Skip to main content

Lynnwood Link Connections (Vietnamese) - Programs & Projects

Lynnwood Link Connections

Khi Link light rail mở rộng đến Lynnwood, dự án di chuyển Lynnwood Link Connections sẽ giải quyết những nhu cầu luôn thay đổi và cải thiện lựa chọn di chuyển cho các cộng đồng ở phía tây bắc King County và phía tây nam Snohomish County. Metro phối hợp với Sound Transit (trang Tiếng Anh)Community Transit (trang Tiếng Anh), trong số những đối tác khác, để điều phối các tuyến đường xe buýt dựa trên ý kiến phản hồi từ các cộng đồng.

Tổng quan dự án

Vào năm 2024 và 2026, Sound Transit sẽ mở rộng Link light rail để đưa vào năm trạm mới tại Seattle, Shoreline, Mountlake Terrace và Lynnwood. Ngoài các trạm tàu điện mới, Sound Transit có thể thay đổi ST 522 Express route để khớp với dịch vụ Bus Rapid Transit theo kế hoạch giữa Bothell và Shoreline vào đầu năm 2025.

Để chuẩn bị cho việc mở rộng dịch vụ Link light rail đến Lynnwood Transit Center và khả năng thay đổi thành dịch vụ ST 522 Express nhằm đáp ứng những nhu cầu di chuyển không ngừng thay đổi và cải thiện khả năng di chuyển cho các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ trước đây, Metro đang bắt đầu dự án vận chuyển ở phía tây bắc King County, thường phục vụ các cộng đồng ở Bắc Seattle, Shoreline, Lake Forest Park, Kenmore, Bothell và Mountlake Terrace. Dự án này sẽ cung cấp mạng lưới vận chuyển mới nhất kết nối với Sound Transit Link light rail cũng như tích hợp với các dịch vụ Sound Transit và Community Transit. Dự án sẽ được hoàn thành với sự phối hợp cùng Sound Transit, Seattle Department of Transportation (SDOT, Sở Giao Thông Seattle), City of Shoreline, Community Transit và các đối tác khác.

Mục tiêu của dự án

Thông qua dự án Lynnwood Link Connections, Metro mong muốn:

 1. Cải thiện việc đi lại cho các cộng đồng ưu tiên (như được định nghĩa bởi Mobility Framework - trang Tiếng Anh), họ là một phần quan trọng trong cơ sở khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của chúng tôi.
 2. Cung cấp thông tin, gắn kết và cho phép một cách công bằng khách hàng hiện tại và tiềm năng đi lại trong khu vực dự án.
 3. Cung cấp dịch vụ tích hợp đáp ứng việc mở rộng hệ thống Link, thay đổi mạng lưới phương tiện giao thông công cộng và nhu cầu của cộng đồng
 4. Cải thiện tính hiệu quả, hiệu suất và tính bền vững môi trường của hệ thống phương tiện giao thông công cộng.

Equity Impact Review

Dự án Lynnwood Link Connections sẽ bao gồm nghiên cứu Equity Impact Review (EIR, Đánh giá tác động công bằng) để đảm bảo những thay đổi tuyến đường đề xuất sẽ cải thiện khả năng di chuyển và tiếp cận phương tiện giao thông cho các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ trước đây tại King County. Ở từng giai đoạn trong quy trình kế hoạch, Metro sẽ xem xét dữ liệu kỹ thuật và kết quả từ sự gắn kết với các cộng đồng ưu tiên để hiểu rõ tác động dự kiến đối với các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ và thông báo về các quyết định lập kế hoạch. Việc gắn kết công chúng và các nội dung tóm tắt của EIR sẽ được chia sẻ sau Giai Đoạn 3 gắn kết trong phần Quy Trình và Thời Gian dưới đây.

Thông tin tuyến đường

Những tuyến đường sau đây sẽ được tìm hiểu về những thay đổi tiềm năng khi thực hiện Dự án Lynnwood Link Connections.

