Skip to main content

Vietnamese | Tiếng Việt

Vietnamese | Tiếng Việt

Tổng Quan Về Kế Hoạch Toàn Diện của Quận King

Khu vực trung tâm Puget Sound đang phát triển. Mỗi ngày trong năm 2019, khu vực này đã gia tăng 166 người. Hội Đồng Khu Vực Puget Sound dự đoán rằng khu vực này sẽ tiếp tục phát triển và có thêm 1,8 triệu người và 1,2 triệu việc làm vào năm 2050.

Kế Hoạch Toàn Diện là một tài liệu chính sách quan trọng nhằm định hướng việc tăng trưởng và phát triển sẽ diễn ra như thế nào trong 20 năm tới. Tài liệu này định hướng các quyết định và dịch vụ của Quận, chẳng hạn như

 • nơi có thể xây dựng nhà, văn phòng hoặc cửa hàng;
 • những con đường, tòa nhà, và cây cối đóng góp như thế nào vào giao diện của các khu dân cư;
 • các đầu tư vào hệ thống giao thông, cống rãnh và công viên;
 • bảo vệ các trang trại đang hoạt động và rừng; và
 • tiếp cận với nước sạch, không khí sạch, và môi trường trong lành.

Bản Cập Nhật Năm 2024

Quận King đang bắt đầu việc cập nhật diễn ra mỗi thập kỷ một lần cho Kế Hoạch Toàn Diện của Quận, nhằm định hướng nơi mọi người sống, làm việc, và vui chơi trong khu vực Quận King chưa hợp nhất. Mặc dù đây được gọi là "Bản Cập Nhật Năm 2024", quá trình phát triển kế hoạch này sẽ diễn ra trong hai năm. Vui lòng xem lịch trình dự kiến bên dưới.

Để đảm bảo rằng Quận King sẽ là một cộng đồng thân thiện, nơi mà mọi người đều có thể phát triển, bản cập nhật năm 2024 sẽ tập trung vào các chính sách liên quan đến công bằng chủng tộc, nhà ở giá cả phải chăng và biến đổi khí hậu. Quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết về phạm vi của việc cập nhật tại đây. Sẽ có nhiều cơ hội trong quá trình lập kế hoạch cho tất cả cư dân quận và công chúng để đóng góp ý kiến về bản cập nhật.

Project Milestones

 • Tháng 1 đến tháng 6 năm 2022: Nhân viên Điều Hành Quận King (King County Executive) bắt đầu quy trình cập nhật Kế Hoạch Toàn Diện.
 • Tháng 7 năm 2022 đến giữa năm 2023: Nhà Điều Hành Quận King phát triển và phát hành bản thảo Kế Hoạch Toàn Diện để lấy ý kiến phản hồi từ công chúng.
 • Giữa năm 2023 đến tháng 12 năm 2023: Nhân viên Điều Hành Quận King chỉnh sửa bản thảo kế hoạch dựa trên ý kiến đóng góp của cộng đồng và chuyển kế hoạch do Nhà Điều Hành Đề Xuất đến Hội Đồng Quận King để xem xét và phê duyệt.
 • Tháng 1 đến tháng 12 năm 2024: Hội Đồng Quận King xem xét, sửa đổi, và thông qua bản Kế Hoạch Toàn Diện cuối cùng.

Thông Tin Liên Hệ

Nhân Viên Kế Hoạch Vùng rất mong nhận được phản hồi từ quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ nhận xét, câu hỏi hoặc yêu cầu nào.

  Gửi email cho chúng tôi    

  Đăng ký để nhận tin tức về Quy Hoạch Toàn Diện

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Năm 1990, cơ quan lập pháp bang Washington đã ban hành Đạo Luật Quản Lý Tăng Trưởng (Growth Management Act, GMA) để đáp ứng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và không đồng bộ vào thời điểm đó. Ngoài việc điều chỉnh kế hoạch của tiểu bang, nhiều quận, toàn quận và địa phương, GMA yêu cầu chính quyền địa phương ở các khu vực đông dân cư và tăng trưởng nhanh phải phát triển và áp dụng các kế hoạch toàn diện.

Vai trò lập kế hoạch của Quận King rất phức tạp ở chỗ nó chịu trách nhiệm về các dịch vụ khu vực và cũng là chính quyền địa phương đối với các khu vực chưa hợp nhất. Do đó, Kế Hoạch Toàn Diện của Quận King đưa ra tầm nhìn tương lai về cách các khu vực chưa hợp nhất sẽ phát triển như thế nào và các dịch vụ khu vực – chẳng hạn như phương tiện giao thông công cộng, công viên và chất thải rắn – sẽ được cung cấp như thế nào.

