado:
5 AM hanggang 1 AM

Linggo:
6 AM hanggang 12 AM

 • Othello Link light rail station
Rainier Beach/ Skyway

Lunes - Sabado:
5 AM hanggang 1 AM

Linggo:
6 AM hanggang 12 AM

 • Rainier Beach Link light rail station
 • Renton Transit Center
 • Skyway Library
 • Kubota Garden
Renton Highlands

Lunes – Linggo:
8 AM hanggang 6 PM

 • Renton Transit Center
 • Kaiser Permanente Renton Medical Center
 • Renton Highlands Library
 • Bartell’s/QFC
Tukwila

Lunes - Sabado:
5 AM hanggang 1 AM

Linggo:
6 AM hanggang 12 AM

 • Tukwila International Link light rail station
 • City of Tukwila Community Center

Mapa ng Service Area:

Paano sumakay

Gamit ang Via app

Mag-book ng ride on-demand gamit ang Via app. Asahang masusundo ka sa loob ng 15-20 minuto ng iyong trip request; maaring kailangan mong maglakad nang kaunti papunta sa pick-up location

Pagsakay mo, magbayad gamit ang iyong ORCA card, o kaya'y magbayad gamit ang Transit GO Ticket o gamit ang isang credit/debit card sa Via app/call center. Maaring mayroon kang ibang mga kasakay na Metro customers sa iyong mga ride.

Makarating sa iyong destinasyon: Ang Via to Transit ay magagamit para sa mga trip sa mga itinakdang service areas lamang. Ang isang dulo ng iyong trip ay dapat isang designadong hub para sa service area. May magagamit na mga sasakyan na wheelchair-accessible.

Sa telepono

Maari ring gamitin ng mga customer ang Via to Transit sa service areas sa pamamagitan ng pagtawag sa 206-258-7739 upang mag-book ng ride. Matutulungan ka ng mga operator na mag-book ng trip, mag-request ng sasakyan na wheelchair-accessible; masasagot din nila ang iyong mga katanungan. Tulad ng sa app, masasabi ng mga customer na tumatawag kung paano nila gustong bayaran ang kanilang ride—gamit ang isang ORCA card, isang Transit GO Ticket, o isang credit o debit card.

Paano mag-book ng paggamit ng App video

Ang babayaran sa Via to Transit ay pareho ng sa Metro bus ride. Umaaplay ang standard Metro fares.

Adults (19 taong-gulang at mas matanda) $2.75

Bata/Kabataan (6-18 taong-gulang) $1.50

ORCA LIFT Cardholders
(Income Qualified)$1.50

RRFP Cardholders
(registered seniors, Medicare, disabled) $1.00

Parating na -- karagdagang impormasyon tungkol sa Via to Transit.


Translation disclaimer