Skip to main content

Thí Dụ về Các Loại Trình Báo (Vietnamese)

Thí Dụ về Các Loại Trình Báo (Vietnamese)

Thí Dụ Về Các Loại Trình Báo Trên Mạng Trực Tuyến

Dưới đây là các thí dụ khi nào quý vị nên gọi cho Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng để trình báo, và khi nào quý vị có thể trình báo trên mạng trực tuyến. Nếu có tin tức khả nghi, quý vị phải gọi số (206) 296-3311 để lập hồ sơ trình báo. Nếu một thí dụ dưới đây tiêu biểu cho sự việc quý vị đang muốn trình báo với chúng tôi và được phép trình báo trên mạng trực tuyến, hãy bấm vào đường nối liên kết để bắt đầu trình báo. GHI CHÚ: khi chọn trường hợp trình báo, quý vị thừa nhận quý vị hiểu việc trình báo chuyện giả dối cho cảnh sát là một hành động phạm pháp.

· Trộm cắp tài sản từ một căn nhà xây mới một phần, nhưng đã lắp cửa sổ và cửa ra vào là Tội Vào Nhà Trộm Cắp, xin gọi điện thoại để trình báo.

· Trộm cắp tài sản từ một căn nhà xây mới một phần, khi chưa lắp cửa sổ và cửa ra vào là Tội Trộm Cắp Vặt và quý vị có thể trình báo trường hợp này trên mạng trực tuyến.

· Trộm cắp tài sản từ một khu vực có rào dùng cho các mục đích thương nghiệp là Tội Vào Cơ Sở Tội Trộm Cắp Vặt.

· Trộm cắp tài sản từ một khu vực có rào không dùng cho thương nghiệp là Tội Trộm Cắp Vặt và quý vị có thể trình báo trường hợp này trên mạng trực tuyến.

· Trộm cắp tài sản từ một phòng khách sạn bởi một người được phép cư ngụ (bồi phòng, khách trọ tại khách sạn, v.v...) là Tội Trộm Cắp từ Tòa Nhà và quý vị có thể trình báo trường hợp này trên mạng trực tuyến.

· Trộm cắp tài sản từ một phòng khách sạn bởi một người không biết là ai, bất luận tài sản bị trộm là của ai (thông thường quý vị sẽ KHÔNG BIẾT ai lấy đồ đạc của mình), là Tội Vào Gia Cư Trộm Cắp, xin gọi điện thoại để trình báo.

· Trộm cắp tài sản từ một nhà ở bởi khách hoặc người được mời vào (người lao động, người bán hàng, v.v...) là Tội Trộm Cắp từ Tòa Nhà và quý vị có thể trình báo trường hợp này trên mạng trực tuyến.

· Trộm cắp tài sản từ một nhà ở bởi một người không biết là ai hoặc một người không được phép vào nhà là Tội Vào Gia Cư Trộm Cắp, xin gọi điện thoại để trình báo.

· Trộm cắp tài sản từ một xe đậu trong nhà xe là Tội Vào Gia Cư Trộm Cắp, xin gọi điện thoại để trình báo.

· Trộm cắp tài sản từ một xe đậu tại một khu vực công cộng là Tội Trộm Cắp từ Xe và quý vị có thể trình báo trường hợp này trên mạng trực tuyến.

· Trộm cắp xe đạp từ bên trong một nhà đậu xe là Tội Vào Gia Cư Trộm Cắp, xin gọi điện thoại để trình báo.

· Trộm cắp xe đạp từ sân là Tội Trộm Cắp Vặt và quý vị có thể trình báo trường hợp này trên mạng trực tuyến.

· Trộm cắp ví từ trong xe đẩy mua sắm trong một cửa tiệm là Tội Trộm Cắp từ Tòa Nhà và quý vị có thể trình báo trường hợp này trên mạng trực tuyến.

· Trộm cắp ví từ trong xe đẩy mua sắm trong một bãi đậu xe là Trộm Cắp Vặt và quý vị có thể trình báo trường hợp này trên mạng trực tuyến.

expand_less