Skip to main content

ORCA LIFT

Giá vé thấp hơn. Nhiều lựa chọn hơn.

Tận dụng tối đa tiện ích của phương tiện công cộng với vé giảm giá và ORCA LIFT! Thẻ này mang đến cho quý vị một cách tiện lợi với giá cả phải chăng hơn để đi lại ở khu vực Puget Sound.

ORCA LIFT

Quý vị có đủ điều kiện không?

Mức thu nhập hộ gia đình

Để đủ tiêu chuẩn, tổng thu nhập hộ gia đình của quý vị (trước khi trừ thuế) không được vượt quá 200% Mức Nghèo Liên Bang (Federal Poverty Level), theo ước định của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (U.S. Health and Human Services Department). Những người đang hưởng Apple Health Medicaid, WIC và Basic Food đủ điều kiện để tham gia chương trình này.

200% mức nghèo liên bang

Số Người trong Hộ Gia Đình Thu Nhập Hằng Tháng
1 $2,510
2 $3,407
3 $4,303
4 $5,200
5 $6,097
6 $6,993
7 $7,890
8 $8,787

Cách nộp đơn

 • See if you qualify

  Review the eligibility requirements above, or if you need help understanding if you qualify, call the Community Health Access Program (CHAP) 800-756-5437.

 • Apply for a card

  Apply online or in person at an authorized enrollment office. Be prepared with proof of income and proof of identity (see eligibility section).

  Apply over the phone by calling CHAP at 800-756-5437 and your card will be mailed to you.

  If you qualify, there is no initial fee for the ORCA LIFT card but you will need to load your card with funds to ride transit.

  Youth 18 and under are able to ride most transit in our region at no cost. Visit myORCA.com for more information.


 • Load your card to pay

  Before you try to pay for transit with an ORCA LIFT card, be sure to load it with money (E-purse) or a monthly pass.

  Note: stores such as Safeway and QFC are only able to load E-purse funds, not monthly passes. You can convert these E-purse funds to a pass by calling Metro at 206-553-3000 or by logging into your ORCA account.

 • Ride

  Plan your trip, tap your card and go!

Giấy tờ đăng ký

Các giấy tờ chứng minh thu nhập được chấp nhận

Bằng chứng đăng ký‎ trong các chương trình sau của Tiểu Bang

 • Apple Health/Medicaid (ProviderOne)
 • Chương trình hỗ trợ thực phẩm Washington Basic Food (Thẻ EBT)
 • Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC)

Thư Trao Trợ Cấp

 • Bảng kê từ Cơ Quan Trợ Cấp Thất Nghiệp (Unemployment)
 • Bảng kê từ Sở Lao Động & Ngành Nghề (Labor and Industries, L&I)
 • Thư trao trợ cấp khác: An Sinh Xã Hội (Social Security), Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income)

Nếu quý vị hiện không có nguồn thu nhập nào

 • Mẫu xác nhận từ Sở An Sinh Việc Làm (Employment Security) (hoặc ảnh chụp màn hình từ trang web) cho thấy không có thu nhập

Nếu quý vị có việc làm và nhận lương từ nơi làm việc

 • Bằng chứng tổng thu nhập trong 30 ngày qua (bảng lương, ảnh chụp màn hình cho thấy thu nhập trước khi trừ bất kỳ khoản khấu trừ nào)
 • Nếu được trả bằng tiền mặt, cần bảng kê có chữ ký và ngày ký‎ từ nơi làm việc, nêu rõ tổng thu nhập trong 30 ngày qua; hoặc bảng sao kê ngân hàng cho thấy số tiền được nộp vào tài khoản của quý vị

Tự làm chủ/Tự kinh doanh

 • Bản sao hồ sơ khai thuế gần nhất của quý vị. Thu nhập được tính dựa trên tổng thu nhập điều chỉnh đã sửa đổi trên hồ sơ khai thuế gần nhất của quý vị: Mẫu 1040, dòng 37; Mẫu 1040 A, dòng 21; Mẫu 1040 EZ, dòng 4; hoặc hoàn thành bảng tính tự kinh doanh
 • Người lao động tự do (Uber, Lyft, Door Dash): bằng chứng thu nhập (sau khi trừ các chi phí) trong 30 ngày qua

