Skip to main content

Vé năm được trợ cấp

Với vé năm được trợ cấp, quý vị có thể đi các phương tiện công cộng của Metro Quận King, Sound Transit và Everett Transit hoàn toàn miễn phí. Hãy kiểm tra ngay hôm nay để xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không.

Điều kiện

Cư dân quận King, Pierce và Snohomish đã đăng ký vào một trong sáu chương trình phúc lợi của tiểu bang được nhận vé năm được trợ cấp để đi lại trên các phương tiện công cộng của Metro Quận King, Everett Transit và Sound Transit. Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn, hãy đăng ký ‎ để nhận vé năm được trợ cấp tại Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội (Department of Social and Health Services, DSHS), Sở Y Tế Công Cộng (Public Health) và Dịch Vụ Cộng Đồng Công Giáo (Catholic Community Services).

Sáu chương trình phúc lợi của tiểu bang

 • Chương Trình Hỗ Trợ Tạm Thời cho Gia Đình Khó Khăn (Temporary Assistance for Needy Families, TANF)/Chương Trình Hỗ Trợ Gia Đình của Tiểu Bang (State Family Assistance, SFA)
 • Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Mặt cho Người Tị Nạn (Refugee Cash Assistance, RCA)
 • Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Mặt cho Người Cao Niên, Người Khiếm Thị, hoặc Người Khuyết Tật (Aged, Blind, or Disabled Cash Assistance, ABD)
 • Chương Trình Hỗ Trợ Phụ Nữ Có Thai (Pregnant Women Assistance, PWA)
  Xin đừng nhầm lẫn với chương trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt dành cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC) hay chương trình Y Tế Thai Sản (Pregnancy Medical)
 • Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI)
  Xin đừng nhầm lẫn với chương trình Thu Nhập An Sinh Xã Hội (Social Security Income) hay Bảo Hiểm An Sinh Xã Hội cho Người Khuyết Tật (Social Security Disability Insurance, SSDI)
 • Chương Trình Nhà Ở & Nhu Cầu Thiết Yếu (Housing & Essential Needs, HEN)
  Xin đừng nhầm lẫn với chương trình hỗ trợ nhà ở như Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (Housing and Urban Development, HUD)

Để nộp đơn hoặc tìm hiểu thêm về các chương trình này, vui lòng truy cập washingtonconnection.org hoặc gọi số 877-501-2233.

Cách đăng ký nhận vé năm được trợ cấp

Đăng ký trực tuyến

Truy cập vào Cổng Thông Tin Vé Giảm Giá

Quý vị cần chuẩn bị:

 • Số ProviderOne HOẶC Mã Khách Hàng của DSHS
 • Bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh (được lưu dưới dạng tập tin .jpg, .png, .pdf, .heic)
 • Bản sao thư trợ cấp mới nhất từ DSHS (Thư cấp TANF hoặc HEN là đủ để đáp ứng yêu cầu này.)

Xin lưu ý: Các nhân viên đại diện cho chương trình ORCA LIFT, khi hoàn thành mẫu đơn thay mặt cho khách hàng, có thể trực tiếp kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh thay vì phải tải bản sao lên.

Đăng ký qua điện thoại

Chương Trình Tiếp Cận Dịch Vụ Sức Khỏe Cộng Đồng của Sở Y Tế Công Cộng – Seattle và Quận King

Điện thoại:
800-756-5437

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều
(đóng cửa từ 1:00 đến 2:00 chiều)


Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế (Department of Social and Health Services, DSHS)

Điện thoại:
877-501-2233

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều


Dịch Vụ Cộng Đồng Công Giáo (Catholic Community Services)

Điện thoại:
206-960-1582

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 sáng đến 4:00 chiều

Đăng ký trực tiếp

ORCA LIFT/Public Health Office (ORCA LIFT/Văn Phòng Sở Y Tế Công Cộng)

Địa chỉ:
201 S Jackson St, Seattle, WA 98104

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Năm:
8:30 sáng đến 4:30 chiều
(đóng cửa từ 1:00 đến 2:00 chiều)

