Skip to main content

ORCA LIFT

Kharashka gaadiid raaca oo hooseeya. Waxyaabo badan oo suurtagal ah.

Si fiican uga faa'iidayso gaadiidka iyadoo la dhimay qiimaha iyo ORCA LIFT! Kaarkani waxa uu bixiyaa hab ku haboon, oo la awoodi karo oo lagu aado Puget Sound.

ORCA LIFT

Ma u qalantaa?

Qadarka dakhliga Qoyska

Si aad ugu qalanto, dakhliga guud ee qoyskaaga (kahor inta aan canshuurta laga jarin) waa inaanu ka badnayn boqolkiiba 200 ee Heerka Saboolnimada Dawlada dhexe, sida ay dejisay Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka Maraykanka. Kuwa hela Apple Health Medicaid, WIC iyo Basic Food ayaa u qalma barnaamijka.

200% ee Heerka Saboolnimada Dawlada dhexe

Tirada Qoyska Dakhliga Bishii
1 $2,510
2 $3,407
3 $4,303
4 $5,200
5 $6,097
6 $6,993
7 $7,890
8 $8,787

Sida loo codsado

 • See if you qualify

  Review the eligibility requirements above, or if you need help understanding if you qualify, call the Community Health Access Program (CHAP) 800-756-5437.

 • Apply for a card

  Apply online or in person at an authorized enrollment office. Be prepared with proof of income and proof of identity (see eligibility section).

  Apply over the phone by calling CHAP at 800-756-5437 and your card will be mailed to you.

  If you qualify, there is no initial fee for the ORCA LIFT card but you will need to load your card with funds to ride transit.

  Youth 18 and under are able to ride most transit in our region at no cost. Visit myORCA.com for more information.


 • Load your card to pay

  Before you try to pay for transit with an ORCA LIFT card, be sure to load it with money (E-purse) or a monthly pass.

  Note: stores such as Safeway and QFC are only able to load E-purse funds, not monthly passes. You can convert these E-purse funds to a pass by calling Metro at 206-553-3000 or by logging into your ORCA account.

 • Ride

  Plan your trip, tap your card and go!

Dukumiintiyada dalbashada

Dukumiintiyada xaqiijinta dakhliga la aqbali karo

Cadaynta diiwaangelinta barnaamijyada Gobolka ee soo socda

 • Apple Health/Medicaid (ProviderOne)
 • Washington Basic Food (Kaarka EBT)
 • WIC (Haweenka, Dhalaanka iyo Caruurta)

Warqadaha Abaal-marinta

 • Warqada Shaqo La'aanta
 • Bayaanka Shaqada iyo Warshadaha (L&I)
 • Warqadaha kale ee abaal-marin ahaaneed: Lambarka Badqabka Bulshada (SSN), Dakhliga Kaalmada ee Badqab ahaaneed

Haddii aadan lahayn il dakhli hadda

 • Foomka xaqiijinta Xaalado Shaqo (ama sawir laga qaaday shaashada websaytka) oo muujinaya in dakhli kusoo galin

Haddii aad shaqeyso oo uu mushahar ku siiyo shaqaaleeyahaagu

 • Caddaynta dakhliga guud ee 30-kii maalmood ee la soo dhaafay (warqadaha mushahar bixinta, sawir laga qaaday shaashad oo muujinaya dakhliga kahor inta aan waxba laga jarin)
 • Haddii lagu bixiyay lacag cadaan ah, qoraal uu saxeexay oo ku taariikhaysan yahay loo shaqeeyaha oo sheegaya dakhliga guud ee 30 maalmood ee la soo dhaafay; ama bayaan bangi oo muujinaya lacag lagu shubay koontadaada

Qofka iskiis u Shaqaysta

 • Nuqulka canshuur celintaadii ugu dambeysay. Dakhligu wuxuu ku salaysan yahay dakhliga guud ee la hagaajiyay ee canshuur celintaadii ugu dambeysay: Foomka 1040, sadarka 37; Foomka 1040 A, sadarka 21; Foomka 1040 EZ, sadarka 4; ama dhamaystirka waraaqaha iskaa u shaqeysiga
 • Shaqaalaha madaxbanaan (Uber, Lyft, Door Dash): cadaynta dakhligaaga (kharash ka dib) 30 maalmood ee la soo dhaafay

