Skip to main content

Giới thiệu Chương Trình Fun to Catch, Toxic to Eat

Giới thiệu Chương Trình Fun to Catch, Toxic to Eat

Khuyến khích sự tiêu thụ hải sản an toàn từ khu vực Superfund Sông Duwamish

Mục đích của chương trình này là để bảo vệ sức khỏe của các cộng đồng đánh bắt cá, đặc biệt là phụ nữ mang thai, các bà mẹ cho con bú và trẻ em nhỏ về vấn đề tiêu thụ hải sản bị ô nhiễm tại Sông Duwamish. Sông Duwamish là một trong những nơi được gọi là địa điểm Superfund, có nghĩa là một trong những nơi độc hại nhất ở Hoa Kỳ có thể gây hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.

Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng quản lý chương trình cho Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA). Chương trình này là một phần trong kế hoạch của EPA để làm sạch Sông Duwamish. Để biết thêm thông tin về Chương trình:

Chương trình này tập trung vào những cộng đồng ngư dân Châu Á, ngư dân đảo Thái Bình Dương và ngư dân Latino

Một nghiên cứu của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) tìm ra hơn 20 nhóm dân tộc / ngôn ngữ tại Sông Duwamish. Người dân từ các cộng đồng nhập cư châu Á, Thái Bình Dương và La tinh đang bắt, ăn và chia sẻ hải sản bị ô nhiễm từ Sông Duwamish. Các bảng cảnh báo sức khỏe không hiệu quả trong việc tiếp cận những ngư dân nói ít hoặc không nói được tiếng Anh - hầu hết những ngư dân này nói tiếng Việt, tiếng Campuchia (Khmer) và tiếng Tây Ban Nha.

EPA's Duwamish Fisher Study fact sheet: Câu Cá Tại Dòng Song Duwamish: Chúng ta đã học được gì và sẽ làm gì tiếp theo?

Thông tin liên lạc của chương trình

Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng Seattle & Quận King

Sinang Lee, Program Lead
206-263-1192, sinang.lee@kingcounty.gov
Also speaks: Khmer

Khanh Ho, Community Engagement Coordinator
206-263-0906, khho@kingcounty.gov
Also speaks: Vietnamese, Spanish


Cơ Quan Bảo vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) Region 10

Rebecca Chu, Remedial Project Manager
206-553-1774, chu.rebecca@epa.gov

Julie Congdon, Lead Community Involvement Coordinator
206-553-2752, congdon.julie@epa.gov

Chương trình tập trung vào việc tiếp cận những ngư dân đa sắc tộc tại Sông Duwamish, cũng như phụ nữ mang thai, các bà mẹ cho con bú và trẻ em nhỏ có nhận, ăn hoặc chuẩn bị những món ăn với hải sản câu từ sông địa phương.


Cách tiếp cận và hợp tác với cộng đồng của chương trình

Chương trình này phản ánh các nguyên tắc Công Lý Môi Trường:

Xây Dựng Năng Lực – thuê và đào tạo các thành viên cộng đồng để tiến hành hoạt động tiếp cận.

Sự Tham Gia Có Ý Nghĩa – thiết kế các công cụ và lập kế hoạch cho chương trình với ý kiến của cộng đồng.

Trao Quyền – hỗ trợ tiếng nói của cộng đồng trong việc đưa ra quyết định về vấn đề này.

Vào năm 2018, Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng, hợp tác với trung tâm Environmental Coalition of South Seattle (ECOSS) và Just Health Action (JHA) để huấn luyện các Tham Luận Viên (CHAs) từ các cộng đồng ngư dân Campuchia, Việt Nam và Latino để giúp thiết kế và thực hiện các công cụ và tiếp cận phù hợp về mặt văn hóa.

Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng cũng triệu tập một Ban Tư Vấn Cộng Đồng với Tham Luận Viên (CHA) và các đại diện cộng đồng khác để nắm bắt ý kiến đóng góp của cộng đồng trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá chương trình.

Community Informs All Stages

Kế hoạch quản lý và nâng cấp (ICIAP)

Kế hoạch quản lý và nâng cấp (ICIAP) phục vụ như một bản đồ/“Living road map” để hướng dẫn công việc của chương trình “Fun to Catch, Toxic to Eat” này để đạt được mục tiêu. Kế hoạch này miêu tả chiến lược chính để đẩy mạnh sự tiêu thụ hải sản lành mạnh cho sức khỏe. Việc làm này có thể thực hành trong chương trình này. Thêm vào đó, kế hoạch ICIAP còn giới thiệu cho các cơ quan cộng tác để tìm ra các điểm yếu bên ngoài sự quản lý của chương trình EPA.

Kế hoạch này dựa vào ý kiến và việc làm có giá của Ban chỉ đạo cộng đồng/CSC (tháng 6 năm 2018 - tháng 5 năm 2019) - bao gồm các thành viên từ các cộng đồng đánh cá Việt Nam, Campuchia và Latinh. ICIAP này sẽ được cập nhật dựa trên sự đánh giá, giám sát và phản hồi của cộng đồng trong suốt quá trình dọn dẹp của Khu Vực Ô Nhiễm Hạ Lưu sông Duwamish.

expand_less