Skip to main content

Macluumaadka u qaabaysan nooca mashruuca

Parcel

Address

King County Zoning: does not apply

Development Conditions: does not apply

Water District: does not apply

Sewer District: does not apply

Water & Sewer District: does not apply

Fire District: does not apply

School District: does not apply

Way adkaan kartaa in la raad raaco macluumaadka aad uga baahan tahay Xeerka Degmada King, markaa waxaanu samaynay qoraallo taxane ah iyo wargelin kuwaas oo xoojinaya xeerarka iyo hab-raacyada mawduucyada Ogolaanshaha caadiga ah qaarkood.

Qaar badan oo kuwan ka mid ah waxaa lagu helaa marka la aado bogga Xaashida Macluumaadka Oggolaanshaha iyo Foomamka (Permits Info Sheets & Forms) oo aad ka heli karto liiska alifbeeto ahaan u qaabaysan ee foomamka iyo foomamka u qaabaysan nooca xirmooyinka iyo mashruuca.

Iyadoo hoos lagu xusay, linkiyada waxay ku geyn doonaan bogga aad ka dooran karto macluumaadka ku habboon.

Injineeriyada

Kala duwanaanshaha biyo qalajinta/dusha sare (fiiri Macluumaad 34B)

Wax ka bedelidda khadka xuduudda (fiiri xirmada)

Adeegsiga xuquuqda waddada (fiiri Macluumaad 31)

Kala duwanaanshaha waddada (fiiri Macluumaad 34A)

Kala Qaybinta/Adeegsiga Dhulka

Kala Qaybinta (fiiri Adeegsiga Dhulka - Xirmada Kala Qaybinta)

Kala qaybin gaaban (fiiri Adeegsiga Dhulka - Xirmada Kala Qaybinta Gaaban)

Rezones (fiiri xirmada)

Qaybaha Hoyga Dheeraadka ah ee Deegaanka

Ganacsiyada guriga (fiiri Macluumaadka 43A)

Dhismooyinka beeraha (fiiri Macluumaadka 58)

Fardaha/xoolaha (fiiri Macluumaadka 41A)

Nadiifinta iyo Calaamadaynta

Oggolaanshaha nadiifinta (Fiiri Macluumaadka 28)

Xeerka Siyaasadda Deegaanka ee Gobolka (fiiri xirmada Nadiifinta & calaamadaynta)

Dabka

Ogolaanshaha dabka ee dhacdooyinka gaarka ah (fiiri xirmada Oggolaanshaha Dabka)

Shuruudaha gelitaanka dabka (fiiri xirmada Oggolaanshaha Dabka)

Shuruudaha rusheeyaha (fiiri xirmada Oggolaanshaha Dabka)

Rasiidhada degmada dabka (fiiri xirmada Oggolaanshaha Dabka)

Baareyaasha Naqshadaha

Samaynta naqshadda & waxyaabaha loo baahan yahay (fiiri xirmada Computer Aided Design [Naqshadda Lagu Sameeyo Kumbuyuutarka])

Go'aaminta haddii ogolaanshaha dhismaha loo baahan yahay

expand_less