Skip to main content

Kaabista tigidhka sanadkii

Marka la haysto kaabista tigidhka sanadkii, waxa aad ku raaci kartaa Metro Degmada King, Sound Transit iyo Everett Transit oo waa kuu bilaash ah. Eeg hadii aad u qalanto maanta.

U Qalanka

Dadka degan degmooyinka King, Pierce, iyo Snohomish, ee ku jira mid kamid ah lixda barnaamij ee gobolada, waxay heli karaan tigidhka sanadkii ee la kaabay ee safarada Degmada King ee adeegyada Metro, Everett Transit iyo Sound Transit. U qalanka, is duwaan gelinta iyo qaadashada tigidhka sanadkii ee kaabista waxaa weeye DSHS, Adeegyada Bulshada Katooliga ah iyo Caafimaadka Shacabka.

Barnaamijka gunooyinka gobolka ee lixda ah

 • Kaalmada Kumeel Gaadhka ah ee Qoysaska Baahan (Temporary Assistance for Needy Families, TANF)/Kaalmada Qoyska Gobolka (State Family Assistance, SFA)
 • Kaalmada Lacagta Qaxootiga (Refugee Cash Assistance, RCA)
 • Kaalmada Lacagta Da'da, Indhoolka, ama Laxaad La'aanta (Aged, Blind, or Disabled Cash Assistance, ABD)
 • Kaalmada Dumarka Uurka Leh (Pregnant Women Assistance, PWA)
  Waa in aan lagu khaldin WIC ama Pregnancy Medical
 • Dhakhliga Sekuuritiga ee Dheeraadka ah (Supplemental Security Income, SSI)
  Waa in aan lagu khaldin Dakhliga Sooshaal Sekuuritigga ama SSDI
 • Baahiyaha Guryaynta & Daruuriga (Housing & Essential Needs, HEN)
  Waa in aan lagu khaldin kaalmadaha guryaynta sida HUD

Si loo dalbado ama wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijyadan, booqo washingtonconnection.org ama la hadal 877-501-2233.

Sida loo dalbato tigidhka sanadkii ee kaabista

Sida onleyn ahaan loogu dalbado

Qabo Daaqada Tigidhka Qiimaha Jaban (Af-Ingriis keliya)

Waxa aad u baahan tahay:

 • Lambarkaaga ProviderOne AMA lambarkaaga Aqoonsiga Macmiilka DSHS
 • Nuqul ah (.jpg, .png, .pdf, .heic) ee aqoonsiga leh Sawirkaaga
 • Nuqulka ugu danbeeyay ee warqada lagugu siiyay DSHS (warqada lagugu siiyay TANF ama warqada lagugu siiyay HEN ayaad ku qaadan kartaa.)

Oggow: Wakiilada ORCA LIFT ee la ansixiyay marka ay u buuxinaayan macmiilka foomka, waxay u xaqiijin karaan aqoonsiga leh sawirka si toos ah halkii ay ka gelin lahaayeen nuqul.

Ku dalbashada taleefanka

Caafimaadka Shacabka – Barnaamijka Helitaanka Caafimaadka Bulshada Seattle iyo Degmada King

Taleefanka:
800-756-5437

Saacadaha:
Isniin - Jimce, 8:00 subaxnimo - 5:00 galabnimo
(waxaa la xidhaa 1:00 duhurnimo ilaa 2:00 duhurnimo)


Xarunta Adeega Macmiilka ee Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka (Department of Social and Health Services, DSHS)

Taleefanka:
877-501-2233

Saacadaha:
Isniin - Jimce, 8:00 subaxnimo - 5:00 galabnimo


Catholic Community Services (Adeega Bulshada Kaatooliga)

Taleefanka:
206-960-1582

Saacadaha:
Isniin - Jimce, 9:00 subaxnimo - 4:00 galabnimo

Ku dalbo si foolka-fool ah

ORCA LIFT/Public Health Office (ORCA LIFT/Xafiiska Caafimaadka Shacabka)

