Skip to main content

Xujaynta saxiixa

Formats the Html codes.FormatFix the Html to be XHtml compliantFix Write Validate that the text is XHtml compliant.Validate Proofing

Xujaynta saxiixa

Xujaynta saxiixa

Marka codbixiyuhu uusan saxiixin dhabarka dambe ee bakhshadda soo celinta ee warqadda codbixinta, ama marka saxiixa ku qoran bakhshadda soo celinta uusan u dhigmin saxiixa (saxiixyada) ku jira diiwaankooda diiwaan gelinta codbixiyaha, saxiixooda ayaa laga yaabaa in la xujeeyo. Codbixiye kasta oo la kulma saxiixa la xujeeyay ayaa xallin kara arrinta oo warqaddooda codbixintana waa la tirin doonaa ayagoo buuxinaaya foom oo ku soo celinaayo Waaxda Doorashooyinka Degmada King ka hor maalinta natiijada doorashada la shahaadaynaayo.

Habka ugu dhaqsaha badan ee lagu saxo xujaynta saxiixaaga ayaa ah inaad oonleenka ku buuxiso oo aad ku soo celiso Foomka Xallinta Saxiixa. Ku gal magacaaga iyo taariikhda dhalashada, oo raac tilmaamaha. Waxaad ku saxiixi kartaa adigoo isticmaalaaya jiirka kombuyuutarkaaga, ama fartaada ku dul saxiix qalabkaaga.

Doorashooyinka Degmada King waxay boostada ku dirtaa warqad iyo Foomka Xallinta Saxiixa ee xujaynta saxiix walba ee doorasho kasta. Waxaan sidoo kale iimeel ku soo diri doonaa Foomka Xallinta Saxiixa haddii aad na siisay ciwaanka iimeelkaaga. Waxaad halkaan ka daabacan kartaa foomka.

Waxaad Foomka Xallinta Saxiixa ku soo celin kartaa boostada ama iimeel. Foomka waa in la helaa – ma aha inay lahaato shaabadda boostada – ka hor maalinta natiijooyinka doorashada la shahaadaynaayo.

Waxaan kugula talinaynaa inaad isku diiwaan geliso si aad u hesho digniimaha warqadda codbixinta. Waxaad heli doontaa ogeysiis qoraal taleefan ama iimeel ah marka warqaddaada codbixinta la aqbalo, ama kuu sheegaysa in waxqabad dheeraad ah loo baahan yahay.

Waxaad isku diiwaan gelin kartaa inaad hesho digniimaha warqadda codbixinta oo aadna xaqiijiso xaaladda warqaddaada codbixinta adigoo isticmaalaaya qalabka Macluumaadkayga codbixiyaha.

Warqaddaada codbixinta waa la tirin doonaa haddii aad xalliso arrin kasta oo ka jirta dhinaca saxiixaaga ka hor maalinta natiijooyinka doorashada la shahaadaynaayo. Waxaad sidaan ku samayn kartaa adigoo ku soo celinaaya Foomka Xallinta Saxiixa halka Doorashooyinka Degmada King ka hor maalinta natiijooyinka doorashada la shahaadaynaayo. Maalinta Shahaadaynta waa 1-3 toddobaad ka dib Maalinta Doorashada, iyadoo ay ku xiran tahay nooca doorashada. Haddii aadan ku xallin arrinta dhinaca saxiixa wakhtigii loogu tala galay, warqaddaada codbixinta lama tirin doono doorashadaas.

Haa, waxaan la xiriirnaa dhammaan codbixiyeyaasha leh saxiixa la xujeeyay si loo hubiyo inay ogyihiin tan ku saabsan arrinta oo ay u sameeyaan ficil ah in warqaddooda codbixinta la tiriyo.

