Skip to main content

ORCA LIFT

Giá vé thấp hơn. Nhiều lựa chọn hơn.

Tận dụng tối đa tiện ích của phương tiện công cộng với vé giảm giá và ORCA LIFT! Thẻ này mang đến cho quý vị một cách tiện lợi với giá cả phải chăng hơn để đi lại ở khu vực Puget Sound.

ORCA LIFT

Quý vị có đủ điều kiện không?

Mức thu nhập hộ gia đình

Để đủ tiêu chuẩn, tổng thu nhập hộ gia đình của quý vị (trước khi trừ thuế) không được vượt quá 200% Mức Nghèo Liên Bang (Federal Poverty Level), theo ước định của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (U.S. Health and Human Services Department). Những người đang hưởng Apple Health Medicaid, WIC và Basic Food đủ điều kiện để tham gia chương trình này.

200% mức nghèo liên bang

Số Người trong Hộ Gia Đình Thu Nhập Hằng Tháng
1 $2,510
2 $3,407
3 $4,303
4 $5,200
5 $6,097
6 $6,993
7 $7,890
8 $8,787

Cách nộp đơn

 • Kiểm tra xem quý vị có đủ tiêu chuẩn không

  Hãy xem các yêu cầu về điều kiện ở trên, hoặc nếu quý vị cần được hỗ trợ để xác định xem mình có đủ tiêu chuẩn không, xin gọi cho Chương Trình Tiếp Cận Sức Khỏe Cộng Đồng (Community Health Access Program, CHAP) theo số 800-756-5437.

 • Nộp đơn để được cấp thẻ

  Đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại một văn phòng đăng ký‎ được ủy quyền. Hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ chứng minh thu nhập và chứng minh danh tính (xem mục điều kiện đăng k‎ý).

  Đăng ký qua điện thoại bằng cách gọi cho CHAP theo số 800-756-5437 sau đó thẻ sẽ được gởi cho quý vị qua đường bưu điện.

  Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị sẽ không mất phí ban đầu cho thẻ ORCA LIFT nhưng sẽ cần nạp tiền vào thẻ để sử dụng phương tiện công cộng.

  Thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống có thể sử dụng miễn phí hầu hết các phương tiện công cộng trong khu vực của chúng ta. Vui lòng truy cập myORCA.com để biết thêm thông tin.

 • Nạp tiền vào thẻ để thanh toán

  Trước khi quý vị thanh toán cho dịch vụ chuyên chở công cộng bằng thẻ ORCA LIFT, xin nhớ nạp tiền qua ví điện tử (E-purse) hoặc vé tháng vào thẻ.

  Lưu ý: Các cửa hàng như Safeway và QFC chỉ có thể nạp tiền vào ví điện tử, không nạp vé tháng. Quý vị có thể chuyển đổi tiền trong ví điện tử thành vé bằng cách gọi cho Metro theo số 206-553-3000 hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản ORCA của mình.

 • Đi phương tiện công cộng

  Lên kế hoạch cho chuyến đi, chạm thẻ ORCA vào đầu đọc thẻ và lên đường! 

Giấy tờ đăng ký

Các giấy tờ chứng minh thu nhập được chấp nhận

Bằng chứng đăng ký‎ trong các chương trình sau của Tiểu Bang

 • Apple Health/Medicaid (ProviderOne)
 • Chương trình hỗ trợ thực phẩm Washington Basic Food (Thẻ EBT)
 • Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC)

Thư Trao Trợ Cấp

 • Bảng kê từ Cơ Quan Trợ Cấp Thất Nghiệp (Unemployment)
 • Bảng kê từ Sở Lao Động & Ngành Nghề (Labor and Industries, L&I)
 • Thư trao trợ cấp khác: An Sinh Xã Hội (Social Security), Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income)

Nếu quý vị hiện không có nguồn thu nhập nào

 • Mẫu xác nhận từ Sở An Sinh Việc Làm (Employment Security) (hoặc ảnh chụp màn hình từ trang web) cho thấy không có thu nhập

Nếu quý vị có việc làm và nhận lương từ nơi làm việc

 • Bằng chứng tổng thu nhập trong 30 ngày qua (bảng lương, ảnh chụp màn hình cho thấy thu nhập trước khi trừ bất kỳ khoản khấu trừ nào)
 • Nếu được trả bằng tiền mặt, cần bảng kê có chữ ký và ngày ký‎ từ nơi làm việc, nêu rõ tổng thu nhập trong 30 ngày qua; hoặc bảng sao kê ngân hàng cho thấy số tiền được nộp vào tài khoản của quý vị