Các tuyến đường Metro: 5, 16X, 20, 28, 45, 64, 65, 67, 73, 75, 301, 302, 303, 304, 320, 322, 330, 331, 345, 346, 347, 348, 372

Tuyến Sound Transit Express: 522

Bản đồ

Ưu Tiên Di Chuyển

Trong Giai Đoạn 1, chúng tôi đã nhận được phản hồi trực tiếp từ các cuộc khảo sát, cuộc trò chuyện với Community-Based Organizations (CBOs, Tổ Chức tại Cộng Đồng) và ý kiến đóng góp từ Partner Review và Mobility Boards. Chúng tôi đã xem xét thông tin phản hồi, tìm ra các chủ đề chung và tóm tắt ưu tiên sau đây được sử dụng để tạo ra các tuyến xe buýt mới tiềm năng.

Xây dựng các kết nối giao thông mới và cải thiện từ đông sang tây.

Cung cấp phương tiện trung chuyển đến/từ các điểm đến quan trọng, do cộng đồng xác định, nơi các nhóm dân cư ưu tiên đang sinh sống và các địa điểm có kế hoạch phát triển nhà ở dày đặc vào năm 2026.

Cải thiện dịch vụ trung chuyển ban đêm phục vụ các điểm đến chính và quan trọng.

Duy trì và cải thiện tần suất trên các tuyến đường kết nối đến/từ các điểm đến chính và/hoặc phương tiện trung chuyển thường xuyên công suất cao (RapidRide, Link, Route 522 BRT, v.v.)

Cải thiện dịch vụ trung chuyển cuối tuần phục vụ các điểm đến chính và quan trọng.

Đảm bảo dịch vụ trung chuyển thuận tiện, dễ tiếp cận, đáng tin cậy và liền mạch nhất có thể cho tất cả hành khách, đặc biệt là nhóm dân số ưu tiên.

Đề Xuất Tuyến Xe

Metro đang trình bày đề xuất các tuyến đường cho phía tây bắc King County và một phần phía nam Snohomish County. Phản hồi của quý vị sẽ giúp hoàn thiện mạng lưới xe buýt song song với việc mở rộng tuyến Link light rail đến Lynnwood bắt đầu vào năm 2024.

Lynnwood Link Connections – Đề Xuất Dịch Vụ Giai Đoạn 3

Mở bản đồ PDF

Các định nghĩa

 • Khu Vực Ưu Tiên Công Bằng: Khu vực địa lý có tỷ lệ cao các cộng đồng ưu tiên.
 • Tần suất: Khoảng thời gian giữa các chuyến xe buýt.
 • Dịch vụ thường xuyên: Các dịch vụ xe buýt được lên lịch chạy mỗi 15 phút một chuyến hoặc nhiều hơn từ 6:00 sáng đến 7:00 tối các ngày trong tuần, mỗi 30 phút một chuyến hoặc nhiều hơn vào các buổi tối và cuối tuần.
 • Metro Flex: Dịch vụ chuyển tuyến theo yêu cầu cung cấp chuyến đi trong nhiều khu vực lân cận của King County. Hành khách có thể đặt chuyến đi bằng cách sử dụng ứng dụng Metro Flex trên điện thoại hoặc gọi điện đặt chỗ trực tiếp.
 • Dịch vụ chỉ phục vụ vào giờ cao điểm: Dịch vụ chuyển tuyến hoạt động vào các khung giờ cao điểm (từ 6:00 đến 9:00 sáng và từ 3:00 đến 7:00 tối các ngày trong tuần).
 • Các Cộng Đồng Ưu Tiên: Các cộng đồng có thành viên là Người Da Đen, Người Bản Địa và người da màu; người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập; người nhập cư hoặc người tị nạn; người khuyết tật; hoặc người nói ngôn ngữ khác.