Giấy tờ chứng minh danh tính

Giấy tờ tùy thân hiện hành có ảnh do chính phủ cấp

 • Bằng lái xe (bất kỳ tiểu bang hoặc quốc gia nào)
 • Thẻ căn cước có ảnh từ bất kỳ tiểu bang, tỉnh, quận hay quốc gia nào
 • Thẻ Quân Nhân có ảnh
 • Thẻ căn cước từ bất kỳ lãnh sự quán nước ngoài nào
 • Hộ chiếu từ bất kỳ quốc gia nào
 • Thẻ sinh viên có ảnh—trường đại học/cao đẳng
 • Thẻ căn cước của bộ lạc
 • Chứng nhận công dân, chứng nhận nhập tịch Hoa Kỳ (có chữ ký và ảnh)
 • Bất kỳ giấy tờ tùy thân nào khác có ảnh, do cơ quan chính phủ của bất kỳ quốc gia nào cấp hoặc kết hợp hai loại giấy tờ trở lên

Hoặc kết hợp hai loại giấy tờ trở lên

Giấy tờ không do chính phủ cấp có tên và ảnh của quý vị khi quý vị đã trưởng thành, cùng với giấy tờ ghi tên và ngày sinh của quý vị, như:

 • Giấy tờ nhận con nuôi
 • Giấy chứng nhận rửa tội
 • Giấy khai sinh
 • Thẻ qua cửa biên giới
 • Lệnh tòa án
 • Thẻ “Trusted Traveler” của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security, DHS) (NEXUS, SENTRI, FAST)
 • Giấy phép học lái xe
 • Giấy chỉ định của Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế (Department of Social and Health Services, DSHS) cho những người thuộc diện đang được ủy thác trông nom
 • Thẻ nhân viên
 • Thẻ nhập cư
 • Giấy phép kết hôn
 • Học bạ/bảng điểm (có chứng nhận)
 • Thẻ An Sinh Xã Hội
 • Thẻ Chứng Nhận Nhân Viên Vận Chuyển (Transportation Worker Identification Credential, TWIC)
 • Thẻ thất nghiệp

Chi phí

Thẻ ORCA LIFT cho phép quý vị hưởng mức giá vé giảm là $1.00 khi sử dụng Metro và nhiều hệ thống chuyên chở công cộng khác trong khu vực. Một số cơ quan giao thông công cộng không áp dụng giá vé ORCA LIFT, nên trong những chuyến đi bằng các phương tiện đó, quý vị sẽ phải thanh toán nguyên giá vé bằng ví điện tử hoặc PugetPass đã được nạp tiền sẵn.

Bảng giá của các cơ quan chuyên chở công cộng

Dịch vụ xe buýt (Một lượt)

 • Xe buýt địa phương/Swift $1.25
 • Người đi thường xuyên (Commuter) $2.00

Dịch vụ xe buýt (PugetPass)

 • Xe buýt địa phương/Swift $45.00
 • Người đi thường xuyên (Commuter) $72.00

Dịch vụ xe buýt (Một lượt)

 • Tuyến cố định $1.00

Dịch vụ xe buýt (PugetPass)

 • Tuyến cố định $36.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (Một lượt)

 • Các tuyến xe buýt và RapidRide $1.00
 • Dịch Vụ Dial-A-Ride Transit (DART) $1.00
 • Metro Flex $1.00
 • Community Shuttle (Xe đưa đón cộng đồng) $1.00
 • Trailhead Direct $1.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (PugetPass)

 • Các tuyến xe buýt và RapidRide $36.00
 • Dịch Vụ Dial-A-Ride Transit (DART) $36.00
 • Metro Flex $36.00
 • Community Shuttle (Xe đưa đón cộng đồng) $36.00
 • Trailhead Direct $36.00

