Skip to main content

Trang chủ

Khám phá Quận King

Chúng tôi mua lại, quản lý và nâng cấp hệ thống công viên để dựng xây các cộng đồng lành mạnh.

expand_more

COVID-19

COVID-19

Hiện đã có nhiều dịch vụ xét nghiệm hơn, nhưng ở nhà vẫn là biện pháp an toàn nhất — hãy tải xuống thông tin và dữ liệu của Quận King trong phần tài liệu về COVID-19.

Nhiệm vụ Thông thường

News and announcements

Residents of King County honored with Executive's Award for Community Resilience

September 29, 2020

expand_less