Các chính sách xuyên suốt trong bản kế hoạch hỗ trợ các nguyên tắc lập kế hoạch tốt như hướng những ngôi nhà mới và công việc mới đến với các khu vực gần các trung tâm trạm trung chuyển giao thông công cộng hiện tại và các trung tâm trung chuyển giao thông đã được lên kế hoạch. Một chính sách khác là đất đai nông thôn và tài nguyên được bảo vệ thông qua ranh giới tăng trưởng đô thị, điều này cho phép khu vực của chúng ta giữ được các trang trại đang hoạt động và các rừng.

Các khu vực chưa hợp nhất là các khu vực nằm ngoài giới hạn của thành phố. Nếu quý vị sống hoặc kinh doanh tại các khu vực lân cận như Skyway, White Center, Đảo Vashon-Maury, hoặc Redmond Ridge, thì Quận King là nhà cung cấp các dịch vụ chính quyền địa phương chính cho quý vị.

Dưới đây là hai cách để tìm hiểu xem quý vị có đang ở trong khu vực chưa hợp nhất hay không:
 • Tìm hoặc nhập địa chỉ của quý vị trên bản đồ này. Lớp màu xanh lá cây hiển thị khu vực chưa hợp nhất của Quận King.
 • Nhập địa chỉ của quý vị vào hệ thống Xem Phân Lô Đất (Parcel Viewer) của Quận King và xem khu vực pháp lý được liệt kê.
Bản đồ sử dụng đất trong Quy Hoạch Toàn Diện hiển thị các loại hình chung của các mục đích sử dụng lâu dài được cho phép đã lên kế hoạch trên từng thửa đất. Điều này cho biết danh mục phân vùng áp dụng cho từng lô đất, trong đó đặt ra các quy định cụ thể hơn, các mục đích sử dụng được phép hiện hành và các quy định phát triển liên quan. Quý vị có thể tìm kiếm danh mục phân vùng và mục đích sử dụng đất của một thửa đất tại đây. Kế hoạch cũng bao gồm các chính sách về các chủ đề cụ thể, chẳng hạn như nhà ở hoặc công viên, chính sách được lập thành nhóm trong bản kế hoạch theo chương.
Nhà Điều Hành Quận King chịu trách nhiệm phát triển Kế Hoạch Toàn Diện và gửi nó đến Hội Đồng Quận King để xem xét và phê duyệt lần cuối. Khi phát triển Kế Hoạch Toàn Diện, Nhà Điều Hành làm việc phối hợp với các đối tác khu vực và địa phương và công chúng. Ý kiến đóng góp của công chúng được hoan nghênh trong suốt quá trình và sẽ có nhiều cơ hội để công chúng gửi nhận xét và đưa ra yêu cầu. Nhà Điều Hành xem xét tất cả các ý kiến để phát triển bản Kế Hoạch Do Nhà Điều Hành Đề Xuất. Hội Đồng Quận King xem xét kế hoạch, đề xuất các sửa đổi và bỏ phiếu về việc có thông qua phiên bản cuối cùng của bản kế hoạch hay không.

Có ba loại cập nhật: điều chỉnh kỹ thuật, cập nhật hạn chế, và các cập nhật lớn quan trọng.

 • Hàng năm, sẽ có một cơ hội để thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật đối với bản kế hoạch và những thay đổi nhỏ đối với việc chỉ định và phân loại quy hoạch sử dụng đất.
 • Cứ 5 năm một lần, một số thay đổi cơ bản có giới hạn có thể được xem xét. Tại thời điểm này, quận cũng tiến hành một nghiên cứu về mức độ tăng trưởng dự đoán đã xảy ra là bao nhiêu và đánh giá các chính sách để xem liệu chúng có hiệu quả trong việc đáp ứng nó hay không. Bản cập nhật 5 năm tiếp theo sẽ xảy ra vào năm 2029.
 • Cuối cùng, ít nhất mười năm một lần, Quận King bắt buộc phải xem xét và cập nhật kế hoạch để đảm bảo tuân thủ các mục tiêu và yêu cầu của GMA. Những cập nhật này cũng là cơ hội để thực hiện các thay đổi chính sách sâu và rộng nhằm giải quyết những thay đổi về sự tăng trưởng và nhu cầu dài hạn của cộng đồng, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu chính sách của Quận.

 

 • Để gửi các khuyến nghị chính sách cụ thể hoặc các thay đổi đối với việc sử dụng đất và quy hoạch phân vùng, vui lòng sử dụng quy trình hồ sơ văn kiện.
 • Nếu quý vị có nhận xét hoặc đề xuất chung về bản cập nhật hiện tại (chẳng hạn như bản cập nhật năm 2024), vui lòng gửi góp ý đến CompPlan@kingcounty.gov.
 • Nhân viên kế hoạch của Quận King luôn sẵn sàng gặp gỡ các nhóm cộng đồng và các bên quan tâm khác. Vui lòng gửi yêu cầu đến CompPlan@kingcounty.gov.
 • Đăng ký nhận tin tức về cập nhật kế hoạch và các chủ đề Kế Hoạch Toàn Diện bằng cách tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi.
expand_less