Skip to main content

Jooji diiwaan gelinta

Jooji diiwaan gelinta

Cancel my voter registration Jooji diiwaan gelinteyda codbixinta

Cancel your voter registration if you have moved out of the county or if you no longer wish to be a registered voter. Print, sign and return our voter registration cancellation form . Jooji diiwaan gelinta codbixintaada haddii aad ka guurtay degmada ama haddii aadanba rabin inaad sii ahaato codbixiye diiwaan gashan. Soo daabac, saxiix oona soo celi foomkeena joojinta diiwaan gelinta codbixiyaha.

Cancel a voter registration for a deceased voter Jooji diiwaan gelinta codbixiyaha ee codbixiye geeriyooday

Cancel the registration of a deceased voter by printing, signing and returning our voter registration cancellation form for a deceased voter . Jooji diiwaan gelinta codbixiye geeriyooday adiga oo soo daabacaya, saxiixaya oona soo celinaya foomkeena joojinta diiwaan gelinta codbixiyaha ee codbixiye geeriyooday.

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less