Tự làm chủ/Tự kinh doanh

 • Bản sao hồ sơ khai thuế gần nhất của quý vị. Thu nhập được tính dựa trên tổng thu nhập điều chỉnh đã sửa đổi trên hồ sơ khai thuế gần nhất của quý vị: Mẫu 1040, dòng 37; Mẫu 1040 A, dòng 21; Mẫu 1040 EZ, dòng 4; hoặc hoàn thành bảng tính tự kinh doanh
 • Người lao động tự do (Uber, Lyft, Door Dash): bằng chứng thu nhập (sau khi trừ các chi phí) trong 30 ngày qua

Giấy tờ chứng minh danh tính

Giấy tờ tùy thân hiện hành có ảnh do chính phủ cấp

 • Bằng lái xe (bất kỳ tiểu bang hoặc quốc gia nào)
 • Thẻ căn cước có ảnh từ bất kỳ tiểu bang, tỉnh, quận hay quốc gia nào
 • Thẻ Quân Nhân có ảnh
 • Thẻ căn cước từ bất kỳ lãnh sự quán nước ngoài nào
 • Hộ chiếu từ bất kỳ quốc gia nào
 • Thẻ sinh viên có ảnh—trường đại học/cao đẳng
 • Thẻ căn cước của bộ lạc
 • Chứng nhận công dân, chứng nhận nhập tịch Hoa Kỳ (có chữ ký và ảnh)
 • Bất kỳ giấy tờ tùy thân nào khác có ảnh, do cơ quan chính phủ của bất kỳ quốc gia nào cấp hoặc kết hợp hai loại giấy tờ trở lên

Hoặc kết hợp hai loại giấy tờ trở lên

Giấy tờ không do chính phủ cấp có tên và ảnh của quý vị khi quý vị đã trưởng thành, cùng với giấy tờ ghi tên và ngày sinh của quý vị, như:

 • Giấy tờ nhận con nuôi
 • Giấy chứng nhận rửa tội
 • Giấy khai sinh
 • Thẻ qua cửa biên giới
 • Lệnh tòa án
 • Thẻ “Trusted Traveler” của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security, DHS) (NEXUS, SENTRI, FAST)
 • Giấy phép học lái xe
 • Giấy chỉ định của Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế (Department of Social and Health Services, DSHS) cho những người thuộc diện đang được ủy thác trông nom
 • Thẻ nhân viên
 • Thẻ nhập cư
 • Giấy phép kết hôn
 • Học bạ/bảng điểm (có chứng nhận)
 • Thẻ An Sinh Xã Hội
 • Thẻ Chứng Nhận Nhân Viên Vận Chuyển (Transportation Worker Identification Credential, TWIC)
 • Thẻ thất nghiệp

Chi phí

Thẻ ORCA LIFT cho phép quý vị hưởng mức giá vé giảm là $1.00 khi sử dụng Metro và nhiều hệ thống chuyên chở công cộng khác trong khu vực. Một số cơ quan giao thông công cộng không áp dụng giá vé ORCA LIFT, nên trong những chuyến đi bằng các phương tiện đó, quý vị sẽ phải thanh toán nguyên giá vé bằng ví điện tử hoặc PugetPass đã được nạp tiền sẵn.

Bảng giá của các cơ quan chuyên chở công cộng

Dịch vụ xe buýt (Một lượt)

 • Xe buýt địa phương/Swift $1.25
 • Người đi thường xuyên (Commuter) $2.00

Dịch vụ xe buýt (PugetPass)

 • Xe buýt địa phương/Swift $45.00
 • Người đi thường xuyên (Commuter) $72.00

Dịch vụ xe buýt (Một lượt)

 • Tuyến cố định $1.00

Dịch vụ xe buýt (PugetPass)

 • Tuyến cố định $36.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (Một lượt)

 • Các tuyến xe buýt và RapidRide $1.00
 • Dịch Vụ Dial-A-Ride Transit (DART) $1.00
 • Metro Flex $1.00
 • Community Shuttle (Xe đưa đón cộng đồng) $1.00
 • Trailhead Direct $1.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (PugetPass)

 • Các tuyến xe buýt và RapidRide $36.00
 • Dịch Vụ Dial-A-Ride Transit (DART) $36.00
 • Metro Flex $36.00
 • Community Shuttle (Xe đưa đón cộng đồng) $36.00
 • Trailhead Direct $36.00

Dịch vụ taxi đường thủy (Một lượt)

 • West Seattle / Downtown Seattle (Trung Tâm Thành Phố Seattle)$4.50
 • Vashon Island / Downtown Seattle (Trung Tâm Thành Phố Seattle)$3.75

Dịch vụ taxi đường thủy (PugetPass)

 • West Seattle / Downtown Seattle (Trung Tâm Thành Phố Seattle)$162.00
 • Vashon Island / Downtown Seattle (Trung Tâm Thành Phố Seattle)$135.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (Một lượt)

 • Phà nhanh (Về hướng Đông) $1.00
 • Phà nhanh (Về hướng Tây) $5.00
 • Dịch vụ xe buýt và phà chuyên chở hành khách địa phương $1.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (PugetPass)

