Skip to main content

Yêu cầu Hồ sơ

Hồ sơ bất động sản

Tìm và tải xuống thông tin về bất động sản thông qua eReal hoặc Parcel Viewer.

eReal Property (Trang Bất Động Sản eReal)

Parcel Viewer (Trang Tìm Kiếm Lô Đất)


Tài liệu từ Phòng Lục Sự và Hồ Sơ Lưu Trữ

Quý vị có thể tìm kiếm hồ sơ trực tuyến của chúng tôi thông qua công cụ Landmark Records Search (Tìm Kiếm Trang Hồ Sơ Mốc Ranh Giới) và tải xuống hồ sơ miễn phí. Nếu quý vị biết hồ sơ quý vị muốn tìm và có một số thông tin cơ bản, đây có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho quý vị.

Lưu ý: Trang Mốc Ranh Giới chỉ bao gồm dữ liệu, như thông tin cơ bản và số tài liệu, cho các hồ sơ từ năm 1976 đến nay. Số tài liệu sẽ có tác dụng nếu sau đó quý vị yêu cầu hình ảnh từ Hồ Sơ Lưu Trữ. Quý vị có thể xem hình ảnh thật sự được chụp lại của tài liệu từ Hồ Sơ Mốc Ranh Giới nếu những tài liệu này được ghi ngày từ tháng 8 năm 1991 đến nay.

Tìm Kiếm Hồ Sơ Mốc Ranh Giới

Lời khuyên để giúp tìm kiếm

 1. Chọn biểu tượng cho cách tìm kiếm quý vị muốn.
 2. Tìm kiếm theo tên, thì nhập họ, tên.
 3. Tìm kiếm theo lô đất, thì nhập 10 chữ số đầu tiên trong ô Parcel ID (ID Lô Đất).
 4. Nếu quý vị không có ID lô đất, hãy truy cập King County Assessor's Parcel Viewer (Parcel Viewer của Cơ Quan Thẩm Định Quận King) để tìm kiếm theo địa chỉ.

 5. Truy cập mục Legal (Pháp Lý), sau đó là mục Advanced Legal (Pháp Lý Nâng Cao) để tìm kiếm trắc địa, bản đồ và căn hộ.
 6. Trong kết quả tìm kiếm, để xem dữ liệu và hình ảnh của tài liệu, hãy chọn một hàng mục.

Hồ sơ của Tòa Án

Các yêu cầu cung cấp hồ sơ tòa án được liệt kê trong GR-31 (vụ kiện) hoặc GR-31.1 (hành chính) của Tòa Án Tối Cao Tiểu Bang chứ không theo Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai (Public Records Act) ((Bộ Luật Sửa đổi của Washington (Revised Code of Washington, RCW) 42.56). Quý vị có thể truy cập những hồ sơ nào? Đọc Sách Giới Thiệu về Truy Cập Hồ Sơ Tòa Án của Tòa Án Washington để xem hướng dẫn về những hồ sơ có thể hoặc không thể truy cập.

Hồ sơ của Tòa Án Thượng Thẩm

Thư Ký Tòa Án Thượng Thẩm là người quản lý hồ sơ vụ kiện của Tòa Án Tối Cao Quận King. Các vụ kiện của Tòa Án Thượng Thẩm bao gồm các vụ kiện dân sự, hình sự, luật gia đình, thanh thiếu niên và di chúc.

Quý vị có thể truy cập tài liệu tòa án công khai được nộp sau ngày 1 tháng 11 năm 2004 thông qua hệ thống hồ sơ điện tử (Hồ Sơ Tòa Án Điện Tử (Electronic Court Record, ECR) Trực Tuyến). Quý vị có thể tìm hiểu thêm về những tài liệu quý vị có thể mua trên hệ thống, tạo tài khoản hoặc đăng nhập tại ECR Trực Tuyến.

Nếu muốn yêu cầu các hồ sơ tòa án khác, như các tài liệu từ trước năm 2004, tài liệu được chứng nhận hoặc bản ghi âm của các phiên điều trần, quý vị có thể gửi yêu cầu hồ sơ điện tử.