Habka ugu dhaqsaha badan ee lagugu ogeysiinaayo arrin ka jirta saxiixaaga waa iyadoo loo maraayo digniimaha warqadda codbixinta. Is diiwaan geli si aad u hesho digniimaha warqadda codbixinta oo ah qoraal taleefan ama iimeel adigoo isticmaalaaya qalabka Macluumaadkayga Codbixiyaha.

Dhammaan codbixiyeyaasha leh saxiixa la xujeeyay waxaa hal maalin ee maalmaha shaqada gudahood loogu diraa warqad oo u sharxaysa arrinta waxaana loo raaciyaa Foomka Xallinta Saxiixa. Waxaan kaloo raacinaa bakhshadda soo celinta oo lacagteeda boostada horey loo bixiyay oo ay codbixiyeyaashu u isticmaali karaan inay foomka dib ugu soo celiyaan adeegga boostada. Foomka waxaa kaloo lagu soo celin karaa iimeel ama codbixiyeyaasha waxay awoodaan inay foomka ku buuxiyaan oo ku soo gudbiyaan oonleenka.

Haddii ciwaan iimeel ama lambar taleefan aan diiwaanka ku hayno, waxaan sidoo kale kugula soo xiriiri doonaa iimeel ama taleefan ahaan. Saddex maalin ka hor wakhtiga kama dambeysta ah, waxaan kuwa aan dib u soo celin Foomkooda Xallinta Saxiixa kula xiriiri doonaa wicitaan taleefan iyo iimeel dheeraad ah oo lagu xasuusinaayo wakhtiga kama dambeysta ah ee soo socda. Waxaan codbixiyeyaasha ku dhiiri gelinaynaa inay isla markiiba wax ka qabtaan marka lagu wargeliyo in arrin ka jirto dhinaca saxiixooda, si warqaddooda codbixinta loo tiriyo.

Si aad u hesho macluumaad khaas ah ee ku saabsan sababta saxiixaaga loo xujeeyay, la xiriir Doorashooyinka Degmada King

Inta badan arrimaha saxiixa ayaa dhaca marka:

  • saxiixa ku yaala bakhshadda soo celinta warqadda codbixinta aysan u dhigmin saxiixa (saxiixyada) ku jira diiwaanka diiwaan gelinta codbixiyaha, ama,
  • markaad illowdo inaad saxiixdo bakhshadda soo celinta warqadda codbixinta.

Saxiixyada ku jira diiwaankaaga diiwaan gelinta codbixiyaha ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwo gaboobay ama aan casri ahayn. Saxiixyada ayaa si dabiici ah isku beddeli kara wakhti ka dib, marka haddii saxiixa keliya ee ku jira diiwaankaaga diiwaan gelinta codbixiyaha uu yahay mid ay dhowr sanno ka soo wareegtay waxaa laga yaabaa in uusan u dhigmin saxiixaaga hadda.

Waxaad diiwaankaaga diiwaan gelinta codbixiyaha ku dari kartaa saxiix cusub adigoo buuxinaaya foomka diiwaan gelinta codbixiyaha ama foomka cusboonaysiinta saxiixa. Labada foomba waxaa iimeel loogu diri karaa ciwaanka elections@kingcounty.gov ama lagu soo celin karaa adeegga boostada. Haddii aad iimeel ku soo dirto, fadlan hubi inaad sawir fasiix ah ka qaado ama iskaan-garee si aan si cad saxiixaaga ugu aragno.

Haddii aad haysato leesanka darawalnimada ee Gobolka Washington ama kaarka Aqoonsiga ee Gobolka Washington, waxaad sidoo kale diiwaan gelintaada ku cusboonaysiin kartaa oonleenka, kaasoo saxiixa ku jira leesankaaga darawalnimada ama kaarka aqoonsiga gobolka ku dari doona diiwaankaaga diiwaan gelinta codbixiyaha.