Trong Giai Đoạn 2, Metro đã nhận được phản hồi về các tuyến đường mới và cách các tuyến đường đáp ứng nhu cầu đi lại. Metro đã phát triển danh sách các vấn đề chính trong Giai Đoạn 2 bằng cách sử dụng phản hồi từ khảo sát cộng đồng, các tổ chức dựa vào cộng đồng, cuộc họp tập trung vào nhóm, tiếp cận trực tiếp và các cuộc họp cộng đồng trực tuyến lẫn trực tiếp, cũng như dữ liệu từ các thành phố và tổ chức cùng hợp tác.

Metro đã làm việc với các tổ chức dựa vào cộng đồng như Mobility Board (Hội Đồng Di Chuyển) và Partner Review Board (Hội Đồng Đánh Giá Đối Tác) của các bên quan tâm bên ngoài nhằm chỉ định thứ hạng các ưu tiên (từ ít quan trọng đến quan trọng nhất) cho các khu vực có vấn đề chính được xác định trong quá trình kết nối. Việc xếp hạng giúp Metro tập trung trước vào các khu vực có nhu cầu cao nhất. Quá trình xếp hạng này được tạo ra bằng cách sử dụng phản hồi của cộng đồng, tính công bằng và các phương pháp tốt nhất về thiết kế hệ thống chuyển tuyến.

Các thông tin khác về các vấn đề chính được xác định trong quá trình gắn kết ở Giai Đoạn 2 được nêu tại phần Tóm Tắt Công Tác Kết Nối Giai Đoạn 2.

Trong quá trình phát triển đề xuất Giai Đoạn 3, Metro tập trung giải quyết các nhu cầu của cộng đồng được xác định và duy trì dịch vụ nhận được phản hồi tích cực trong Giai Đoạn 2. Mobility Board và Partner Review Board đã cung cấp phản hồi bổ sung nhằm hỗ trợ cải thiện và hoàn thiện đề xuất Giai Đoạn 3.

Các điểm nổi bật trong đề xuất Giai Đoạn 3 bao gồm các điểm dưới đây.

