Skip to main content

Beddelaada warqadda codbixinta ama bakhshadda

Beddelaadda warqadda codbixinta ama bakhshadda

Ma waxaa kaa luntay ama waxyeello soo gaartay warqadda codbixinta? Waxaad heli kartaa warqad codbixin beddelaad ah ama oonleenka kala soo degi kartaa bakhshad beddelaad ah.

Waxaan u baahanahay warqad codbixin beddelaad ah

Gal Macluumaadkayga Codbixiyaha si aad u codsato warqad codbixin beddelaad ah.

Ma haysataa qalabka warqadaha lagu daabaco? Waxaad oonleenka ka calaamadeyn kartaa oo ka daabacan kartaa warqaddaada codbixinta beddelka ah. Haddii aad su’aal qabto ama aad jeceshahay inaad sameyso qabanqaabooyin kale oo aad ugu codeyn karto doorashadaan, la xiriir Doorashooyinka Degmada King.

Waxaan u baahanahay bakhshad beddelaad ah

Oonleenka kala soo deg oo daabac xirmada bakhshad beddelaad ah.

Bakhshadda beddelka kuma jirto warqad codbixin ah. Haddii aad u baahan tahay warqadda cod bixinta beddelka, eeg halka kore.

Sida loo isticmaalo xirmada bakhshad beddelaad ah

  1. Soo daabac xirmooyinkaaga.
  2. Ku buuxi macluumaadkaaga codbixiyaha.
  3. Magacaaga ku saxiix bayaanka iyo warqadda saxiixa.
  4. Raac tilmaamaha ku jira xirmooyinka si aad iskugu ururiso bakhshaddaada beddelka ah.
  5. Ku celi warqaddaada codbixinta Doorashada Degmada King.

Waxa la sameeyo haddii bakhshaddaada soo celinta warqadda codbixinta ay xiranto

Inta badan, bakhshaddaada weli waa la isticmaali karaa xitaa haddii la keeno iyadoo qayb ahaan isku xirmatay. Si taxaddar leh u fur bakhshadda ama, haddii loo baahdo, bakhshadda ka jeex oo ka fur qaybta sare. Isticmaal xoogaa yar oo koollo ah si aad dib isugu dhejiso bakhshadda. Haddii bakhshaddaada ay aad ugu waxyeellowday in la isticmaalo, oonleenka kala soo deg bakhshad beddelaad ah.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less