Skip to main content

Sanduuqyada lagu rido warqadda codbixinta

Sanduuqyada lagu rido warqadda codbixinta

Ballot drop boxes are closed. Sanduuqyada lagu rido warqadaha codbixinta way xiran yihiin.

The list of ballot drop boxes open for an election will be available about 30 days prior to election day. For non-countywide elections not all ballot drop boxes are open. Liiska sanduuqyada lagu rido warqadaha codbixinta ee furan wakhtiga doorashada wuxuu diyaar noqon doonaa qiyaastii 30 maalmood ka hor maalinta doorashada. Doorashooyinka aanan ka dhacin degmada oo dhan Sanduuqyada lagu rido warqadaha codbixinta dhammaantood ma wada furna.

List of all ballot drop boxes Liiska dhammaan Sanduuqyada lagu rido warqadaha codbixinta

Return your ballot to a ballot drop box. Your ballot must be returned to a ballot drop box by 8 p.m. election day. Plan ahead to avoid lines. Ku soo celi warqaddaada codbixinta sanduuqa lagu rido warqadaha codbixinta. Warqaddaada codbixinta waa in lagu soo celiyaa sanduuqa lagu rido warqadaha codbixinta ugu dambeyn 8 p.m. ee Maalinta Doorashada. Goor hore sii qorsheyso si aad uga fogaato safka dheer.

Sanduuqyada lagu rido warqadaha codbixinta ee furan 24-ka saacadood


Sanduuqa lagu rido warqadda codbixinta ee hore u yaalay halka Aqalka Magaalada Bothell waxa uu u guuray Maktabadda Bothell.


 


 


The drop box at the King County Administration Building has been permanently moved to 2nd Avenue S between S Jackson Street and S King Street
TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less