Skip to main content

COVID-19 ለልጆች እና ለታዳጊዎች ክትባት

COVID-19 ለልጆች እና ለታዳጊዎች ክትባት

ኤፕሪል 28, 2023 የተሻሻለው (ቢቫለንት) ክትባት እድሜያቸው 6 ወር እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች ይመከራል።

ከኤፕሪል 19,2023 ጀምሮ የሲዲሲ COVID-19 ክትባት ምክሮች፡፡

ዕድሜው 6 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው 1 የተሻሻለውን የፒፋይዘር ወይም የሞደርና COVID-19 ክትባት ከወሰደ (እንግሊዝኛ ብቻ) ወቅታዊ ክትባት እንደወሰድ ይቆጠራል።

አንዳንድ ሰዎች ተጨማሪ የኮቪድ፡ COVID-19 የማጠናከሪያ ዙር ክትባቶች ሊያገኙ ይችላሉ፡፡

 • እድሜያቸው 65 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች 1 ተጨማሪ የትሻሻለ COVID-19 4ኛ ማጠናከሪያ ዙር ክትባት ወይንም መጀመሪያ ከተሻሻለው COVID-19 ክትባት ከውሰዱ ተጨማሪ ወራት በኋላ ሊያገኙ ይችላሉ።
 • መካከለኛ ወይም ከባድ የበሽታ መከላከያ ችግር ያለባቸው ሰዎች 1 ተጨማሪ የተሻሻለውን COVID-19 2ኛ ማጠናከሪያ ዙር ወይንም መጀመሪያ ከተሻሻለው COVID-19 ክትባት ከውሰዱ ተጨማሪ ወራት በኋላ ሊያገኙ ይችላሉ።

እድሜያቸው ከ6 ወር እስከ 5ዓመት የሆኑ ህጻናት ብዙ COVID-19 ክትባት ሊፈልጉ ይችላሉ፣ ቢያንስ 1 የተሻሻለ የፒፋይዘር ወይም ሞደርና ክትባት። ቀደም ሲል በተቀበሉት የክትባት መጠን እና በእድሜ ላይ የተመሰረተ ነው።

ምን ያህል መጠን እንደሚፈልጉ ጥያቄዎች ካለዎት እባክዎን የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ።

የክትባት ቦታዎችን እና ቀጠሮዎችን ለማግኘት በኪንግ ካውንቲ ውስጥ እንዴት ክትባት ማግኘት እንደሚቻል የሚገልጸውን ድህረገፅ ይጎብኙ።

ማን ነው ብቁ ?

የተሻሻለው (ቢቫለንት) ክትባት እድሜያቸው 6 ወር እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች ይመከራል።

እድሜያቸው ከ6 ወር እስከ 5ዓመት የሆኑ ህጻናት ብዙ COVID-19 ክትባት ሊፈልጉ ይችላሉ፣ ቢያንስ 1 የተሻሻለ የፒፋይዘር ወይም ሞደርና ክትባት። ቀደም ሲል በተቀበሉት የክትባት መጠን እና በእድሜ ላይ የተመሰረተ ነው።

ምን ያህል መጠን እንደሚፈልጉ ጥያቄዎች ካለዎት እባክዎን የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ።

young girl receiving vaccination

ወደ ክትባት ጣብያ ምን ይዘህ መምጣት እንደሚኖርብህ

 • ዕድሜህን የሚያረጋግጥ ሰነድ፥ የስተይት፡ ጎሳ ወይም በፈደራል መንግስት የተሰጠ መታወቅያ ወረቀት፣ የትውልድ ሰነድ (birth certificate)፣ የት/ቤት መታወቅያ ወረቀት ወይም ስምና የትውልድ ቀን የሚያሳይ የሕክምና ወረቀት ይዞ መምጣት ይቻላል።

 • ኣጭር ኣጅጌ ልበስ፥ ወይም በቀላሉ ወደላይ የሚሰበሰብ እጅጌ፡ ክትባቱ በላይኛው የክንድ ክፍል ለመውሰድ እንዲያመች።

 • ስልጣን ባለው አዋቂ ሰው የተሰጠ ፈቃድ: ዕድሜዎ ከ18 ዓመት በታች ከሆነ: ክትባት ለማግኘት ስልጣን ካለው አዋቂ ሰው ፈቃድ ማግኘት ያስፈልግዎታል። ከቤተሰብ ነጻ ሆነው የሚኖሩ ከሆነ : አዋቂ ሰው አግብተው ከሆነ: ወይም የክትባት ጣቢያው የበሰሉ/አዋቂ ልጅ (mature minor) መሆንዎትን ከወሰነ ለራስዎ ፈቃድ መስጠት ይችላሉ። ሁሉም የክትባት ጣቢያዎች የበሰለ/አዋቂ ልጅ ውሳኔዎችን ሊሰጡ አይችሉም።