 • Link light rail sẽ mang đến dịch vụ bắc–nam rất thường xuyên, cho phép có thêm dịch vụ xe buýt đông–tây mà hiện tại chưa có.
 • Xây dựng các kết nối đông–tây mới và được điều chỉnh trên toàn bộ khu vực dự án.
 • Duy trì hoặc cải thiện khả năng tiếp cận phương tiện trung chuyển thuận tiện cho các Khu Vực Ưu Tiên Công Bằng và các nhóm dân cư ưu tiên, bao gồm Linden Ave và khu vực lân cận của Lake City.
 • Duy trì hoặc xây dựng các kết nối mới tới các trường học và điểm đến cộng đồng, đặc biệt là ở Seattle và Shoreline.
 • Tiếp tục chuyển sang mạng lưới thường xuyên cả ngày bao gồm nhiều dịch vụ xe buýt buổi tối và cuối tuần hơn, cũng như giảm dịch vụ chỉ phục vụ vào giờ cao điểm.
 • Khu vực dịch vụ mới Metro Flex theo nhu cầu tại phía bắc Kenmore, Lake Forest Park, kết nối tới Mountlake Terrace Link light rail station.
 • Cải thiện kết nối đông/tây, với dịch vụ mới, thường xuyên cả ngày trên N 145th (Route 72, 333 và 522 BRT), dịch vụ mới liên tục trên 125th đến 130th (Route 77 mới) và kết nối mới giữa Lake City, Northgate và Greenwood (Route 61 mới).
 • Nhiều kết nối mới giữa Lake City và Link bao gồm các kết nối dưới đây:
  • Shoreline South/148th: Routes 65, 72 và 522 BRT
  • NE 130th Street Station: Route 77
  • Northgate Station: Routes 61, 67, 75, 322 và 348
  • Roosevelt Station: Routes 67 and 77
  • University of Washington Station: Routes 65, 67, 72, 75 và 77.
 • Dịch vụ mới phục vụ cả ngày trên Lake City Way, kết nối Roosevelt Station và University of Washington (Route 77 mới).
 • Tiếp tục kết nối từ phía bắc Lake City đến Nathan Hale High School và Jane Addams Middle School (Route 65) và kết nối mới từ Pinehurst (Route 77 mới).
 • Tiếp tục cung cấp dịch vụ tới Sanford Hildebrant Towers, với kết nối mới tới Shoreline Place và Shoreline South/148th Station (Route 345 được điều chỉnh).
 • Dịch vụ trực tiếp tới Ingraham High School (Route 365 mới).
 • Dịch vụ thường xuyên từ Northgate tới North Seattle College và Northwest Hospital (Route 345 được điều chỉnh và Route 365 mới).
 • Tiếp tục dịch vụ thường xuyên tới trung tâm thành phố Seattle thông qua Link, tuyến 5, 40, 62 và RapidRide D cũng như E Line.
 • Một số tuyến trong khu vực yêu cầu phối hợp thêm với Thành Phố Seattle.
 • Cải thiện kết nối đông/tây, với dịch vụ mới, thường xuyên cả ngày trên N 145th (route 72, 333 và 522 BRT) và N 175th (Route 333), cũng như cải thiện dịch vụ trên N 185th (Route 348) và N 155th (Route 345).
 • Tiếp tục dịch vụ thường xuyên tới trung tâm thành phố Seattle thông qua Link, Route 5 và RapidRide E Line.
 • Các tuyến đường mới thường xuyên, phục vụ cả ngày, kết nối tới Link (routes 72, 333, 348 và 522 BRT).
 • Cải thiện các kết nối đến Shoreline Community College với Route 333 mới, cung cấp dịch vụ thường xuyên cả ngày từ Shoreline South/148th Station và Route 331 được điều chỉnh, kết nối từ Mountlake Terrace Station và cung cấp dịch vụ muộn hơn vào buổi tối.
 • Cải thiện dịch vụ tới Shorewood High School (Route 333 mới và Route 331 được điều chỉnh) và Shorecrest High School (Route 65 được điều chỉnh).
 • Tiếp tục dịch vụ trên 5th Ave NE giữa Shoreline South/148th Station và Shoreline North/185th Station, kết nối trực tiếp đến Link (Route 365 mới).
 • Nhiều dịch vụ trực tiếp hơn tới Shoreline Place và NW School for Deaf and Hard-–of–Hearing (Route 345 được điều chỉnh).
 • Tiếp tục các kết nối cả ngày tới Northwest Hospital và North Seattle College (Route 345 được điều chỉnh và Route 365 mới).
 • Tiếp tục dịch vụ trong giờ cao điểm tới Aurora Village, Northgate, trung tâm thành phố Seattle và First Hill (Route 303).
 • Kết nối mới tới Mountlake Terrace Station, kéo dài tới University of Washington Bothell, cũng như cải thiện dịch vụ buổi tối và cuối tuần (Route 331 được điều chỉnh).
 • Kết nối mới, nhanh chóng và thường xuyên từ Bothell, Kenmore và Lake Forest Park đến Shoreline South/148th Link Station (Sound Transit Route 522 Bus Rapid Transit).
 • Khu vực dịch vụ Metro Flex mới tại phía bắc Kenmore, bắc Lake Forest Park và đông nam Mountlake Terrace. Dịch vụ theo yêu cầu này sẽ kết nối tới Mountlake Terrace Station, Route 522 BRT, Lake Forest Park Town Center, Kenmore Park–and–Ride và nhiều khu vực khác.
 • Dịch vụ cả ngày mới, thường xuyên từ Mountlake Terrace đến các địa điểm chính tại Shoreline (Route 333).
 • Dịch vụ trong giờ cao điểm giữa Kenmore, Lake City, Northgate, trung tâm thành phố Seattle và First Hill (Route 322 được điều chỉnh).
 • Dịch vụ thường xuyên và nhanh chóng hơn giữa các khuôn viên trường University of Washington Bothell và Seattle sẽ được cung cấp bởi Route 522 BRT và chuyển sang Link light rail tại Shoreline South/148th Station hoặc chuyển sang Route 72 mới, thường xuyên tại 145th.

