Skip to main content
King County logo

Khi Link light rail mở rộng đến Lynnwood, dự án di chuyển Lynnwood Link Connections sẽ giải quyết những nhu cầu luôn thay đổi và cải thiện lựa chọn di chuyển cho các cộng đồng ở phía tây bắc King County và phía tây nam Snohomish County. Metro phối hợp với Sound Transit (trang Tiếng Anh)Community Transit (trang Tiếng Anh), trong số những đối tác khác, để điều phối các tuyến đường xe buýt dựa trên ý kiến phản hồi từ các cộng đồng.

Tổng quan dự án

Vào năm 2024 và 2025, Sound Transit sẽ mở rộng Link light rail để đưa vào năm trạm mới tại Seattle, Shoreline, Mountlake Terrace và Lynnwood. Ngoài các trạm tàu điện mới, Sound Transit có thể thay đổi ST 522 Express route để khớp với dịch vụ Bus Rapid Transit theo kế hoạch giữa Bothell và Shoreline vào đầu năm 2024 hoặc 2025.

Để chuẩn bị cho việc mở rộng dịch vụ Link light rail đến Lynnwood Transit Center và khả năng thay đổi thành dịch vụ ST 522 Express nhằm đáp ứng những nhu cầu di chuyển không ngừng thay đổi và cải thiện khả năng di chuyển cho các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ trước đây, Metro đang bắt đầu dự án vận chuyển ở phía tây bắc King County, thường phục vụ các cộng đồng ở Bắc Seattle, Shoreline, Lake Forest Park, Kenmore, Bothell và Mountlake Terrace. Dự án này sẽ cung cấp mạng lưới vận chuyển mới nhất kết nối với Sound Transit Link light rail cũng như tích hợp với các dịch vụ Sound Transit và Community Transit*. Dự án sẽ được hoàn thành với sự phối hợp cùng Sound Transit, Seattle Department of Transportation (SDOT, Sở Giao Thông Seattle), City of Shoreline, Community Transit và các đối tác khác.

(Chú ý: Community Transit đang thực hiện quy trình thiết kế lại mạng lưới riêng lẻ năm 2024. Vui lòng truy cập https://www.communitytransit.org/transitchanges – trang Tiếng Anh để tìm hiểu thêm.)

Hiển thị thêm

Mục tiêu của dự án

Thông qua dự án Lynnwood Link Connections, Metro mong muốn:

 1. Cải thiện việc đi lại cho các cộng đồng ưu tiên (như được định nghĩa bởi Mobility Framework - trang Tiếng Anh), họ là một phần quan trọng trong cơ sở khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của chúng tôi.
 2. Cung cấp thông tin, gắn kết và cho phép một cách công bằng khách hàng hiện tại và tiềm năng đi lại trong khu vực dự án.
 3. Cung cấp dịch vụ tích hợp đáp ứng việc mở rộng hệ thống Link, thay đổi mạng lưới phương tiện giao thông công cộng và nhu cầu của cộng đồng
 4. Cải thiện tính hiệu quả, hiệu suất và tính bền vững môi trường của hệ thống phương tiện giao thông công cộng.

Equity Impact Review

Dự án Lynnwood Link Connections sẽ bao gồm một nghiên cứu Equity Impact Review (EIR, Đánh giá tác động công bằng) để đảm bảo rằng những thay đổi tuyến đường đề xuất sẽ cải thiện khả năng di chuyển và tiếp cận phương tiện giao thông cho các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ trước đây tại King County. Ở từng giai đoạn trong quy trình kế hoạch, Metro sẽ xem xét dữ liệu kỹ thuật và kết quả từ sự gắn kết với các cộng đồng ưu tiên để hiểu rõ tác động dự kiến đối với các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ và thông báo về các quyết định lập kế hoạch. Những nội dung tóm tắt và ghi chú kỹ thuật của EIR sẽ được chia sẻ vào cuối từng giai đoạn gắn kết trong phần Quy trình và thời gian dưới đây.

Thông tin tuyến đường

Những tuyến đường sau đây sẽ được tìm hiểu về những thay đổi tiềm năng khi thực hiện Dự án Lynnwood Link Connections.

Các tuyến đường Metro: 5, 16X, 20, 28, 64, 65, 67, 73, 75, 301, 302, 303, 304, 320, 322, 330, 331, 345, 346, 347, 348, 372

Tuyến Sound Transit Express: 522

Bản đồ

Thu gọn

Đề Xuất Tuyến Xe

Metro đang khám phá các tuyến xe buýt mới cho phía tây bắc King County và một phần phía nam Snohomish County và chúng tôi muốn có phản hồi của quý vị.

Bản Đồ Khu Vực Mạng Lưới Đối Tượng Giai Đoạn 2 của Lynnwood Link Connections

Mở bản đồ PDF

Trong Giai Đoạn 1, chúng tôi đã nhận được phản hồi trực tiếp từ các cuộc khảo sát, cuộc trò chuyện với Community-Based Organizations (CBOs, Tổ Chức tại Cộng Đồng) và ý kiến đóng góp từ Partner Review và Mobility Boards. Chúng tôi đã xem xét thông tin phản hồi, tìm ra các chủ đề chung và tóm tắt 10 ưu tiên sau đây được sử dụng để tạo ra các tuyến xe buýt mới tiềm năng.