 • Phà nhanh (Về hướng Đông) $36.00
 • Tuyến cố định địa phương (Một lượt) $1.00
 • Tuyến cố định địa phương (PugetPass) $36.00
 • Tàu một đường ray (Monorail) (Một lượt) $1.75
 • Tàu một đường ray (Monorail) (PugetPass) $36.00
 • Xe điện Seattle Streetcar (Một lượt) $1.00
 • Xe điện Seattle Streetcar (PugetPass) $36.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (Một lượt)

 • Xe buýt Sound Transit Express (ST Express) $1.00
 • Tàu Sounder $1.00
 • Tàu đường sắt nhẹ Link (Link light rail) $1.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (PugetPass)

 • Xe buýt Sound Transit Express (ST Express) $36.00
 • Tàu Sounder $36.00
 • Tàu đường sắt nhẹ Link (Link light rail) $36.00

† Giấy Phép Giảm Giá Vé Khu Vực (Regional Reduced Fare Permit) cho hành khách cao niên (từ 65 tuổi trở lên), hành khách khuyết tật, chủ thẻ Medicare và quân nhân Hoa Kỳ có ID.

Các câu hỏi thường gặp

 • Xe buýt Metro Quận King
 • Taxi Đường Thủy Quận King
 • Xe buýt Community Transit
 • Xe buýt Everett Transit
 • Xe buýt Kitsap Transit
 • Pierce Transit
 • Tàu Một Đường Ray Seattle Center Monorail
 • Xe Điện Seattle Streetcar
 • Tàu Đường Sắt Nhẹ Sound Transit Link
 • Xe buýt khu vực của Sound Transit Express
 • Tàu Sounder

Các cơ quan chuyên chở công cộng khác có thể chấp nhận thẻ ORCA LIFT, nhưng quý vị sẽ phải trả giá vé thông thường cho người lớn (không được giảm giá) khi sử dụng các phương tiện đó. Quý vị có thể thanh toán giá vé bằng tiền trong ví điện tử của thẻ hoặc PugetPass mà quý vị đã nạp tiền sẵn.

Quý vị sẽ được hoàn lại giá trị của chuyến đi tương đương với giá trị của PugetPass và sẽ phải thanh toán phần chênh lệch bằng tiền trong ví điện tử.

Hành khách đủ tiêu chuẩn sẽ không mất phí thẻ ban đầu. Nếu thẻ ORCA LIFT của quý vị bị thất lạc, mất cắp hoặc bị hỏng, phí cấp thẻ thay thế là $3. Quý vị có trách nhiệm thanh toán tiền nạp vào ví điện tử hoặc vé tháng vào thẻ.

Thẻ ORCA LIFT có hiệu lực hai năm kể từ thời điểm quý vị nhận được thẻ. Ngày hết hạn của thẻ được in ở mặt sau thẻ. Nếu thẻ hết hạn, quý vị có thể đăng ký gia hạn thêm hai năm bằng cách làm theo quy trình đăng ký. Truy cập Cổng Thông Tin Giảm Giá Vé để biết thông tin chi tiết.

Quý vị có thể sử dụng thẻ ORCA LIFT của mình cho đến khi thẻ hết hạn. Khi thẻ hết hạn, chỉ cần đăng ký lại vào chương trình hoặc sử dụng thẻ này để để trả mức giá vé người lớn thông thường.

Thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống được phép sử dụng miễn phí hầu hết các phương tiện công cộng trong khu vực của chúng ta. Xin truy cập myORCA.com để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị bị mất thẻ ORCA LIFT, hãy báo cáo ngay. Khi đó, thẻ cũ của quý vị sẽ bị khóa và không còn hiệu lực để thanh toán tiền vé. Toàn bộ tiền trong ví điện tử hoặc vé đã nạp từ trước vào thẻ cũ có thể được chuyển sang thẻ mới.

Làm thẻ thay thế:

Nếu quý vị không còn đủ tiền để thanh toán cho chuyến đi tiếp theo, thẻ ORCA LIFT sẽ cho phép quý vị sử dụng phương tiện công cộng với số dư âm tối đa -$2.75.

Chỉ cần quẹt thẻ ORCA khi lên tàu xe và quý vị có thể thanh toán giá vé trước chuyến đi tiếp theo, khi quý‎ vị nạp tiền vào ví điện tử hoặc PugetPass.

Quý vị có thể nạp tiền vào thẻ trực tuyến tại myORCA.com, bằng ứng dụng myORCA hoặc tại một trong nhiều địa điểm bán thẻ ORCA. Để tìm một địa điểm bán thẻ ở gần quý vị, xin truy cập bản đồ địa điểm bán thẻ ORCA tại myORCA.com.

expand_less