Dựa vào việc xếp hạng ưu tiên những phản hồi này, bản đồ và chi tiết tuyến đường được đề xuất có trong mỗi tờ thông tin bên dưới:

Nếu quý vị đi tuyến xe này: Thay đổi được đề xuất: Đánh giá các tuyến xe này (PDFs):
5 5
16 5
20 44 45 61 62
28 5 28 77
45 31 32 45 75
64 62 65 link light rail iconLink
65 65
67 67
73 45 67 72 77 348
75 75
301 303 333 348
302 303 322 331 348
303 303
304 333 345 348
320 61 322 522 BRT link light rail icon Link
322 77 322
330 65 72 333 345
331 331
345 5 333 345
346 303 345 348 365
347 333 348 365
348 348
372 72 331 522 BRT link light rail icon Link
Metro Flex Metro Flex
ST 522 72 77 522 BRT link light rail icon Link
Link link light rail icon Link light rail

Quy trình và thời gian

 • Lập Kế Hoạch Trước Khi Gắn Kết
 • Giai đoạn 1: Đánh giá nhu cầu
  Nhu cầu ưu tiên của Mobility Board
 • Giai đoạn 2: Khái niệm dịch vụ
  Khuyến nghị đánh giá của Mobility Board
 • Giai đoạn 3: Đề xuất dịch vụ
  Đề xuất đánh giá cuối cùng của Mobility Board
 • Hội Đồng King County

Trong giai đoạn gắn kết đầu tiên này, Metro sẽ thông báo cho công chúng – bao gồm những người sử dụng phương tiện trong các cộng đồng bị ảnh hưởng – về phạm vi và tầm nhìn của dự án, đồng thời thu thập thông tin về nhu cầu dịch vụ từ công chúng, người sử dụng phương tiện và các bên liên quan chính. Thông tin này sẽ giúp ích cho Mobility Board và Metro khi họ cùng nhau tạo ra bản phác thảo bối cảnh dịch vụ để lấy ý kiến phản hồi từ công chúng trong quá trình gắn kết Giai Đoạn 2.

Tóm Tắt Sự Gắn Kết Giai Đoạn 1 (PDF)

Trong giai đoạn kết nối thứ hai này, Metro sẽ chia sẻ phạm vi và tầm nhìn của dự án, cũng như các tuyến xe buýt đề xuất được phát triển với thông tin thu thập được trong giai đoạn 1 từ công chúng, bao gồm các hành khách trong cộng đồng chịu ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ thu thập phản hồi về các thay đổi tuyến xe được đề xuất để tìm hiểu thêm về các ưu tiên của cộng đồng và cách họ thông báo đề xuất cuối cùng về các tuyến xe buýt.

Những hoạt động được sử dụng để thông báo cho cộng đồng về các cơ hội gắn kết có thể bao gồm:

 • Làm việc với Community–Based Organizations (CBOs)
 • Tổ chức các buổi họp công chúng đa ngôn ngữ
 • Thông cáo báo chí và bài đăng trên blog đa ngôn ngữ
 • Thông Báo Trung Chuyển, Thông Báo cho Người Sử Dụng Phương Tiện và áp phích hướng dẫn
 • Phân phối tài liệu kỹ thuật số và/hoặc tài liệu in đa ngôn ngữ
 • Thông tin đa ngôn ngữ có trên trang web của Metro
 • Trực tiếp tiếp cận tại các trạm dừng xe buýt, trung tâm trung chuyển và sự kiện cộng đồng

Tóm Tắt Sự Gắn Kết Giai Đoạn 2 (PDF)