Dhukumiintiyo cadeynaya qofka aad tahay

Kaarka aqoonsiga dawladdu bixisay oo sawir leh

 • Ruqsada darawalnimada (gobolka ama waddan kasta)
 • Kaarka aqoonsiga oo sawir leh ee dawlad, gobol, ismaamul ama wadan kasta
 • Kaarka Aqoonsiga Ciidan oo Sawir leh
 • Kaarka aqoonsiga ee qunsuliyada shisheeye kasta
 • Baasaborka dal kasta
 • Kaarka aqoonsiga sawirka leh ee Dugsi—jaamacad/koolej
 • Kaarka dhaladnimo
 • Shahaadada dhalashada Mareykanka, ogolaanshaha wadaninimo ee qof wadan kale u dhashay (oo leh saxiix iyo sawir)
 • Nooc kasta oo kale oo aqoonsi sawir ah oo ay bixiso hay'ad dawladeed oo waddan kasta ah ama isku darka laba dukumiinti ama ka badan

Ama, isku darka laba dukumiinti ama ka badan

Dukumiinti aan dawladu bixinin oo leh magac iyo sawirkaaga adoo qof weyn ah, iyo dukumiinti tilmaamaya magacaaga iyo taariikhda dhalashada, sida:

 • Warqadaha korsashada
 • Diiwaanada Daahiritaanka Babtiisamka
 • Warqada Dhalasho
 • Kaarka soo gudbitaanka xadka
 • Amar maxkamadeed
 • Waaxda Amniga Gudaha (Department of Homeland Security, DHS) kaarka “Trusted Traveler” (NEXUS, SENTRI, FAST)
 • Kaarka barashada darawalnimo
 • Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka (Department of Social and Health Services, DSHS) warqadda aqoonsiga ee dadka ay daryeelan kuwa aan ahayn kuwa dhalay
 • Kaarka aqoonsiga shaqaalanimo
 • Aqoonsiga Socdaal ahaaneed
 • Ruqsada Guur
 • Diiwaanada dugsiga / waraaqaha natiijada (la xaqiijiyay)
 • Kaarka Badqabka Bulshada
 • Aqoonsiga Shaqaalanimada Gaadiidka (Transportation Worker Identification Credential, TWIC)
 • Kaarka shaqo la'aanta

Waxa ay tahay in la bixiyo

Kaarkaaga ORCA LIFT wuxuu ku siinayaa qiimo la dhimay ee gaadiid raaca oo ah $1.00 ee Metro iyo habab kale oo badan oo gobolkeena ah. Hay'adaha qaar ma bixiyaan kharashka gaadiid raaca ORCA LIFT—safaradaas, waxaad u baahan doontaa inaad ku bixiso kharashka buuxa ee Boorsadaada Elektrooniga ah ama PugetPass horay loogu sii shubay.

Liistada Qiimaha hay'ad ahaaneed

Adeegga Baska (Hal mar gaadiid raac ah)

 • Midka Maxalaiga/Swift $1.25
 • Bas $2.00

Adeegga Baska (PugetPass)

 • Midka Maxalaiga/Swift $45.00
 • Bas $72.00

Adeegga Baska (Hal mar gaadiid raac ah)

 • Wado cayiman $1.00

Adeegga Baska (PugetPass)

 • Wado cayiman $36.00

Adeegga Gaadiidka (Hal mar gaadiid raac ah)

 • Wadooyinka Baska iyo RapidRide $1.00
 • Adeega DART $1.00
 • Metro Flex $1.00
 • Basaska Bulshada $1.00
 • Trailhead Direct $1.00

Adeegga Gaadiidka (PugetPass)

 • Wadooyinka Baska iyo RapidRide $36.00
 • Adeega DART $36.00
 • Metro Flex $36.00
 • Basaska Bulshada $36.00
 • Trailhead Direct $36.00

