Skip to main content

Lynnwood Link Connections

Khi Link light rail mở rộng đến Lynnwood, dự án di chuyển Lynnwood Link Connections sẽ giải quyết những nhu cầu luôn thay đổi và cải thiện lựa chọn di chuyển cho các cộng đồng ở phía tây bắc King County và phía tây nam Snohomish County. Metro phối hợp với Sound Transit (trang Tiếng Anh)Community Transit (trang Tiếng Anh), trong số những đối tác khác, để điều phối các tuyến đường xe buýt dựa trên ý kiến phản hồi từ các cộng đồng.

Tổng quan dự án

Vào năm 2024 và 2026, Sound Transit sẽ mở rộng Link light rail để đưa vào năm trạm mới tại Seattle, Shoreline, Mountlake Terrace và Lynnwood. Ngoài các trạm tàu điện mới, Sound Transit có thể thay đổi ST 522 Express route để khớp với dịch vụ Bus Rapid Transit theo kế hoạch giữa Bothell và Shoreline vào đầu năm 2025.

Để chuẩn bị cho việc mở rộng dịch vụ Link light rail đến Lynnwood Transit Center và khả năng thay đổi thành dịch vụ ST 522 Express nhằm đáp ứng những nhu cầu di chuyển không ngừng thay đổi và cải thiện khả năng di chuyển cho các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ trước đây, Metro đang bắt đầu dự án vận chuyển ở phía tây bắc King County, thường phục vụ các cộng đồng ở Bắc Seattle, Shoreline, Lake Forest Park, Kenmore, Bothell và Mountlake Terrace. Dự án này sẽ cung cấp mạng lưới vận chuyển mới nhất kết nối với Sound Transit Link light rail cũng như tích hợp với các dịch vụ Sound Transit và Community Transit. Dự án sẽ được hoàn thành với sự phối hợp cùng Sound Transit, Seattle Department of Transportation (SDOT, Sở Giao Thông Seattle), City of Shoreline, Community Transit và các đối tác khác.

Các tuyến đường của dự án

Những tuyến đường sau đây sẽ được tìm hiểu về những thay đổi tiềm năng khi thực hiện Dự án Lynnwood Link Connections.

 • Các tuyến đường Metro: 5, 16X, 20, 28, 45, 64, 65, 67, 73, 75, 301, 302, 303, 304, 320, 322, 330, 331, 345, 346, 347, 348, 372
 • Tuyến Sound Transit Express: 522

Mục tiêu của dự án

Thông qua dự án Lynnwood Link Connections, Metro mong muốn:

 1. Cải thiện việc đi lại cho các cộng đồng ưu tiên (như được định nghĩa bởi Mobility Framework (trang Tiếng Anh)), họ là một phần quan trọng trong cơ sở khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của chúng tôi.
 2. Cung cấp thông tin, gắn kết và cho phép một cách công bằng khách hàng hiện tại và tiềm năng đi lại trong khu vực dự án.
 3. Cung cấp dịch vụ tích hợp đáp ứng việc mở rộng hệ thống Link, thay đổi mạng lưới phương tiện giao thông công cộng và nhu cầu của cộng đồng
 4. Cải thiện tính hiệu quả, hiệu suất và tính bền vững môi trường của hệ thống phương tiện giao thông công cộng.

Equity Impact Review

Dự án Lynnwood Link Connections sẽ bao gồm nghiên cứu Equity Impact Review (EIR, Đánh giá tác động công bằng) để đảm bảo những thay đổi tuyến đường đề xuất sẽ cải thiện khả năng di chuyển và tiếp cận phương tiện giao thông cho các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ trước đây tại King County. Ở từng giai đoạn trong quy trình kế hoạch, Metro sẽ xem xét dữ liệu kỹ thuật và kết quả từ sự gắn kết với các cộng đồng ưu tiên để hiểu rõ tác động dự kiến đối với các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ và thông báo về các quyết định lập kế hoạch. Việc gắn kết công chúng và các nội dung tóm tắt của EIR sẽ được chia sẻ sau Giai Đoạn 3 gắn kết trong phần Quy Trình và Thời Gian dưới đây.

Ưu Tiên Di Chuyển

Trong Giai Đoạn 1, chúng tôi đã nhận được phản hồi trực tiếp từ các cuộc khảo sát, cuộc trò chuyện với Community-Based Organizations (CBOs, Tổ Chức tại Cộng Đồng) và ý kiến đóng góp từ Partner Review và Mobility Boards. Chúng tôi đã xem xét thông tin phản hồi, tìm ra các chủ đề chung và tóm tắt ưu tiên sau đây được sử dụng để tạo ra các tuyến xe buýt mới tiềm năng.

