Skip to main content

Kala qaybinta iyo ASBAABAHA KALE EE ADEEGSIGA DHULKA

Parcel

Address

King County Zoning: does not apply

Development Conditions: does not apply

Water District: does not apply

Sewer District: does not apply

Water & Sewer District: does not apply

Fire District: does not apply

School District: does not apply

Sida qof u isticmaali karo hantidiisa way kala duwan tahay iyadoo loo eegayo magacaabidda kala qaybinta dhulka iyo, haddii ay khusayso, Shuruudo Horumarineed oo dheeraad ah. Iyadoo ku xiran goobta guriga iyo nooca isticmaalka dhulka la soo jeediyay, Magacaabista Meelaha Halista ah ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa.

Zoning

A parcel’s zoning designation determines its basic allowable uses. Zone codes start with a letter or letters that signify the zone type. Certain zones, such as Agricultural (A), Rural Area (RA), and Urban Residential (R), also include a number that indicates the allowable residential density. Find a complete list of King County zone codes on kingcounty.gov’s About Zoning page.

If the zone code ends with -P or -SO, that indicates additional Development Conditions, either Property-Specific or through a Special District Overlay that apply to the parcel. See the Development Conditions section, below, for more information.

For more detail on the definition and purpose of each zone type, refer to the King County Code, K.C.C.21A.04.030 - K.C.C.21A.04.130.

The Permitted Uses section of the King County Code, K.C.C.21A.08, details the requirements and restrictions for specific uses in the Land Use Tables. To find out if a specific use is allowed on your property, find your base zone code (not including any -P or -SO Development Conditions suffix) in the header row:

The column for that zone will show a value, or sometimes no value, for each use listed on the table’s left side.

 • No value means the specified use is not allowed, except for certain temporary uses.
 • P means the use is allowed, subject to the review procedures specified in K.C.C.21A.42 and the general requirements of the code.
 • C means the use is allowed, subject to the Conditional Use review procedures specified in K.C.C.21A.42 and the general requirements of the code.
 • S means the use is allowed, subject to the Special Use review procedures specified in K.C.C.21A.42 and the general requirements of the code.
 • If P, C, or S is followed by a number, or number + letter (C12, P14.a), that means additional development conditions apply. Find the numbered/lettered section in the text immediately following the table for more details:

Xaaladaha Horumarineed

Marka lagu daro kala qaybintaa saldhiga iyo shuruudo kasta oo horumarineed ee lagu xusay jaantusyada isticmaalka dhulka ee Xeerka Degmada King, dhulka waxa laga yaabaa inuu leeyahay Shuruudo Horumarineed oo gaar ah oo ay soo rogtay qaybteeda qorshaynta ama degmo gaarka ah. Haddii diiwaanka dhulkaaga uu muujiyo hal ama ka badan oo summada Shuruud Horumarineed ah, waxaad ka heli kartaa tafaasiil dheeraad ah adiga oo isticmaalaya aaladda raadinta ee Bogga Shuruudaha Horumarineed ee Gaarka ah ee Dhulka ee kingcounty.gov Bogga Shuruudaha Horumarineed ee Gaarka ah si aad u fiiriso qaybtaada degmooyinka iyo warbixinta Xaaladaha Horumarineed.

Ka hel calaamadaada(calaamadahaaga) Shuruudaha Horumarineed ee qaybta magacaabista qorshaynta iyo meelaha halista ah ee Degmada King. Guji calaamada si aad u aragto qoraalka buuxa ee Shuruudaas Horumarineed.

Meelaha Halista ah

Meelaha Halista ah waa dhul leh khataro juquraafiyadeed oo dabiici ah ama dhulal taageera meelo kheyraad dabiici ah oo gaar ah, jilicsan, ama qiimo leh. Xeerka King County (King County Code, KCC) waxa uu xaddidayaa in laga dhiso meelaha halista ah iyo meelaha u dhow si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badbaadada bulshada, iyo si kor loogu qaado caafimaadka deegaanka ee gobolka.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Meelaha Halista ah.

Magacaabista Goobaha Halista ah

Meesha looga baahan yahay Magacaabista Goobaha Halista ah (Critical Areas Designation, CAD), Khabiirka Meelaha Halista ah ayaa dib u eegi doona dhulkaaga oo aqoonsan doona aagag kasta oo ay hoos yimaadaan xaddidaadaha isticmaalka dhulka.

Haddii mashruucaagu ku lug leeyahay...

 • Kala qaybinta dhul
 • Samaynta nidaamka boosaneerka, ceelka, ama goobta bullaacadaha

...waxaad  U BAAHAN TAHAY  Magacaabista Goobaha Halista ah. Waxaad mid ka dalban kartaa halkan  myBuildingPermit.com.

Dhammaan mashruucyada kale  MIGHT  waxay u baahan yihiin Magacaabista Goobaha Halista ah. Waxaan u baahan doonnaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhulkaaga iyo naqshadaha mashruuca si aan u go'aamino in CAD loo baahan yahay iyo in kale. Fadlan ka wac Waaxda Oggolaanshaha lambarkan 206-296-6600, ama iimayl  DPERWebInquiries@kingcounty.gov, si aad u bilowdo.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Magacaabista Goobaha Halista ah (Macluumaad)

Hel macluumaadka ku saabsan meelaha halista ah oo ogow sida looga dalbado Magacaabista Goobaha Halista ah dhanka Bogga Foomamka iyo Buug-yarayaasha Codsiga Oggolaanshaha.

 

(Cusub) Xaashiyaha macluumaadka, foomamka, iyo khidmadaha

Buug-yarayaasha, foomamka, iyo macluumaad kale

Gal bogga Xaashiyaha iyo Foomamka Macluumaadka ee:

 • Hel jawaabaha su'aalahaaga badankooda adiga oo eegaya xaashida macluumaadka iyo ogeysiisyada.
 • Hel foomamka iyo agabyada codsiga iyo khidmadaha oggolaanshaha.
 • Raadi khidmadaha
 • Gal Buug-yarah Dhismaha Cagaaran

Waxyaabaha kale ee la tixgelinayo

Degmada Biyaha, Degmada Bullaacadda, Degmada Biyaha & Bullaacadaha, iyo macluumaadka Degmada Dugsiga ayaa kor lagu bixiyay oo loogu talagalay kuwa wax dhisa ee raadinaya qayb aan la dhisin.

Haddii mashruucaagu u baahan yahay Rasiidka Dabka ee Degmada, waxa laga heli karaa Degmada Dabka ee loo qoondeeyey qaybtaada, taas oo laga heli karo degmooyinka doorashada King County ee boga  Xaaladaha Horumarinta Dhulka ee Gaarka ah. (Looga ma baahna mashaariicda deegaan ee loogu tala galay hal qoys.)

expand_less