Yêu cầu hồ sơ điện tử

Nếu quý vị muốn nhận tài liệu của vụ kiện trên ECR Trực Tuyến, trước tiên quý vị cần có số vụ kiện. Quý vị có thể lấy số vụ kiện tại Cổng Thông Tin Truy Cập Hồ Sơ của Thư Ký.

Kiểm tra xem quý vị có thể nhận trực tuyến những tài liệu nào

Lấy số vụ kiện

Truy cập ERC Trực Tuyến

Hồ sơ của Tòa Án Quận

Quý vị có thể truy cập hồ sơ của Tòa Án Quận nào mà không phải cho các vụ kiện dân sự, được nộp sau ngày 1 tháng 1 năm 2005 tại Hồ Sơ Trực Tuyến của Tòa Án Quận (District Court Online Records, DCoR) Trực Tuyến. Tạo tài khoản và tải xuống các hồ sơ sẵn có với chi phí thấp hoặc ghé qua một trong các địa điểm của chúng tôi.

Truy cập DCoR Trực Tuyến

Đối với các hồ sơ vụ kiện khác hoặc nếu quý vị không thể tìm thấy hồ sơ, hãy gửi email cho chúng tôi hoặc gọi số 206-205-9200, nhấn phím 8.

Đối với hồ sơ tòa án hành chính, hãy kiểm tra thông tin trên trang Hồ Sơ Công Khai Hành Chính và gửi biểu mẫu Yêu Cầu Hồ Sơ.

Hồ Sơ Công Khai Hành Chính


Giấy khai sinh và giấy báo tử

Chúng tôi có hồ sơ cho tất cả những người sinh ra ở Quận King, tất cả các năm và tất cả các trường hợp sinh ở tiểu bang Washington được đăng ký từ năm 1907 đến nay.

Quý vị có thể yêu cầu cung cấp những hồ sơ này trực tuyến, qua thư bưu điện hoặc trực tiếp tại Văn Phòng Thống Kê Dân Số và thanh toán bằng thẻ tín dụng. Phí cơ bản cho mỗi hồ sơ là $20, cộng thêm $12.50 cho mỗi yêu cầu. Những yêu cầu gấp hoặc ưu tiên sẽ phải trả phí cao hơn.

VitalChek là dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, cung cấp hồ sơ khai sinh, báo tử, kết hôn và ly hôn. Tất cả các yêu cầu đều được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc và thường được gửi qua đường bưu điện thư thường.  

Truy cập VitalChek

Các yêu cầu qua fax được xử lý trong vòng 2-3 ngày làm việc và được gửi bằng thư thường (trừ khi quý vị chọn giao gấp).

In biểu mẫu, điền vào các ô và fax biểu mẫu đó đến số 206-897-4580.

Tải xuống biểu mẫu (PDF)

Will Call cho phép quý vị yêu cầu cung cấp giấy khai sinh hoặc báo tử trước 10 giờ sáng qua điện thoại và sau đó có thể đến nhận giấy trong cùng ngày đó. Các yêu cầu đưa ra sau 10 giờ sáng sẽ được giao vào trưa ngày tiếp theo.

Gọi số 206-897-5100

Nếu không vội, quý vị có thể gọi và nhận hồ sơ của quý vị gửi qua thư bưu điện thường.

Gọi số 206-897-4551 trong giờ làm việc (Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ 30 sáng - 5 giờ chiều)

Gọi số miễn cước: 800-325-6165, số máy lẻ 6-4768

Quý vị có thể mang mẫu đơn đã điền tới văn phòng của chúng tôi và chờ trong 15-20 phút để nhận hồ sơ.