Shaqaalaha Doorashooyinka Degmada King ee tababaran ayaa saxiixa ku yaala dhabarka dambe ee bakhshad kasta ee soo celinta warqadda codbixinta barbar dhiga saxiixa (saxiixyada) ku jira diiwaanka diiwaan gelinta ee codbixiyahaas. Hannaankan dib-u-eegista waxaa amraaya sharciga Gobolka Washington si loo xaqiijiyo in codbixiyihii loogu talagalay uu yahay codbixiyaha ku codeeyay warqadda codbixinta.

Bakhshad kasta ee soo celinta warqadda codbixinta ah oo leh saxiix aanan isku dhigmin waa la calaamadeeyaa waxaana dib-u-eegis ku sameeya xubin labaad oo shaqaalaha ka mid ah. Haddii labada xubin ee shaqaalaha ay isku raacaan in saxiixa uusan u dhigmin, warqadda codbixinta ayaa la xujeeyaa oo dhinac loo dhigaa ilaa uu codbixiyuhu kasoo celiyo Foomka Xallinta Saxiixa.

Habka ugu wanaagsan ee looga fogaado arrin tan la mid ah mustaqbalka waa iyadoo la buuxinaayo Foomka Xallinta Saxiixa haddii aad leedahay saxiix la xujeeyay.

Waxaad sidoo kale cusboonaysiin kartaa saxiixa ku jira diiwaan gelintaada codbixiyaha wakhti kasta adigoo isticmaalaaya foomka cusboonaysiinta saxiixa ama foomka diiwaan gelinta codbixiyaha.

Sida uu dhigaayo sharciga Gobolka Washington, macluumaadka qaarkood ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin macluumaad dadweyne, taasoo ay ku jirto in codbixiyuhu uu leeyahay saxiix la xujeeyay. Musharaxiinta iyo ururada kale ayaa codsan kara macluumaadkan si ay u arkaan codbixiyeyaasha gudaha Degmada King ee leh arrimaha saxiixa ee taagan. Hey'adahaan qaarkood ayaa markaas ka dib macluumaadkan u isticmaala inay isku dayaan inay codbixiyeyaasha ka caawiyaan arrinta arrimaha saxiixooda si awood loogu helo in warqadahooda codbixinta loo tiriyo. Ololeyaasha iyo ururada ma siino lambarada taleefanka ama ciwaannada iimeelka ee codbixiyeyaasha.

Haddii urur doonaya inuu kaa caawiyo cusboonaysiinta saxiixaaga ay kula soo xiriiraan, oo aadan ku qanacsanayn inay iyaga kuu soo celiyaan foomkaaga xallinta saxiixa, waxaad mar walba awoodaa inaad foomkaaga si toos ah ugu soo celiso halka Doorashooyinka Degmada King ama ku buuxi foomka oonleenka.

Waxaan si xoogan kugula talinaynaa inaad codbixiyeyaasha ku dhiirigeliso inay foomka ka buuxiyaan oonleenka ayagoo isticmaalaaya tablet ama qalab kale ee moobil ah, halkii aad ka daabacan lahayd foomam aad u qaybiso. Tani waxay hubinaysaa in foomamkooda la soo gudbiyo isla markiiba waxayna yaraynaysaa khatarta isticmaalka foom khaldan ama aan lagu soo gudbin wakhtigii kama dambeysta ahayd ee loogu talagalay.

Codbixiyeyaashu ayaa si sahlan u geli kara ayagoo isticmaalaya magacooda iyo taariikhda dhalashada ka dibna raacaaya tilmaamaha. Haddii ay isticmaalayaan tablet ama taleefankooda, waxay weliba awoodaan inay saxiixaan shaashadda korkeeda ayagoo adeegsanaya fartooda.

Waxaad sidoo kale soo dejisan kartaa Foomka Xallinta Saxiixa haddii uu codbixiyuhu doonayo inuu isticmaalo foom warqad ah.

Haddii aad qabto wax su'aalo dheeraad ah, fadlan la xiriir Doorashooyinka Degmada King.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less