Skip to main content

Tilmaamaha lagu tago xafiiskeena

Tilmaamaha lagu tago xafiiskeena

King County Elections headquarters Xarunta dhexe ee Doorashooyinka Degmada King

The King County Elections facility is located in Renton at the intersection of SW Grady Way and Powell Avenue SW. The facility is located north of I-405. Xarunta Doorashooyinka Degmada King waxa ay ku taalaa Renton halka isgoyska wadooyinka SW Grady Way iyo Powell Avenue SW. Xaruntu waxa ay ku taalaa waqooyiga I-405.

Doorashooyinka Degmada King
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057
Get directions Hel tilmaamaha

Hours: Monday - Friday from 8:30 a.m. - 4:30 p.m. Saacadaha: Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less