Xây dựng các kết nối giao thông mới và cải thiện từ đông sang tây.

Cung cấp phương tiện trung chuyển đến/từ các điểm đến quan trọng, do cộng đồng xác định, nơi các nhóm dân cư ưu tiên đang sinh sống và các địa điểm có kế hoạch phát triển nhà ở dày đặc vào năm 2026.

Cải thiện dịch vụ trung chuyển ban đêm phục vụ các điểm đến chính và quan trọng.

Duy trì và cải thiện tần suất trên các tuyến đường kết nối đến/từ các điểm đến chính và/hoặc phương tiện trung chuyển thường xuyên công suất cao (RapidRide, Link, Stride BRT, v.v.)

Cung cấp phương tiện trung chuyển đến/từ các điểm đến chính và quan trọng do cộng đồng xác định, nơi các nhóm dân cư ưu tiên đang sinh sống và các địa điểm có kế hoạch phát triển nhà ở dày đặc vào năm 2026.

Cải thiện dịch vụ trung chuyển cuối tuần phục vụ các điểm đến chính và quan trọng.

Đảm bảo dịch vụ trung chuyển thuận tiện, dễ tiếp cận, đáng tin cậy và liền mạch nhất có thể cho tất cả hành khách, đặc biệt là nhóm dân số ưu tiên.

Những nhu cầu bổ sung mà chúng tôi đã nghe và sẽ tiếp tục giải quyết trong Metro và các đối tác của chúng tôi bao gồm:

 • Đảm bảo khả năng tiếp cận thuận tiện đến/đi từ các trạm dừng trung chuyển
 • Cải thiện sự an toàn và thoải mái tại các trạm dừng trung chuyển và khi đi xe buýt hoặc tàu hoả
 • Cải thiện thời gian di chuyển bằng phương tiện trung chuyển đến/từ các điểm đến chính

Dựa trên những nhu cầu này, Metro đã xây dựng các đề xuất thay đổi tuyến xe buýt. Bản đồ và chi tiết tuyến đường được đề xuất có trong mỗi tờ bên dưới:

Nếu quý vị đi tuyến xe này: Thay đổi được đề xuất: Đánh giá các tuyến xe này (PDFs):
5 5
16 16
20 61
28 16 28
64 65
65 65 72 336
67 67
73 72 65 348
75 75
301 333 334 336 348
302 333 334 336 348
303 333 334 336 348
304 46 333
320 61 322
322 322
330 72 333 336
331 333 334
345 46 65 333
346 46 65 333 334 336
347 334 336 348
348 348
372 72 324
ST 522 522
Link Link light rail

Quy trình và thời gian

 • Lập Kế Hoạch Trước Khi Gắn Kết
 • Giai đoạn 1: Đánh giá nhu cầu
  Nhu cầu ưu tiên của Mobility Board
 • Giai đoạn 2: Khái niệm dịch vụ
  Khuyến nghị đánh giá của Mobility Board
 • Giai đoạn 3: Đề xuất dịch vụ
  Đề xuất đánh giá cuối cùng của Mobility Board
 • Hội Đồng King County

Trong giai đoạn gắn kết đầu tiên này, Metro sẽ thông báo cho công chúng – bao gồm những người sử dụng phương tiện trong các cộng đồng bị ảnh hưởng – về phạm vi và tầm nhìn của dự án, đồng thời thu thập thông tin về nhu cầu dịch vụ từ công chúng, người sử dụng phương tiện và các bên liên quan chính. Thông tin này sẽ giúp ích cho Mobility Board và Metro khi họ cùng nhau tạo ra bản phác thảo bối cảnh dịch vụ để lấy ý kiến phản hồi từ công chúng trong quá trình gắn kết Giai Đoạn 2.

Tóm Tắt Sự Gắn Kết Giai Đoạn 1 (PDF)

Trong giai đoạn gắn kết thứ hai này, Metro sẽ thông báo cho công chúng – bao gồm những người sử dụng phương tiện trong các cộng đồng bị ảnh hưởng – về phạm vi và tầm nhìn của dự án và chia sẻ các tuyến xe buýt đề xuất được phát triển với thông tin thu thập được trong Giai Đoạn 1. Chúng tôi sẽ thu thập phản hồi về các thay đổi tuyến xe được đề xuất để tìm hiểu thêm về các ưu tiên của cộng đồng và cách họ thông báo đề xuất cuối cùng về các tuyến xe buýt.