Thứ Sáu:
Văn phòng đóng cửa

Thứ Bảy thứ hai và thứ tư trong tháng:
10:00 sáng đến 2:00 chiều
(trừ ngày cuối tuần trong dịp nghỉ lễ)


Federal Way Public Health Storefront (Trung Tâm Y Tế Công Cộng Federal Way)

Địa chỉ:
1640 S 318th Pl, Suite B, Federal Way, WA 98003

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Năm:
8:30 sáng đến 5:00 chiều

Thứ Sáu:
Văn phòng đóng cửa

Thứ Bảy thứ nhất, thứ ba và thứ năm trong tháng:
10:00 sáng đến 2:00 chiều
(trừ ngày cuối tuần trong dịp nghỉ lễ)


Catholic Community Services - Randolph Carter Center (Dịch Vụ Cộng Đồng Công Giáo - Trung Tâm Randolph Carter)

Địa chỉ:
100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu:
9:00 sáng đến 4:00 chiều

Thứ Tư:
9:00 sáng đến 12:00 trưa

Cách sử dụng thẻ khi đi phương tiện công cộng

CHẠM THẺ VÀO MÁY ĐỌC THẺ KHI LÊN PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG

Khi quý vị lên phương tiện công cộng, chạm thẻ ORCA vào máy đọc thẻ ở trong xe.

CHẠM THẺ VÀO MÁY ĐỌC THẺ TRƯỚC KHI LÊN PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG

Trước khi lên tàu đường sắt nhẹ Link (Link light rail), xe buýt RapidRide, tàu Sounder, Tàu Một Đường Ray Seattle Center (Seattle Center Monorail) và Xe Điện Seattle (Seattle Streetcar), chạm thẻ ORCA vào máy đọc thẻ màu vàng ở bên ngoài/trên thềm lên xuống. Khi rời khỏi tàu Link và Sounder, chạm lại thẻ ORCA vào máy đọc thẻ để kết thúc chuyến đi.

QUÉT THẺ

Khi lên Taxi Nước (Water Taxi), Metro Flex và Trailhead Direct, nhân viên phụ trách hành khách hoặc nhân viên thu tiền sẽ quét thẻ của quý vị.

Cách sử dụng các hệ thống chuyên chở công cộng khác

Vé năm được trợ cấp của quý vị sẽ chỉ bao gồm tiền vé trên một số hệ thống chuyên chở công cộng nhất định. Hãy xem những phương tiện mà quý vị được sử dụng ở dưới đây. Để sử dụng các hệ thống khác (Community Transit, Kitsap Transit, Pierce Transit, Phà Tiểu Bang Washington), quý vị sẽ phải thanh toán giá vé cho mình bằng cách nạp tiền từ ví điện tử (E-purse) vào thẻ trước khi đi. Quý vị sẽ được áp dụng giá vé ORCA LIFT khi sử dụng dịch vụ của hầu hết các hãng chuyên chở công cộng khi đi lại trong vùng Puget Sound.

Thông tin về ví điện tử (E-purse)

Quý vị có thể sử dụng thẻ trên những phương tiện công cộng nào

Quý vị được hỗ trợ 100% giá vé khi sử dụng vé năm được trợ cấp để đi các phương tiện sau đây. Đối với các dịch vụ chuyên chở công cộng khác, quý vị có thể hưởng giá vé giảm khi sử dụng ví điện tử (E-purse).

Các câu hỏi thường gặp

You can add E-purse value to your same ORCA card and receive the lower ORCA LIFT rate on Community Transit, Kitsap Transit and Pierce Transit. Learn about how to add E-purse value to your card. If you have questions about how to add E-purse, call 206-553-3000.

You can transfer between participating agencies (Metro, Everett Transit, Sound Transit, Seattle Center Monorail and Seattle Streetcar) free of charge—just be sure to tap your ORCA card each time. If you need to travel on another transit agency, you will need to load your ORCA card with E-purse funds. Once you’ve loaded the card, you can tap it on any transit agency and transfer to other systems within two hours.