Xây dựng các kết nối giao thông mới và cải thiện từ đông sang tây.
Cung cấp phương tiện trung chuyển đến/từ các điểm đến quan trọng, do cộng đồng xác định, nơi các nhóm dân cư ưu tiên đang sinh sống và các địa điểm có kế hoạch phát triển nhà ở dày đặc vào năm 2026.
Cải thiện dịch vụ trung chuyển ban đêm phục vụ các điểm đến chính và quan trọng.
Duy trì và cải thiện tần suất trên các tuyến đường kết nối đến/từ các điểm đến chính và/hoặc phương tiện trung chuyển thường xuyên công suất cao (RapidRide, Link, Route 522 BRT, v.v.)
Cải thiện dịch vụ trung chuyển cuối tuần phục vụ các điểm đến chính và quan trọng.
Đảm bảo dịch vụ trung chuyển thuận tiện, dễ tiếp cận, đáng tin cậy và liền mạch nhất có thể cho tất cả hành khách, đặc biệt là nhóm dân số ưu tiên.

Đề xuất mạng lưới xe buýt cuối cùng

Sắc Lệnh về Lynnwood Link Connections đã được Hội Đồng King County nhất trí thông qua vào ngày 26 tháng 3.

Metro đang chuẩn bị tiếp cận và liên lạc với hành khách trước khi dịch vụ mới dự kiến bắt đầu vào ngày 14 tháng 9 năm 2024.

Trải qua quy trình gắn kết ba giai đoạn, Metro đã phát triển đề xuất mạng lưới xe buýt cuối cùng sẽ bắt đầu mở dọc theo phần mở rộng Link light rail đến Lynnwood vào mùa Thu năm 2024.

Đề xuất mạng lưới xe buýt cuối cùng có nhiều cải thiện nhằm giúp giải quyết những vấn đề ưu tiên di chuyển trong cộng đồng được xác định trong North King County. Trong từng giai đoạn gắn kết, Metro đã thực hiện các thay đổi nhằm giải quyết ý kiến phản hồi của cộng đồng và đối tác, nhất là từ các nhóm dân cư ưu tiên. Mobility Board (Ban phụ trách di chuyển) Lynnwood Link giúp Metro ưu tiên ý kiến phản hồi của cộng đồng để cải tiến đề xuất mạng lưới, chọn các phương án lộ trình và mức phục vụ, và bỏ phiếu nhất trí để phê duyệt mạng lưới được đề xuất cuối cùng vào tháng 10 năm 2023.

Những điểm nổi bật của mạng lưới xe buýt cuối cùng trong khu vực dự án bao gồm:

 • Tăng tổng số chuyến ngày thường (+9%) và tổng số chuyến cuối tuần (+32%)
 • Tăng số chuyến buổi tối (+43%) sau 10pm
 • Tăng quãng thời gian phục vụ vào ngày thường (+68 phút) và các lộ trình ngày thường (+78 phút)
 • Tăng ba lộ trình thường xuyên, và bốn lộ trình hiện tại với tần suất được cải thiện
 • Ba lộ trình đông-tây mới và ba lộ trình đông-tây được cải thiện

Ngoài những thay đổi được đề xuất cho mạng lưới xe buýt, Metro sẽ đưa vào khu vực Metro Flex mới theo yêu cầu tại Lake Forest Park, north Kenmore, Brier và southeast Mountlake Terrace. Dịch vụ này sẽ tạo các điểm kết nối được cải thiện đến các điểm đến trong cộng đồng, trường học và các dịch vụ phương tiện di chuyển khác bao gồm Link light rail và Bus Rapid Transit trong tương lai.

Những thay đổi được đề xuất ở:

