Skip to main content

Cho lại thú nuôi

Cho lại thú nuôi

red-fire-hydrant

Tìm hiểu về những lựa chọn khác

Chúng tôi hiểu rằng có nhiều trường hợp có thể dẫn đến việc chủ của thú muốn đem cho thú nuôi. Tuy nhiên, nên xem việc cho thú là giải pháp cuối cùng. Xin xem xét những điểm sau đây trước khi đưa ra quyết định cuối cùng:

  • Hỏi ý kiến của người dạy hoặc chuyên viên về thú vật để tìm sự giúp đỡ với những vấn đề thông thường về tính khí của con thú.
  • Nói chuyện với bác sĩ thú y để giải quyết lý do sức khỏe nếu có đã làm ảnh hưởng đến tính khí của con thú.
  • Tìm một chỗ khác để ở là nơi chấp nhận cho nuôi thú.
  • Hỏi bạn bè và gia đình xem họ có thể giúp gì tạm thời hay không.
  • Xem trong danh sách cơ quan về thú nuôicủa chúng tôi để tìm những chỗ khác cho lại thú nuôi.

Tiến Hành Việc Làm Hẹn

Nếu quyết định cuối cùng về việc cho lại con thú là giải pháp duy nhất, quý vị có thể đem thú của quý vị đến RASKC để cho lại. Xin in ra và điền bản câu hỏi thích hợp dưới đây:

Xin hiểu rằng RASKC chỉ nhận thú cho lại đã báo trước, tùy vào số chỗ trống còn lại trong chuồng/cũi mỗi ngày. Xin gọi 206-296-PETS (7387) để báo trước việc cho lại thú. Số chỗ báo trước hết rất nhanh vào mỗi buổi sáng. Tổng đài điện thoại của chúng tôi bắt đầu làm việc lúc 8 giờ 30 sáng. Thứ Hai đến Thứ Sáu, và chúng tôi chỉ có thể nhận chỗ báo trước trong ngày hôm đó chỉ tùy vào số lượng chỗ trống. Nếu chúng tôi không thể nhận thêm thú cho lại trong ngày hôm đó, nhân viên tổng đài sẽ có thể cho quý vị biết danh sách những nơi tạm giữ khác ở địa phương có thể nhận thú nuôi mà chủ muốn cho lại.

Khi đưa thú của quý vị đến Trung Tâm Nhận Thú Nuôi để cho lại, xin mang theo bản câu hỏi ở trên đã điền đầy đủ và hồ sơ thú y nếu có.

Trung bình, khi quý vị cho lại một con thú thì Quận King tốn khoảng $300 chi phí cho chích ngừa, thức ăn, chỗ ở, và chăm sóc thú y cho mỗi con thú. Bất kỳ khoản nào quý vị có thể đóng góp để trang trải chi phí khi quý vị cho lại thú đều rất tốt.

Đường Dây Thông Tin Về Thú Nuôi
206-296-7387

TTY Relay 711

expand_less