Skip to main content

Thay đổi về dịch vụ

Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024

Kể từ ngày 30 tháng 3, Metro Quận King sẽ cập nhật lịch hoạt động của phương tiện giao thông công cộng nhằm cải thiện độ tin cậy về lịch trình cho hành khách. Dịch vụ được thay đổi sẽ kết nối hành khách đi Tuyến 221 với Tuyến tàu Link 2 Line của Sound Transit ở Eastside và điều chỉnh các chuyến trên những tuyến do Thành Phố Seattle tài trợ.

Tổng hợp lịch trình của các tuyến có thay đổi về dịch vụ

Vui lòng tham khảo bản PDF lịch trình của các tuyến để biết thông tin đầy đủ.

TẢI XUỐNG LỊCH TRÌNH CỦA CÁC TUYẾN CÓ THAY ĐỔI VỀ DỊCH VỤ

Các tuyến có thay đổi về dịch vụ

Chọn số tuyến để tìm hiểu về các thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 30 tháng 3 năm 2024. Trang này không bao gồm một số tuyến có thay đổi nhỏ về thời gian của các chuyến.

Các tuyến có thay đổi về lịch trình

Vào Thứ Bảy, một chuyến đi về hướng bắc lúc 10:22 tối sẽ bị loại bỏ theo chỉ đạo của Thành Phố Seattle để cân đối khoản đầu tư vào dịch vụ của Dự Luật Giao Thông Công Cộng Seattle (Seattle Transit Measure) theo mục tiêu của thành phố.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 5

Vào các ngày trong tuần, bốn chuyến buổi tối sẽ bị loại bỏ theo chỉ đạo của Thành Phố Seattle để cân đối khoản đầu tư vào dịch vụ của Dự Luật Giao Thông Công Cộng Seattle (Seattle Transit Measure) theo mục tiêu của thành phố.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 10

Vào Chủ Nhật, một chuyến đi về hướng nam sẽ được thêm vào lúc 11:53 tối theo chỉ đạo của Thành Phố Seattle để cân đối khoản đầu tư vào dịch vụ của Dự Luật Giao Thông Công Cộng Seattle (Seattle Transit Measure) theo mục tiêu của thành phố.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 21

Vào các ngày trong tuần, một số chuyến sẽ được thêm vào buổi sáng và buổi chiều theo chỉ đạo của Thành Phố Seattle để cân đối khoản đầu tư vào dịch vụ của Dự Luật Giao Thông Công Cộng Seattle (Seattle Transit Measure) theo mục tiêu của thành phố.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 28

Vào các ngày trong tuần, thời gian của các chuyến sẽ được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu đi lại cao hơn trong giờ thấp điểm vào buổi sáng và buổi tối.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 45

Vào các ngày trong tuần, một chuyến đi về hướng bắc vào buổi sáng và hai chuyến đi về hướng nam vào buổi chiều sẽ bị loại bỏ theo chỉ đạo của Thành Phố Seattle để cân đối khoản đầu tư vào dịch vụ của Dự Luật Giao Thông Công Cộng Seattle (Seattle Transit Measure) theo mục tiêu của thành phố. Thời gian của các chuyến buổi tối sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với Tuyến 57 và phục vụ khoảng 20 phút một lần giữa tuyến 56 và 57.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 56

Thời gian của các chuyến buổi tối sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với Tuyến 56 và phục vụ khoảng 20 phút một lần giữa tuyến 56 và 57.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 57

Vào các ngày trong tuần, thời gian của các chuyến sẽ được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu đi lại cao hơn trong giờ thấp điểm vào buổi sáng và buổi tối.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 73

Một số chuyến có ít hành khách vào sáng sớm và buổi tối sẽ bị loại bỏ, đồng thời bổ sung các chuyến mới vào buổi sáng muộn và buổi trưa khi nhu cầu của khách hàng cao hơn. Chúng tôi sẽ phối hợp những thay đổi này với thay đổi về lịch trình của Tuyến 119.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 118