 • Cải thiện kết nối đông/tây, với dịch vụ mới, thường xuyên cả ngày trên N 145th (Route 72, 333 và 522 BRT), dịch vụ mới liên tục trên 125th đến 130th (Route 77 mới) và kết nối mới giữa Lake City, Northgate và Greenwood (Route 61 mới).
 • Nhiều kết nối mới giữa Lake City và Link bao gồm các kết nối dưới đây:
  • Shoreline South/148th: Routes 65, 72 và 522 BRT
  • NE 130th Street Station: Route 77
  • Northgate Station: Routes 61, 67, 75, 322, và 348
  • Roosevelt Station: Routes 67 và 77
  • University of Washington Station: Routes 65, 67, 72, 75 và 77.
 • Dịch vụ mới phục vụ cả ngày trên Lake City Way, kết nối Roosevelt Station và University of Washington (Route 77 mới).
 • Tiếp tục kết nối từ phía bắc Lake City đến Nathan Hale High School và Jane Addams Middle School (Route 65) và kết nối mới từ Pinehurst (Route 77 mới).
 • Tiếp tục cung cấp dịch vụ tới Sanford Hildebrant Towers, với kết nối mới tới Shoreline Place và Shoreline South/148th Station (Route 345 được điều chỉnh).
 • Dịch vụ trực tiếp tới Ingraham High School (Route 365 mới).
 • Dịch vụ thường xuyên từ Northgate tới North Seattle College và Northwest Hospital (Route 345 được điều chỉnh và Route 365 mới).
 • Dịch vụ thường xuyên trong giờ cao điểm từ Northgate Station đến downtown Seattle và First Hill, với dịch vụ mới đến South Lake Union (các route 303, 322 được điều chỉnh)
 • Tiếp tục dịch vụ thường xuyên tới trung tâm thành phố Seattle thông qua Link, tuyến 5, 40, 62 và RapidRide D cũng như E Line.
 • Một số tuyến trong khu vực yêu cầu phối hợp thêm với Thành Phố Seattle.
 • Cải thiện kết nối đông/tây, với dịch vụ mới, thường xuyên cả ngày trên N 145th (route 72, 333 và 522 BRT) và N 175th (Route 333), cũng như cải thiện dịch vụ trên N 185th (Route 348) và N 155th (Route 345).
 • Tiếp tục dịch vụ thường xuyên tới trung tâm thành phố Seattle thông qua Link, Route 5 và RapidRide E Line.
 • Các tuyến đường mới thường xuyên, phục vụ cả ngày, kết nối tới Link (routes 72, 333, 348 và 522 BRT).
 • Cải thiện các kết nối đến Shoreline Community College với Route 333 mới, cung cấp dịch vụ thường xuyên cả ngày từ Shoreline South/148th Station và Route 331 được điều chỉnh, kết nối từ Mountlake Terrace Station và cung cấp dịch vụ muộn hơn vào buổi tối.
 • Cải thiện dịch vụ tới Shorewood High School (Route 333 mới và Route 331 được điều chỉnh) và Shorecrest High School (Route 65 được điều chỉnh).
 • Tiếp tục dịch vụ trên 5th Ave NE giữa Shoreline South/148th Station và Shoreline North/185th Station, kết nối trực tiếp đến Link (Route 365 mới).
 • Tiếp tục dịch vụ trên Meridian Ave N giữa Aurora Village Transit Center và Shoreline South/148th Station, phục vụ King County District Court và North Base của Metro (Route 346 được điều chỉnh).
 • Nhiều dịch vụ trực tiếp hơn tới Shoreline Place và NW School for Deaf and Hard-–of–Hearing (Route 345 được điều chỉnh).
 • Tiếp tục các kết nối cả ngày tới Northwest Hospital và North Seattle College (Route 345 được điều chỉnh và Route 365 mới).
 • Tiếp tục dịch vụ trong giờ cao điểm giữa Aurora Village, Northgate, downtown Seattle, và First Hill, với dịch vụ mới đến South Lake Union (Route 303).

bao gồm Mountlake Terrace, Lake Forest Park, Kenmore và Bothell

 • Kết nối mới tới Mountlake Terrace Station, kéo dài tới University of Washington Bothell, cũng như cải thiện dịch vụ buổi tối và cuối tuần (Route 331 được điều chỉnh).
 • Kết nối mới, nhanh chóng và thường xuyên từ Bothell, Kenmore và Lake Forest Park đến Shoreline South/148th Link Station (Sound Transit Route 522 Bus Rapid Transit).
 • Khu vực dịch vụ Metro Flex mới tại phía bắc Kenmore, bắc Lake Forest Park và đông nam Mountlake Terrace. Dịch vụ theo yêu cầu này sẽ kết nối tới Mountlake Terrace Station, Route 522 BRT, Lake Forest Park Town Center, Kenmore Park–and–Ride và nhiều khu vực khác.
 • Dịch vụ cả ngày mới, thường xuyên từ Mountlake Terrace đến các địa điểm chính tại Shoreline (Route 333).
 • Dịch vụ trong giờ cao điểm giữa Kenmore, Lake City, Northgate, downtown Seattle và First Hill, với dịch vụ mới đến South Lake Union (Route 322 được điều chỉnh).
 • Dịch vụ thường xuyên và nhanh chóng hơn giữa các khuôn viên trường University of Washington Bothell và Seattle sẽ được cung cấp bởi Route 522 BRT và chuyển sang Link light rail tại Shoreline South/148th Station hoặc chuyển sang Route 72 mới, thường xuyên tại 145th.

