Skip to main content

Tìm nguồn cung cấp nước tàng ẩn trong trường hợp khẩn cấp

Find hidden water supplies in an emergency in Vietnamese

Nguồn cung cấp nước tàng ẩn là gì?

Nguồn cung cấp nước tàng ẩn là những nơi khác thường và khẩn cấp để tìm ra nước nếu hệ thống nước của quý vị không còn. Hệ thống nước có thể trở nên hư hỏng trong trường hợp khẩn cấp và có thể dẫn đến việc hệ thống nước bị ô nhiễm.

Các nguồn nước tàng ẩn ở trong nhà quý vị là những gì?

 • Nước có thể được lấy từ vòi thoát nước của máy nước nóng. Nên nhớ là điện và/hoặc khí đốt phải được tắt trước khi mở vòi này. Cho nước chảy vào trong một bình dự trữ.
 • Nước có thể được lấy từ những ống trong nhà quý vị. Mở vòi nước trên tầng cao nhất ở nhà quý vị. Kế đến mở vòi nước ở tầng thấp nhất trong nhà quý vị. Mở vòi nước và cho nước mà quý vị cần chảy vào trong bình dự trữ.
 • Nước từ bồn nước của cầu tiêu, hoặc trong thùng dự trữ, có thể được dùng nếu không có sử dụng hóa chất trong thùng này. Đừng dùng nước này nếu nước có màu xanh lơ vì đã có hóa chất trong đó.
 • Nước ở trong các khay nước đá trong tủ đá cũng có thể dùng được.

Các nguồn nước tàng ẩn ở bên ngoài nhà quý vị là những gì?

Những nguồn này có thể được coi như là nguồn có thể có; tuy nhiên, chúng có thể chứa các chất ô nhiễm hóa chất hoặc vi khuẩn có thể nguy hại đến sức khỏe của quý vị.

 • Nước mưa
 • Sông ngòi
 • Ao
 • Hồ
 • Suối thiên nhiên

Các nguồn nước nào cần nên tránh?

Tránh nước có các chất cứng, có mùi, hoặc có màu sẫm.

 • Đun sôi nước từ các nguồn này ít nhất là 10 phút trước khi uống.
 • THẬN TRỌNG: Các ô nhiễm hóa chất sẽ không được diệt trừ đi bằng cách đun sôi.
expand_less