Bản ghi âm buổi chia sẻ thông tin trực tuyến cho cộng đồng:

Nếu quý vị muốn nghe bản ghi âm bằng ngôn ngữ khác, xin vui lòng cho chúng tôi biết! Gởi email cho chúng tôi (bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị) tại: haveasay@kingcounty.gov

Trong giai đoạn kết nối cuối cùng, Metro sẽ trình bày đề xuất dịch vụ xe buýt cho công chúng, giải thích cách các ý kiến đóng góp của cộng đồng từ Giai Đoạn 2 đã tác động đến những cập nhật này. Chúng tôi sẽ yêu cầu phản hồi về cách cải thiện đề xuất dịch vụ trước khi hoàn thiện bản cuối cùng. Sau đó, chúng tôi sẽ xem lại cách ý kiến đóng góp của cộng đồng, các ưu tiên và tính công bằng tác động đến đề xuất dịch vụ cuối cùng cũng như giải thích những bước tiếp theo có liên quan.

Cách quý vị có thể tham gia vào dự án

Sự tham gia của cộng đồng

Qua quy trình gắn kết cộng đồng gồm ba giai đoạn, Metro sẽ tập trung lắng nghe về những nhu cầu di chuyển, tìm hiểu về những rào cản mà các hành khách gặp phải và những cơ hội cải thiện phương tiện giao thông công cộng tại Tây Bắc King County. Chúng tôi sẽ luôn được thông tin bởi các cộng đồng địa phương về việc thay đổi điều kiện gây khó khăn cho việc di chuyển, tìm hiểu về những lợi ích và sự đánh đổi của các lựa chọn di chuyển tương lai với các thành viên cộng đồng và nhữnng người có liên quan.

Bản ghi âm buổi chia sẻ thông tin trực tuyến cho cộng đồng:

Mobility Board

Metro đã tập hợp 15 thành viên của Lynnwood Link Connections Mobility Board, đại diện một cách công bằng cho các nhóm người trước đây không tham gia cuộc trò chuyện ra quyết định liên quan đến phương tiện trung chuyển và những người bị ảnh hưởng không tương xứng bởi các quyết định này. Vai trò chính của Mobility Board là cộng tác với nhân viên Metro để phát triển và tinh chỉnh mạng lưới phương tiện trung chuyển trong khu vực được điều phối tại phía tây bắc King County.

Partner Review Board

Ngoài sự tham gia của cá nhân Metro với đối tác dự án và các bên liên quan, Metro cũng đã tập hợp nhóm các bên liên quan bên ngoài để phục vụ như một hội đồng đánh giá bối cảnh, được gọi là Partner Review Board. Board gồm người đại diện từ các khu vực tài phán và tổ chức lớn trong khu vực dự án, các lãnh đạo của tổ chức tại cộng đồng và đại diện từ cơ quan trung chuyển đối tác. Vai trò chính của Partner Review Board là thông báo, xem xét và đưa ra nhận xét về các bối cảnh dịch vụ do Mobility Board phát triển.

Tìm hiểu thêm về Partner Review Board.

Liên hệ với chúng tôi

Qua email (bằng ngôn ngữ của quý vị) tại: haveasay@kingcounty.gov

Nhận xét chung

Nếu quý vị có nhận xét hoặc phản hồi chung về các dịch vụ của Metro, vui lòng gọi (206) 553-3000. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ phiên dịch!

Đăng ký để nhận các cập nhật (Tiếng Anh)

Người đăng ký mới

Nhận thông tin cập nhật dự án và các thông báo về sự kiện và các mốc quan trọng. Để đăng ký, hãy nhập thông tin liên lạc của quý vị. (Để nhận cả thông tin qua email và tin nhắn điện thoại, quý vị cần đăng ký hai lần.)

Người đăng ký hiện tại

Để quản lý các tùy chọn ưu tiên, hãy nhập email hoặc số điện thoại di động của quý vị.


Translation disclaimer

expand_less