Lộ trình mạng lưới xe buýt cuối cùng

Bản đồ và chi tiết tuyến đường mạng lưới cuối cùng có trong mỗi tờ bên dưới.

Tuyến (PDF)
Mô tả

Shoreline CC đến Downtown Seattle Qua Greenwood Ave N
Không có sự thay đổi đối với tuyến đường hiện tại

Crown Hill đến Downtown Seattle qua 8th Ave NW
Điều chỉnh

Loyal Heights đến University District qua N 85th và Green Lake
Điều chỉnh

Lake City đến Greenwood qua Northgate
Tuyến đường mới, thay thế một phần Route 20

Shoreline South Station đến University District qua Lake City
Điều chỉnh, thay thế một phần Route 330

Northgate Station đến University of Washington qua Roosevelt
Không có sự thay đổi đối với tuyến đường hiện tại

Shoreline/148th Station đến University District qua Lake City
Tuyến đường mới, thay thế Route 372

Northgate đến University District qua Lake City và Sand Point
Điều chỉnh

Bitter Lake đến University District qua Lake City
Tuyến đường mới, thay thế Route 73, ST EX 522 (dự kiến năm 2025-2026)

Aurora Village đến First Hill qua Northgate và South Lake Union
Được điều chỉnh

Kenmore đến First Hill qua Lake City, Northgate và South Lake Union
Điều chỉnh, thay thế Route 302, 320

Shoreline Community College đến University of Washington-Bothell, qua Mountlake Terrace, Lake Forest Park và Kenmor
Điều chỉnh, thay thế Route 302, 372

Shoreline South/148th Station đến Mountlake Terrace Station qua Shoreline CC, North City
Tuyến đường mới, thay thế Route 301, 304, 330, 347

Shoreline South/148th Station đến Northgate Station qua Bitter Lake và Northwest Hospital
Điều chỉnh, thay thế Route 330

Aurora Village Transit Center đến Shoreline South/148th Station, thông qua Meridian Ave N
Được điều chỉnh

Richmond Beach đến Northgate Station, qua N 185th St và 15th Ave NE
Điều chỉnh, thay thế Route 73, 302, 303, 347

Shoreline North/185th Station đến Northgate qua 5th Ave NE Và Northwest Hospital
Tuyến đường mới, thay thế Route 346, 347

North Kenmore/Lake Forest Park
Linh hoạt mới, dịch vụ theo yêu cầu

Northgate đến Lynnwood City Center
Trạm tàu điện mới, mở tại Shoreline, Mountlake Terrace và Lynnwood

Bothell đến Roosevelt Station (2024)
Bothell đến Shoreline South/148th Station (Được dự kiến vào năm 2025)

Quy trình và thời gian

Trong giai đoạn gắn kết đầu tiên này, Metro sẽ thông báo cho công chúng – bao gồm những người sử dụng phương tiện trong các cộng đồng bị ảnh hưởng – về phạm vi và tầm nhìn của dự án, đồng thời thu thập thông tin về nhu cầu dịch vụ từ công chúng, người sử dụng phương tiện và các bên liên quan chính. Thông tin này sẽ giúp ích cho Mobility Board và Metro khi họ cùng nhau tạo ra bản phác thảo bối cảnh dịch vụ để lấy ý kiến phản hồi từ công chúng trong quá trình gắn kết Giai Đoạn 2.

Tóm Tắt Sự Gắn Kết Giai Đoạn 1

Trong giai đoạn kết nối thứ hai này, Metro sẽ chia sẻ phạm vi và tầm nhìn của dự án, cũng như các tuyến xe buýt đề xuất được phát triển với thông tin thu thập được trong giai đoạn 1 từ công chúng, bao gồm các hành khách trong cộng đồng chịu ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ thu thập phản hồi về các thay đổi tuyến xe được đề xuất để tìm hiểu thêm về các ưu tiên của cộng đồng và cách họ thông báo đề xuất cuối cùng về các tuyến xe buýt.

