Skip to main content

Vé năm được trợ cấp

Với vé năm được trợ cấp, quý vị có thể đi các phương tiện công cộng của Metro Quận King, Sound Transit và Everett Transit hoàn toàn miễn phí. Hãy kiểm tra ngay hôm nay để xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không.

Điều kiện

Cư dân quận King, Pierce và Snohomish đã đăng ký vào một trong sáu chương trình phúc lợi của tiểu bang được nhận vé năm được trợ cấp để đi lại trên các phương tiện công cộng của Metro Quận King, Everett Transit và Sound Transit. Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn, hãy đăng ký ‎ để nhận vé năm được trợ cấp tại Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội (Department of Social and Health Services, DSHS), Sở Y Tế Công Cộng (Public Health) và Dịch Vụ Cộng Đồng Công Giáo (Catholic Community Services).

Sáu chương trình phúc lợi của tiểu bang

 • Chương Trình Hỗ Trợ Tạm Thời cho Gia Đình Khó Khăn (Temporary Assistance for Needy Families, TANF)/Chương Trình Hỗ Trợ Gia Đình của Tiểu Bang (State Family Assistance, SFA)
 • Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Mặt cho Người Tị Nạn (Refugee Cash Assistance, RCA)
 • Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Mặt cho Người Cao Niên, Người Khiếm Thị, hoặc Người Khuyết Tật (Aged, Blind, or Disabled Cash Assistance, ABD)
 • Chương Trình Hỗ Trợ Phụ Nữ Có Thai (Pregnant Women Assistance, PWA)
  Xin đừng nhầm lẫn với chương trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt dành cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC) hay chương trình Y Tế Thai Sản (Pregnancy Medical)
 • Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI)
  Xin đừng nhầm lẫn với chương trình Thu Nhập An Sinh Xã Hội (Social Security Income) hay Bảo Hiểm An Sinh Xã Hội cho Người Khuyết Tật (Social Security Disability Insurance, SSDI)
 • Chương Trình Nhà Ở & Nhu Cầu Thiết Yếu (Housing & Essential Needs, HEN)
  Xin đừng nhầm lẫn với chương trình hỗ trợ nhà ở như Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (Housing and Urban Development, HUD)

Để nộp đơn hoặc tìm hiểu thêm về các chương trình này, vui lòng truy cập washingtonconnection.org hoặc gọi số 877-501-2233.

Cách đăng ký nhận vé năm được trợ cấp

Đăng ký trực tuyến

Truy cập vào Cổng Thông Tin Vé Giảm Giá

Quý vị cần chuẩn bị:

 • Số ProviderOne HOẶC Mã Khách Hàng của DSHS
 • Bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh (được lưu dưới dạng tập tin .jpg, .png, .pdf, .heic)
 • Bản sao thư trợ cấp mới nhất từ DSHS (Thư cấp TANF hoặc HEN là đủ để đáp ứng yêu cầu này.)

Xin lưu ý: Các nhân viên đại diện cho chương trình ORCA LIFT, khi hoàn thành mẫu đơn thay mặt cho khách hàng, có thể trực tiếp kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh thay vì phải tải bản sao lên.

Đăng ký qua điện thoại

Chương Trình Tiếp Cận Dịch Vụ Sức Khỏe Cộng Đồng của Sở Y Tế Công Cộng – Seattle và Quận King

Điện thoại:
800-756-5437

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều
(đóng cửa từ 1:00 đến 2:00 chiều)


Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế (Department of Social and Health Services, DSHS)

Điện thoại:
877-501-2233

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều


Dịch Vụ Cộng Đồng Công Giáo (Catholic Community Services)

Điện thoại:
206-960-1582

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 sáng đến 4:00 chiều

Đăng ký trực tiếp

ORCA LIFT/Public Health Office (ORCA LIFT/Văn Phòng Sở Y Tế Công Cộng)

Địa chỉ:
201 S Jackson St, Seattle, WA 98104

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Năm:
8:30 sáng đến 4:30 chiều
(đóng cửa từ 1:00 đến 2:00 chiều)

Thứ Sáu:
Văn phòng đóng cửa

Thứ Bảy thứ hai và thứ tư trong tháng:
10:00 sáng đến 2:00 chiều
(trừ ngày cuối tuần trong dịp nghỉ lễ)


Federal Way Public Health Storefront (Trung Tâm Y Tế Công Cộng Federal Way)

Địa chỉ:
1640 S 318th Pl, Suite B, Federal Way, WA 98003

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Năm:
8:30 sáng đến 5:00 chiều

Thứ Sáu:
Văn phòng đóng cửa

Thứ Bảy thứ nhất, thứ ba và thứ năm trong tháng:
10:00 sáng đến 2:00 chiều
(trừ ngày cuối tuần trong dịp nghỉ lễ)


Catholic Community Services - Randolph Carter Center (Dịch Vụ Cộng Đồng Công Giáo - Trung Tâm Randolph Carter)

Địa chỉ:
100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu:
9:00 sáng đến 4:00 chiều

Thứ Tư:
9:00 sáng đến 12:00 trưa

Cách sử dụng thẻ khi đi phương tiện công cộng

CHẠM THẺ VÀO MÁY ĐỌC THẺ KHI LÊN PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG

Khi quý vị lên phương tiện công cộng, chạm thẻ ORCA vào máy đọc thẻ ở trong xe.

