Skip to main content

Soo celinta warqaddayda codbixinta

Soo celinta warqaddayda codbixinta

You can vote and return your ballot as soon as you receive it. Returning your ballot early allows time to correct any issues with your signature so we can count your ballot. You can return your ballot by mail or to a ballot drop box. Waad codeyn kartaa oo aad u soo celin kartaa warqaddaada codbixinta sida ugu dhaqsaha badan isla markii aad hesho. Soo celinta warqaddaada codbixinta sida ugu dhaqsaha badan waxay fududeynaysaa in la helo wakhti lagu saxo wixii dhibaato ah ee ka jira saxiixaaga si aan u tirino warqaddaada codbixinta. Warqaddaada codbixinta waxaad ku soo celin kartaa boostada ama sanduuqa lagu rido warqadaha codbixinta.

Ballot drop boxes  Sanduuqyada lagu rido warqadda codbixinta

Return your ballot to a ballot drop box, no stamp required. Your ballot must be returned to a ballot drop box by 8 p.m. election day. Plan ahead to avoid lines. Warqaddaada codbixinta ku soo celi sanduuqa lagu rido warqadaha codbixinta, looma baahna istaambada boostada. Warqaddaada codbixinta waa in lagu soo celiyaa sanduuqa lagu rido warqadaha codbixinta ugu dambeyn 8 p.m.  fiidnimo ee Maalinta Doorashada. Goor hore sii qorsheyso si aad uga fogaato safka.

By mail Boostada

No stamp needed to return your ballot! You can vote and return your ballot through the U.S. Postal Service as soon as your receive it. We recommend dropping your ballot in the mail by the Friday before Election Day to make sure it gets postmarked in time to be counted. Your ballot must be postmarked by Election Day. Istaambada boostada looma baahna si aad u soo celiso warqaddaada codbixinta! Waad codeyn karta oo aad soo celin kartaa warqaddaada codbixinta adigoo soo marsiinaya Adeegga Boostada ee Mareykanka sida ugu dhaqsaha badan isla markii aad hesho. Waxaan kugula talineynaa inaad warqaddaada codbixinta boostada ku rido ugu dambeyn Jimcaha ka horeysa Maalinta Doorashada si loo xaqiijiyo in wakhtigii loogu tala galay loogu calaamadeeyo shaabadda boostada si warqaddaada codbixinta loo tiriyo. Warqaddaada codbixinta waa in shaabadda boostada lagu calaamadeeyaa ugu dambeyn Maalinta Doorashada.

Vote Centers Xarumaha Codbixinta

King County vote centers (VCs) are available to voters who need assistance completing their ballot. Trained staff and specialized equipment are available to help voters with disabilities cast a private, independent ballot. Xarumaha codbixinta Degmada King ayaa diyaar u ah codbixiyeyaasha u baahan in laga caawiyo dhammeystiridda warqaddooda codbixinta. Shaqaalo tababaran iyo agab gaar ah ayaa diyaar u ah si gacan looga siiyo codbixiyeyaasha naafada ah si ay u dhiibtaan codbixin kharsoodi ah, oo madax banaan.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less