 • Thanh toán: tiền mặt, séc, lệnh chuyển tiền (séc điện tử hoặc thẻ tín dụng tại sảnh của chúng tôi. Chúng tôi tính phí xử lý thẻ ngân hàng là 2,35% (tối thiểu $2,00) cho mọi giao dịch, cộng thêm $1,00 đối với séc điện tử.
 • Giờ làm việc: Văn Phòng Thống Kê Chính mở cửa từ Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng-5:00 chiều.
 • Địa điểm: Trung Tâm Y Tế Harborview
 •     Ninth & Jefferson Building, 2nd Floor
      908 Jefferson St.
      Seattle, WA 98104
      Miễn phí đỗ xe trong tòa nhà trong 30 phút đầu

Tải xuống mẫu yêu cầu (PDF)

Giấy phép xây dựng và đất đai

Trung Tâm Hồ Sơ Giấy Phép cho phép quý vị nghiên cứu giấy phép xây dựng và sử dụng đất ở vùng Quận King chưa hợp nhất, cũng như một số hồ sơ đối với các bất động sản đã được sáp nhập hoặc hợp nhất vào một thành phố.

Quý vị có thể xem thông tin dự án, lên lịch kiểm tra và trả phí giấy phép mà không cần tạo tài khoản. Nếu tạo tài khoản, quý vị có thể xem danh sách các giấy phép tùy chỉnh.

Truy cập Cổng Thông Tin Giấy Phép

Quý vị cũng có thể gọi điện và để lại tin nhắn bằng tiếng trong điện thoại (voicemail) hoặc gửi yêu cầu qua email cho nhân viên của Trung Tâm. Người nhân viên này sẽ lấy hồ sơ quý vị đang tìm (quý vị có thể đến Trung Tâm và nhận hồ sơ) hoặc cho quý vị biết khi nào sẽ có hồ sơ để quý vị đến được xem. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý vị trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Lời khuyên:

Nếu quý vị gửi yêu cầu hỗ trợ trong GovQA, quý vị sẽ nhận được số theo dõi và số này sẽ được nhập vào hệ thống của chúng tôi.

Gọi tới Trung Tâm Hồ Sơ theo số: 206-296-6696

Gửi email

Ngành Lập Pháp

Quý vị có thể truy cập miễn phí nhiều hồ sơ về cách Quận King tiến hành các hoạt động, bao gồm công việc lập pháp của Hội Đồng, chương trình nghị sự của Hội Đồng và ủy ban, các biên bản và video.

Truy cập Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai của Ngành Lập PhápChúng tôi rất sẵn sàng giúp quý vị tìm kiếm và thu thập hồ sơ công khai. Thật dễ dàng—chỉ cần tạo tài khoản trên GovQA và gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Hồ sơ công khai trong hệ thống này bao gồm thông tin từ nhiều cơ quan và sở ngành tại Quận King, bao gồm Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng, Văn Phòng Thanh Tra, Văn Phòng Thẩm Định, thông tin môi trường, Ban Dịch Vụ Động Vật, hồ sơ tù nhân, Văn Phòng Công Tố và nhiều thông tin khác.

Đăng nhập hoặc tạo tài khoản

Đối với hồ sơ từ Phòng Lục Sự (ví dụ như trắc địa, bản đồ và căn hộ); Tòa Án Thượng Thẩm và Tòa Án Quận; giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy báo tử và giấy phép, hãy truy cập Self-Serve Records (Hồ Sơ Tự Phục Vụ).

Để yêu cầu hồ sơ từ mục Bầu Cử: hãy gửi qua thư bưu điện, fax hoặc email biểu mẫu trên trang web dữ liệu Elections Request (Yêu Cầu Bầu Cử).

Truy cập Bầu Cử

Câu Hỏi Thường Gặp

Hồ sơ công khai là bất kỳ hồ sơ thông tin nào về quá trình thực hiện công việc của chính phủ, do một cơ quan lập, chịu trách nhiệm, sử dụng hoặc lưu trữ. Hồ sơ này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phương tiện điện tử, giấy tờ, email, băng âm thanh vi phim, băng video, băng từ và đĩa (CD/DVD).v.v...