CHẠM THẺ VÀO MÁY ĐỌC THẺ TRƯỚC KHI LÊN PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG

Trước khi lên tàu đường sắt nhẹ Link (Link light rail), xe buýt RapidRide, tàu Sounder, Tàu Một Đường Ray Seattle Center (Seattle Center Monorail) và Xe Điện Seattle (Seattle Streetcar), chạm thẻ ORCA vào máy đọc thẻ màu vàng ở bên ngoài/trên thềm lên xuống. Khi rời khỏi tàu Link và Sounder, chạm lại thẻ ORCA vào máy đọc thẻ để kết thúc chuyến đi.

QUÉT THẺ

Khi lên Taxi Nước (Water Taxi), Metro Flex và Trailhead Direct, nhân viên phụ trách hành khách hoặc nhân viên thu tiền sẽ quét thẻ của quý vị.

Cách sử dụng các hệ thống chuyên chở công cộng khác

Vé năm được trợ cấp của quý vị sẽ chỉ bao gồm tiền vé trên một số hệ thống chuyên chở công cộng nhất định. Hãy xem những phương tiện mà quý vị được sử dụng ở dưới đây. Để sử dụng các hệ thống khác (Community Transit, Kitsap Transit, Pierce Transit, Phà Tiểu Bang Washington), quý vị sẽ phải thanh toán giá vé cho mình bằng cách nạp tiền từ ví điện tử (E-purse) vào thẻ trước khi đi. Quý vị sẽ được áp dụng giá vé ORCA LIFT khi sử dụng dịch vụ của hầu hết các hãng chuyên chở công cộng khi đi lại trong vùng Puget Sound.

Thông tin về ví điện tử (E-purse)

Quý vị có thể sử dụng thẻ trên những phương tiện công cộng nào

Quý vị được hỗ trợ 100% giá vé khi sử dụng vé năm được trợ cấp để đi các phương tiện sau đây. Đối với các dịch vụ chuyên chở công cộng khác, quý vị có thể hưởng giá vé giảm khi sử dụng ví điện tử (E-purse).

Các câu hỏi thường gặp

Quý vị có thể nạp tiền vào ví điện tử (E-purse) vào cùng thẻ ORCA đó để được hưởng mức giá ORCA LIFT thấp hơn trên các phương tiện công cộng của Community Transit, Kitsap Transit và Pierce Transit. Tìm hiểu về cách nạp tiền từ ví điện tử vào thẻ. Nếu quý vị có thắc mắc về cách nạp tiền vào ví điện tử, xin gọi số 206-553-3000.

Quý vị có thể chuyển tuyến miễn phí giữa các phương tiện của các cơ quan có tham gia chương trình (Metro, Everett Transit, Sound Transit, Tàu Điện Một Đường Ray Seattle Center [Seattle Center Monorail] và Xe Điện Seattle [Seattle Streetcar])—chỉ cần chạm thẻ ORCA vào máy đọc thẻ cho mỗi lần chuyển tuyến. Nếu quý vị cần đi phương tiện công cộng của cơ quan khác, quý vị sẽ cần nạp tiền vào thẻ ORCA của mình bằng ví điện tử (E-purse). Sau khi nạp tiền vào thẻ, quý vị có thể chạm thẻ vào máy đọc thẻ để đi các phương tiện của bất kỳ cơ quan chuyên chở công cộng nào và chuyển tuyến sang hệ thống khác trong vòng hai giờ đồng hồ.

Không, thẻ ORCA LIFT thông thường và thẻ ORCA LIFT đã nạp vé năm được trợ cấp không có gì khác nhau về hình thức.

Quý vị sẽ cần làm thẻ ORCA LIFT mới khi đăng ký nhận vé năm được trợ cấp. Thẻ hiện tại của quý vị sẽ bị khóa trong vòng 7 ngày.

 • Số dư chưa sử dụng sẽ được chuyển sang thẻ ORCA LIFT mới và quý vị có thể sử dụng giống như E-purse khi đi trên phương tiện của các cơ quan chuyên chở công cộng khác.
 • Nếu thẻ ORCA LIFT hiện tại của quý vị có PugetPass, thẻ đó sẽ bị khóa vào đầu tháng tiếp theo.

Tất cả các chủ thẻ RRFP muốn đăng ký vào chương trình vé năm được trợ cấp sẽ cần làm thẻ ORCA LIFT mới, có hiệu lực hơn 2 năm.

Nếu thẻ RRFP của quý vị còn hiệu lực ít nhất 12 tháng nữa, quý vị có thể chọn một trong hai phương án sau:

 • Nạp vé năm được trợ cấp vào thẻ ORCA LIFT và giữ nguyên thẻ RRFP của quý vị.
 • Yêu cầu nạp vé năm được trợ cấp vào thẻ RRFP mới và giữ thẻ ORCA LIFT hiện tại như một thẻ ORCA LIFT thông thường (không nạp vé năm được trợ cấp).

