Skip to main content

Waaxda Doorashooyinka Degmada King// King County Elections Somali language home page

× Doorashooyinka Degmada King ayaa u xiran May 23, 2024, tabobarka shaqaalaha.

Waxaanu Dib u furi doona May 24, 2024, markay saacadu tahay 8:30.

Waaxda Doorashooyinka Degmada King

I want to...

Waxaan doonaayaa inaan…

April Special ElectionDoorashada Gaarka ee Abriil 2024
The election day deadline is April 23Wakhtiga kama dambeysta ee maalinta doorashada waa 23-ka Abriil.

Whats on ballot Maxaa ku jira warqadda codbixinta

Returning my ballot Soo celinta warqaddayda codbixinta

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less