Cinwaanka:
201 S Jackson St, Seattle, WA 98104

Saacadaha:
Isniin ilaa Khamiista:
8:30 subaxmimo ilaa 4:30 galabnimmo
(waxaa la xidhaa 1:00 duhurnimo ilaa 2:00 duhurnimo)

Jimce:
Xafiisku waa uu xidhan yahay

Sabtida labaad iyo afaraad:
10:00 subaxnimo ilaa 2:00 duhurnimo
(marka laga tago maalmaha fasaxa todobaadkii)


Federal Way Public Health Storefront (Xarunta Caafimaadka Dadweynaha ee Federal Way)

Cinwaanka:
1640 S 318th Pl, Suite B, Federal Way, WA 98003

Saacadaha:
Isniin ilaa Khamiista:
8:30 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo

Jimce:
Xafiisku waa uu xidhan yahay

Sabtiyada kowaad, sadexaad iyo shanaad:
10:00 subaxnimo ilaa 2:00 duhurnimo
(marka laga tago maalmaha fasaxa todobaadkii)


Adeega Bulshada Kaatooliga - Randolph Carter Center

Cinwaanka:
100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144

Saacadaha:
Isniin ilaa Jimce:
9:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo

Arbacada:
9:00 subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo

Sida loo raaco

SHAASHADA KU TAABO KAADHKAAGA

Marka aad sii korayso baska, waxa aad ku taabataa kaadhkaaga ORCA shaashada akhrida kaadhka ee gudaha.

SHAASHADA KU TAABO KAADHKAAGA KAHOR INTA AANAD KORIN

Inta aanad raacin tareenka fudud, RapidRide, tareenka rakaabka Sounder, Seattle Center Monorail iyo Seattle Streetcar, ku taabo kaadhkaaga ORCA shaashada huruuda ah ee akhrida kaadhka ee banaanka/madasha ku taala. Marka aad ka baxdo Link iyo Sounder, dib ugu taabo kaadhkaaga ORCA si aad u dhamaystirto safarka.

ISKAAN GAREE KAADHKAAGA

Marka aad raacayso doonyaha Water Taxi, Metro Flex iyo Trailhead Direct, kirishboyga iyo kaasheerka ayaa iskaan garayn doona kaadhkaaga.

Sida loo raaco nidaamyada kale ee gaadiidka dadwaynaha

Tigidhkaaga sanadkii ee kaabista waxaa uu yahay nooligaaga gaadiidka qaar nidaamka gaadiidka dadwaynaha ah. Waxaad ka eegi kartaa waxa aad raaci karto hoos. Sida loo raacayo nidaamyada kale (Community Transit, Kitsap Transit, Pierce Transit, Washington State Ferries), waxa aad u baahanaysaa inaad iska bixiso gaadhi raacaaga adiga oo lacagta ku shubanaya E-purse kahor inta aanad raacin. Waxa lagu siin doonaa ORCA LIFT ee kharashka lagu raaco badanaa wakiilada gaadiidka ee aaga Puget Sound.

Macluumaadka E-purse

Waxa aad raaci karto

Adeegyadan soo socda waxaa Kharashka gaadhi raaca 100% kaa bixiyay tigidhkaaga sanadkii ee kaabista lagu sameeyay. Wixii adeegyada kale ee gaadiidka dadka waynaha ah, waxa aad ku raaci kartaa qiimo dhimista gaadhi raaca adiga oo isticmaalaya E-purse.

Su'aalaha badanaa la is waydiiyo

You can add E-purse value to your same ORCA card and receive the lower ORCA LIFT rate on Community Transit, Kitsap Transit and Pierce Transit. Learn about how to add E-purse value to your card. If you have questions about how to add E-purse, call 206-553-3000.

You can transfer between participating agencies (Metro, Everett Transit, Sound Transit, Seattle Center Monorail and Seattle Streetcar) free of charge—just be sure to tap your ORCA card each time. If you need to travel on another transit agency, you will need to load your ORCA card with E-purse funds. Once you’ve loaded the card, you can tap it on any transit agency and transfer to other systems within two hours.

No, there is no visible difference between a regular ORCA LIFT card and an ORCA LIFT card loaded with a subsidized annual pass.

