Skip to main content

Yaa is diiwaan gelin kara

Yaa is diiwaan gelin kara

Can I register to vote in Washington? Ma iska diiwaan gelin karaa si aan uga codeeyo Washington?

CUSUB Dhaqangalay laga bilaabo Janaayo 1, 2022, haddii dambi-weyn lagaaga xukumay gudaha Gobolka Washington, gobol kale, ama maxkamad federaal ah, xaquuqdaada codeynta waa la soo celinayaa haddii aadan hadda xirid guud ugu jirin xabsi hoos taga xukunka Waaxda Asluubta (DOC). Hadda ka dib, xuquuqda codeynta ayaa si degdeg ah loogu soo celinayaa marka qofka xabsiga laga soo daayo, iyada oo aanan loo eegeynin xaaladda kormeerka bulshada. Waxa keliya aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad is diiwaan geliso adigoo isticmaalaya mid ka amid ah hababka kor ku xusan.

To register to vote in the state of Washington, you must be: Si aad isaga diiwaan geliso inaad ka codeeyso Washington, waa inaad tahay:

  • A citizen of the United States Muwaadin Mareykan ah
  • A legal resident of Washington state for at least 30 days prior to election day Qof si sharci ah u degan gobolka Washington
  • At least 18 years old by election day Jiro ugu yaraan 18 sanno maalinta doorashada
    • Haddii aad jirto 16 ama 17 sanno, waxaad isku diiwaan gelin kartaa sida ka Codbixiyaha Mustaqalka ahaan waxaana si toos ah laguugu diiwaan gelinayaa inaad codeeyso markii aad u qalanto.
  • Not disqualified from voting due to a court order In aadan codeynta lagaa mamnuucin amar maxkamad awgeed
  • Not under Department of Corrections supervision for a Washington felony conviction In aadan hadda xabsi buuxa oo hoos taga xukunka Waaxda Asluubta ee gobolka Washington ugu jirin xukun dambi-weyn.
  • In aadan iminka xabsi ugu jirin xukun dambi-weyn oo federaal ah ama mid ka dhacay gobolka Washington dibadiisa

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less