Skip to main content

Cusboonaysii saxiixayga

Cusboonaysii saxiixayga

Doorasho kasta, waxaan saxiixa ku yaala bakhshaddaada soo celinta barbar dhignaa saxiixa ku jira diiwaankaaga diiwaan gelinta codbixiyaha. Warqadda codbixinta waxaa kaliya la tiriyaa haddii ay isku dhigmaan saxiixa ku jira diiwaankaaga.  

Muddo ka dib, saxiixaagu wuu isbeddeli karaa. Cusboonaysii saxiixaaga si aad u hubiso in markii aan xaqiijinayno codbixintaada, inaan barbar dhigayno saxiix ah sidaad hadda u saxiixdo magacaaga. 

Maxay tahay sababta aan u cusboonaysiinaayo saxiixayga? Markasta oo aad soo gudbiso warqad codbixin ama aad saxiixdo codsi, waxaan saxiixyadaas barbar dhignaa saxiixa ku jira diiwaankaaga diiwaan gelinta codbixiyaha. Waxaan kaliya tirinaa warqaddaada codbixinta ama saxiixa codsigaaga haddii ay isku dhigmaan saxiixa faylka noogu jira.

Sidee ayaan ku cusboonaysiin karaa saxiixayga?

Sign-update-webpic-somali

Iyadoo codbixiyeyaal badan boostada loogu soo diri doono foomka cusboonaysiinta saxiixa, ma ahan in aad anaga naga war sugto. Waxaad buuxin kartaa foomka cusboonaysiinta saxiixa ama si fudud waxaad u buuxin kartaa foomka diiwaan gelinta codbixiyaha oo cusub. >

Maxaan u helay warqad ku saabsan saxiixayga?

Waxaan ka shaqeyneynaa in sannadka soo socda aan foomka cusboonaysiinta saxiixa u dirno dhammaan codbixiyeyaasha ka diiwaan gashan degmada si looga codsado saxiix hadda ah. Maadaama saxiixyada ay isbeddelaan muddo ka dib, waxaan ku talineynaa in faylka uu kuugu jiro saxiix hadda ah doorashada soo socota ka hor. In boostada aad ku hesho foomka cusboonaysiinta saxiixa macnaheedu ma aha in dhib uu ka jiro diiwaan gelintaada codbixinta. Waxaan kaliya rabnaa in aan dhammaan codbbixiyeyaasha ka codsano saxiix hadda ah. Sharciga gobolka wuxuu u baahan yahay in saxiixa ku yaala bakhshaddaada soo celinta uu u dhigmo kan ku jira diiwaankaaga diiwaan gelinta codbixiyaha. In kasta oo laga yaabo inaadan mar hore la kulmin arrin la xiriirta saxiixaaga, waxaan rabnaa inaan gacan ka geysanno xaqiijinta in warqaddaada codbixinta la tiriyo doorasho kasta.  

Warqadan midabka gaduud khafiifka ah ma runtii waxay ka timid Doorashooyinka Degmada King?

Haa! Bakhshadda, warqadda, iyo foomamku dhammaan waa midabka gaduud khafiif ah oo dhalaalaaya waxaana si muuqata uga ka muuqda calaamadda astaanta ee Doorashooyinka Degmada King. 

Muxuu foomka cusboonaysiinta saxiixa u codsanayaa saddex saxiix?

Dad badan waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo saxiixooda ah saxiixyaduna waxay u muuqan karaan inay wax yar kala duwan yihiin markasta oo aan wax saxiixno. Bixinta goob loogu talagalay in ka badan hal saxiix waxay ahayd talo soo jeedin ka soo baxday hantidhawr dhawaan lagu sameeyay guud ahaan saxiixa la xujeeyo ee Washington oo kasoo baxay Xafiiska Hantidhawrka Gobolka. Waxaan faylka kuu gelin karnaa ilaa inta saxiix ee aad jeceshahay waxaana dhammaantood loo isticmaali doonaa in la barbar dhigo markii aad codeyso.  