Dịch vụ taxi đường thủy (Một lượt)

 • West Seattle / Downtown Seattle (Trung Tâm Thành Phố Seattle)$4.50
 • Vashon Island / Downtown Seattle (Trung Tâm Thành Phố Seattle)$3.75

Dịch vụ taxi đường thủy (PugetPass)

 • West Seattle / Downtown Seattle (Trung Tâm Thành Phố Seattle)$162.00
 • Vashon Island / Downtown Seattle (Trung Tâm Thành Phố Seattle)$135.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (Một lượt)

 • Phà nhanh (Về hướng Đông) $1.00
 • Phà nhanh (Về hướng Tây) $5.00
 • Dịch vụ xe buýt và phà chuyên chở hành khách địa phương $1.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (PugetPass)

 • Phà nhanh (Về hướng Đông) $36.00
 • Tuyến cố định địa phương (Một lượt) $1.00
 • Tuyến cố định địa phương (PugetPass) $36.00
 • Tàu một đường ray (Monorail) (Một lượt) $1.75
 • Tàu một đường ray (Monorail) (PugetPass) $36.00
 • Xe điện Seattle Streetcar (Một lượt) $1.00
 • Xe điện Seattle Streetcar (PugetPass) $36.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (Một lượt)

 • Xe buýt Sound Transit Express (ST Express) $1.00
 • Tàu Sounder $1.00
 • Tàu đường sắt nhẹ Link (Link light rail) $1.00

Dịch vụ chuyên chở công cộng (PugetPass)

 • Xe buýt Sound Transit Express (ST Express) $36.00
 • Tàu Sounder $36.00
 • Tàu đường sắt nhẹ Link (Link light rail) $36.00

† Giấy Phép Giảm Giá Vé Khu Vực (Regional Reduced Fare Permit) cho hành khách cao niên (từ 65 tuổi trở lên), hành khách khuyết tật, chủ thẻ Medicare và quân nhân Hoa Kỳ có ID.

Các câu hỏi thường gặp

 • King County Metro buses
 • King County Water Taxi
 • Community Transit buses
 • Everett Transit buses
 • Kitsap Transit buses
 • Pierce Transit
 • Seattle Center Monorail
 • Seattle Streetcar
 • Sound Transit Link light rail
 • Sound Transit Regional Express buses
 • Sounder Trains

Other agencies may accept the ORCA LIFT card, but you will need to pay a regular (not discounted) adult fare for transit aboard those vehicles. You can pay that fare with your card’s E-purse value or a PugetPass that you have loaded.

You will be credited the trip value of your PugetPass and will have to make up the difference with E-purse funds.


There is no initial card fee for qualified riders. If your ORCA LIFT card is lost, stolen or damaged, replacement cards cost $3. You are responsible for the cost to load E-purse or monthly passes to the card.


The ORCA LIFT card is good for two years from the time you receive it. Your card’s expiration date is printed on the back. If your card expires, you can apply to renew it for another two years by following the application process. Visit the Reduced Fare Portal for details.


You may use your ORCA LIFT card until it expires. When your card expires, simply reapply for the program or use your card to pay a regular Adult fare.


Youth 18 and under are able to ride most transit in our region at no cost. Visit myORCA.com for more information.

If you lose your ORCA LIFT card, report it right away. Your old card will then be locked and no longer valid for fare payment. Any valid E-purse or passes previously loaded onto your old card can be transferred to your new one.

Replace your card:

If you don’t have enough money to cover your next trip, the ORCA LIFT card will allow you to travel with a negative balance of up to -$2.75.

Just tap your ORCA card when boarding and you can pay the fare back before your next trip, when you reload your E-purse or PugetPass.

You can reload your card online at myORCA.com, with the myORCA app or at one of the many locations where ORCA cards are sold. To find a location near you, visit our retail map on myORCA.com

expand_less