Một yêu cầu hồ sơ công khai hợp lệ là một yêu cầu để được tài liệu công khai cụ thể và có thể xác định được. Một yêu cầu thông tin tổng quát chung chung thì không phải là một yêu cầu hồ sơ công khai hợp lệ. Quý vị không cần xác định hồ sơ mà quý vị muốn lấy một cách chính xác nhất, nhưng sẽ hữu ích nếu quý vị cung cấp nhiều thông tin chi tiết nhất có thể.

Không tính ngày nhận được yêu cầu, cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ mà cơ quan tuân thủ.

Trong vòng 5 ngày, quận sẽ thực hiện 1 trong số những lựa chọn sau:

 • Cung cấp hồ sơ (hoặc một phần của hồ sơ)
 • cho quý vị biết cơ quan đã nhận được yêu cầu và đưa ra ngày giao dự kiến
 • yêu cầu làm rõ
 • từ chối yêu cầu và cho quý vị biết vì sao hồ sơ bị từ chối, có trích dẫn luật định có liên quan của tiểu bang hoặc liên bang.

Không. Khi chúng tôi nhận được một lời yêu cầu hồ sơ công khai, thì chính lời yêu cầu đó cũng sẽ trở thành hồ sơ công khai. Nếu người khác yêu cầu xem lời yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ cung cấp yêu cầu của quý vị cho họ xem.

Không. Án lệ của Washington đã quyết định rằng cơ quan không cần tạo hồ sơ nào không tồn tại.

Hồ Sơ Lưu Trữ

Tài liệu, hồ sơ kết hôn, hồ sơ nhà ở từ trước đến nay đã ghi chép lại


Văn Phòng Thẩm Định

Thuế bất động sản, thông tin về bất động sản, báo cáo, hồ sơ bất động sản của thẩm định viên


Thư Ký Hội Đồng

Công việc lập pháp của Hội Đồng, chương trình nghị sự của Hội Đồng và ủy ban, các biên bản và video


Bầu Cử

Tìm kết quả bầu cử trước đây, sách hướng dẫn cử tri và thông tin khác


Văn Phòng Thanh Tra

Hồ sơ, các cuộc điều tra và khiếu nại về đạo đức liên quan đến thanh tra


Ban Cấp Phép

Thông báo công khai, kiểm tra, tình trạng giấy phép, nghiên cứu hồ sơ


Đấu Thầu và Các Khoản Phải Trả

Các hợp đồng đã giao thầu, thông tin mời thầu và đấu thầu


Văn Phòng Công Tố

Tiêu chuẩn nộp hồ sơ và xử lý


Phòng Lục Sự

Các bản đồ và dự án xây dựng được ghi lại, hình ảnh bản đồ kỹ thuật số, Chỉ Số Torrens Tract về quyền sở hữu đất


Ban Dịch Vụ Quản Lý Rủi Ro

Hồ sơ về đại dịch COVID-19, Chỉ Số Tiết Lộ Công Khai


Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng

Hồ sơ cảnh sát đối với Quận King chưa hợp nhất và các thành phố ký kết, như: các cuộc gọi 911, truyền vô tuyến, báo cáo xử lý có sự hỗ trợ của máy tính, báo cáo của cảnh sát, ảnh, video, hồ sơ đào tạo hoặc nhân sự


Văn Phòng Thư Ký Tòa Án Thượng Thẩm

Hồ sơ của tòa án, eFiling (nộp đơn điện tử), tra cứu số hồ sơ


Hồ Sơ Hành Chính của Tòa Án Thượng Thẩm

Hồ sơ liên quan đến công việc quản lý, giám sát hoặc điều hành của tòa án hoặc cơ quan tư pháp


Thống Kê Dân Số

Giấy khai sinh và giấy báo tửQuý vị không chắc phải tìm ở đâu?

Nếu quý vị không biết chắc cơ quan nào có thể có hồ sơ quý vị mong muốn hoặc liệu đó có phải là hồ sơ công khai hay không, hãy điền vào biểu mẫu liên hệ của chúng tôi và nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ giúp chuyển yêu cầu của quý vị đến sở ngành phù hợp.

Gửi yêu cầu cho chúng tôi
expand_less