Skip to main content

Xarumaha Codbixinta

Xarumaha Codbixinta

Xarumaha codbixinta ayaa diyaar u ah inay diiwaan geliyaan codbixiyeyaasha cusub, cusboonaysiinta diiwaanka codbixiyaha ee hadda jira, helida kaarka diiwaan gelinta codbixiyaha iyo inay caawinaad siiyaan codbixiyeyaasha u baahan caawinaadda si ay u buuxiyaan warqaddooda codbixinta. Shaqaalo tababaran iyo qalab gaar ah ayaa diyaar u ah si gacan looga siiyo codbixiyeyaasha naafada ah in ay codkooda u dhiibtaan si qarsoon, codbixin madax banaan.

(MAP)

,

 
 
 

,

 
 
 

,

 
 
 

,

 
 
 

,

 
 
 

,

 
 
 

,

 
 
 

 

 

, ,

 

,

 
 
 

,

 
 
 

,

 
 
 

,

 
 
 

,

 
 
 

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less