Những hoạt động được sử dụng để thông báo cho cộng đồng về các cơ hội gắn kết có thể bao gồm:

 • Làm việc với Community–Based Organizations (CBOs)
 • Tổ chức các buổi họp công chúng đa ngôn ngữ
 • Thông cáo báo chí và bài đăng trên blog đa ngôn ngữ
 • Thông Báo Trung Chuyển, Thông Báo cho Người Sử Dụng Phương Tiện và áp phích hướng dẫn
 • Phân phối tài liệu kỹ thuật số và/hoặc tài liệu in đa ngôn ngữ
 • Thông tin đa ngôn ngữ có trên trang web của Metro
 • Trực tiếp tiếp cận tại các trạm dừng xe buýt, trung tâm trung chuyển và sự kiện cộng đồng

Tham dự một trong các buổi họp công chúng sắp tới của chúng tôi để tìm hiểu thêm và nói chuyện với nhân viên dự án từ Metro và Sound Transit.

 • Thứ Ba, ngày 24 tháng 01 từ Trưa đến 1:30 Chiều
 • Thứ Bảy, ngày 04 tháng 02 từ 10:00 Sáng đến 11:30 Sáng
 • Thứ Hai, ngày 27 tháng 02 từ 6:00 Tối đến 7:30 Tối

Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của quý vị để tạo ra đề xuất dịch vụ xe buýt cho lần xem xét cuối cùng vào năm 2023.

Trong giai đoạn gắn kết cuối cùng, Metro sẽ trình bày đề xuất dịch vụ xe buýt cho công chúng, giải thích việc ý kiến đóng góp của cộng đồng từ Giai Đoạn 2 đã ảnh hưởng như thế nào đến những cập nhật này. Chúng tôi sẽ tìm kiếm phản hồi về cách cải thiện đề xuất dịch vụ tốt hơn trước khi hoàn thiện nó. Cuối cùng, chúng tôi sẽ tóm tắt các giai đoạn trước đó của quá trình gắn kết và phát triển dự án, xem xét cách mà ý kiến đóng góp của cộng đồng, các ưu tiên và phân tích công bằng đã ảnh hưởng đến việc phát triển bối cảnh và đề xuất dịch vụ cuối cùng cũng như giải thích những bước tiếp theo có liên quan.

Đăng ký để nhận được thông báo qua tin nhắn và/hoặc email khi có khảo sát Giai Đoạn 3.

Cách quý vị có thể tham gia vào dự án

Sự tham gia của cộng đồng

Qua quy trình gắn kết cộng đồng gồm ba giai đoạn, Metro sẽ tập trung lắng nghe về những nhu cầu di chuyển, tìm hiểu về những rào cản mà các hành khách gặp phải và những cơ hội cải thiện phương tiện giao thông công cộng tại Tây Bắc King County. Chúng tôi sẽ luôn được thông tin bởi các cộng đồng địa phương về việc thay đổi điều kiện gây khó khăn cho việc di chuyển, tìm hiểu về những lợi ích và sự đánh đổi của các lựa chọn di chuyển tương lai với các thành viên cộng đồng và nhữnng người có liên quan.

Mobility Board

Metro đã tập hợp 15 thành viên của Lynnwood Link Connections Mobility Board, đại diện một cách công bằng cho các nhóm người trước đây không tham gia cuộc trò chuyện ra quyết định liên quan đến phương tiện trung chuyển và những người bị ảnh hưởng không tương xứng bởi các quyết định này. Vai trò chính của Mobility Board là cộng tác với nhân viên Metro để phát triển và tinh chỉnh mạng lưới phương tiện trung chuyển trong khu vực được điều phối tại phía tây bắc King County.

Partner Review Board

Ngoài sự tham gia của cá nhân Metro với đối tác dự án và các bên liên quan, Metro cũng đã tập hợp nhóm các bên liên quan bên ngoài để phục vụ như một hội đồng đánh giá bối cảnh, được gọi là Partner Review Board. Board gồm người đại diện từ các khu vực tài phán và tổ chức lớn trong khu vực dự án, các lãnh đạo của tổ chức tại cộng đồng và đại diện từ cơ quan trung chuyển đối tác. Vai trò chính của Partner Review Board là thông báo, xem xét và đưa ra nhận xét về các bối cảnh dịch vụ do Mobility Board phát triển.

Tìm hiểu thêm về Partner Review Board.

Liên hệ với chúng tôi

Qua email (bằng ngôn ngữ của quý vị) tại: haveasay@kingcounty.gov

Nhận xét chung

Nếu quý vị có nhận xét hoặc phản hồi chung về các dịch vụ của Metro, vui lòng gọi (206) 553-3000. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ phiên dịch!

Đăng ký để nhận các cập nhật (Tiếng Anh)

Người đăng ký mới

Nhận thông tin cập nhật dự án và các thông báo về sự kiện và các mốc quan trọng. Để đăng ký, hãy nhập thông tin liên lạc của quý vị. (Để nhận cả thông tin qua email và tin nhắn điện thoại, quý vị cần đăng ký hai lần.)

Người đăng ký hiện tại

Để quản lý các tùy chọn ưu tiên, hãy nhập email hoặc số điện thoại di động của quý vị.


Translation disclaimer