Skip to main content

Fursadaha codeynta la heli karo

Fursadaha codeynta la heli karo

There are other ways to vote besides voting by mail. Waxaa jira habab kale oo loo codeeyo marka laga reebo codeynta boostada.

Online ballot marking program Barnaamijka calaamadaynta warqadda codbixinta ee oonleenka

 • Any registered voter can use the online ballot marking program. Codbixiye kasta oo diiwaan gashan ayaa isticmaali kara barnaamijka calaamadaynta warqadda codbixinta oonleenka ah.
 • Voters with disabilities can mark their choices on the ballot online. The online ballot marking program has been designed specifically to enable voters who are blind or have low vision to cast a private ballot. Codbixiyeyaasha naafada ah waxaay dookhooda ku calaamadeyn karaan warqadda codbixinta ee oonleenka ah. Barnaamijka calaamadaynta warqada codbixinta oonleenka ah waxaa si gaar ah loogu talagalay in codbixiyeyaasha indhoolayaasha ah ama uu araggoodu hooseeyo ay ugu suurto gasho inay dhiibtaan warqad codbixin qarsoodi ah.
 • If a voter's ballot is damaged or lost, the voter may mark their ballot on a computer and print it out. Return it by mail or at a ballot drop box before the 8 p.m. election day deadline. Haddii warqadda codbixinta ee codbixiyaha ay waxyeelo soo gaarto ama dhunto, codbixiyuhu waxa uu warqaddiisa codbixinta ku calaamadeyn karaa kombiyuutar ka dibna wuu daabaci karaa. Ku celi boostada ama sanduuqa lagu rido warqadaha codbixinta ka hor wakhtiga kama dambeysta ah 8 p.m. fiidnimo ee maalinta doorashada.
 • Overseas and service voters may request to permanently receive their ballot using this program. Codbixiyeyaasha dalka dibadii iyo kuwa adeegga dalka ayaa codsan kara inay si joogta ah warqaddooda codbixinta uga helaan barnaamijkaan.
 • Vote centers Xarumaha codbixinta

  Vote centers are available for voters that need assistance. Each center has voting machines that offer audio or large print ballots, and other assistive devices. Elections staff are available to assist as needed. Mail ballots can also be dropped off at any voting center, when open. Xarumaha codbixinta ayaa diyaar u ah codbixiyeyaasha u baahan caawinaadda. Xarun kasta waxay leedahay mashiinada codbixinta oo bixiya warqado codbixin maqal ah ama ku qoran far waaweyn, iyo qalab kale ee caawinaad. Shaqaalaha doorashada ayaa diyaar la ah caawinaad hadba sidii loogu baahdo. Warqadaha codbixinta boostada lagu soo diro waxaa sidoo kale la geyn karaa mid kamid ah xarumaha codbixinta, marka ay furan yihiin.

  Fursadaha kale ee codeynta la heli karo

  If one of the above options doesn’t work for you, please contact us for further assistance. Haddii mid kamid ah fursadaha kor ku xusan uu kuu shaqeyn waayo, fadlan nala soo xariir si aad u hesho caawinaad dheeraad ah.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less