Adeeg Taksiyada Biy-mareenka ah (Hal mar gaadiid raac ah)

 • West Seattle / Downtown Seattle (Bartamaha Seattle)$4.50
 • Vashon Island / Downtown Seattle (Bartamaha Seattle)$3.75

Adeeg Taksiyada Biy-mareenka ah (PugetPass)

 • West Seattle / Downtown Seattle (Bartamaha Seattle) $162.00
 • Vashon Island / Downtown Seattle (Bartamaha Seattle)$135.00

Adeegga Gaadiidka (Hal mar gaadiid raac ah)

 • Doonta Dhakhsaha badan (Eastbound) $1.00
 • Doonta Dhakhsaha badan (Westbound) $5.00
 • Adeegga Baska iyo Doomaha Lagu Gudbiyo Dadka Lugaynaya ee Deegaanka $1.00

Adeegga Gaadiidka (PugetPass)

 • Doonta Dhakhsaha badan (Eastbound) $36.00
 • Jid go'an oo deegaanka ah (Hal mar gaadiid raac ah) $1.00
 • Jid go'an oo deegaanka ah (PugetPass) $36.00
 • Tareenka Bartamaha (Hal mar gaadiid raac ah) $1.75
 • Tareenka Bartamaha (PugetPass) $36.00
 • Baska Dadweynaha (Hal mar gaadiid raac ah) $1.00
 • Baska Dadweynaha (PugetPass) $36.00

Adeegga Gaadiidka (Hal mar gaadiid raac ah)

 • Basaska ST Express $1.00
 • Tareenada Sounder $1.00
 • Tareenka Fudud ee Link (Link Light Rail) $1.00

Adeegga Gaadiidka (PugetPass)

 • Basaska ST Express $36.00
 • Tareenada Sounder $36.00
 • Tareenka Fudud ee Link (Link Light Rail) $36.00

† Ogolaanshaha Qiimaha la Dhimay ee Gobolka ee Rakaabka weyn (da'da 65 ama ka weyn), Rakaabka naafada ah, dadka haysta kaarka Medicare iyo ciidamada Maraykanka ee haysta aqoonsiga.

Su'aalaha inta badan la is weydiiyo

 • King County Metro buses
 • King County Water Taxi
 • Community Transit buses
 • Everett Transit buses
 • Kitsap Transit buses
 • Pierce Transit
 • Seattle Center Monorail
 • Seattle Streetcar
 • Sound Transit Link light rail
 • Sound Transit Regional Express buses
 • Sounder Trains

Other agencies may accept the ORCA LIFT card, but you will need to pay a regular (not discounted) adult fare for transit aboard those vehicles. You can pay that fare with your card’s E-purse value or a PugetPass that you have loaded.

You will be credited the trip value of your PugetPass and will have to make up the difference with E-purse funds.


There is no initial card fee for qualified riders. If your ORCA LIFT card is lost, stolen or damaged, replacement cards cost $3. You are responsible for the cost to load E-purse or monthly passes to the card.


The ORCA LIFT card is good for two years from the time you receive it. Your card’s expiration date is printed on the back. If your card expires, you can apply to renew it for another two years by following the application process. Visit the Reduced Fare Portal for details.


You may use your ORCA LIFT card until it expires. When your card expires, simply reapply for the program or use your card to pay a regular Adult fare.


Youth 18 and under are able to ride most transit in our region at no cost. Visit myORCA.com for more information.

If you lose your ORCA LIFT card, report it right away. Your old card will then be locked and no longer valid for fare payment. Any valid E-purse or passes previously loaded onto your old card can be transferred to your new one.

Replace your card:

If you don’t have enough money to cover your next trip, the ORCA LIFT card will allow you to travel with a negative balance of up to -$2.75.

Just tap your ORCA card when boarding and you can pay the fare back before your next trip, when you reload your E-purse or PugetPass.

You can reload your card online at myORCA.com, with the myORCA app or at one of the many locations where ORCA cards are sold. To find a location near you, visit our retail map on myORCA.com

expand_less