Sideen ku soo celin karaa foomka cusboonaysiinta saxiixa?  

Waxaad foomka ku soo celin kartaa boostada ama iimeel. Haddii aad iimeel ku soo direyso, xaqiiji inaad ka qaado sawir si fiican u muuqda ama aad iskaan-gareyso si markaa aan u helno sawir wanaagsan oo saxiixaaga ah.

Sideen ku soo celin karaa foomka cusboonaysiinta saxiixa? 

Waxaad foomka ku soo celin kartaa boostada ama iimeel. Haddii aad iimeel ku soo direyso, xaqiiji inaad ka qaado sawir si fiican u muuqda ama aad iskaan-gareyso si markaa aan u helno sawir wanaagsan oo saxiixaaga ah.
.
 

Waxaan helay foom qofkale uu leeyahay. Midkaas ma saxiixi karaa? 

Foom kasta wuxuu u gaar yahay codbixiyaha wuxuuna leeyahay magacooda iyo Aqoonsiga codbixiyaha. Ha saxiixin foom uu leeyahay qof kale. Haddii qofkaas uusan kusii nooleyn ciwaankaas, kaliya dusha kaga qor ‘Return to sender (Ku celi soo diraha)’ oo boostada dib ugu celi ama dib u warshadee. Kooxdeenu waxay leeyihiin baaritaano iyo habraacyo lagu hubinayo in saxiixa foomka uu la mid yahay magaca codbixiyaha. Adigoo og haddii aad saxiixido foomka qof kale waa dambi-weyne Heerka C ah sida uu qabo sharciga gobolka Washington.  

Waa maxay wakhtiga kama dambeysta ah ee aan ku cusboonaysiiyo saxiixayga ka hor doorashada soo socota?

Waxaanu kugu dhiiragelinaynaa inaad ku soo celiso foomkaaga sida ugu dhakhsaha badan si uusan u lumin ama loo ilaawin. Waxaad ku cusboonaysiin kartaa saxiixaaga boostada ama iimeelka illaa iyo sideed maalmood ka hor Maalinta Doorashada ama qof ahaan illaa 8 p.m. Maalinta Doorashada.. 

Shakhsi ahaan ma u imaan karaa si aan u cusboonaysiiyo saxiixayga?

Haa, waad imaan kartaa. Waxaan furanahay laga bilaabo 8:30 am ilaa iyo 4:30 pm Isniinta ilaa Jimcaha goobta Xarunta Dhexe ee Doorashooyinka ee Renton.

Ma ii soo diri kartaan sawirka saxiixa aad faylka ku haysaan si aan u ogaado sidii aan markii hore u saxiixay?

Sida uu sharcigu qabo, ma u diri karno adiga – ama qofkale – sawirka saxiixaaga. Saxiixyada waxaa lagu keydiyaa nidaamkeena diiwaan gelinta codbixiyaha waxaana loo geli karaa oo keliya ujeeddooyin rasmi ah. Hase yeeshee, waxaad xafiiskeena u imaan kartaa shakhsi ahaan, si aad u aragto saxiixa faylkaaga ku jira. Haddii aad leedahay Aqoonsiga Gobolka Washington oo aad iska diiwaan gelisay oonleenka ama aad ka cusboonaysiisay oonleenka, waxaad sidoo kale tilmaan ahaan Aqoonsigaaga uga eegi kartaa sida aad u saxiixday warqaddaada codbixinta  

Maxaa dhacaya haddii ay jirto arrin ku saabsan saxiixayga doorashada mustaqbalka? 

Waan kula soo xiriiri doonaa haddii saxiixaaga la xujeeyo si markaa aad u saxdo oo warqaddaada codbixinta loo tiriyo. Xog badan ka ogow caqabadaha saxiixa.

Su'aalo ma qabtaa?

 


 

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less