Skip to main content

Bản Trình Báo Hoạt Động Ma Túy (Vietnamese)

Bản Trình Báo Hoạt Động Ma Túy (Vietnamese)

Trình Báo Hoạt Động Ma Túy

Hệ Thống Trình Báo Trực Tuyến của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt King kính chào quý vị. Quý vị có thể tường trình sự việc của quý vị mà không phải chờ đợi và có thể in biên bản trình báo được chấp thuận, tùy theo trường hợp trình báo quý vị chọn. GHI CHÚ: Nếu quý vị tin rằng mình đã phát hiện được chỗ nghi ngờ có các hóa chất phế thải từ một phòng chế tạo meth, xin gọi số (206) 296-3311 để trình báo chỗ đó. ĐỪNG ĐẾN GẦN HOẶC CHẠM VÀO BẤT CỨ THÙNG NÀO CÓ THỂ ĐỰNG HÓA CHẤT.

Chúng ta ai cũng biết hoạt động ma túy có thể ảnh hưởng như thế nào đến khu vực xóm giềng của quý vị. Ngoài các nguy hiểm về môi trường hiện tồn tại, chẳng hạn như các phòng chế tạo meth, các vấn đề ma túy còn có thể phá hủy toàn bộ khu vực của quý vị dễ dàng và nhanh chóng. Tin tức do quý vị cung cấp cho chúng tôi về các trường hợp nghi ngờ có các phòng chế tạo, những kẻ trồng, buôn bán cần sa, và những loại ma túy liên quan đến sự việc quý vị đang trình báo sẽ giúp chúng tôi biết được các khu vực rắc rối trong cộng đồng của quý vị.

Chúng tôi muốn giúp quý vị có thể trình báo hoạt động ma túy bất hợp pháp trong khu vực của quý vị nhanh chóng và hiệu quả. Quý vị có thể trình báo ẩn danh nếu muốn. Nếu quý vị muốn có một bản sao biên bản trình báo của quý vị, quý vị cần phải cung cấp địa chỉ điện thư khi được yêu cầu. Việc trình báo ẩn danh của quý vị vẫn không thay đổi nếu quý vị đã yêu cầu ẩn danh.

Xin cho biết càng nhiều chi tiết càng tốt về địa điểm có hoạt động ma túy. Ngoài ra, cũng xin cung cấp tất cả mọi chi tiết về (những) người và xe cộ liên quan, và giải thích tại sao quý vị nghĩ hoạt động bất hợp pháp đang xảy ra.

KHI BẤM VÀO NÚT "BẮT ĐẦU TRÌNH BÁO" QUÝ VỊ XÁC NHẬN QUÝ VỊ HIỂU LÀ VIỆC TƯỜNG TRÌNH CHUYỆN GIẢ DỐI LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG PHẠM PHÁP.

Sau khi nhấp vào liên kết bên dưới, quý vị sẽ có thể gửi báo cáo bằng Tiếng Anh của quý vị. Nếu quý vị không gửi được, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (206) 296-3311 để được hỗ trợ và yêu cầu thông dịch viên. Nếu cần, chúng tôi có thể cho người liên hệ với quý vị kèm theo thông dịch viên để giúp quý vị viết và gửi báo cáo.

Quý vị có quyền nhận được trợ giúp ngôn ngữ miễn phí. Quý vị có thể yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc dịch vụ thông dịch miễn phí từ thông dịch viên. Dịch vụ thông dịch sẽ được cung cấp miễn phí cho quý vị.

BẮT ĐẦU TRÌNH BÁO

expand_less