You will need to get a new ORCA LIFT card when you enroll in the subsidized annual pass. Your current cards will be blocked within 7 days.

 • Any unused funds will be transferred to your new ORCA LIFT card and you can use those funds as E-purse to ride on other transit agencies.
 • If your current ORCA LIFT card has a PugetPass, that card will be blocked at the start of the next month.

All RRFP cardholders that choose to enroll in the subsidized annual pass program will also need to get a new ORCA LIFT card, valid for 2+ years.

If your RRFP card is valid for at least another 12 months, you can choose one of two options:

 • Have the subsidized annual pass added onto your ORCA LIFT card and keep your RRFP card as is.
 • Request to add the subsidized annual pass onto a new RRFP card and keep your ORCA LIFT card as a regular ORCA LIFT card (without a subsidized annual pass).

Contact DSHS at 877-501-2233 to see if you are eligible to enroll in the state benefit programs.

Eligibility for the six state benefit programs requires income at or below 80% of the federal poverty line, plus more requirements. Requirements are unique to each program and may include factors such as available funds.

No. Eligibility is currently tied to enrollment in one of the six state benefit programs. Metro will use program evaluation data, available in mid-2024, to determine program changes, including future expansions. Check back here for updates.

You may be eligible to obtain an ORCA LIFT or RRFP card to ride King County Metro and other transit services around the Puget Sound at reduced fares. Visit myORCA to find the right ORCA fare for you.

Youth 18 and under are able to ride free on most transit in our region.

Nothing will change until you need to re-enroll after 12 months. An ORCA LIFT card can continue to be used to ride at a reduced fare until the date printed in red on the back of the card, regardless if your income changes. The subsidized annual pass will be valid for up to 12 months, regardless of whether your enrollment status in one of the benefit programs changes.

You are eligible to renew your subsidized annual pass if your current subsidized annual pass will expire within one month and you are still enrolled in one of the six qualifying state benefit programs. You can apply to renew your subsidized annual pass by any of the options listed above in the “How to apply” section. If you renew your subsidized annual pass, you will get another annual pass added onto your same card.

If you no longer qualify for the subsidized annual pass, you can still use your ORCA LIFT card to ride transit at a reduced fare, until the date written on the back of your ORCA LIFT card. You can load value online at myORCA.com, in person at an ORCA customer service office, at a participating retailer or at a ticket vending machine. You can also load value or find out more information on how to load value onto your card by calling Metro’s Call Center at 206-553-3000.

To replace an ORCA LIFT or RRFP card that was loaded with the subsidized annual pass, customers should contact Metro’s reduced fare phone number at 206-477-4200. The remainder of the subsidized annual pass will transfer onto their replacement ORCA LIFT or RRFP card.

Customers can choose to have their replacement card mailed to them or can arrange to pick up their replacement card once it's ready at the King Street Center Metro Pass Sales Office. Replacement cards will be offered at no cost to customers.

Hordhac

Macluumaadka barnaamijka

Iyadoo ka Jawaab-celinaysa dalabka miisaaniyada 2019-2020 ee Golaha Degmada King, Metro waxay ka shaqaysay sidii loo samayn lahaa barnaamij kharashka gaadhi raaca oo dakhliga ku salaysan oo cusub oo loogu talo galey dadka aan awoodin ikhtiyaarada qiimo dhimista ee kale ee kharashka gaadhi raaca. Si loo sameeyo qorshe dhaqangelin oo isku mid ah, Metro waxay kala shaqaysay kooxda latalinta cida danaha ay kaga jirto, iyadoo mudnaan siinaysa baahiyaha dhaqaaqa ee bulshada mudnaanta leh, oo waxaa kamid ah dadka midabka ah, dadka deegaanka ee dakhligoodu hooseeyo, bulshooyinka Ingiriisigoodu hooseeyo ama aan ku hadal, iyo soo galaytiga iyo qaxootiga. Qiimaynta barnaamijka deegaanka Metro, oo la dhameystiraayo 2024, waxa uu hagi doonaa habaynta barnaamijka ee mustaqbalka.

 

expand_less