Vui lòng liên lạc với DSHS theo số 877-501-2233 để xem quý vị có đủ điều kiện đăng ký vào các chương trình phúc lợi của tiểu bang không.

Điều kiện để tham gia sáu chương trình phúc lợi tiểu bang là thu nhập phải ở mức hoặc thấp hơn 80% mức nghèo theo tiêu chuẩn liên bang, và đáp ứng các yêu cầu khác. Mỗi chương trình có những yêu cầu riêng và có thể phụ thuộc vào các yếu tố như ngân sách sẵn có.

Không. Điều kiện tham gia hiện tại yêu cầu bắt buộc phải đăng ký vào một trong số sáu chương trình phúc lợi của tiểu bang. Metro sẽ sử dụng dữ liệu đánh giá của chương trình, sẽ có vào giữa năm 2024, để xác định các thay đổi của chương trình, bao gồm khả năng mở rộng trong tương lai. Vui lòng xem lại trang này để biết thông tin cập nhật.

Quý vị có thể đủ điều kiện để được cấp thẻ ORCA LIFT hoặc RRFP để sử dụng dịch vụ của Metro Quận King và các dịch vụ giao thông công cộng khác trong vùng Puget Sound với giá vé giảm. Vui lòng truy cập myORCA để tìm mức giá vé ORCA phù hợp với quý vị.

Thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống có thể sử dụng miễn phí hầu hết các dịch vụ chuyên chở công cộng trong khu vực.

Sẽ không có gì thay đổi cho tới khi quý vị cần đăng ký lại sau 12 tháng. Quý vị có thể tiếp tục sử dụng thẻ ORCA LIFT để đi lại với giá vé giảm cho đến ngày được in màu đỏ ở mặt sau thẻ, bất kể thu nhập của quý vị có thay đổi hay không. Vé năm được trợ cấp sẽ có hiệu lực tối đa 12 tháng, bất kể tình trạng đăng ký của quý vị trong một trong những chương trình phúc lợi có thay đổi hay không.

Quý vị đủ điều kiện được gia hạn vé năm được trợ cấp nếu vé hiện tại sẽ hết hạn trong vòng một tháng tới và quý vị vẫn đang được đăng ký ở một trong sáu chương trình phúc lợi tiểu bang đủ tiêu chuẩn. Quý vị có thể nộp đơn xin gia hạn vé năm được trợ cấp theo bất kỳ phương thức nào nêu trên, trong phần “Cách đăng ký”. Nếu quý ‎vị gia hạn vé năm được trợ cấp, quý vị sẽ được nhận một vé theo năm nữa, được nạp vào cùng thẻ cũ.

Nếu quý‎ vị không còn đủ tiêu chuẩn để nhận vé năm được trợ cấp, quý vị vẫn có thể sử dụng thẻ ORCA LIFT để sử dụng phương tiện công cộng với giá vé giảm, cho tới ngày được ghi trên mặt sau thẻ ORCA LIFT. Quý vị có thể nạp tiền trực tuyến tại trang myORCA.com, trực tiếp tại văn phòng dịch vụ khách hàng ORCA, tại một điểm bán lẻ có tham gia chương trình hoặc tại máy bán vé tự động. Quý vị cũng có thể nạp tiền hoặc tìm hiểu thêm về cách nạp tiền vào thẻ bằng cách gọi tới Tổng Đài của Metro theo số 206-553-3000.

Để thay thế thẻ ORCA LIFT hoặc RRFP đã được nạp vé năm được trợ cấp, khách hàng nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ vé giảm giá của Metro theo số 206-477-4200. Phần còn lại của vé năm được trợ cấp sẽ được chuyển sang thẻ ORCA LIFT hoặc RRFP mới của khách hàng.

Khách hàng có thể yêu cầu thẻ thay thế được gửi đến địa chỉ của mình hoặc có thể sắp xếp để đến nhận thẻ thay thế tại Văn Phòng Bán Vé của Metro (Metro Pass Sales Office) ở King Street Center. Thẻ thay thế sẽ được cung cấp miễn phí cho khách hàng.

Thông tin cơ bản

Về chương trình

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngân sách từ Hội Đồng Quận King năm 2019-2020, Metro đã nỗ lực thiết lập một chương trình giá vé dựa trên thu nhập mới dành cho những người không đủ khả năng chi trả cho các lựa chọn vé giảm giá khác. Để tạo ra một kế hoạch triển khai đảm bảo tính công bằng, Metro đã hợp tác với một nhóm cố vấn từ các bên liên quan, ưu tiên đáp ứng nhu cầu di chuyển của các nhóm dân cư ưu tiên, bao gồm người da màu, cư dân có thu nhập thấp, các cộng đồng không nói tiếng Anh hoặc có vốn tiếng Anh hạn chế, và người nhập cư và người tị nạn. Quá trình đánh giá nghiêm ngặt của Metro, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024, sẽ định hướng việc điều chỉnh chương trình trong tương lai.

 

expand_less