Skip to main content

Lynnwood Link Connections Boards

Qua quy trình gắn kết cộng đồng gồm ba giai đoạn, Metro sẽ tập trung lắng nghe về những nhu cầu di chuyển, tìm hiểu về những rào cản mà các hành khách gặp phải và những cơ hội cải thiện phương tiện giao thông công cộng tại Tây Bắc King County. Chúng tôi sẽ luôn được thông tin bởi các cộng đồng địa phương về việc thay đổi điều kiện gây khó khăn cho việc di chuyển, tìm hiểu về những lợi ích và sự đánh đổi của các lựa chọn di chuyển tương lai với các thành viên cộng đồng và nhữnng người có liên quan

Mobility Board

Metro đang tập hợp Lynnwood Link Connections Mobility Board đại diện công bằng cho những nhóm người trong quá khứ thường bị gạt ra khỏi các cuộc thảo luận đưa ra quyết định liên quan đến phương tiện giao thông công cộng và là những người chịu ảnh hưởng lớn bởi các quyết định đó. Vai trò chính của Mobility Board là cộng tác với nhân viên Metro để phát triển và tinh chỉnh mạng lưới phương tiện giao thông công cộng trong khu vực được điều phối tại Tây Bắc King County.

Các thành viên của Mobility Board bao gồm:

  • Những nhóm người này bao gồm người da đen, thổ dân và người da màu; người khuyết tật thể chất và/hoặc nhận thức; người có thu nhập thấp đến không có thu nhập; người vô gia cư hoặc không có chỗ ở an toàn; người nhập cư và người tị nạn; và người có nền tảng ngôn ngữ đa dạng.
  • Những hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng và có khả năng sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng sống, làm việc hoặc đi lại trong các cộng đồng bị ảnh hưởng: Bắc Seattle, Shoreline, Lake Forest Park, Kenmore, Bothell và Mountlake Terrace.
  • Những người có thể nêu quan điểm cá nhân của họ, không đại diện cho quyền lợi của một nhóm người hoặc một tổ chức.
  • Những người có thể tạo mối liên hệ giữa công bằng về chủng tộc, các vấn đề giao thông và tiếp cận cơ hội.

Metro mong muốn tập hợp một Mobility Board đại diện công bằng cho những nhóm người trong quá khứ thường bị gạt ra khỏi các cuộc thảo luận đưa ra quyết định liên quan đến phương tiện giao thông công cộng và là những người chịu ảnh hưởng lớn bởi các quyết định đó. Những nhóm người này bao gồm người da đen, thổ dân và người da màu; người khuyết tật thể chất và/hoặc nhận thức; người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập; người vô gia cư hoặc không có chỗ ở an toàn; người nhập cư và/hoặc người tị nạn; và người có nền tảng ngôn ngữ đa dạng. Chúng tôi nhận thấy rằng mọi người có thể có nhiều bản sắc khác nhau dẫn tới họ vừa có đặc quyền vừa bị chèn ép, và chúng tôi khuyến khích những người được coi là đến từ các nhóm chưa được phục vụ (thỏa đáng) ứng tuyển làm việc trong Lynnwood Link Connections Mobility Board.

Partner Review Board

Ngoài việc tham gia riêng với các đối tác và những người có liên quan của dự án, Metro đang tập hợp một nhóm làm hội đồng đánh giá khái niệm gồm các bên có lợi ích liên quan bên ngoài. Vai trò chính của Lynnwood Link Connections Partner Review Boardxem xét và cho ý kiến về các khái niệm dịch vụ do Mobility Board và Metro phát triển, đồng thời đưa ra hướng dẫn về cơ hội gắn kết và kế hoạch thực hiện giúp việc áp dụng và triển khai thay đổi dịch vụ diễn ra thành công.

Hội đồng gồm những người đại diện từ các khu vực tài phán và các tổ chức lớn trong khu vực dự án, các nhà lãnh đạo của tổ chức trong cộng đồng và các đại diện từ cơ quan giao thông công cộng đối tác.

expand_less