Skip to main content

Warqadaha codbixinta

Warqadaha codbixinta

Ballots are mailed about three weeks prior to an election day, earlier to overseas and service voters. Warqadaha codbixinta waxaa boostada lagu diraa saddex toddobaad ka hor maalinta doorashada, intaa ka sii hor ayaa loo diraa codbixiyeyaasha dalka dibadiisa iyo kuwa u adeegga dalka.

How to get a ballot Sida loo helo warqadda codbixinta

By mail Boostada

If you are registered to vote, you will receive a ballot in the mail. Haddii aad diiwaan gashan tahay si aad codeyso, waxaad warqadda codbixinta ku heli doontaa boostada.

Accessible voting options Fursadaha codeynta ee la heli karo

Voting by mail is a convenient option for most people. There are other options available if you need assistance voting. Ku codeynta boostada ayaa ah fursad ku habboon dadka badankiisa. Waxaa jira fursado kale oo la heli karo haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo codeynta.

Going out of Town? Here’s how to get your ballots Miyaad ka baxaysaa magaalada? Waa tan sida loo helo warqaddaada codbixinta.

By Mail: If you will be near a mailbox, we can send your ballot to you anywhere in the world. Contact us with your mailing address and let us know how long you will be there. We will mail your ballot directly to you. Boostada: Haddii aad ka ag dhawaan doonto xarun boosto, waxaan warqadaada codbixinta kuugu soo diri karnaa meel kasta oo aad dunida kaga sugan tahay. Nala soo xiriir adigoo haysta ciwaankaaga boostada oo nala soo socodsii ilaa inta aad halkaas sii joogi doonto. Waxaan si toos ah boostada kuugu soo diri doonaa warqaddaada codbixinta.

Online: If you have access to the internet and a printer, you can download and print your ballot. You have different ballot return options, depending on where you are. Oonleenka: Haddii aad heli karto khadka internetka iyo qalabka wax lagu daabaco, waxaad khadka kala soo degi kartaa oo aad daabacan kartaa warqaddaada codbixinta. Waxaad haysataa fursado ah soo celinta warqadda codbixinta, iyada oo ku xiran hadba meesha aad joogto.

Before you leave: If you won’t be home to receive or return your regular mail ballot and are not able to access your ballot online, you can get a ballot before you leave. Contact us to find out more. Inta aadan bixin ka hor Haddii aadan guriga joogi doonin si aad u hesho ama u soo celiso warqaddaada codbixinta ee boostada caadiga ah oo aadan awoodin inaad warqaddaada codbixinta ku hesho oonleenka, waxaad qaadan kartaa warqadda codbixinta ka hor inta aadan bixin. Nala soo xariir si aad wax dheeraad ah uga oggaato.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less