Skip to main content

Xarumaha ka-qaybgalka ardayga

Xarumaha ka-qaybgalka ardayga

Xarumaha ka-qeybgalka ardayga waxaa loo aasaasay inay bixiyaan adeegyada doorashada ee lagu qabto goobab jaamacadeed iyo inay caawiyaan ardayda maalmaha ka horeeya doorashada. Adeegyadu waay kala duwanaan karaan iyada oo ay ku xiran tahay goobta.

University of Washington Kambaska Bothell

Activities and Recreation Center (ARC)
18220 Campus Way NE
Bothell, WA 98011

Adeegyada laga heli karo: Arday kasta oo u diiwaan gashan inay codeeyaan waxay isticmaali karaan barnaamijka calaamadaynta warqadda codbixinta ee oonleenka si ay u galaan oo ay u daabacaan warqaddooda codbixinta. Ardaydu waxay sidoo kale awoodaan inay warqaddooda codbixinta geeyaan halkaas inta lagu guda jiro saacadaha shaqada.

Isniin, Nofeembar 6, 9:00 a.m. – 5:00 p.m..
Maalinta Doorashada, Nofeembar 7, 9:00 a.m. – 8:00 p.m.

University of Washington Kambaska Bothell

University of Washington Kambaska Seattle

Husky Union Building, Room 145
4001 E Stevens Way NE
Seattle, WA 98195

Adeegyada laga heli karo: Goobtani waxa laga heli doonaa adeegyo la balaariyay. Codbixiyayaasha u baahan inay isku diiwaan geliyaan inay qof ahaan u codeeyaan waxa ay ka sameyn karaan halkan. Intaa waxaa dheer, codbixiyayaashu waxa ay ka cusbooneysiin karaan diiwaanadooda codbixinta, waxa ay ka heli karaan warqadda codbixinta beddelka ah, ama waxa ay ka faa'iideysan karaan qalabka caawinaya. Codbixiyayaashu waxa ay sidoo kale geyn karaan warqadooda codbixinta inta lagu jiro saacadaha shaqada.

Sabti, Nofeembar 4, 10:00 a.m. – 4:00 p.m.
Isniin, Nofeembar 6, 8:30 a.m. - 6:00 p.m.
Maalinta Doorashada, Nofeembar 7, 8:30 a.m. – 8:00 p.m.

University of Washington Kambaska Seattle

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less