 • ለልጆች ፈቃድ ለመስጠት የሚችሉ ስልጣን ያላቸው አዋቂዎች የሚከተሉትን ያካትታል:

  • የጤና እንክብካቤ ውሳኔዎችን ለእርስዎ መስጠት እንዲችሉ ከፍርድ ቤት ፈቃድ የተሰጣቸው አዋቂዎች (ህጋዊ ሞግዚት: አሳዳጊ: ከቤት ውጭ እንዲሆኑ የታዘዘበት)
  • ወላጅ
  • የጤና እንክብካቤዎትን አስመልክቶ ውሳኔ እንዲሰጥ ከቤተሰብ በጽሁፍ ፈቃድ የተሰጠው አዋቂ ሰው
  • ለጤና እንክብካቤዎት ሃላፊነት ያለበት የቅርብ ዘመድ የሆነ አዋቂ ሰው
  • በአንዳንድ ሁኔታዎች: የት/ቤት ነርስ: የት/ቤት አማካሪ: ወይም መኖርያ ቤት የሌለው ተማሪ ጉዳይ አስፈጻሚ

  ስልጣን ያለው አዋቂ ሰው በክትባት ቀጠሮው ላይ ከርስዎ ጋር የማይገኝ ከሆነ ስልጣን ያለውን አዋቂ ሰው ማረጋገጫ ወይም በህግ ነጻ መሆንዎትን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ለማሳየት የሚያስፈልጉ ነገሮችን በተመለከተ ክትባቱን ከሚስጥዎት ድርጅት ያጣሩ።

የህብረተሰብ ጤና - የሲያትልና ኪንግ ካውንቲ ለልጆች የCOVID-19 ክትባት ፈቃድ መስጫ ፎርም (PDF)

ይህ ቅጽ በህብረተሰብ ጤና የሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ የክትባት መስጫ ጣቢያዎች እንዲሁም በኦበርን እና ኬንት የጋራ የክትባት ጣቢያዎች እና የህብረተስብ ጤና ክሊኒኮች ስራ ላይ ይውላል። ስልጣን ያለው አዋቂ ሰው በክትባት ቀጠሮው ላይ ከርስዎ ጋር የማይገኝ ከሆነ ይህ ቅጽ እንደ ጽሁፍ ማረጋገጫ ሊያገለግል ይችላል። እንዲሁም የህብረተሰብ ጤና ሰራተኛ ስልጣን ካለው አዋቂ ሰው በስልክ የቃል ማረጋገጫ ወይም የጽሁፍ ማስታወሻ ሊቀበል ይችላል። የክትባት ቀጠሮዎት በህብረተሰብ ጤና ጣቢያ ካልሆነ ስልጣን ያለውን አዋቂ ሰው ማረጋገጫ ወይም በህግ ነጻ መሆንዎትን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ለማሳየት የሚያስፈልጉ ነገሮችን በተመለከተ ክትባቱን ከሚስጥዎት ድርጅት ያጣሩ።


ቨድዮ

ከ12 እስከ 17 እድሜ ያለው የኮቪድ ክትባት፡-

ይህ የማህበራዊ ሚዲያ ቪዲዮ ከ12-17 አመት እድሜ ያላቸው ህጻናት መከተብ ስላለው አስፈላጊነት ነው። መከተብ ወጣቶችን በ COVID-19 እንዳይያዙ እና እንዳይሰራጩ ይከላከላል።


በፌዴራል የሲቪል መብት ህግ መሰረት: የማህበረሰብ ጤና-ሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ በማናቸውም ፕሮግራም ወይም ስራዎች ላይ ጥበቃ በሚደረግላቸው ግለሰቦች ምድብ: ሁሉንም ያካተተና በዘር ሳይገደብ : በመልክ: በመጡበት የትውልድ ስፍራ/አገር: ሃይማኖት: የጾታ ማንነት (የጾታ አገላለጽን አካቶ):የጾታ ኦሪየንቴሽን: የአካል ጉዳተኛነትን: እድሜ: እና የጋብቻ ሁኔታ ላይ መሰረት ያደረገ ማናቸውንም ልዩነቶች አያደርግም። ቅሬታ ካልዎትና ክስ መመስረት ከፈለጉ: ወይም አድሎአዊነትን በተመለከተ ጥያቄ ካልዎት እባክዎትን የኪንግ ካውንቲ የሲቪል መብቶች ፕሮግራምን በ civil-rights.OCR@kingcounty.gov206-263-2446(እባክዎትን ለትርጉም አገልግሎት ቋንቋዎትን ይግለጹ); TTY ሪሌይ 7-1-1; ወይም በፖስታ አድራሻ (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104) ያግኙ።


Link/share our site at kingcounty.gov/youthvaccine/amharic

expand_less