Skip to main content

Waaxda Doorashooyinka Degmada King// King County Elections Somali language home page

Waaxda Doorashooyinka Degmada King

I want to...

Waxaan doonaayaa inaan…

Whats on ballot Maxaa ku jira warqadda codbixinta

Returning my ballot Soo celinta warqaddayda codbixinta

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less