Tóm Tắt Sự Gắn Kết Giai Đoạn 2

Bản ghi âm buổi chia sẻ thông tin trực tuyến cho cộng đồng:

Nếu quý vị muốn nghe bản ghi âm bằng ngôn ngữ khác, xin vui lòng cho chúng tôi biết! Gởi email cho chúng tôi (bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị) tại: haveasay@kingcounty.gov

Trong giai đoạn kết nối cuối cùng, Metro sẽ trình bày đề xuất dịch vụ xe buýt cho công chúng, giải thích cách các ý kiến đóng góp của cộng đồng từ Giai Đoạn 2 đã tác động đến những cập nhật này. Chúng tôi sẽ yêu cầu phản hồi về cách cải thiện đề xuất dịch vụ trước khi hoàn thiện bản cuối cùng. Sau đó, chúng tôi sẽ xem lại cách ý kiến đóng góp của cộng đồng, các ưu tiên và tính công bằng tác động đến đề xuất dịch vụ cuối cùng cũng như giải thích những bước tiếp theo có liên quan.

Tóm Tắt Sự Gắn Kết Giai Đoạn 3

Bản ghi âm buổi chia sẻ thông tin trực tuyến cho cộng đồng:

 • Ngày 24 tháng 7 năm 2023
  (Phần thông dịch Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Quan Thoại có ở dưới biểu tượng language)
 • Ngày 15 tháng 8 năm 2023
  (Phần thông dịch Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Quan Thoại có ở dưới biểu tượng language)
 • Ngày 19 tháng 8 năm 2023
  (Phần thông dịch Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Quan Thoại có ở dưới biểu tượng language)

Nếu quý vị muốn nghe bản ghi âm bằng ngôn ngữ khác, xin vui lòng cho chúng tôi biết! Gởi email cho chúng tôi (bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị) tại: haveasay@kingcounty.gov

Đề xuất mạng lưới cuối cùng đang chờ ý kiến hành động từ King County Council, được nộp vào tháng 2 năm 2024.

Public Engagement Report (Báo cáo gắn kết cộng đồng)

 • Mùa Thu - Mùa Đông 2021

  Lập Kế Hoạch Trước Khi Gắn Kết

 • Mùa Đông - Mùa Xuân 2022

  Giai đoạn 1: Đánh giá nhu cầu
  Nhu cầu ưu tiên của Mobility Board

 • Mùa Thu - Mùa Đông 2022

  Giai đoạn 2: Khái niệm dịch vụ
  Khuyến nghị đánh giá của Mobility Board

 • Mùa Hè - Mùa Thu 2023

  Giai đoạn 3: Đề xuất dịch vụ
  Đề xuất đánh giá cuối cùng của Mobility Board

 • Mùa Đông - Mùa Xuân 2024 (Hiện Tại)

  Hội Đồng King County

Khảo sát hành khách của chúng tôi hiện đã kết thúc.

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật về dự án và các cơ hội tham gia trong tương lai.
Liên hệ với chúng tôi

Qua email (bằng ngôn ngữ của quý vị) tại: haveasay@kingcounty.gov

Cách quý vị có thể tham gia vào dự án

Sự tham gia của cộng đồng

Qua quy trình gắn kết cộng đồng gồm ba giai đoạn, Metro sẽ tập trung lắng nghe về những nhu cầu di chuyển, tìm hiểu về những rào cản mà các hành khách gặp phải và những cơ hội cải thiện phương tiện giao thông công cộng tại Tây Bắc King County. Chúng tôi sẽ luôn được thông tin bởi các cộng đồng địa phương về việc thay đổi điều kiện gây khó khăn cho việc di chuyển, tìm hiểu về những lợi ích và sự đánh đổi của các lựa chọn di chuyển tương lai với các thành viên cộng đồng và nhữnng người có liên quan.

Mobility Board

Metro đã tập hợp 15 thành viên của Lynnwood Link Connections Mobility Board, đại diện một cách công bằng cho các nhóm người trước đây không tham gia cuộc trò chuyện ra quyết định liên quan đến phương tiện trung chuyển và những người bị ảnh hưởng không tương xứng bởi các quyết định này. Vai trò chính của Mobility Board là cộng tác với nhân viên Metro để phát triển và tinh chỉnh mạng lưới phương tiện trung chuyển trong khu vực được điều phối tại phía tây bắc King County.

Mobility Board

Partner Review Board

Ngoài sự tham gia của cá nhân Metro với đối tác dự án và các bên liên quan, Metro cũng đã tập hợp nhóm các bên liên quan bên ngoài để phục vụ như một hội đồng đánh giá bối cảnh, được gọi là Partner Review Board. Board gồm người đại diện từ các khu vực tài phán và tổ chức lớn trong khu vực dự án, các lãnh đạo của tổ chức tại cộng đồng và đại diện từ cơ quan trung chuyển đối tác. Vai trò chính của Partner Review Board là thông báo, xem xét và đưa ra nhận xét về các bối cảnh dịch vụ do Mobility Board phát triển.

Partner Review Board

expand_less