Skip to main content

Chính sách giá vé

Giá vé phương tiện giao thông công cộng là một nguồn thu nhập rất quan trọng đối với các cơ quan giao thông công cộng trên thế giới. Tại Metro, bộ quy tắc quận yêu cầu rằng một phần trong nguồn tài chính của chúng tôi đến từ tiền vé. Tiền vé giúp Metro cung cấp dịch vụ phương tiện giao thông công cộng hiện tại và phát triển hệ thống giao thông công cộng của chúng ta trong tương lai. Metro cam kết đảm bảo chi phí tiền vé không làm cản trở mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Fares Forward Initiative (Sáng kiến đối với giá vé)

Metro sẽ giới thiệu Sáng kiến đối với giá vé nhiều phần vào năm 2023-2026, để giúp chương trình giá vé của chúng tôi công bằng hơn, dễ sử dụng và dễ vận hành hơn. Bốn phạm vi dự án của sáng kiến này bao gồm:

Metro cung cấp nhiều chương trình giá vé giảm khác nhau, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng để khách hàng sử dụng hay để nhân viên vận hành các chương trình đó. Metro đang nỗ lực thay đổi điều đó.

Bắt đầu vào năm 2023, Metro sẽ tập hợp những người đi xe, các cơ quan dịch vụ nhân sinh, đối tác vận chuyển và những người khác để cải thiện các chương trình giá vé giảm như chương trình ORCA LIFT dành cho hành khách có thu nhập thấp, Regional Reduced Fare Permit (Giấy Phép Giảm Giá Vé Khu Vực) dành cho người cao tuổi và hành khách khuyết tật, vé năm được trợ cấp dành cho những người tham gia vào một số chương trình chính phủ, và Human Service Bus Ticket Program (Chương Trình Vé Xe Buýt Dịch Vụ Nhân Sinh) giúp các nhà cung cấp dịch vụ và các nhóm cộng đồng nhận vé xe buýt cho khách hàng của mình.

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn giá vé giảm

  • Metro và các cơ quan phương tiện giao thông công cộng khác trong khu vực sẽ giới thiệu những công cụ mới giúp dễ dàng mua, nạp và sử dụng thẻ ORCA hơn cũng như các phương thức thanh toán không bằng tiền mặt khác. Những cải thiện này tiết kiệm tiền cho hành khách và giúp dễ dàng chuyển tiếp giữa các cơ quan và các loại phương tiện giao thông công cộng khác nhau.
  • Về lâu dài, Metro sẽ chuyển qua loại bỏ phương thức thanh toán giá vé bằng tiền mặt trên xe buýt.
  • Bắt đầu vào năm 2023, Metro sẽ làm việc với cộng đồng để tạo một chương trình và khung thời gian cho việc chuyển tiếp không tiền mặt này. Chúng tôi sẽ làm việc để tìm hiểu những kỹ thuật, tiếp cận cộng đồng, đối tác và công cụ khác nào cần có trước khi loại bỏ lựa chọn tiền mặt - bằng cách đó, người thanh toán bằng tiền mặt sẽ có thời gian kết nối với các phương thức thanh toán khác.
  • Bộ quy tắc quận yêu cầu Metro thu một phần tiền thông qua tiền vé phương tiện giao thông công cộng.
  • Đối với quy trình ngân sách của quận năm 2025, Metro sẽ đề xuất những thay đổi đối với các yêu cầu về bộ quy tắc này để phản ánh các mô hình và giả định về lượng hành khách đi xe buýt hiện tại cho sự phát triển trong tương lai, bên cạnh các dữ liệu khác.

Metro luôn cố gắng giúp cho người đi xe chọn lựa phương tiện giao thông công cộng một cách dễ dàng hơn và giá rẻ hơn.

Qua vài năm tới, Metro sẽ tiếp tục kết nối người đi xe buýt với giá vé phù hợp thông qua ORCA, tập trung phân phát thẻ, phối hợp với các tổ chức trong cộng đồng và tăng cường số lượng cửa hàng bán lẻ cho phép quý vị mua và nạp thẻ ORCA.

Tìm nhà bán lẻ ORCA gần quý vị

Cơ hội phản hồi

Metro sẽ thu thập thông tin cộng đồng để hiểu hơn về nhu cầu và ưu tiên của cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các thay đổi có thể xảy ra với hệ thống giá vé của chúng tôi.

Bộ Phận Giá Vé

Metro sẽ thành lập Bộ Phận Giá Vé, bao gồm các thành viên cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chính sách giá vé mới/những người trước đây có thể đã bị loại khỏi các cuộc thảo luận quan trọng như thế này. Các thành viên trong Bộ Phận sẽ nêu ý kiến của họ lên Metro về các dự án giá vé và những cách thức tiếp cận công chúng tốt nhất.

Bộ Phận sẽ họp định kỳ trong suốt năm 2024 và các thành viên sẽ được trả lương để tham gia và nêu ý kiến phản hồi.

Hãy tham gia Bộ Phận Giá Vé Metro!

Thời hạn nộp đơn tham gia Bộ Phận Giá Vé là ngày 31 tháng 12 năm 2023.

đăng ký tại đây

Nhóm Cố Vấn Metro

Điều phối khu vực

Sáng kiến đối với giá vé của Metro có thành công hay không cũng phụ thuộc sự tham gia của các đối tác cơ quan phương tiện giao thông công cộng khu vực của chúng tôi. Đối với nhiệm vụ giá vé giảm này, Metro sẽ lập một nhóm dự án đặc biệt gồm các đại diện từ các cơ quan đối tác của chúng tôi. Metro cũng sẽ cung cấp nội dung cập nhật và tìm kiếm thông tin từ các cơ quan phương tiện giao thông công cộng đối tác thông qua các phân ban hiện tại và các cuộc họp khu vực khác.

Quan hệ đối tác với tổ chức cộng đồng

Metro sẽ tuyển dụng các tổ chức trong cộng đồng làm đối tác liên kết cộng đồng, đề nghị những cộng đồng ưu tiên cung cấp ý kiến phản hồi thay mặt Metro. Metro sẽ trả tiền cho chuyên môn và thời gian của các tổ chức này, giúp phát triển và thực hiện các hoạt động gắn kết phù hợp với văn hóa và khách hàng của họ.

Gắn kết đối tác

Metro cũng sẽ mời các thành viên trong tổ chức cộng đồng xem xét và góp ý về những ưu tiên và phương hướng dự án từ Bộ Phận Giá Vé.

expand_less