Skip to main content

Waaxda Doorashooyinka Degmada King// King County Elections Somali language home page

Waaxda Doorashooyinka Degmada King

I want to...

Waxaan doonaayaa inaan…

November 2023 General Election Doorashada Guud ee Nofeembar 2023
The election day deadline is November 7. Wakhtiga kama dambeysta ee maalinta doorashada waa 7 da Nofeembar.

Whats on ballot Maxaa ku jira warqadda codbixinta

Returning my ballot Soo celinta warqaddayda codbixinta

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less