Ba chuyến có ít hành khách vào sáng sớm sẽ bị loại bỏ, đồng thời bổ sung các chuyến mới vào buổi sáng muộn và buổi trưa khi nhu cầu của khách hàng cao hơn. Chúng tôi sẽ phối hợp những thay đổi này với thay đổi về lịch trình của Tuyến 118.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 119

Vào ngày 2 tháng 2, một số chuyến trong tuần bị tạm ngừng trước đây đã hoạt động trở lại.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 631

Vào ngày 22 tháng 1, một số chuyến trong tuần bị tạm ngừng trước đây đã hoạt động trở lại.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: Tuyến 914

Vào các ngày trong tuần, từ 11 giờ tối đến nửa đêm, thời gian của các chuyến đi về hướng nam sẽ được điều chỉnh để phục vụ khoảng 20 phút một lần.

Vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, thời gian của các chuyến sẽ được điều chỉnh để phục vụ khoảng 12 phút một lần.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: RapidRide A Line

Vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng, một số chuyến sẽ được bổ sung theo chỉ đạo của Thành Phố Seattle để cân đối khoản đầu tư vào dịch vụ của Dự Luật Giao Thông Công Cộng Seattle (Seattle Transit Measure) theo mục tiêu của thành phố.

Mở bản PDF thời gian biểu cho: RapidRide H Line

Các tuyến có thay đổi về điểm dừng

Tuyến 221 sẽ được định tuyến lại và không còn dừng tại các điểm dừng trên đường 148th Ave NE giữa đường NE 36th St và đường NE 24th St. Tuyến 221 sẽ dừng tại các điểm mới trên đường NE 36th St và đường 152nd Ave NE, bao gồm trạm Overlake Village kết nối với tuyến tàu 2 Line của Sound Transit. Tuyến này sẽ phục vụ các trạm South Bellevue và Redmond Technology. Tuyến 221 sẽ tiếp tục hoạt động trên đường 148th Ave NE, phía bắc đường NE 36th St và phía nam đường NE 24th St.

Mở bản PDF lịch trình cho: Tuyến 221

Dịch vụ mới

Vào thứ bảy ngày 27 tháng 4, Sound Transit sẽ bắt đầu vận hành dịch vụ tàu đường sắt nhẹ 2 Line từ Trạm South Bellevue đến Trạm Redmond Technology, bao gồm các trạm East Main, Bellevue Downtown, Wilburton, Spring District, BelRed và Overlake Village.

Dịch vụ vào ngày lễ

Metro Quận King

Metro sẽ áp dụng lịch trình Chủ Nhật vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Thứ Hai, ngày 27 tháng 5; Ngày Độc Lập, Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2024.

Vui lòng kiểm tra lịch trình của tuyến của quý vị hoặc trang Dịch Vụ Vào Ngày Lễ (Holiday Service) của Metro để biết chi tiết.

Sound Transit

Các tuyến xe buýt Sound Transit 522, 541, 542, 544, 545, 550, 554, 555, 556 và 566 do Metro vận hành sẽ hoạt động theo lịch trình Chủ Nhật vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Thứ Hai, ngày 27 tháng 5; Ngày Độc Lập, Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2024.

Tuyến tàu 1 Line và 2 Line cũng sẽ hoạt động theo lịch trình Chủ Nhật vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Ngày Độc Lập.

Tàu Sounder sẽ không hoạt động vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong hoặc Ngày Độc Lập.

Để biết thông tin về dịch vụ vào ngày lễ của các tuyến Sound Transit do Pierce Transit và Community Transit vận hành, trong đó có các tuyến 510, 511, 512, 513, 532, 535, 560, 567, 574, 577, 578, 590, 592, 594, 595, 596 và Tacoma Link, hãy truy cập soundtransit.org

expand_less