No, there is no visible difference between a regular ORCA LIFT card and an ORCA LIFT card loaded with a subsidized annual pass.

You will need to get a new ORCA LIFT card when you enroll in the subsidized annual pass. Your current cards will be blocked within 7 days.

 • Any unused funds will be transferred to your new ORCA LIFT card and you can use those funds as E-purse to ride on other transit agencies.
 • If your current ORCA LIFT card has a PugetPass, that card will be blocked at the start of the next month.

All RRFP cardholders that choose to enroll in the subsidized annual pass program will also need to get a new ORCA LIFT card, valid for 2+ years.

If your RRFP card is valid for at least another 12 months, you can choose one of two options:

 • Have the subsidized annual pass added onto your ORCA LIFT card and keep your RRFP card as is.
 • Request to add the subsidized annual pass onto a new RRFP card and keep your ORCA LIFT card as a regular ORCA LIFT card (without a subsidized annual pass).

Contact DSHS at 877-501-2233 to see if you are eligible to enroll in the state benefit programs.

Eligibility for the six state benefit programs requires income at or below 80% of the federal poverty line, plus more requirements. Requirements are unique to each program and may include factors such as available funds.

No. Eligibility is currently tied to enrollment in one of the six state benefit programs. Metro will use program evaluation data, available in mid-2024, to determine program changes, including future expansions. Check back here for updates.

You may be eligible to obtain an ORCA LIFT or RRFP card to ride King County Metro and other transit services around the Puget Sound at reduced fares. Visit myORCA to find the right ORCA fare for you.

Youth 18 and under are able to ride free on most transit in our region.

Nothing will change until you need to re-enroll after 12 months. An ORCA LIFT card can continue to be used to ride at a reduced fare until the date printed in red on the back of the card, regardless if your income changes. The subsidized annual pass will be valid for up to 12 months, regardless of whether your enrollment status in one of the benefit programs changes.

You are eligible to renew your subsidized annual pass if your current subsidized annual pass will expire within one month and you are still enrolled in one of the six qualifying state benefit programs. You can apply to renew your subsidized annual pass by any of the options listed above in the “How to apply” section. If you renew your subsidized annual pass, you will get another annual pass added onto your same card.

If you no longer qualify for the subsidized annual pass, you can still use your ORCA LIFT card to ride transit at a reduced fare, until the date written on the back of your ORCA LIFT card. You can load value online at myORCA.com, in person at an ORCA customer service office, at a participating retailer or at a ticket vending machine. You can also load value or find out more information on how to load value onto your card by calling Metro’s Call Center at 206-553-3000.

To replace an ORCA LIFT or RRFP card that was loaded with the subsidized annual pass, customers should contact Metro’s reduced fare phone number at 206-477-4200. The remainder of the subsidized annual pass will transfer onto their replacement ORCA LIFT or RRFP card.

Customers can choose to have their replacement card mailed to them or can arrange to pick up their replacement card once it's ready at the King Street Center Metro Pass Sales Office. Replacement cards will be offered at no cost to customers.

Thông tin cơ bản

Về chương trình

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngân sách từ Hội Đồng Quận King năm 2019-2020, Metro đã nỗ lực thiết lập một chương trình giá vé dựa trên thu nhập mới dành cho những người không đủ khả năng chi trả cho các lựa chọn vé giảm giá khác. Để tạo ra một kế hoạch triển khai đảm bảo tính công bằng, Metro đã hợp tác với một nhóm cố vấn từ các bên liên quan, ưu tiên đáp ứng nhu cầu di chuyển của các nhóm dân cư ưu tiên, bao gồm người da màu, cư dân có thu nhập thấp, các cộng đồng không nói tiếng Anh hoặc có vốn tiếng Anh hạn chế, và người nhập cư và người tị nạn. Quá trình đánh giá nghiêm ngặt của Metro, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024, sẽ định hướng việc điều chỉnh chương trình trong tương lai.

 

expand_less