Skip to main content

La kulan Kooxda Hoggaamiyeyaasha

La kulan Kooxda Hoggaamiyeyaasha

The Elections Leadership Team oversees the day-to-day operations of King County Elections, helps set the priorities and vision for the organization and advises the Director on strategic and emergent issues.Kooxda Hoggaamiyeyaasha Doorashooyinka waxay kor kala socdaan hawlo-maalmeedka Doorashooyinka Degmada King, waxay gacan ka geystaan dejinta mudnaanta iyo hiigsiga ururka waxayna Agaasimaha kala taliyaan arrimaha istaraatiijiga ah iyo kuwa soo baxa. 


Janice Case Deputy Director Janice Case oversees ballot delivery and collection, candidate and jurisdiction management, elections project management, and voter registration. She has worked in a variety of roles for King County Elections since July 2006. Janice is a Washington State certified Election Administrator and is a nationally Certified Election Registration Administrator. She holds a bachelor’s degree in Business Administration from Oregon State University. Ku Xigeenka Agaasimaha, Janice Case, waxay kor kala socotaa geynta iyo soo ururinta warqadaha codbixinta, maamulidda musharaxa iyo xukunka, maareynta mashruuca doorashada, iyo diiwaan gelinta codbixiyayaasha. Waxay doorar kala duwan ka soo shaqeysay Doorashooyinka Degmada King tan iyo Julaay 2006. Janice waa Maamule Doorasho oo ka shahaadaysan Gobolka Washington waana Maamulaha Diiwaan Gelinta Doorashada oo ka Shahaadeysan heer qaran. Waxay shahaadada heerka koowaad ee Maamulka Ganacsiga ay ka heysataa Jaamacadda Gobolka ee Oregon.

Dave Wilson Geographic Information Systems (GIS) Supervisor Dave Wilson oversees district, precinct and address maintenance, precinct alterations, and annexations. He manages external requests for maps and data. Dave has worked for King County Elections for over 27 years and is a Washington State certified Election Administrator. Kormeeraha Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiga (GIS) ), Dave Wilson, wuxuu kor kala socdaa degmada, xaafada iyo dayactirka ciwaanada, wax ka beddelka xaafada, iyo ku lifaaqa. Wuxuu maareeyaa codsiyada dibada ee khariiradaha iyo xogta. Dave wuxuu u soo shaqeeyey Doorashooyinka Degmada King in ka badan 27 sanno waana Maamule Doorasho oo ka shahaadaysan Gobolka Washington.

Margaret Brownell IT Division Director Margaret Brownelloversees and directs the Technical Services team in elections equipment and technology solutions. Systems include voter registration and election management, ballot sorting, scanning and tabulating of ballots, online ballot marking program and the web. Agaasimaha Qaybta IT-ga, Margaret Brownell, waxay kor kala socotaa oo ay hagtaa kooxda Adeegyada Farsamada eek u aadan qalabka doorashooyinka iyo xalalka teknoolajiyada. Nidaamyada waxaa ka mid ah diiwaan gelinta codbixiyayaasha iyo maareynta doorashada, kala soocidda warqadaha codbixinta, iskaan-gareynta warqadaha codbixinta iyo shax-u-sameynta warqadaha codbixinta, barnaamijka calaamadeynta warqadaha codbixinta ee oonleenka iyo webseedka.

 

Jacob Lodge Assistant Operations Manager – Voter Services, Jacob Lodge oversees the Voter Services team, which handles voter registration and records maintenance, customer service, and Vote Centers. Jacob earned his bachelor’s degree at Western Washington University in Bellingham. He has served the residents of King County since 2007, serving in a variety of roles. Jacob is a Washington State certified Election Administrator and is currently working toward his national certification as well. Kaaliyaha Maamulaha Hawlaha – Adeegyada Codbixiyeyaasha, Jacob Lodge, wuxuu kor kala socdaa kooxda Adeegyada codbixiyayaasha, ee gacanta ku haya diwaan gelinta codbixiyayaasha iyo hagaajinta diiwaanada, adeegga macaamiisha, iyo Xarumaha Codbixinta. Jacob wuxuu shahaadada heerka koowaad ka qaatay Jaamacadda Western Washington ee Bellingham. Wuxuu u soo adeegayey dadka degan Degmada King tan iyo 2007, isaga soo qabtay doorar kala duwan. Jacob waa Maamule Doorasho oo shahaado ka heysta Gobolka Washington wuxuuna sidoo kale hadda uu ka shaqaynayaa sidii uu shahaado qaran u heli lahaa.

 

Jerelyn Hampton Assistant Operations Manager – Ballot Processing, Jerelyn Hampton oversees ballot processing activities including inbound ballot sorting, signature verification, opening and inspecting ballots, scanning and results reporting. She also coordinates observer opportunities for the two major political parties. She has worked in a variety of roles at King County Elections since joining the team in 2003. Jerelyn has been a Washington State certified Election Administrator since 2009. Kaaliyaha Maamulaha Hawlaha – Habeynta Warqadda Codbixinta, Jerelyn Hampton, waxay kor kala socotaa hawlaha habeynta warqadaha codbixinta oo ay ku jiraan kala soocidda warqadaha codbixinta imaanaya, xaqiijinta saxiixa, furitaanka iyo kormeeridda warqadaha codbixinta, iskaan-gareynta iyo gudbinta natiijooyinka. Waxay sidoo kale isku dubaridaa fursadaha kor goobjoogeyaasha labada xisbi siyaasadeed ee waaweyn. Waxa ay doorar kala duwan ka soo shaqeysay Doorashooyinka Degmada King tan iyo markii ay kooxda ku soo biirtay sannadki 2003. Jerelyn waxay ahayd Maamule Doorasho oo shahaado ka haysta Gobolka Washington tan iyo sannadkii 2009.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less